lørdag 9. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 13. post under Løvspretten PreO som ble arrangert av Løten o-lag og Hamar o-klubb på Budor 2. pinsedag,

Denne en-skjerm posten skulle sitte mitt i et søkk ute på en relativt flat setervold. Det var godt innsyn til både aktuell skjerm og terrenget forøvrig. Løsningen lå i å plassere skjermen i forhold til andre klart definerte detaljer og lese høydeformasjonene så godt som mulig. Størst utfordring var trolig knyttet til å avgjøre om posten kunne ligge for langt opp eller ned i søkket.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 84%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

torsdag 7. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er niende post i eliteløypa under den 34. utgaven av O-treffen som i år ble arrangert rett ved E6 gjennom Djupdalen den 20. mai.
Løsning av post ni gikk på ren forståelse av brunbildet på litt avstand. Posten lå på et stort hogstfelt, så sikten var meget god. Utfordringen var å fastsette om noen av de to aktuelle skjermene stå plassert oppe i det aktuelle søkket.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 9. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 9:
Antall skjermer: 5
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 4


tirsdag 5. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 7. posten under pre-o stafetten som fant gikk av stabelen i Moelv pinseaften. Stafetten bestod av 3 etapper med 11 poster per etappe, og den 7. posten var en oppgave som var felles for alle etapper.

Post 7. var en kartlesningspost hvor det gjaldt å avgjøre på hvilket nivå den aktuelle hjelpekurven lå på.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 7. post, Pinse pre-o stafett, 3. juni
Dato: 3. juni 2017
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pinse pre-o stafett
Klasse: Åpen
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 7:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 3

søndag 3. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er fjerde post årets NM løype. Halden SK var årets NM uke arrangør, og pre-o konkurransene var sammen med mellomdistanse finalene og stafettene lagt til Aremark, litt nord for Halden.

Fjerde post i PreO løypa var en spennende kartlesningspost, som satt deltakernes forståelse av kart og terreng på en skikkelig prøve. Skjermen på denne A-Z posten lå på vestre del av en ganske tydelig kolle, men dette var kollen som lå ett hakk lengre bak enn hvor kartet viste at posten egentlig skulle ligge.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 4:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 2

fredag 1. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o-post ble første gang kåret i 2011. Selve om det i 2017 dessverre har vært svært få PreO konkurranser å finne på den norske terminlisten, vil vi også i år kåre årets pre-o-post. Det er kun tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner. I 2017 ble det for første gang arrangert like mange terminfestede TempO konkurranser i Norge, som tradisjonelle PreO konkurranser. Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 3. post under "Løvspretten PreO" som var en del av de tradisjonsrike pinseløpene på Hedmarken, som i år også var arena for sprint-NM. Pinseløpene arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Hamar o-klubb og Løten o-lag, og som navnet tilsier, finner alltid konkurransene sted i pinsehelgen, som i år var 3.-5. juni. I år var andre gang det var lagt inn terminfestede pre-o konkurranser i pinseløpene.

Post 3 under "Løvspretten PreO" var en post på relativt langt hold hvor det gjaldt å benytte omkringliggende detaljer til hjelp for å løse posten. I tillegg kunne det være lurt å bevege seg et god stykke opp og ned langs veien for å se posten fra ulike vinkler. Et kraftig skybrudd i starten av konkurransen gjorde ikke oppgaven lettere å løse for de først startende.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 3. post, Løvspretten PreO 5. juni

Dato: 05. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2017 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 3 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, samt en pre-o-stafett. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.

onsdag 20. september 2017

Tour de Trondheim - PreO

I helgen arrangerte NTNUI "Tour de Trondheim" med tre løp på tre dager. I tillegg til løpstilbudet inviterte studentklubben til PreO for de som måtte ønske en slik tilleggs aktivitet. Arrangøren hadde lagt til rette for at flest mulig skulle få anledning til å prøve pre-o ved å ha fri start mellom kl. 9:30 - 13:00 på lørdagen.

Løypelegger Rasmus Rørholt Theisen kan fortelle at tanken bak var å gi o-løperne som var på Tour de Trondheim et tilbud om å prøve preo. Det var lagt opp til å være enkelt og fleksibelt slik at flest mulig skulle ha mulighet til å delta før eller etter å ha løpt mellomdistansen. Det var derfor fri starttid, ganske få poster og ingen tidspost slik at tidsbruken ble redusert, fortsetter Rasmus.

"Du er ikke en ekte pre-o utøver
uten ...."
At det var lagt ned en god innsats i å få med flest mulig viser blant annet innbydelsen, som i tillegg til å informere om selve arrangementet inneholdt en 2-siders innføring i hvordan PreO fungerer. I innbydelsen er det ellers verdt å merke seg "PreO-guttas preO-tips"
  • Bruk caps
  • Påfyll av energi underveis er viktig. Solo og nonstopp anbefales
  • Ta ett preO-hopp for å få bedre oversikt
Om de tre som hadde alle de 9 postene i A-løypa korrekt fulgte disse tipsene vites ikke, men "fullt hus" fikk de uansett. Maren Janson Haverstad, Ingunn Egeberg Vári og Lars Owren, alle fra arrangørklubben NTNUI, var de tre som hadde alle oppgavene korrekt. Da PreO løypa ikke hadde noen tidspost, dette for å reduserte tidsbruken, ble det dermed delt seier mellom de tre.
Premievinnerne
Totalt var det 44 navn på resultatlista og to av disse, begge med lang fartstid som pre-o utøvere, var ikke mindre enn regjerende verdensmester i PreO Lars Jakob Waaler, og Martin Aarholt Waaler som ble norgesmester i PreO under en uke tidligere. I dag ble det derimot en feil på Martin og to på Lars Jakob. 
PreO i forbindelse med Tour de Trondheim viste seg å være populært og mange ble med. Også flere av Tour de Trondheims arrangører syntes PreO var fin pause fra arbeidet. Det var til og med et par stykker som tok turen til Vikåsen kun for å delta på preo, kan løypeleggeren fortelle.

- Fokuset på tilgjengelighet og enkelhet (både for deltakere og arrangør) gjorde nok at kvaliteten kunne vært bedre. Først og fremst ved at et vanlig sprintkart ble benyttet, uten at dette var spesialtegnet for pre-o. Noen unøyaktigheter sørget for å forvirre/lure enkelte deltakere, men tilbakemeldingene var i all hovedsak positiv. De var fornøyde med at vi ga tilbudet og de syntes løypa var bra. Som forventet var det også noen som ville diskutere enkelte poster og som påpekte feil/skjevheter i kartet - forteller løypeleggeren som var veldig fornøyd med deltakelsen.

Om løypa kan Rasmus fortelle at A-løypa bestod av relativt få poster, men oppgavene variert både med tanke på vanskelighetsgrad og oppgavetyper. Noen litt lettere poster var lagt inn slik at også de som prøvde PreO for første gang kunne føle de behersket A-løypa. Postene var også varierte ved at mange forskjellige ferdigheter ble testet. Som kompassbruk, avstandsbedømmelse og kartforståelse.

Lurer du på hvordan løypa så ut, hvordan skjermene var plasser, og hvem som svarte hva, kan du se her:
Dette var årets andre pre-o tilbud i Trondheim i regi av NTNUI, da de tidligere i år hadde klubbmesterskap i pre-o med ca. 70 deltakere.  NTNUI var også den klart største klubben i årets TempO NM i Halden, med 12 deltakere.
Når vi spør Rasmus om det er noe spesielt han ønsker å nevne fra arrangementet var svaret som følger "Når blir preo-stafett en NM-øvelse?"

Avslutningsvis vil vi gi ros til Rasmus og hans medarrangører for tilby pre-o som en aktivitet under årets Tour de Trondheim. Kanskje får vi flere pre-o konkurranser i Trondheim neste år?

fredag 18. august 2017

Ungdommen imponerte i TempO under OLL

Etter at hovedløpet sprint og langdistanse var avviklet fredag og lørdag, fortsatte o-landsleieren med diverse mer eller mindre o-relaterte aktiviteter, før det hele ble avsluttet med kretsstafett tirsdag formiddag. TempO, Batong, bob, bilbane og up-/downhill orientering var blant aktivitetene som deltakerne på årets o-landsleier på Beitostølen fikk stifte nærmere bekjentskap med. I tillegg til de nevnte aktivitetene var som alltid det sosiale en viktig del av o-landsleieren.

For første gang var TempO – som er en av to pre-o øvelser – i år og finne på programmet under o-landsleieren. TempO var i tillegg til Batong – som er en relevant treningsøvelse for ski-o – en av to aktiviteter som de ulike treningsgruppene kunne prøve seg på utover arrangørens "The Ultimate Challenge". Alle aktivitetene hadde start/mål i tilknytning til skiheisen "Ola expressen", som lå i kort gangavstand fra leilighetene ungdommen bodde i.

Når treningsgruppene ankom TempO området fikk de først en introduksjon av Lone Brochmann om hva TempO er og hvordan det gjennomføres, før den enkelte fikk se nærmere på en teststasjon. Etter å ha studert teststasjonen kunne en velge om man ønsket prøve seg i ei TempO løype med eller uten falske poster.
For mer informasjon om hvordan TempO fungerer ta en nærmere kikk på denne artikkelen.

Både klassen med falske poster (A-klassen) og klassen uten falske poster (B-klassen) hadde ei løype bestående av 4 stasjoner, hvor A-klassen henholdsvis hadde 4 oppgaver per stasjon, mens B-klassen hadde 3 oppgaver per stasjon. De fire stasjonene bød på ulike terreng og oppgave typer, og stasjonene var orientert både mot nord, sør og øst. Ungdommene løse utfordringene på en meget god måte, og så ut til å ha god forståelse av hva TempO gikk ut på.
Den første oppgaven i
A-klassen på stasjon 1
Fasit stasjon 1 i A-klassen
Konsentrert deltaker og funksjonærer
Ungdommen stilte ivrig opp, og det var 6-7 timers sammenhengende kø for å gå TempO både søndag og mandag. Dessverre ble det noen ganger litt lang ventetid før man kom i gang med den første stasjonen, men når man først var i gang kom stasjonene på løpende bånd med minimalt av venting.
Det var en jevn kø av ungdommer som ønsket å prøve TempO.
I bakgrunn kan stasjon 1 skimtes.
Den oppgaven som flest hadde problemer med var A-klassens andre oppgave på stasjon som var et hushjørne, men hvor skjermen stod på et flaggstang fundamentet ved siden av hushjørnet som var tegnet som en spesiell detalj på kartet. Bildet under viser både skjermplasseringen slik den var under konkurransen, og slik skjermplasseringen skulle ha vært dersom rett svar skulle hvert skjerm B. I pre-o, og TempO, skal alle skjermer være plassert helt inntil rett objekt.


Topp 3 i A-klassen:
1. Isak Jonsson, Nydalens SK, 128 sekunder
2. Konstanse Moholth, Kongsberg OL, 129 sekunder
3. Ada Wulfsberg, Nydalens SK, 142 sekunder

Topp 3 i B-klassen:
1. Gea Øiseth Bedin, Indre Østfold OK, 97 sekunder
2. Amélie Aamodt, Oppsal Orientering, 98 sekunder
3. Kristin Lundanes, Emblem IL, 102 sekunder
3. Pernille Sønsterudbråten, Raumar Orientering, 102 sekunder
3. Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 102 sekunder

Best av de unge trenerne var kanskje ikke overraskende årets VM-deltaker i TempO Sondre R. Bråten, Nydalen SK med 121 sekunder, mens best av alle i A-løypa var vinneren av "klasse-ledere" Odd Strand fra Kongsberg o-lag med 103 sekunder.

Se alle resultater her.

Totalt deltok 343 ungdommer i TempO, i tillegg kom 18 trenere og 18 ledere. De fleste virket fornøyde og flere uttrykte at dette var spennende og morsomt. Forhåpentligvis er det flere klubber som vil tilby en TempO trening til klubbens ungdommer og andre i tiden fremover. Ønsker man mer informasjon om hvordan man bør gå frem for å arrangere en TempO trening/konkurranse, ta kontakt med Lone Brochmann, fagkonsulent inkludering i NOF.
Skjermplasseringer stasjon 3
Skjermplassering stasjon 4
Alle kart, løsningskart og resultater fra TempO konkurransen er å finne i kart- og resultat arkivet.

Til slutt vil vi rette en stor takk til alle lederne som tok en eller flere økter som funksjonærer på TempO stasjonene. Uten dere hadde TempO konkurransen latt seg gjennomføre!

Får vi se TempO på programmet under o-landsleieren i Kristiansand i 2018?

tirsdag 14. februar 2017

- Fant en god balansegang mellom vanskelighetsgrad og løsbarhet

Martin Jullum og Knut Ovesen gikk i 2016 til topps i kåringen
årets norske pre-o-post. Her med beviset på at de også vant
kåringen i 2012.
For et par uker tilbake kunne vi fortelle at juryen hadde kåret den fjerde posten under første dag av nordiske landskampen i Halden til årets pre-o-post 2016. Løypelegger under landskampen var Martin Jullum, og dette er ikke første gang en av postene til Martin har vunnet kåringen årets pre-o-post. Martin vant også kåring i 2011 med den tredje posten under første dag av Norwegian Spring, og i 2012 med den fjortende posten under andre dag av Norwegian Spring.
Martin er en rutinert løypelegger som er kjent for fine, spennende og krevende og rettferdige løyper.

Vi har stilt den rutinerte løypeleggeren noe spørsmål rundt årets pre-o-post og nordisk landskamp i 2016. Martin kommer også med noen tips til andre løypeleggere.

Aller først, gratulerer så mye din tredje seier som løypelegger i kåringen av årets norske pre-o-post siden 2011. Så da må vi jo spørre, hvordan du vil rangere årets vinnerpost opp mot vinnerpostene i 2011 og 2012?

Tusen takk, det er alltid hyggelig å få anerkjennelse for jobben man gjør. På sett og vis lignet vel denne oppgaven litt på vinnerposten i 2012 ved at det var en nese hvor det ikke hang noen skjerm. Marginen var denne gangen mindre, men denne gangen satt også alle alternative poster på detaljer man kunne lese ut fra kartet. Jeg synes derfor denne var noe bedre. Jeg likte område for 2011-posten svært godt, og siden det er to ganske så forskjellige poster, som er vanskelige å sammenligne, så får vel de to postene dele «førsteplassen» på min egen liste :-)

Årets pre-o-post var en klassisk feilpost hvor den rette skjermen var plassert litt nedenfor den korrekte plasseringen. Slike poster har man gjerne flere av i løpet av en sesong, og feilmarginen på denne posten var ikke mer enn ett par meter. Hvorfor tror du likevel at denne posten gikk av med seieren i kåringen?

Jeg tenker vel at det betyr at jeg fant en god balansegang mellom vanskelighetsgrad og løsbarhet. En post som denne krever ren kartlesing. Jeg tør påstå at det rett og slett ikke mulig å løse posten med kun kompass og avstandsbedømming. Det var kun 2 skjermer her, og det var nok relativt lett å se at den B-skjermen i dette tilfellet i hvert fall ikke var riktig. Og siden man «bare skulle litt ovenfor denne», så havnet nok mange relativt raskt ned på A-skjermen. De som imidlertid leste terreng og kart mer presist skulle med høy grad av sikkerhet kunne avgjøre at skjermen satt på den heltrukne kurva på nedsiden, og at det var den tydelige formasjonen ovenfor skjermen som dannet hjelpekurva. Dette var i hvert fall min hensikt. Jeg hadde også trukket ringsentrum et lite stykke inn på nese for å unngå at noen mente posten var så nære ringsentrum at de likevel godtok den.

Så kanskje var det nettopp dette at stemplet man uten presis kartlesing, så ville man høyst sannsynligvis ende på galt svar, som gjorde at denne posten ble godt tatt imot.
Kartutklipp av det originale preo-kartet slik det så ut før noe revidering til konkurransen i 2014
Kartutklipp av konkurransekartet i 2014
Kartutklipp av konkurransekartet i 2016
Vi som deltok på årets nordiske landskamp i Halden registrerte jo hvor meget detaljerte og eksakte kartene var i løypetraséen. Alle som har lagt pre-o løyper vet jo hvor mye tid det tar å pre-o revidere kartene. Gjorde du det meste av kartrevisjonen selv og hvor mye tid vil du estimere at gikk med til kartrevisjonen (tilrettelegging av grunnlag + synfaring + rentegning)?

Til forskjell fra tidligere arrangementer, baserte jeg meg denne gangen utelukkende på eksisterende kart. Således kom jeg jo litt til dekket bord. Lørdagens konkurranse gikk på kart tegnet til pre-o av Morten Dalby til Norwegian Spring 2014. Starten av årets løype overlappet noe med slutten av løypa den gang. Til tross at kartet var tegnet til pre-o, at det ikke hadde skjedd noe i området, og at jeg selv hadde gjort en god del ekstra pre-o-revideringer i akkurat dette området som overlappet, var det nok her jeg brukte mest tid på å flikke på kartet for å få det så presist som jeg ønsket. Jeg gjorde også om målestokken fra 1:5000 til 1:4000 for å få plass til litt flere smådetaljer uten å ødelegge lesbarheten.

Søndagens konkurranse gikk på festningen hvor det ble tegnet nytt kart til verdenscupen i sprintstafett i 2015. Kartet var vesentlig mer detaljert enn det gamle sprintkartet, men her så jeg imidlertid nødt til å gå helt ned i 1:3000 for at lesbarheten ikke skulle bli svekket.

Det eksakte antall timer vet jeg, men det gikk nå i hvert fall over 100 timer til kartarbeid og løypelegging i skogen.

Kan du kort beskrive hvordan du gikk frem når du synfarte området rundt den 4. posten dag 1? Ble området synfart før/etter at du hadde bestemt deg for oppgaven?

Jeg fant ganske raskt ut at jeg ville ha en post her, mest fordi det har var et lite område mellom to oppgaver fra 2014-løypa som jeg ikke hadde brukt. Jeg hadde egentlig tenkt å bruke den helt øverste nesa som postdetalj og at posten skulle leses mer rett nordfra, men når jeg begynte å flikke på småting og fikk inn den ekstra nesa hvor A-skjermen stod, endte jeg etter hvert på denne varianten istedet, som jeg syntes ble mye bedre.

Enkelte brukte kort (kanskje for kort?), mens andre lang, tid på fjerde posten
Løypelegging krever gjerne mye «løping» frem og tilbake mellom veien/stien og terrenget for å få de beste skjermplasseringene. Hadde du med deg en medhjelper i forbindelse med løypeleggingen eller gjorde du alt alene?

Jeg gjorde all jobben alene. Jeg jobber best med kart og løyper når jeg får jobbe i fred, så for meg så er det en bra løsning, selv om det noen ganger kan bli litt vel mange turer frem og tilbake mellom sti og terreng.

Teknisk delegert har en sentral rolle i et pre-o arrangement i forhold til å kontrollere og kvalitetssjekke trasévalg, kart, løyper, skjermplasseringer mv. I hvilke faser av forberedelsene var teknisk delegert Knut Terje Ovesen involvert?

Knut var først innom og godkjente terrengområder og omtrentlig trasé før jeg satte inn støtet i kart og løypearbeidet. I uka før konkurransen gikk han å så gjennom alt av oppgaver og kart med pinner/skjermer i terrenget. Han sjekket også alt av løypekart rett før printing. På morgenen før konkurransen gikk han så også gjennom løyper for å sjekke at alt utstyr var på plass. Knut var således til uvurderlig hjelp, spesielt var det god å ha en person jeg stoler på og vet er nøye i den siste og avgjørende uka før arrangementet, der det ble veldig mye jobb og svært lite søvn med påfølgende høye risiko for feil fra min side.

Martin hadde mange oppgaver under
landskampen. Foto: Halden SK
Tre konkurranser på to dager er et tøft program for en arrangør. Spesielt på lørdag hvor dere hadde to konkurranser fra to forskjellige arenaer. Traséen fra Mo gård ble også delvis benyttet i forbindelse med Norwegian spring i 2014. Området som den fjerde posten lå i ble også benyttet den gang. Hva tenker du rundt gjenbruk av tidligere brukte pre-o områder, og hva er evt. viktig å passe på når et område gjenbrukes?

Ja, programmet var veldig tøft, og det visste jeg på forhånd. Til tross for at det ble litt rot i forkant av tempoen av diverse grunner, synes jeg det totalt sett gikk bra. Med tanke på hvor mye jobb det er å tegne/preparere kart til preo, tenker jeg at det er greit med gjenbruk av terreng, så lenge man forsøker å minimere fordelen av å ha vært der før ved at de viktige detaljene for løsning av oppgavene ikke overlapper. Nettopp dette tror jeg er hovednøkkelen til suksessfull gjenbruk av terreng.

Halden SK skal arrangere NM i september 2017. Er du involverte i dette arbeidet?

Ja, etter en del om og men, så klarte Marianne Dæhli, som er løypelegger, å overtale meg til å ta løypekontroll. Ved tidligere kontrollarbeid har jeg ikke vært så flink til å være «bare kontrollør», men her skal jeg virkelig være «bare kontrollør».

Hvis du skal trekke frem tre ting som det er viktig at en pre-o løypelegger tenker på i forbindelse med forberedelsene til en konkurranse, hva ville det være?

Det aller viktigste er nok å sette av god tid til kart- og løypearbeidet. Videre synes jeg man bør ha en klar tanke med oppgaven og skjermplasseringene, og hvordan utøveren skal løse oppgaven, fra stien/veien. Til sist vil jeg anbefale og prøve å forestille alle mulige måter en utøver kan tankes å tilnærme seg oppgaven, og så sørge for at kart og skjermer er slik at ingen av metodene tilsier at et annet svar er korrekt.

Antallet pre-o utøvere i Norge er lavt, og det er sterkt behov for rekruttering. Hvilke tanker har du rundt hvordan få flere til å delta på pre-o?

Dette er selvsagt en utfordring for sporten, men det viktigste er nok å ha tilrettelagte opplegg der de potensielle deltakerne befinner seg, nemlig på o-løp – gjerne med kjøring til start opp 6-7 kilometer unna om nødvendig for å få til gode løyper. Og så rett og slett tvinge bekjente til å delta!

I tillegg til å vinne årets pre-o-post 2016, tok du to flott sølv medaljer fra EM i TempO og VM i PreO. Etter sølvet i VM overrasket du nok de fleste med å annonsere du at du skulle legge opp pre-o satsingen. Etter å kanskje ha vært Norges beste pre-o utøver de siste årene, hva ser du tilbake på som de største høydepunktene?

Jeg har veldig mange gode opplevelser gjennom min pre-o-tid. Det største høydepunktet var nok uten tvil VM-gullet i TempO i Italia. Det var rett og slett en fantastisk opplevelse. De store mesterskapene har definitivt vært det som virkelig har betydd noe for min del de siste årene. Så selv om jeg resultatmessig er tilfreds med min bronse i VM i Kroatia, mine to sølv i EM i Tsjekkia, og fortsatt tror jeg kommer til å bli fornøyd med mitt sølv i Strømstad en dag, så er det jo det å vinne og prestere helt maksimalt som gir meg gode minner og følelser. Jeg sitter f.eks. med gode minner fra mitt første NM-gull (2011, arrangert av Raumar), som jeg tok etter å ha slått Lars Jakob på tid (7 mot 9. sekunder på 3 oppgaver). Hat-tricken i Skåne i 2013 (slo hele den skandinaviske eliten 3 ganger på 3 konkurranser) gir også gode vibber, samt den nesten perfekte uka da jeg vant 3 av 5 etapper + sammenlagt på O-ringen i 2014. Mitt aller første VM, i Ungarn i 2009 var også en minnerik opplevelse, det var da jeg virkelig ble kjent med folk i pre-o-miljøet internasjonalt.

Mange o-utøvere som har lagt opp har kommet tilbake når trangen etter kartlesing har blitt for stor. Hvilke planer har du for eventuell pre-o og o-løper satsning fremover?

Jeg har ingen planer om satsing fremover. Nå får andre saker være i sentrum i tiden fremover, så får jeg heller se hvordan lysten er om noen år igjen. Foreløpig klør det ikke veldig. Når det er sagt så blir det sikkert litt tøft når det braker løs med VM i Litauen, med en type løypelegging jeg har hatt godt taket på, og hvor jeg helt sikkert kunne ha sparket godt fra meg, men sånn er det nå bare.
Martin tok en klar sammenlagt seier i PreWTOC i Litauen

Hvis du avsluttningsvis skulle se inn i krystallkula med tanke på hvordan pre-o ser ut i Norge og verden forøvrig i 2025, hva vil du se da?

Jeg vil se en sport som bedrives av de beste kartleserne der ut, der en stor andel av deltakerne driver med både pre-o og ordinær orientering. Konkurransene arrangeres også på meget presise kart, med kun kartlesingsoppgaver, og der flaksfaktoren er redusert helt til 0.


Avslutningsvis vil jeg takke deg for et kjempebra arrangement under Nordisk landskamp og gratulerer med de gode prestasjonene i 2016!

Hyggelig samlingsplass på Mo gård. Foto: Halden SK

onsdag 1. februar 2017

Årets pre-o-post 2016 ble...


Årets norske pre-o-post 2016

Etter avstemmingen ved nyttår, ble de fire postene som hadde oppnådd flest poeng under avstemmingen plukket ut og oversendt juryen sammen med innkomne kommentarer/begrunnelser for hvorfor posten var såpass god. Juryen, bestående av det norske pre-o-utvalget, vurderte så de fire kandidatene opp i mot hverandre og falt ned på at årets pre-o-post ble post 4. under første dag av den nordiske landskampen i Halden 17. september. Halden SK arrangerte den nordiske landskampen i 2016 som ble vunnet av Sverige, lag 1. Meget sentralt i arrangementet stod løypelegger Martin Jullum, som hadde hjelp av teknisk delegert Knut Terje Ovesen til å kontrollere poster, løyper mm.

Under avstemmingen fikk denne falske posten følgende kommentarer:

  • En meget god kurvelesningspost hvor det var viktig å greie å beregne nøyaktige høyder for å få lagt kurvene riktig i terrenget.
  • Krevende feilpost med liten margin, men likevel veldig tydelig om man leste alt av terreng korrekt.
  • Flott kartlesningspost som stilte krav om eksakt og god kartlesning. I tillegg til at selve posten var god var kartet også meget presist rundt posten
  • Gick jag på - såg enkel ut, men var det inte.
Løsningskart
Vi gratulerer Halden SK, og spesielt løypelegger Martin Jullum og teknisk delegert Knut Terje Ovesen med vinnerposten! Halden SK har tradisjon for å legge gode poster, og vant også kåringen i 2011 og 2012.

Takk til alle som har bidrat med forslag til kandidater og stemt på kandidatene. En spesiell takk til juryen. Kanskje vil det om ikke så alt for lenge komme et lite vinnerintervju med løypelegger Martin Jullum for å få litt innblikk i hans arbeid med denne posten og nordisk landskamp forøvrig.

tirsdag 10. januar 2017

PreO in 20 degrees below zero

 Ari - map creator,
course setter,
 race director,
 organizer etc.
PreO is not only a summer sport. January 6th Ari Tertsunen organized Aurora Borealis PreO at Vuosaari golf course right outside Helsinki. Aurora Borealis PreO has become a winter tradition in Finland, a competition where Ari is both mapper, course setter, race director, organizer etc.

The first Friday in 2017 was a cold day in Helsinki with a temperature between -21  and -23 degrees Celsius, but fortunately it was very little wind. The wind is bad in those temperatures.
- Some snow (15 cm) made the contour reading a little more difficult. I also had to remove some snow from the paths with my own hands the evening before at 2100 hours, Ari says.

Almost 30 people participated this cold day in January, a number Ari are satisfied with
- Naturally many people informed that it is too cold for them. Especially people with wheelchairs do not like that cold weather. Next year we maybe take Aurora Borealis to Canary Islands – or so.

In Aurora Borealis there is no participation fee, but that doesn't mean that the competition is a basic event. Ari made the map from scratch, using LIDAR data, ortophoto and some municipal street geometry. Even with good basic data, you need to use some hours at the terrain and a few hour beside the computer to make a good preo map. When the map is ready the next step is course setting both in the terrain and in OCAD.

The main course consisted of 22 controls and one time control with three tasks. Two participants had all controls correct, Antti Rusanen and Marko Määttälä. Antti was fasted at the time controls and brought the victory home.
Podium from left: Marko Määttälä (2.), Antti Rusanen (1.), Pinja Mäkinen (3.), Petteri Suominen (4.), Esko Junttila (5.), Ari Uotila (6.), Eero Hakanen (7.) and Juha Villikka (8.)
Ari have done a very impressive job with this competition. You can take a look at the maps and results in our archive. Next year maybe some competitors from outside Finland will come to Aurora Borealis PreO.