onsdag 8. september 2010

Natt-SM i Pre-O fredag 03.09

Natt til tidligere omtalte SM i pre-o, ble nattvarianten av det svenske mesterskapet arrangert. 3 Vallestinger hadde tatt turen og redaksjonen i Presisjonsorienteringsguttas blogg har på forespørsel blitt tilsendt et sammendrag fra denne konkurransen. Nedenfor følger Egil Sønsterudbråtens ord:

Mesterskapet ble arrangert fra Slätthultsgården, samme sted som Dag-SM Pre-O ble arrangert i 2007. Terrenget var til dels kupert og innbød til kartlesing, selv om avstanden til skjermene var til dels meget korte. Ifølge svensk tradisjon var det fjorårets svenske mester som var ”banläggare”, i dette tilfelle Bernt Gustafsson fra OK Flundrehof. All ros til Bernt for en grei nattløype som ikke satte deltakerne på de helt store utfordringer.

Etter en vandretur på 800m fikk vi de første 7 poster i et detaljert og kupert område før vi igjen fikk vandre 800 nye meter til ny tidsstart. De fleste av nattens oppgaver var til dels lett overkommelige for de med gode nattlykter og normalt syn. Den posten som voldte mest bryderi var faktisk post 7, hvor de som klarte å lese seg inn på de diffuse høydepunktene endte opp med skjerm A. Overraskende nok var det bare 7 av 31 som endte på skjerm A, mens de øvrige 24 valgte å feile posten. Faktisk så ble hele Natt-SM avgjordt på denne skjermen!

Tidspostene som besto av to cluster på 4 skjermer med to oppgaver hver ble Eliteklassen servert etter målgang. Begge cluster var plassert nær siktepinne, men i særs vid vinkel. Dessverre har vi ikke kart over tidspostene.

Til tross for at løypa må anses som overkommelig var det ingen som maktet fullt hus på 22 poeng. Dog endte hele 9 stykker på 21 poeng, og de 4 tidspostene ble dermed helt avgjørende for rekkefølgen. 9 sek skilte de 5 beste, og Desirè Rex (Girl-power!) fra OK Landehof ble årets svenske mester, tre sekunder foran Stig Gerdtmann. Han var 1 sek foran Robert Jakobsson, som på sin side hadde nok 1 sek til gode på nr. 4, årets 5-dagersvinner Jens Andersson.

3 Vallsetinger hadde også funnet fram til Slätthultsgården, og av disse endte Ole Arnt midt på treet som nr 15 i sin første Natt Pre-O noensinne. Artikkelforfatteren så falskhet i skogen både her og der og endte på en særs kledelig jumboplass!

På rusletur i nattskogen

Egil

Kartet er gitt nedenfor, mens fullstendige resultater finnes her.

Ingen kommentarer: