tirsdag 25. desember 2018

Avstemming årets pre-o-post 2018

Alle de 8 kandidatene til årets norske pre-o-post 2018 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. Nå er det på tide å åpne avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilke av postene dere synes er best. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil pre-o utvalget utgjøre juryen, og de vil kåre den endelige vinneren. Det er derfor viktig at så mange som mulig stemmer.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men siden det i 2018 kun har vært 4 terminfestede PreO konkurranser i Norge kan inntil 2 kandidater fra en konkurranse gå videre til årets finalerunde. Du kan stemme på denne siden frem til og med 6. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 8 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de åtte kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 6. januar 2019.


Kandidat 1:
Post E1, O-Treffen, 2. juni
Kandidat 2:
Post A2, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Kandidat 3:
Post A4, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Kandidat 4:
Post 7, NM PreO, 25. august
Kandidat 5:
Post E10, O-Treffen, 2. juni
Kandidat 6:
Post A13, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Kandidat 7:
Post A18, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Kandidat 8:
Post 19, NM PreO, 25. august
Avstemningen er nå avsluttet.Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

lørdag 22. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 8

Årets åttende, og siste, kandidat til årets norske pre-o-post 2018 er 19. post under NM i PreO, som ble arrangert av Fossekallen IL den 25. august. 

Post 19 var en klassisk nese post hvor det å finne riktig nese / rygg formasjon ikke var det vanskeligste. Utfordringen lå mer i å avgjøre hvilken av de to skjermene som lå på rett høyde i forhold til hvor høydekurven var tegnet på kartet. Selv om det på kartet var tegnet steingrunn i nedkant av høydekurven var det fra stien / lysløypa vanskelig å se avgrensningen av dette steinfeltet.

Dette er den åttende og siste kandidaten til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen fokandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: 19. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 19:
Antall skjermer: 2
Rett svar: B
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

Om noen dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2018 her på bloggen - følg med!

onsdag 19. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 7

Den sjuende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er post 18 i A-løypa under første dag av "Pre-o helg i Hedmark", på Terningmoen i Elverum den 9. juni.

Post 18 lå på en større nese/utstikker. Siktepinnen for posten var på grusveien sør for posten, og herfra kunne det være krevende å se hva som var nese og hva som kun var en forhøyning i terrenget. Den enkleste møte å løse posten på, var å se skjermene fra siktepinnen til post 9 og 10. Herfra kunne man bl.a. se søkket som gikk inn og rundt nesa. Post 18 var en ren kartlesningspost, hvor skjermene kunne sees fra flere ulike retninger.

Dette er den sjuende av i alt 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7: 18. post, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Dato: 9. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 18:
Antall skjermer: 4
Rett svar: D
Riktig svar i %: 81%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 7

søndag 16. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er post 13 under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark", den 10. juni. Dette er den andre posten fra denne konkurransen som er nominert til årets post 2018 - tidligere har post 4 blitt nominert.

Post 13 var en A-Z post som inngikk i et større A-cluster. Posten var en kombinasjon av en kartlesingspost og vurderingspost. Posten var såpass langt unna siktepunktet og parkeringsplassen / veien, at det kunne være vanskelig å se selve bekkedelet rett i nedkanten av posten. Det å lokalisere bekkedelet var nøkkelen til å finne ut om skjermen stod på rett sted, og til å gjøre dette kunne man se på skjermens plassering i forhold til andre detaljer / terrengformasjoner.

Dette er den sjette av i alt 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 13. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 81%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 6

torsdag 13. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 10. post under O-Treffen, 2. juni.

Den 10. posten var en ren kurvelesing oppgave, hvor det gjaldt å finne ut hvilken av de to skjermene - om noen - som stod på rett nese i henhold til kart og postbeskrivelse. Siktepinnen var i stikrysset nordvest for posten, så avstanden fra siktepinnen til skjermene var ganske kort.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 10. post, O-Treffen, 2. juni
Dato: 2. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 10:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 50%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

mandag 10. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den sjuende posten under NM som Fossekallen IL arrangerte fra Åsa, innerst i Steinsfjorden 25. august.

NM løypas sjuende post var en langdistanse post som lå ute på et beite, som utøverne kikket ned på fra en sti (lysløype) som lå en god del høydemetre høyere enn posten. Dette gjorde at man fikk god oversikt over beitet. Posten var en A-Z oppgave, som sammen med postene 3 - 9 utgjorde et A-cluster. Oppgaven bestod i å avgjøre om aktuell skjerm stod på rett nese eller ei.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 7. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 9:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 82%

Linker:
Resultater
Kart


fredag 7. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er fjerde post under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark" som fant sted på Budor. Kart og terreng var til dels det samme som ble benyttet under "Løvspretten PreO" et år tidligere. Været var på arrangementets side denne dagen, og man kunne nyte en fin sommerdag på Budor, som kanskje er mest kjent som en vinter destinasjon.

Post 4. var en kartlesningspost hvor man i tillegg til å finne den riktige nesa også måtte avgjøre på hvilket nivå den aktuelle høydekurven lå. I tillegg kunne vegetasjonen benyttes til å avgjøre om noen av de tre skjermene stod riktig plassert.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 72%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 3

tirsdag 4. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den andre posten under første dag av "Pre-o helg i Hedmark" som ble arrangert Løten o-lag og Ringsaker OK. Konkurransen fant sted på Terningmoen, samme område som ble benyttet under pre-o konkurransene i forbindelsen med Pinseløpene i 2016.

Den andre posten i løypa var en skikkelig kartlesningspost hvor deltakerne måtte finne ut av en rekke små neser og søkk, og få dette til å stemme overens med kartet. Posten hadde 3 skjermer, men disse skjermene telte også med i løsningen av post 1. Det var derfor naturlig å løse post 1 og 2 samtidig.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 2. post, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Dato: 9. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: B
Riktig svar i %: 86%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 2

lørdag 1. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o sesong var kort og ble avsluttet med NM TempO den 26. august. Selve om det i 2018 kun har vært åtte pre-o konkurranser i Norge, fire tradisjonelle PreO konkurranser og fire TempO konkurranser, avholder vi kåringen av årets norske pre-o-post også i år. Da det kun er tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner, er det kun 88 poster som er grunnlaget for utplukk av kandidater til årets norske pre-o-post 2018. Derfor er det i år kun åtte nominerte kandidater med i kåringen.
Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 1. post under O-Treffen, som NERO HIL og Østmarka OK arrangerte for 35. gang i år. Post 1 under O-Treffen var en skrent som lå i en ganske ganske bratt skråning ikke langt fra turstien. Skråningen bestod av mange små skrenter og steinformasjoner, slik at oppgaven ble å finne ut hvilke skrenter som var tegnet på kartet og ikke. Spørsmålet ble dermed stod en av de to skjermene på riktig skrent eller ikke?

Arrangement:
Kandidat nr 1: 1. post, O-Treffen 2. juni

Dato: 02. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 1:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 8 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2018 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 4 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver tredje dag fra 1. desember til og med 22. desember.