lørdag 11. oktober 2014

Nordisk landskamp 2014

Den 20. - 21. september ble nordisk landskamp i PreO arrangert i Silkeborg i Danmark. Nordisk landskamp er en lagkonkurranse mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge hvor hver nasjon kan stille med inntil 2 lag. En nasjon kan stille med flere enn 2 lag, men disse teller da ikke med i den nordiske landskampen, det samme gjelder lag fra andre nasjoner. I tillegg til lagkonkurransen er det kåring av uoffisiell nordisk mester.

Første dag av landskampen gikk i terrenget ved Hårup Sande, men en meget idyllisk samlingsplass i vannkanten av et lite tjern.  76 personer fikk bryne seg på ei 1,8 kilometer lang løype med 22 poster. Terrenget var flatt og selv med en ekvidistanse på 2,5 meter var det ikke veldig tett mellom høydekurvene. Løypelegger Vibeke Vogelius hadde lagt ei krevende løype, som kun bestod av brunbildedetaljer. Det var kun Antti Rusanen som greide å løse samtlige oppgaver. Av postene som skapte størst problemer var første post. Dette var en post som skulle ligge nord på en avlang kolle. Kollen kunne man enten studere fra vest eller nordvest, noe som gjorde det vanskelig å se lengden på kollen. Fra siktepinnen og stien virket det veldig naturlig at B-skjermen stod på rett sted, men det viste seg at denne skjermen stod 7-10 meter for langt vest på kollen.
Første post var en av de postene som skapte størst problem for mange.

Det som var litt spesielt med denne konkurransen, og søndagens konkurranse, var at det ble benyttet en såkalt zero toleranse. PM beskrev denne toleransen på følgende måte:

‘Zero tolerance’: the Finnish proposal on this topic will be applied in these competitions: “at ‘Zero’ controls  where the flags are on different features (such as two spurs), or if there are flags somewhere on the correct feature, the distance from the correct place to the nearest flag should be at least 10% of the viewing distance. Minimum distance on the same feature is at least 5 metres (excluding point features). On point features, the minimum deviation is at least 2 metres or 90 degrees. Most zeros are at least 7 metres away from the correct place”

For undertegnede var det å ta hensyn til zero toleransen til lite eller ingen hjelp. Formålet med zero toleransen er å sette forventet minimumskritere for feilplasseringen av en skjerm for at den skal kunne være falsk (zero). I enkelte tilfeller kan nok dette være nyttig, men i de fleste tilfeller vil dette før til at man blir stående med ennå en vurdering som må gjøres. Ligger skjermen innefor eller utenfor zero toleransegrensen?
På første post dag 1 vurderte undertegnede det som om B-skjermen stod innenfor den angitte zero toleransen.

Antti var som nevnt den eneste personen som greide å løse alle de 22 oppgavene. Videre var det 6 personer som kun hadde en feil. Rasket av disse på tidspost var Erik Stålnacke foran Widar Taxth Løland. Beste nasjon etter 1. dag var Sverige 1, med Norge 1 på andre plass. 

Dag 2 foregikk i hovedsak langs en nedlagt jernbanelinje i Silkeborg Sønderskov vest. Også i dag hadde Vibeke lagt ei krevende og god løype. Løype bestod også denne dagen av 22 poster, og gikk i et mye mer kupert terreng. Det ble en god del bomming, men etter at post 11 ble strøket, var det 5 stykk som hadde alle rett. Det at løypa var krevende kan sees blant annet ved at det ikke var 100% treffprosent på noen av postene, men samtidig at ikke var noen poster som hadde veldig lav treffprosent. Noe som forteller at alle postene var fullt løsbare.

Best under 2. dag var Anna Jacobson, som var 7 sekunder raskere enn Martin Fredholm, og 8 sekunder raskere enn Erik Stålnacke på tidspost. Med full hus dag 2 og kun en feil dag 1, vant Erik Stålnacke den individuelle uoffisielle nordiske landskampen.

Lagkonkurrasen ble suverent vunnet av Sverige 1. Sverige 1 vant med hele 13 poeng foran Sverige 2. Norge 1 ramlet ned til en tredje plass etter en nokså svak dag 2. Dette ble likevel en av Norges beste plasseringer i den nordiske landskampen på mange år. Selv om 3/5 av fjorårets norske lag var bytte ut, gjentok Norge fjorårsbedriften med å ta tredjeplass. Laget bestod av Sigurd Dæhli, Widar Taxth Løland, Lars Jakob Waaler, Martin Aarholt Waaler og Geir Myhr Øien.
Sverige 1 utklasset konkurrentene
Norge 1

Tusen takk til Silkeborg OK for to flotte konkurranse dager. Kart og løyper holdt høy standard begge dager.  Utover de to nevnte konkurransene arrangerte også Silkeborg OK en nattkonkurranse fredag kveld. Kart og resultater fra nordisk landskamp er å finne i arkivet.

Til neste år arrangeres nordisk landskamp i forbindelse med PreO i Väst 15. -17. mai. I tillegg til nordisk landskamp vil det også være prøve-VM foran WTOC 2016.