søndag 12. januar 2020

Årets pre-o post 2019

Etter at avstemningen ble avsluttet fikk juryen oversendt de fire kandidatene som fikk flest poeng til juryen som har kommet frem til at årets pre-o-post 2019 er...


Årets norske pre-o-post 2019

Juryen besluttet at dette den 18. posten under Ringsaker OKs pre-o arrangement den 19. mai i Næroset var den beste av de fire kandidatene som de fikk oversendt. Følgende fire poster fikk flest stemmer i avstemningen og ble således oversendt juryen:
Kandidat 1, 2, 3 og 8 fikk flest poeng i avstemningen
Årets jury har bestått av Arne Ask, Sondre Ruud Bråten og Knut Terje Ovesen.

Vi gratulerer Ringsaker OK, og løypelegger Geir Myhr Øien med prisen. Teknisk delegert var Jan Erik Haug, Østmarka OK og Jon Anders Bordal Ringsaker OK. Vi håper å komme nærmere tilbake med en nærmere beskrivelse av årets pre-o-post og Ringsaker OK sitt arrangement den 19. mai.

Takk til juryen for arbeidet og til alle som var med å stemte på årets pre-o-post.

torsdag 26. desember 2019

Avstemming årets pre-o-post 2019

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2019 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke fire av de ti kandidatene som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, er det på tide å åpne årets avstemming. Vi håper derfor at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de fire postene som har får flest poeng, uavhengig av hvilket konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2020.


Kandidat 1:
Post E2, Fredrikstad SK PreO, 27. april
Kandidat 2:
Post E3, Porsgrunn o-lag PreO, 10. august
Kandidat 3:
Post E5, Ås IL PreO, 28. april
Kandidat 4:
Post E7, Løten o-lag, 18. mai
Kandidat 5:
Post E13, Ås IL PreO, 28. april
Kandidat 6:
Post E15, O-treffen, 22. september
Kandidat 7:
Post E17, NM PreO, 18. august
Kandidat 8:
Post E18, Næroset, 19. mai
Kandidat 9:
Post E21, Fredrikstad SK PreO, 27. april
Kandidat 10:
Post E23, Løten o-lag, 18. mai


Avstemningen er avsluttetTil slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

mandag 23. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 23 fra Løten o-lag sin PreO konkurranse 18. mai. Kandidat nummer 4 til årets pre-o-post var sjuende post fra samme arrangementet. Konkurransen var meget kompakt ved at utøverne startet med tidspost 15 meter fra arena, for så å gå ytterligere 20 meter til start, gjennomføre ei løype på 1,1 kilometer med målgang på arena.

Post 23 var en avstandspost hvor utøverne skulle avgjøre hvilken skjerm - om noen - som var plassert på rett høydepunkt på andre siden av Svartelva. Posten var en A-E oppgave, men i realiteten var det kun to skjermer som var aktuelle å vurdere med tanke på denne posten. Siden det var litt avstand fra siktepinnen til oppgaven var det ikke lett å få tak på eksakt hvor stiene som omsluttet posten gikk.

Dette er den siste av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 10: 23. post, Løten o-lag 18. mai
Dato: 18. mai 2019
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-O helg i Hedmark
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 23:
Antall skjermer: 5
Rett svar: D
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart kandidat 10
I løpet av få dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2019 her på bloggen - følg med!


lørdag 21. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 9

Den niende og neste siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 21 under Fredrikstad SK sitt PreO arrangement 27. april. Tidligere har post 2 fra samme arrangement blitt nominert til årets pre-o-post. Kartet som ble benyttet i forbindelse med arrangementet var nytegnet for anledning av Svein Jakobsen.

Post 21 var en kurvelesningsoppgave hvor det gjaldt å få høydekurvene fra kartet til å stemme overens med terrenget. Utøverne hadde tre skjermer å velge mellom, men hvem - om noen - av disse stod rett plassert. Ved å bruke skjermene som var plassert ut på post 16 i A-klassen, hadde man et godt utgangspunkt for å finne rett høydenivå.

Dette er den niende og nest siste av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9: 21. post, Fredrikstad SK PreO 27. april
Dato: 27. april 2019
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad SK PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 21:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 79%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 9

torsdag 19. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post er 18. post under Ringsaker OK sitt PreO arrangement den 19. mai. Pre-o konkurransen fant sted i Næroset, - stedet som kanskje er mest kjent for den sjøloppnevnt fristaten Lucky Næroset, som ble etablert i 1999.

Post 18 var en kartlesningspost hvor oppgaven bestod i å bestemme hvilken av tre skjermer som lå i rett søkk. Søkket var ikke veldig stort og lå i ei skråli, så her gjaldt det å vurdere både skjermenes plassering i avstand fra veien og høydemessig i forhold til omkringliggende detaljer.

Dette er den åttende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 8: 18. post, Næroset, 19. mai
Dato: 19. mai 2019
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal og Jan Erik Haug

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 58%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 8

tirsdag 17. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 17 under årets NM PreO som Modum o-lag arrangerte den 18. august. Arenaen for årets NM var lagt til gårdstunet til løypeleggerene, så arrangøren hadde ingen lang reisevei for å legge løypene.

Post 17 var et søkk ute på ei relativt ny hogstflate. Deltakerne hadde 4 skjermer å velge mellom, - men var det virkelig noen av disse som stod rett plassert. Søkket som skjermen skulle ha stått i var fylt opp med kvist etter hogsten så det var ikke så lett å se selve søkket. Altså var det ingen av de fire skjermene som stod i det aktuelle søkket.

Dette er den sjuende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 7: 17. post, NM PreO, 18. august
Dato: 18. august 2019
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Leif Eriksson og Marita Lilja Grønhovd
Teknisk delegert: Arno Lilja Grønhovd

Post 17:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 47%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 7

søndag 15. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 15 i den tradisjonelle O-treffen. Årets utgave av O-treffen var den 36. på rad, og er således uten tvil den pre-o konkurransen med lengst fartstid i Norge.

Post 15 var en tre-skjerms post hvor det var kurvelesing som stod i fokus. Postbeskrivelsen var nordre del av søkk, et søkk som må sies å ha en noe diffus avgrensning i terrenget. Dermed ble måten å finne ut hvor rett skjermplassering skulle være å bruke omkringliggende terrengformasjoner til å bestemme punktet som var midt i postringen. Kartets kurvebilde var ganske detaljert, så det var flere detaljer å ta utgangspunkt i. 

Dette er den sjette av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 15. post, O-treffen, 22. september
Dato: 22. september 2019
Arrangør: Nedre Romerike Handicapidrettslag og Østmarka OK
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 15:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 30%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 6