tirsdag 23. desember 2014

Stem på årets norske pre-o-post 2014

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2014 er presentert, og avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilken av postene dere synes er best er herved åpnet. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury bestående av pre-o utvalges medlemmer kåre den endelige vinneren. Det er viktig at så mange som mulig stemmer.

Merk også at maksimalt en post fra hver konkurranse går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 4. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidatene en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sin stemme per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Avstemmingen er nå avsluttet!


Kandidat 1:
Post E1, Fossekallens PreO, 24.08
Kandidat 2:
Post E3, O-festivalen PreO, 29. juni
Kandidat 3:
Post E4, PreO NM, 13. september
Kandidat 4:
Post E5, Mjøs pre-o dag 1, 9. august
Kandidat 5:
Post E6, O-Treffen, 15. juni
Kandidat 6:
Post E7, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Kandidat 7:
Post E9, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Kandidat 8:
Post E9, Mjøs preo dag 1, 9. august
Kandidat 9:
Post E14, Norwegian Spring dag 1, 26. april
Kandidat 10:
Post E19, Mjøs preo dag 2, 10. august
Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

fredag 19. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 10

Kandidat nummer 10 er den siste postene som er nominert til årets norske pre-o-post 2014. Den siste kandidaten er 19. post under andre dag av Mjøs pre-o som ble arrangert av Eidsvoll o-lag den 10. august. Konkurransen fant sted i et nedlagt grustak.
Løypas 19. post var en ren kartlesningspost hvor det gjaldt å få tak i kurvebildet. De tette (grønne) områdene burde være et greit utgangspunkt for oppgaveløsningen. Posten var en 3-skjerms post, hvor ingen av de tre aktuelle skjermene stod på rett plass. Posten var således en falsk post.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10, post 19 under Mjøs preo dag 2, 10. august
Dato: 10. august 2014
Arrangør: Eidsvoll o-lag
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 19:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 44%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner (1), PreO sportens venner (2)

onsdag 17. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 9

Den niende kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 14 under første dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 26. april. Post 14 var østre del av en nese på et åpent kolleparti. Her gjaldt det å lese kurveformasjonene og ev. vegetasjon nøyaktig for å kunne avgjøre at den aktuelle C-skjermen satt for høyt og langt unna og at korrekt svar var Z.

Post 14 under NS dag 1 (Foto: Bosse Sandström)

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9, post 14 under Norwegian Spring dag 1, 26. april
Dato: 26. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 36%

Linker:
Resultater, resultater ungdom
Kart
Løsningskart


Løsning

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

mandag 15. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post er 9. post under første dag av Mjøs pre-o 2014, arrangert av OL Vallset/Stange 9. august. Post var ett søkk hvor den ene skjermen var plassert nesten ei kurve for høyt, mens den andre andre aktuelle skjermen var plassert i ett lite "steinhull" på nesa nord for posten.
Post 9, Mjøs pre-o dag 1.
Foto: Bosse Sandström

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8, post 9 under Mjøs preo dag 1, 9. august
Dato: 9. august 2014
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Odd Håkensen, Egil Sønsterudbråten

Post 9:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

Linker:
Resultater
Kart
Løsning

Løsningskart
Artikler: Orientering.no, Pre-OleOrientering och foto, PreO sportens venner

lørdag 13. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 9 under andre dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 27. april. Post 9 var et lite søkk som inngikk i et langdistansekluster. Her gjaldt det å grovorientere seg fram til korrekt område ved hjelp av formasjoner, vegetasjon og skrenter for å finne korrekt skjerm.Film fra klusteret ved post 9.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7, post 9 under Norwegian Spring dag 2, 27. april
Dato: 27. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 4
Rett svar: C
Riktig svar i %: 83%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsning

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

torsdag 11. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 7 under andre dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 27. april. Post 7 var en et lengre søkk inne i ei noe mørk li på litt avstand. Den ene av de to skjermene var plassert for høyt, mens den andre var plassert for lavt -- posten var altså falsk. Her gjaldt det altså å finne riktig høydenivå.

Postområdet for post 7

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 7. post, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Dato: 27. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 38%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsning
Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

tirsdag 9. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 5

Kandidat nummer 5 til årets norske pre-o-post 2014 er 6. post under O-treffen som NERO HIL og Østmarka OK arangerte for 31. gang den 15. juni i år.  Konkurransen gikk fra skihytta til Strømmen og Lillestrøm skiklubb, som ligger ved Bråteåsen. Løypas 6. post var en to-skjerms post, hvor det gjaldt å bestemme hvor høyt høydekurvene lå i terrenget.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 6. post, O-Treffen, 15. juni
Dato: 15. juni 2014
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Alf Stefferud
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 6:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 39%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart

Artikler: Pre-Ole

søndag 7. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 5. post fra første dag av Mjøs pre-o som ble arrangert i det gamle brannfeltet sør for Harasjøen i Stange kommune. Femte post var en avstandspost i et A-cluster bestående av tilsammen 5 en-skjermsposter. Dette var en kartlesingspost hvor det gjaldt å lese inn terrengformasjonene. Det å lokalisere steinene som var tegnet inn på kartet kunne være til god hjelp i oppgaveløsningen.
Post 5 inngikk i et A-cluster med 4 andre poster

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 5. post, Mjøs pre-o dag 1, 9. august
Dato: 9. august 2014
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Odd Håkensen, Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 78%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart
Artikler: Orientering.no, Pre-OleOrientering och foto, PreO sportens venner

fredag 5. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 4. post under årets NM i Asker. PreO NM gikk i år fra samme sted som NM-uka, og selve NM-løypa gikk mellom bygningene på Dikemark sykehus. Den fjerde posten var en 2-skjerms post, hvor posten var en skrent. Posten var en falsk post hvor begge skjermene var plassert i tilknytning til den bakre skrenten. Fra siktepinnen var det vanskelig å få øye på skrenten som lå lengst vest.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, PreO NM, 13. september
Dato: 13. september 2014
Arrangør: Asker SK / Lierbygda o-lag
Konkurranse: NM Preo
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 40%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskartet viser at det ikke var noen skjerm på riktig skrent (blå prikk)

Artikler: Orientering.noPre-o-sportens venner, Preoliten.blogspot.no, Pre-Ole.blogspot.no

onsdag 3. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 3. post under dag 2 av O-festivalen PreO på Norefjell siste helg i juni. Dette var en enskjermspost som inngikk i et A-cluster på 4 enskjermsposter. Avstanden til posten var middels lang hvor deltakerne kikke utover en slalombakke. Oppgaven gikk på å lese terrengformasjonene og sammenstille disse med kartet.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 3. post, O-festivalen PreO, 29. juni
Dato: 29. juni 2014
Arrangør: NOFs pre-o utvalg
Konkurranse: O-festivalen PreO, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 75%

Linker:
Resultater
Kart

Artikler: Pre-o-sportens vennerOrientering och foto

mandag 1. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 1. post under 2. dag av Fossekallen ILs pre-o-helg 23.-24. august. Dette var en en-skjermspost som skulle stått på nordøstre del av en kolle på toppen av en større li. Deltakerne kunne kun bevege seg langs stien en bunnen av lia. Dette var en falsk post hvor korrekt skjerm istedet var plassert på nesa øst for ringsentrum, i ringkanten.


Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2014 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 12 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. Dette er en liten nedgang fra ifjor, men fortsatt et respektabelt antall, tatt den nordiske og internasjonale terminlista i betraktning. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innspill fra noen av de som har deltatt på flest konkurranser i Norge denne sesongen, samt en vurdering fra redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En jury bestående av medlemmer fra det norske pre-o-utvalget vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.


Arrangement:

Kandidat nr 1: Post 1 dag 2 Fossekallen ILs pre-o
Dato: 24. august 2014
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: Fossekallens PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Tom Bondehagen og Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Arne Ask

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Artikler: Pre-Ole.blogspot.com, Pre-o-sportens venner