torsdag 26. august 2010

Høstsesongen innledes fra Klevfos Industrimuseum

Førstkommende helg (28.-29. august) innledes høstsesongen med Vallset/Stange som arrangør lørdag, og Fet som ansvarlig søndag. Etter en sommer med mange internasjonale konkurranser er vi klare for å avslutt sesongen med noen nasjonale konkurranser.


Lørdag:
Vi har sendt en forespørsel til lørdagens løpsleder, Ole Arnt Skaaraas, for å få høre hva vi kan vente oss på Hedmarken til helga. Han har følgende å berette:
Lørdagens samlingsplass vil befinne seg på Klevfoss Industrimuseum. Klevfos Industrimuseum var fram til midten av -70 årene en cellulosefabrikk hvor det også ble laget papir. Det er Svartelva med vasskraften som var grunnlaget for plasseringen. Skulle det bli regn på lørdag er det mulig å komme inn under tak. Du finner mer om Klevfos Industrimuseum på museumets hjemmeside.
Terrenget sør for elva er helt atypisk Hedmarken. Veldig småkupert og detaljrikt, med mange små myrer og fjell (berg) i dagen sammen med mange småskrenter. Ligner litt på noe terreng ved Moss. 
Kartutsnitt over området
Hadde vi kunne brukt den tidligere lysløypa (sti) så kunne vi fått til ei 100 % topp Pre-o løype da det er ganske åpent terreng og nesten ikke grønt, men det er en håpløs sti å ta seg fram på (det har ikke vært mulig å benytte lysløypa til skigåing de siste 20 år pga av ujevhetene og lite snø. Nedlagt nå).

Løypa går derfor langs en smal skogsbilveg som ble etablert i forbindelse med bygginga av ny RV-3 for 8-10 år siden. Denne vegen har vært lite brukt. Derfor har det grodd til med tett lauvskog på kantene, men det er relativt god sikt de fleste steder innover i terrenget der skjermene er plassert. Takket være en positiv grunneier her vi kunnet hogge ned så mye vi ville langs veien. Så nå er det felter som er fri for vegetasjon ved siktepinnene og ellers langs traseen. Eliteløypa (1800 m) har 20 poster + 2 tidsposter (til slutt), A-løypa har 15+2 poster og B-løypa har 9+1 poster. Stedvis er det meget småknudrete og hakkete fjell i dagen slik at synsinntrykket kan bli litt forvrengt når en ser inn i terrenget, men det endrer seg når en kommer på detaljen. Kartet er forøvrig meget bra da det er Terje Gudbrandsen som tegnet det til NM mellomdistanse i 1997. I 2002 gikk veteranmesterskapet på kartet. Da det er så småknudrete terreng har karttegner holdt fast på klare minimumsmål for punktdetaljene og jeg har under preo-revideringen bare justert litt for noen retninger og avstander og ikke lagt inn så mye nytt bortsett fra fra noen mindre punktdetaljer helt på grensen i et flatområde.


Vi er fornøyd med påmeldingen i elite, 17 stk. (nesten bare Kjetil og vi som arrangerer som mangler) Dessuten får vi besøk fra Sverige, Torbjørn Lentz og Roger Johansson fra Kungälv.


Til slutt presiserer løpslederen at de stort sett har forsøkt å unngå flere skjermer på samme ringdetalj slik at det skal være kart og kurvelesing som skal stå i fokus, og ikke riktige himmelretninger/tangenter (f.eks. ikke 3-4 skjermer på samme kolle/nese/søkk). Men som løpslederen presiserer til slutt; det lønner seg å lese postbeskrivelsene nøye!


Startliste og PM for lørdagens konkurranse.

Søndag:
Fet O-lag står helgens andre konkurranse som vil gå i området sørøst for SørumsandKartet som skal benyttes heter Gullsmedåsen og er utgitt i 2003. Kartet ble blant annet benyttet under Huldersprinten i juni. I følge Huldersprintens løypelegger, Ole Texmo, er terrenget et av de virkelig kremterrengene på Romerike. Les OPN.no sin artikkel fra Huldersprinten her. Selv om terrenget er bra meldes det om at kartet er grovt, og at ikke alle hjelpekurver er vannrette. I følge PM er hjelpekurvene ment å vise terrengets form.

Kartutsnitt over Gullsmedåsen fra Huldersprinten 2010
Startliste

Ingen kommentarer: