mandag 21. mai 2018

Prøve-på pre-o med elektronisk stempling

Søndag, første pinsedag, ble Elgdilten arrangert i strålende sommervær fra Vensvangen i Stange kommune, ikke langt fra Espa (kanskje best kjent for "Espa bollen" på Shell "Bolleland" Espa).

Under Elgdilten var det i år tilbud om å prøve pre-o (prøve-på) gratis for de som ønsket en ekstra utfordring. Sigurd Dæhli hadde lagt to løyper, en A-kort løype bestående av 10 nokså enkle A-poster og en A-lang løype bestående av 16 noe mer krevende A-poster. Begge løypene hadde muligheten for falske poster, - ingen skjerm på rett sted. For at alle skulle få noe å bryne seg på var det lagt inn et par mer krevende oppgaver. Før start på selve løypa var det en tidspost bestående av 3 oppgaver.
Mer info om arrangementet kan sees i informasjonskrivet/PM.
Post ni var den samme i både kort og lang løypa

Det var snaue 30 personer som gikk en av løypene. De fleste gikk alene, men det var også mulig å gå flere sammen for de som ønsket det. I A-kort løypa hadde Stein Nordvi, Elverum OK, alle rett og vant med det klassen. I A-lang løypa var det ingen som hadde alle rett, men av de med en feil ble Ståle Sønsterudbråten, Raumar orientering, best med 13 sekunder på tidspost. Med det var han 1 sekund foran Marius Øie, Løten o-lag. Jon-Anders Bordal fra Ringsaker OK var den tredje som kun hadde en feil i A-lang løypa.

Kartet som ble benyttet hadde blitt pre-o revidert i mai 2018, og var i målestokk 1:3000 og hadde 2,5 meters ekvidistanse. Opprinnelig kart over område var NM kartet fra 2007.

Pre-o arrangementet ble også benyttet til uttesting av EMIT som stemplingssystem på postene. Så langt undertegnede kjenner til er dette første gang EMIT har blitt benyttet som stemplingssystem i pre-o. Sportident har blitt benyttet i de seneste internasjonale mesterskapene, - senest i vårens EM i Slovakia.
Bruk av EMIT viste seg å fungere bra. Det ble testet ut to forskjellige måter å montere stemplingsbrikkene på (se bilder under). Begge systemer har sine fordeler og ulemper.  Fordelen med tønne-systemet er at her er det enkel å skjule hva man stempler, mens bukk-systemet gjør det enklere og raskere å stemple.
I tillegg til EMIT som stemplingssystem ble et nettbrett med ANT-appen benyttet til å registrere svar og ta tider.
Stemplingssystem 1
Stemplingssystem 2

Kart: A-kort, A-lang
Resultater: Enkle, detaljerte

Den 9. - 10. juni blir det på nytt muligheten til å delta på pre-o i Hedmark, da samme gjeng som arrangerte søndagens prøve-på pre-o arrangerer to PreO konkurranser og en TempO konkurranse i Elverum og på Budor, se innbydelse på Eventor.

mandag 12. februar 2018

- Gjorde det beste ut av det utgangspunktet jeg hadde

Marianne er en engasjert person i
alle o-grenene både sommer og vinter.
I høst var hun løypelegger under pre-o NM.
I starten av januar kunne vi avsløre at den fjerde posten under fjorårets preO NM i Halden ble kåret til årets norske pre-o-post 2017. Vi har nå tatt en prat med fjorårets NM løypelegger Marianne Dæhli for å høre litt om hennes arbeid med NM løypene og arrangementet forøvrig. Marianne er relativt ny i det norske pre-o miljøet, så vi har spurt om hennes tanker om den norske pre-o fremtiden.

Aller først -  gratulerer så mye med seieren i kåringen av årets norske pre-o-post 2017. Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren?
- Må ha vært den flest i juryen fikk rett på.

Så vidt vi kjenner til var NM den første terminfestede pre-o konkurransen hvor du var løypelegger. Hvilken erfaring hadde du med pre-o løypelegging før NM – og hva var din filosofi bak løypeleggingen? 
- Det eneste jeg hadde lagt av pre-O løyper før, var et par treninger i Halden før VM i Strømstad. Pluss en trening for far en jul det var litt lite snø på Løten.  
Kan vel ikke skryte på meg å ha noen spesiell løypeleggefilosofi annet enn å gjøre det beste ut av det utgangspunktet jeg hadde i terreng og kart.

Under årets NM hadde du med deg en meget rutinert teknisk delegert, Martin Jullum, som nå har lagt pre-o klypa på hylla. Martin var løypeleggeren bak årets pre-o-post 2016, og uttalte følgende i vinnerintervjuet på spørsmålet om sin deltakelse i NM arrangementet i 2017: 
"Ja, etter en del om og men, så klarte Marianne Dæhli, som er løypelegger, å overtale meg til å ta løypekontroll. Ved tidligere kontrollarbeid har jeg ikke vært så flink til å være «bare kontrollør», men her skal jeg virkelig være «bare kontrollør»"
Kan du fortelle litt om når i prosessen teknisk delegert kom inn i arbeidet med mesterskapet, og hvilken funksjon han hadde i løypeleggingen og den øvrige delen av arrangementet?
- Jeg var avhengig av å ha med meg Martin helt fra starten av, da jeg stoler mer på han enn meg selv når det kommer til preO. Han var tydelig på det fra starten av at han kun skulle være kontrollør, og ikke ha noe med selve arrangementet å gjøre. Utover i prosessen ble det nok en flytende overgang mellom kontrollør, løypelegger og teknisk delegert.  

Alle som har lagt løyper til en pre-o konkurranse, både i TempO og klassisk PreO, vet at det kreves mye arbeid for å legge gode løyper. Det å finne egnet terreng med en fremkommelighet som tilfredsstiller de kravene som er påkrevd for ei pre-o løypa kan være krevende. I tillegg ønsker man gjerne å ha et godt kart over området. Gikk det med mye tid til å finne egnede løype traseer, og hvordan var det med kart over disse områdene? Ble det laget egne "pre-o-kart" til NM?
- I og med at arena for fotO NM allerede var satt, var det et begrenset område jeg hadde å ta utgangspunkt i. Etter en befaring i området ble det klart at det var mulig og også arrangere preO NM fra samme arena. Så akkurat valg av områder var ikke den mest tidkrevende prosessen. 
 Det ble synfart egne kart både for tempO og preO. Dette var det Morten Dalby som sto for pluss litt fiksing av Martin underveis i løypelegginga.
Sammenligning av pre-o kartet med slik det så ut før pre-o synfaring.
(Trykk på bildet for større kart)

Den fjerde posten i NM løype var en feilpost hvor oppgavens ene skjerm var plassert på en nese litt bak den korrekte kollen. Flere NM deltakere brukte en del tid på å løse denne posten, og en del ente til slutt med å godkjenne skjermplasseringen, selv om skjermen var plassert på feil kolle/rygg og lå flere meter feil. Hvordan gikk du frem for å legge denne posten, og hadde du forventet at den skulle by på såpass mange utfordringer?
- For å være helt ærlig var det vel Martin som kom med forslag om å ha dette som en oppgave, så det må evt Martin svare på. 
Etter å ha jobbet lenge med en løype er det ingen av postene som virker veldig utfordrende lengre. Men for oss skilte ikke denne seg ut som en av de vi trodde kom til å bli mest krevende.
Her er området hvor den fjerde posten lå. Du kan studere området nærmer her.
(vi mangler dessverre bilde av selve posten)

Om du ikke har lagt så mange pre-o løyper tidligere, så har du samlet mye erfaring som både utover og arrangør fra pre-o, ski-o og vanlig orientering. Under pre-o NM 2017 var du i tillegg til løypelegger ansvarlig for hele pre-o delen av Halden SKs NM-uke. I hvilken grad kom tidligere erfaringer til nytte forbindelse med pre-o NM 2017?
- Siden dette for min del var første gang som både løypelegger, løpsleder og NM arrangør handlet det egentlig mest om å gjøre så godt jeg kunne, da jeg ikke hadde veldig mye erfaring å støtte meg på. Så jeg tok vel stort sett utgangspunkt i å lage et opplegg som jeg ville ha hatt selv om jeg var utøver.

Årets pre-o NM inngikk som kjent i den tradisjonelle NM-uka i vanlig orientering som består av langdistanse, mellomdistanse og stafett. Både lørdagens TempO og søndagens PreO konkurranse gikk fra samme arena som mellomdistanse finalen og stafetten. Det å ha pre-o og o-løp fra samme arena har sine fordeler, men kan også by på enkelte utfordringer. Kan du si litt hvordan koordineringen av NM i de to orienteringsgrenene fungerte, og har du noen tips til fremtidige arrangører som planlegger tilsvarende?
- Halden har jo etter hvert blitt en erfaren preO arrangør i tillegg til at de ser på preO som en seriøs gren. Jeg ble derfor inkludert i planleggingen helt fra starten av, og var en del av hovedstyret. Koordineringen fungerte derfor greit. Men det var så klart veldig avhengig av at jeg tok initiativet selv og sørget for å si ifra om det jeg hadde behov for. Så tips til fremtidige arrangører må bli å ta med preO helt fra starten og sørge for at det blir satt av ressurser til å bistå personen som har hovedansvaret for preO-delen.

Antallet aktive pre-o utøvere i Norge er lavt, og det er sterkt behov for rekruttering. Hvilke tanker har du rundt hvordan få flere til å delta på pre-o?
- Dette synes jeg er vanskelig, da jeg ikke helt har troa på at noe vil funke så lenge preO har et såpass dårlig omdømme i Norge. Men det å ha flere vellykkede prøve-på tilbud vil nok ha en positiv effekt. Hvis flere får prøve ordentlige preO løyper uten tull og dårlige oppgaver, vil flere se at dette ikke bare er bingo og tilfeldigheter. Jeg tror også at opplegget som var på o-landsleiren i år er bra da o-løpere fra ung alder får teste preO og ser at det finnes et alternativ for de som ikke løper fortest.
Under Pinseløpene 2015 var Marianne en av instruktørene i
forbindelse med prøve-på pre-o tilbudet.

I 2017 var det dessverre kun 8 terminfestede krets og nasjonale pre-o konkurranser å finne på den norske terminlisten, hvor NM konkurransene var to av dem. Foreløpig ser det også veldig tynt ut med konkurranser i 2018 – baser på hva man finner på Eventor. Hva tenker du må til for å få opp antallet norske pre-o konkurranser, og har du noen tips til klubber som vurderer om du skal prøve å lage et pre-o tilbud kommende år?
- Først og fremst må flere av de som er aktive preO-utøvere i Norge bidra med å arrangere konkurranser. Det er i utgangspunktet ikke veldig mange aktive utøvere i Norge, og når kun et fåtall av disse tar på seg å arrangere, sier det seg selv at det ikke blir så mange nasjonale konkurranser. Det andre er at vi må tørre å senke standardene på konkurransene, slik at de som ikke er erfarne preO-utøvere får mulighet til å prøve seg litt frem. Tips til klubber som vurderer å lage preO tilbud er å ta kontakt med preO-utvalget både for tips, bistand og hjelp med utstyr.

Avslutningsvis – har du noen tips du ønsker dele med de som måtte være nysgjerrig på hva pre-o er og hvordan det fungerer?
- PreO er ikke kun for funksjonshemmde og gamlinger og det skader ikke å prøve. Hvem vet, plutselig er du på VM-laget som drar til Hongkong i 2020!

torsdag 11. januar 2018

- Posten er et skolebok eksempel på en elegant PreO post

Etter å ha vurdert de fire PreO postene som fikk flest poeng i avstemmingen, har juryen kommet frem til at årets norske pre-o-post 2017 er...


Årets norske pre-o-post 2017
Juryen har i tillegg til juryleder Knut Terje Ovesen bestått av Per Stålnacke og Arne Ask. Knut kan fortelle at en enstemmig jury kåret kandidat 2, altså den fjerde posten under årets PreO NM i Halden som den beste posten i 2017.

Juryen begrunner valget som følger:
"Her var det en kombinasjon av å lese kart ( og forstå det) og å være konsentrert. Alt ser tilsynelatende ut til å passe inn i at skjermen vi ser er riktig plassert. Men en kompasskurs vil avdekke at det ikke kan være riktig, og da faller også brikkene på plass. Riktig kolle kan skimtes og man leser kartet og forstår at skjermen må sitte på en nese.
Posten er et skoleboks eksempel på en elegant PreO post som setter kartlesingsevnene på prøve og vel verdt prisen som årets PreO post i 2017."

Vi gratulerer løypelegger Marianne Dæhli og Halden SK med prisen! 

Dette er det andre årets på rad at Halden SK får prisen. I fjor var det den fjerde posten under første dag av nordisk landskamp som vant kåringen. Fjorårets løypelegger under nordisk landskamp, Martin Jullum, var i år teknisk delegert under NM. Årets NM var første gang Marianne var løypelegger for en terminfestet pre-o konkurranse!

Vi satser på å komme nærmere tilbake med et vinnerintervju med løypeleggeren bak årets norske pre-o-post.

Takk til juryen for arbeidet og til alle som var med å stemte på årets pre-o-post.

søndag 7. januar 2018

Årets pre-o-post 2017: Avstemmingen avsluttet

Avstemmingen i kåringen årets norske pre-o-post 2014 er nå avsluttet etter at fristen for å avlegge stemmer gikk ut 5. januar. De fire kandidatene som fikk flest poeng har blitt oversendt juryen. Juryen ledes av pre-o utvalgets leder Knut Terje Ovesen som har med seg ytterligere to jury medlemmer. Juryens oppgave består i å kåre den endelige vinneren.

Følgende fire kandidater fikk flest poeng i avstemningen over er oversendt juryen:

Kandidat 2: Post E4, NM PreO
Kandidat nr. 2: Kart og løsningskart

Kandidat 3: Post E7, Pinse pre-o stafett
Kandidat nr. 3: Kart og løsningskart

Kandidat 6: Post E15, NM PreO
Kandidat nr. 6: Kart og løsningskart

Kandidat 9: Post E24, Løvspretten PreO
Kandidat nr. 9: Kart og løsningskart