lørdag 26. desember 2020

Avstemming årets pre-o-post 2020

Alle de 8 kandidatene til årets norske pre-o-post 2020 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke tre av de åtte kandidatene som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, er det på tide å åpne årets avstemming. Vi håper derfor at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de postene som har fått flest poeng, uavhengig av hvilken konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 8 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de åtte kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2021.
Avstemningen er avsluttet!Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

tirsdag 22. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 8

Den åttende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 23. post i elite løypa i PreO konkurransen som Lillomarka o-lag arrangerte fra Lillomarka Arena. Løypa startet i den nordøstre del av rulleski anlegget og hadde poster på nord og vestsiden av Badedammen. Elite løypa hadde tilsammen 24 poster, mens A klassen hadde 15 poster. Terrenget er et mye brukt turområde.

Post 23 var en kombinert kart og bedømmingspost hvor de gjaldt å finne ut hvor den litt mindre stien kom inn på den store stien. Det å kombinere løsningen av denne posten med løsning av post 22 og 24 kunne gi noen indikasjoner på hvor de aktuelle skjermene stod plassert. I tillegg kunne det være smart å benytte andre hint man kunne finne i terrenget.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8: 23. post, Lillomarka, 3. oktober
Dato: 3
. oktober 2020
Arrangør: Lillomarka o-lag
Konkurranse: Lillomarka PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Egil og Ståle Sønsterudbråten
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 23:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2020. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

lørdag 19. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 7

Den sjuende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 18. post i forbindelse med Ringsaker o-klubb sin PreO konkurranse i Moskogen søndag 11. oktober.  Post 18. var et flatt og avlangt søkk hvor skjermen skulle være plassert oppe i søkk. Siden dette var et flatt søkk kunne det være noe utfordrende å finne avgrensningen av søkket. Oppgaven var enklest å løse dersom man leste inn kurvebildet fra siktepinnen til post 17. Siden alle de tre aktuelle skjermene stod nederst i søkkene eller på den "høyden" skulle det være ganske greit å se at dette var en falsk post. 

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 7: 18. post, Moelv, 11. oktober
Dato: 11. oktober 2020
Arrangør: Ringsaker o-klubb
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 71%

Løsningskartonsdag 16. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 17. post under O-treffen. Post 17 var en kurvelesningsoppgave hvor man måtte lese og tolke terrenget nøye for å finne nese formasjonen som utgjorde oppgaven. Det var fort gjort å plassere "rett punkt" litt for langt ned og mot seg. Posten var en A-B oppgave.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 6: 17. post, O-treffen, 4. oktober
Dato: 4
. oktober 2020
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug og Odd Wiik
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 17:
Antall skjermer: 2
Rett svar: B
Riktig svar i %: 86%

Løsningskart

søndag 13. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 11. post i Moskogen i forbindelse med Ringsaker o-klubb sin PreO konkurranse søndag 11. oktober.  Konkurransen var den siste av i alt åtte konkurranser som inngikk i årets Nordic Choice pre-o cup. Sammenlagt vinner av cupen ble Lars Jakob Waaler, Porsgrunn o-lag.

Post 11. var en kurvelesingsoppgave hvor man måtte lese inn en nese i en skråning bestående av flere søkk og neser. Den største utfordringen var nok å bedømme korrekt høydenivå. Siden posten stod i en skråning som hadde en helning bort og nedover fra stedet hvor utøverne hadde lov til å bevege seg kunne man fort bli lurt til å tro at korrekt skjerm satt noe lavere enn hva den faktisk gjorde. 

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 11. post, Moelv, 11. oktober
Dato: 11. oktober 2020
Arrangør: Ringsaker o-klubb
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 11:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 67%

Løsningskart


torsdag 10. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er åttende posten under Løten o-lag sin PreO konkurranse den 10. oktober. 

Post 8. var en kurvelesingsoppgave hvor man måtte bedømme hvor langt utover ryggen til et kolleparti ei høydekurve strekte seg. Postbeskrivelsen var søndre del av nese. Posten var veldig lik med post 13 under fjorårets pre-o konkurranse som ble avviklet på samme sted, men i år var det kollepartiet et hakk lengre bak som ble benyttet. Årets post var en 4-skjerms oppgave, men i realiteten var det kun 2 skjermer som var aktuelle.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 8. post, Løten, 10. oktober
Dato: 10. oktober 2020
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Marius Øie

Post 8:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

mandag 7. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er sjette post under O-treffen som Østmarka OK og Nedre Romerike Handicapidrettslag arrangerte fra Lillomarka Arena. Løypene gikk på østsiden av Badedammen og Elite løypa hadde 20 poster, mens A klassen hadde 15 poster. Terrenget er et mye brukt turområde, men er samtidig ett tradisjonelt skogsområde.

Post 5. var en kartlesningspost hvor man måtte bedømme formasjon og utstrekning av et "berg i dagen" område. Det er en type oppgave som det er relativt sjeldent man møter i norske pre-o løyper. Ettersom utøverne ikke hadde muligheten til å bedømme posten fra sørvest, var det noe mer krevende å avgjøre hvor langt bak skjermene satt. Posten var en A-B oppgave.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 6. post, O-treffen, 4. oktober
Dato: 4
. oktober 2020
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug og Odd Wiik
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 6:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 69%
Løsningskart


fredag 4. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er den fjerde posten i Løten o-lags PreO konkurranse den 10. oktober. Konkurransen hadde utgangspunkt fra Klevfos industrimuseum, samme sted som Løten o-lag arrangerte sin pre-o konkurranse i 2019. Løypa fulgte stedvis samme trase som i fjor. Selv om post 4 lå langs fjorårets trase, var ikke akkurat dette området benyttet tidligere. Post fire bestod av tre skjerm og oppgaven var foten av ei nese.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 4. post, Løten, 10. oktober
Dato: 10. oktober 2020
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Marius Øie

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

tirsdag 1. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 1

Årets pre-o sesong ble noe amputert som følge av korona-pandemien. I mange land har så og si hele sesongen blitt avlyst, men i Norge har det vært mulig å gjennomføre høstsesongen tilnærmet normalt hva antallet konkurranser angår. Noen internasjonale mesterskap har det ikke blitt i 2020. Med utgangspunkt i de fem norske pre-o konkurransene som har blitt arrangert i år vil også årets norske pre-o-post 2020 bli kåret.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 1. post under "NM PreO" som Lardal o-lag arrangert fra Borgen skistadion 29. august. NM var forøvrig årets første norske PreO konkurranse, da det tidligere på året kun hadde blitt arrangert to TempO konkurranser i Vikersund.

Post nummer 1 under NM var en nese i en lengre skråning. Siden dette var en en-skjerms-post (A) var det opp til utøverne å finne ut av om skjermen var korrekt plassert eller ei. I dette tilfellet var den ikke det, da skjermen var plassert for langt ned i lia. 

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 1. post, Lardal, 29. august
Dato: 29. august 2020
Arrangør: Lardal o-lag
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 78%