torsdag 24. februar 2011

Løsning: Vintertrening foran PC-en

Vi har nå fått tilsendt fasiten på vintertreningsoppgaven. En god mengde har sendt inn svar på de siste ukenes tørrtreningsoppgave, og det virker som dette var en utfordrende oppgave for mange. Det er helt sikkert mange som har forsøkt seg på oppgaven, uten å sende inn sitt svar også. Oppgaven har tydelig engasjert folk da vi har fått inn mange kommentarer på denne oppgaven. Dessverre var det en del mindre feil i denne oppgaven som nok skapte hodebry for en del. De viktigste feilene ble rettet opp/presisert for en ukes tid siden slik at de fleste oppgavene hadde en entydig løsning. Vi legger til at det ikke er noen enkel oppgave å lage en slik treningsoppgave, da det helst skal være kun en mulig løsning på hver post. I tillegg kreves det høy nøyaktighet på postbeskrivelsen da pre-o-utøvere, som alle vet, er pirkete.
Løsning på Egils pre-o-løype

Enkelte av postene hadde upresise beskrivelser (også etter rettingene), og de løsningene vi har fått inn har trolig basert sine forslag på litt forskjellig grunnlag. Alle ser ut til å ha forstått at A-B-postene betydde at det var to poster tett inntil hverandre.

Et par kommentarer:
Post 2: Mange har bommet på denne. De som velger skrenten lenger nordvest glemmer trolig at postbeskrivelsen måtte ha hatt en retningspil dersom denne skulle være aktuell. Det er også en "hvit gate" inn til den riktige skrenten som gjør denne aktuell (og dermed synlig).
Post 4: Ingen valgte riktig mellomrom her, men mellomrommet som de fleste valgte (markert med rød ring) godkjennes også.
Post 6: Retningen på stien burde kanskje vært nordøst og ikke nord, men det er her snakk om et avvik på maksimum 5 grader, og de fleste valgte denne derfor rett her.
Post 9: Her valgte en del plasseringen markert med rødt som også er fullt mulig.
Post 12: En del valgte her nesa lenger nord (rød sirkel). Om denne skal være riktig må man imidlertid ha ganske store sirkler (for å få med nesen lenger sør), slik at den aktuelle nesa ligger i riktig retning. Man må også et godt stykke tilbake på veien for å få til en synsvinkel fra sørvest.
Post 13: Her finnes det trolig andre mellomrom som kunne stemme med beskrivelsen, men dette var den mest naturlige med denne postbeskrivelsen. At postbeskrivelsen etter oppdatering sa sort kryss var kanskje misledende da det ut fra kartet ser ut til å være en røys. Sannheten er imidlertid at dette er en statue i virkeligheten. Om sirkel med prikk i er i overensstemmelse med kartnormen er undertegnede imidlertid usikker på. Er det noen som vet?
Post 14: Løypelegger har her trolig sett feil på fargene - dette er en blått kryss og ikke et grønt (som ofte betyr rotvelt slik postbeskrivelsen indikerte). De fleste har likevel valgt dette krysset, og kanskje også sett feil på fargene? De som har valgt en grønn sirkel i stedet trenger imidlertid ikke ha dårlig samvittighet.

Grunnet løsninger med ulik rimelighetsgrad teller vi ikke opp noen poeng i denne omgang, men bemerker at Ole Arnt Skaaraas, Marit Wiksell og John Kewley var de som kom best ut av denne oppgaven.

Fikk du ikke prøvd deg på denne oppgaven, så finnes oppgaven her.

Er enig eller uenig i løsningen av noen av oppgavene, skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet nedenfor.

Takk til Egil Sønsterudbråten som stod for denne oppgaven.


For non-scandinavians we refer to the translation button in the upper right corner. Feel free to ask questions in the comment-section if there is something google-translate does not handle well enough.

mandag 7. februar 2011

Vintertrening foran PC-en

Nå som snøen ligger tykt over store deler av landet, er det ikke lett å bedrive o-teknisk trening. Mange begynner nok å lengte etter våren, og har allerede plottet inn den første pre-o konkurransen i kalenderen. For å korte ned ventetiden litt, presenterer vi nå en ny pre-o-løype quiz.
(English summary at the bottom.)

Check out the additional information at the bottom. (Se oppdatert informasjon nederst i artikkelen.))

Nedenfor finner du et blankt kart i målestokk 1:5000, med 2 meters ekvidistanse, hvor kun start/mål er tegnet inn. I tillegg til kartet finner du en postbeskrivelse. Din oppgave blir å plassere de 20 postene på riktig sted. Dette er ei løype som består av både en- og to-skjerms poster, men det skal aldri tegnes inn mer enn en ring per post. Husk at dette er ei pre-o-løype på et sprintkart, slik at det skal være mulig å se alle postene fra sti/vei markert med lysebrun farge. 

(Trykk på bildene for å få de opp i fyll størrelse)

De 20 postene skal markeres med ringer og numre på kartet. Svaret kan sendes på valgfritt format til preoliten@gmail.com, før 20. februar. Vi kan heller ikke i denne runden love noen premier, men alle med korrekt svar vil få sin velfortjente hyllest på bloggen, sammen med publiseringen av fasiten.

Takk til Egil Sønsterudbråten som har laget denne oppgaven til oss.

English summary:
Here are a new Trail-o course exercise. We are now giving you a blank orienteering map in scale 1:5000, with 2 meters equidistance, along with a control description. Your task is to find the control points for the missing trail-o course. You have to mark just one point on the map for each control.

Please send your suggestion to preoliten@gmail.com before the 20th February. There will be no prices this time either, but everyone with correct answer will be published on the blog, together with the correct answers.


New information:
There has been a few questions about some symbols in the control description, and after a talk with the "course setter" we now bring you the following clarifications:

The symbols specifying control 13 and 15 are not official IOF symbols, they should be marked with X's instead.

The path end in control 6 are in the wrong direction, it should be the east end of the path, not the north (control description now corrected).

Other less important notifications: 

The symbol in coloumn E in control 15 is not the right one, the symbol means needle leaved forest, but as most people would guess, a single tree is what is meant.

The symbol in coloumn E for control 17 is not right. The symbol is symbolizing a thicket and should not be used as a specification of the forest thickness around the control point. What is meant here, is that the control is placed in denser forest.The "problem" with A-B-controls you have to solve by your self :)