tirsdag 30. april 2013

Kurs i kart og kompass

Kurs i kart og kompass rettet mot pre-o er ikke dagligdags, men denne våren har Nedre Romerike Handicapidrettslag, NERO HIL, arrangert et slikt kurs. Kursansvarlig Odd Wiik har i løpet av to kvelder gjennomgått karttegn, kompasskurs, postbeskrivelser med mer. Odd kan fortelle at det har vært god oppslutning om kurset, med rundt 10 deltakere hver kveld.

NERO HIL er et allidrettslag med mange medlemmer og har som mål å få disse mer aktive. Det arrangerte kurset er et tiltak med dette som hensikt, samtidig som det er et ønske om å gjøre pre-o-gruppa større, på den måten synliggjøre sporten og dermed kunne rekruttere ytterligere deltakere etter hvert. Odd forteller at han håper at flest mulig av kursdeltakerne deltar på pre-o karusellen utover våren og sommeren, og at noen kanskje etter hvert blir med på terminfestede pre-o-konkurranser.

Kurset ble avsluttet med et enkelt treningsløp fra Sandbekken skole. Her var det lagt ei løype med varierende vanskelighetsgrad, men hovedsakelig B-nivå. Ni deltakere gjennomførte treningsløpet. Kursleder Odd Wiik var tilstede i løypa for å kunne gi råd og tips uten å påvirke utfallet i for stor grad. Varierende resultater tyder på ulik tolkning av oppgavene hos den enkelte deltaker. Etter gjennomført løp ble postene gjennomgått med en forklaring av hvilken skjerm som var korrekt plassert. Odd kan videre fortelle at det umiddelbart etter treningsløpet ble uttrykt ønske om et oppfølgingskurs, men at samtlige deltakere i første omgang ble oppfordret til å bli med på karusellløpene for mer trening.Stor honnør til NERO HIL og Odd Wiik, for initiativet og gjennomføringen av et slikt kurs. Dette er et tiltak som er til etterfølgelse for andre. Slike tiltak er viktige for å gjøre pre-o-sporten mer kjent ute blant folk, noe som igjen forhåpentligvis vil medføre økt rekruttering til denne flotte sporten som er vår tilpasset alle, uavhengig av eventuelle handikap. Her kan eliteløpere i orientering konkurrere mot personer som sitter i rullestol.

Vi gratulerer NERO HIL med et vel gjennomført kurs!

Kart fra avsluttende treningsløpet.

søndag 21. april 2013

Norwegian Spring 2013

Første dag av Norwegian Spring ble preget av svensk dominans, med 5 svensker på de 5 første plassene. Ville nordmennene greide å hevde seg bedre under dag 2?

Andre etappe av Norwegian Spring gikk fra Sponvika, bare et steinkast unna Sverige. En etappe som ble gjennomført som omvendt jaktstart, hvor de beste i A og Elite klassene etter første dag, startet til slutt. Tidspostene i eliteklassen ble gjennomført i nær tilknytning til samlingsplass, noe som førte til at alle elite-deltakere, med start senere enn 11:30, måtte oppholde seg i et karantene område frem til start. Her ble ventetiden fordrevet med ulik small talk. Nytt av året var at de 6 beste etter første dag gikk ut i fellesstart, og måtte ta tidspostene i motsatt rekkefølge av lørdagens plassering. Dette førte til at utøverne fikk føle på hverandres fremdrift og arbeidsmetodikk løypa igjennom.

Søndagens løype var en krevende kartlesningsløype. Med en relativt kort løype på 1200 meter, og dertil relativ kort makstid, 96 minutter, førte til at mange benyttet hele makstiden. Resultatlisten viser også at en del gikk over de 96 tildelte minuttene. Terrenget var småknudrete, og bestod stort sett av åpen skog, slik at en del poster bød på presis kartlesing på lengre avstander.

Post 1 og 6 var to spesielt krevende poster
I eliteløypa bød sjette posten på utfordring for mange, med en treffprosent på kun 29%. Dette var en enskjermspost på relativt langt hold, hvor terrengformasjonene var relativt diffuse. Dette gjorde det krevende å avgjøre om enskjermsposten hang på den riktige nesa. Av andre krevende poster kan vi nevne 1. post, som også var en falsk post. Her skulle posten henge på et høydepunkt på toppen av en kollen, men som så ofte tidligere hang skjermen på kollen i forkant. For deltakerne kunne det se ut til at den hang på det høyeste punktet, da skjermen hang fritt mot horisonten.

Søndagens vinner Lars Jakob
Waaler studerer 10. post
Totalt var det 3 stykker som hadde alle rett i eliteklassen, og raskest av disse på tidspost var Lars Jakob Waaler, og som dermed kunne sikre norsk seier i det store startfeltet med deltakere bra både Sverige, Finland, Danmark, Latvia, Kroatia og Italia. Dermed vant Lars Jakob den andre delkonkurransen i årets europacup. De to andre med "fult hus" var William Rex og Erik Ludnkvist på henholdsvis andre og tredje plass. Selv om Lars Jakob sikret seieren med raske svar på tidspost, viste svenske nok en gang en utrolig bredde, med 13 stykker blant de 15 beste. Nest beste nordmann ble Geir Myhr Øien på en 16. plass, mens Egil Sønsterudbråten ble nummer 17, begge med 3 feil.

Sammenlagt ble det en klar seier til William Rex, OK Landehof, med alle rett begge dager og ingen bom på tidspost. Med seier dag 2, klatret Lars Jakob Waaler opp til andre plass, foran lørdagens vinner Ola Jansson.
Martin Jullum gratulerer William Rex med sammenlag
seieren i Elite klassen
A-klassen ble sammenlagt vunnet av unge Karoline Schulz fra Ballerup OK. Karoline har hatt en flott sesongstart, med 2 seiere i B-klassen under sesongåpningen i Skåne, og nå sammenlagtseier i A-klassen under Norwegian Spring. Thorunn Aamodt Ovesen vant A-klassen søndag, og ble med det nummer 3 sammenlagt, mens Liv Horntvedt kom på andre plass sammenlagt. Åke Jacobsen som vant A-klassen lørdag ble sammenlagt nr. 4.

B-klassen ble lørdag vunnet av Guri Rognsvåg, Fana IL, og søndag av Hanne Myhr Øien, Eidsvoll O-lag.
Karoline (t.v.) vant A-klassen sammenlagt, mens Thorunn (midten) vant A-klassen søndag, og  Hanne (t.h) vant B-klassen søndag.
Halden SK med Martin Jullum som løpsleder og løypelegger arrangerte nok en gang to topp konkurranser. Kartene var meget presise, noe som gjorde at selv meget krevende oppgaver lot seg greit løse. En stort takk til Halden SK, og Martin for en flott helg, og vi gleder oss til å komme tilbake neste år. I tillegg til å ha lagt ned et stort arbeid med de to ordinære preo konkurransene, har det blitt lagt ned et stort arbeid knyttet til ungdomskonkurransen lørdag, hvor mellom 40-60 ungdommer deltok. Et virkelig positivt tiltak for å gjøre preo mer kjent blant ungdommen. Vi håper å få se noe av ungdommene igjen ved en senere anledning. Preo er flott o-teknisk trening for alle, uavhengig av om man er ung eller gammel.

Kart, løsningskart, tidspostoppgaver og resultater vil bli gjort tilgjengelig i arkivet. Resultatene fra søndagens konkurranse og sammenlagt er å finne i eventor.

Les også hva Pre-Ole og orientering.no (lørdag og søndag) skriver om helgens konkurranser.

lørdag 20. april 2013

Europacup åpning i Norwegian Spring

Ola Jansson vant den første europacup
konkurransen i preo.
Foto: Nick Barrable (CompassSport)
Pre-o konkurransen i forbindelse med første dag av Norwegian Spring, var historienes første europacup konkurranse i pre-o, i tillegg til norsk sesongstart. Et stort antall deltakere hadde funnet veien til Varteig i Østfold, som var stedet for konkurransen. Totalt var det 73 personer som deltok i Eliteklassen.

Av de 73 deltakerne var det 5 stykker som løste alle de 20 oppgavene korrekt, og rasket av disse var Ola Jansson fra Björklinge SOK. Ola ble med det historiens første vinner av en europacup konkurranse i preo. Nummer to ble Michael Johansson, Vänersborgs SK, mens nummer tre ble William Rex, OK Landehof.

Beste norske ble Geir Myhr Øien på en 6. plass, som var raskest av samtlige på tidspostene, og ble med det best av de med 1 feil. Lars Jakob Waaler ble nr. 8, mens Arne Ask ble nr. 13, også disse med bare en feil.

I tillegg til de ordinære klassene ble det arrangert en egen ungdomskonkurranse for de mellom 10 - 16 år. Deltakelsen var god, og mange av ungdommene virket veldig fornøyd med opplegget.

I morgen, søndag, fortsetter Norwegian Spring med pre-o konkurranser i Sponvika. Her blir det omvendt jaktstart, med utgangspunkt i dagens resultatliste.

Kart og resultater vil etterhvert bli å finne i arkivet. Resultatene å finne på eventor.

tirsdag 9. april 2013

Tidenes sesongåpning

Martin Jullum innledet sesongen med 3 seiere

Martin Jullum har de siste sesongene vist at han er å finne helt i verdenstoppen i pre-o, men en så god sesongstart som han har hatt i år er det ikke mange som kan vise til. I helgen fant den nordiske sesongåpningen sted i Skåne, nærmere bestemt i Åhus og Sösdala. Martin stakk av med seieren i alle de tre konkurransene, og greide som eneste full pott alle tre dager.

Skånehelgen ble innledet med en nattkonkurranse fra Furuboda konferansesenter fredag kveld. Konkurransen var første delkonkurranse i den svenske Elitserien og gikk i det meget spennende kystterrenget nord for Furuboda. Løypa bestod av til sammen 16 poster, som i hovedsak bestod av poster hvor det gjaldt å ha kontroll på kurvebildet.
Totalt var det 14 stykk i eliteklassen som hadde rett svar på alle de 16 oppgavene, og klart raskest av disse var Martin Jullum med kun 6 sekunder på tidspostene. Nest raskest var Geir Myhr Øien med 9 sekunder, ett sekund foran Marit Wiksell på tredje. Dermed ble det dobbelt norsk i den første konkurransen i årets Elitserie.

Etter noen få timers søvn var det klart for helgens andre konkurranse, som også var den andre konkurransen i årets Elitserie. Lørdagens løype fulgte delvis samme trase som under nattkonkurransen, uten at dette hadde noen betydning for oppgavene. Lørdagens løype bestod av 20 spennende kartlesningsposter, selv om det tilslutt bare ble 19 tellende poster på resultatlista, da 9. post ble strøket på grunn av at ulike løsningsmetoder gav ulike svar.
Den posten som skapte størst problemer var nok 13 post. Dette var en "skummel" post, da man skulle avgjøre om skjermen satt oppe på selve kollen, eller om den satt for langt ned i lia. Ulike løsningsmetoder ble benyttet for å ta stilling til dette, men det var kun 38% som tilslutt valgte å "falske" posten som var det riktige svaret her.
13. post lørdag
Strandskogterrenget sør for Åhus har veldig fin bunn, noe som gjør at det er fremkommelig med rullestol selv på små stier. Dette kunne tidvis føre til at man ble noe usikker på hvilke stier det faktisk var lov å ferdes på. I slikt terreng er det samtidig fort gjort å komme utenfor lovlig trase.

Martin Jullum gjennomførte også lørdagens konkurranse med glans, og hadde på nytt "fullt hus" og kun 5 sekunder på tidspost, og var med dette hele 8 sekunder foran Stig Gerdtman på andre, og 9 sekunder foran Marit Wiksell på tredje. Nest beste nordmann ble Widar Taxth Løland på en 16. plass med en feil, og bom på en tidspost.

Etter at lørdagens konkurranse var avsluttet foretok Martin Jullum og Geir Myhr Øien en "befaring" av enkelte poster fra de to siste dagers konkurranser. Dette var en meget nyttig erfaring å få med seg, både i forhold til å se på hvordan karttegner og løypeleggere har vurdert/brukt terrenget. Flere av nattpostene som var krevende på natten, ble plutselig superenkle på dagen. Dette viser hvor stor forskjell det er på å løse pre-o oppgaver med lykt som lyskilde istedenfor solen.

Søndag var det klart for helgens siste konkurranse i Sösdala. Her fikk vi servert en meget variert og spennende pre-o løype på 20 poster, hvor løypeleggeren hadde utnyttet terrenget på en god måte. Spesielt vil vi nevne 12 post som en meget fin oppgave. Dette var en noe utypisk nordisk post med 4 skjermer nedover en kolle. Ettersom detaljene rundt posten stemte godt, var det likevel en fullt løsbar post, noe resultatlisten illustrerer, da det ikke er noen som falsket posten, og 84% som hadde korrekt svar.

Mens Martin vant helgens tre konkurranse, tok Marit
en 2. plass og to 3. plasser. Disse topper henholdsvis
den norske og svensk pre-o rankingen
Nok en gang viste Martin Jullum klasse. Som eneste med alle rette vant han konkurransen klart, selv med bom på tidspost. 9 sekunder på søndagens noe krevende tidspostoppgaver var kanskje litt vel offensivt? Nummer to ble Marit Wiksell og nummer tre ble Widar Taxth Løland. Med både Martin og Widar på pallen, ble dette igjen en meget god norsk dag, noe som viser at nordmennene kan være med å kjempe om de beste plassene.

Etter de to første konkurransen i årets Elitserie har Martin skaffet seg et godt forsprang, med 100 poeng av 100 mulige, med 28 poeng ned til Marit Wiksell, og 34 poeng ned til fjorårsvinneren Stig Gerdtman på tredje. Geir Myhr Øien ligger sammenlagt på en 5. plass, etter et noe svakt resultat lørdag.

Vi kan se tilbake på tre fine konkurranser i Skåne, og gleder oss til neste års O-ringen som vil finne sted i disse trakter. Kart, løsningskart og resultater fra helgens konkurranser er å finne i arkivet.

Noen andre artikler fra helgens konkurranser:
nrk.no: Haldenser leder svensk Elitserie
orientering.no: Norsk dobbeltseier i sesongåpningen
orientering.no: Ny Pre-o seier til Jullum
orientering.no: Min beste helg noensinne
Pre-Ole: Diverse artikler
Halden SK: Jullum topper Elitserien
Hjemmeside Ringsjö OK: PreO vinst för Martin Jullum
preo.no: Martin Jullum vant alt i Skåne
trailo.it: Madella: Good performances in Sweden

Post gjerne linker til andre artikler om Skåne helgen i kommentarfeltet under.

Martin og Geir var innom Melodi Grand Prixs vertskapsby Malmö  på  hjemveien.