søndag 31. januar 2016

Vinnerintervju med Widar Taxth Løland

En fornøyd Widar mottar gullmedaljen under NM 2012
I januar avslørte vi her på bloggen at det var post 9 under PreO i Sør dag 1, arrangert av IL Express som stakk av med seieren i vår kåring av årets pre-o-post 2015. Løypelegger var Widar Taxth Løland som hadde med seg Gunnar Olsen som teknisk delegert. Såvidt skribenten bekjent var det de to arrangementene under PreO i Sør Widars første løypeleggingsjobb i pre-o. Han gjorde således en meget god debut. Det var tydelig at Widar hadde lagt ned et meget solid stykke arbeid både med kart og løyper, og selv om arrangementet ikke er å finne på terminlisten iår, håper vi i kunne få komme tilbake til gode løyper og kart ved en senere anledning. Widar har vært en aktiv utøver de siste 5-6 årene, etter mange år som aktiv "fot-orienterer". I Pre-o-sammenheng kan han blant annet skilte med et NM-gull fra 2012 og deltakelse i EM-troppen i Portugal i 2014.


Vi har tatt en prat med Widar for å litt innblikk i hans arbeid med kart, løyper og arrangement, samt hans tanker rundt pre-o for øvrig.


Hva skiller etter din mening en god pre-o-post fra en mindre god post, og hvordan vil du beskrive en god pre-o-post?

En god PreO-post bør være real og utfordrende slik at den setter krav til deltagernes forståelse av kurvebilde, kartdetaljer og disses innbyrdes avstander.

Det som ofte er tilfelle med mindre gode poster er for eksempel for lange avstander (jeg mener max. 100 m i vanlig terreng, gjerne mye kortere). Det skal være mulig for alle å løse oppgaven, selv om de sitter i rullestol, er små, eller har noe svekket syn pga. alder eller annet.

Slumpmomenter/bingo er også uheldig, for eksempel slik at noen ser hvor en sti er, fordi noen tilfeldigvis passerer på stien.

Og postplasseringer som er slurvete eller "spekulative" (for å øke vanskegraden?) ødelegger ofte poster som ellers ville være gode.

2. Det å arrangere pre-o konkurranser krever mye forberedelser. Omtrent hvor mye tid gikk med til forberedelsene av årets PreO i Sør, og hvilken del av forberedelsen tok mest tid? Hvordan er løypeleggingsrutinene dine? Hvor mye arbeid gjør du ute i skogen og hvor mye gjøres hjemme ved skrivebordet? Hvordan pleier du å samarbeide med teknisk delegert (kontrollør) i forbindelse med konkurransen?

Starten ble dessverre mye senere enn jeg hadde ønsket fordi terminarbeidet ikke var klart. Jeg startet derfor primo november med å vurdere aktuelle områder. Synfaring og karttegning var det som tok mest tid, dessuten fant fylket på at de skulle bygge om deler av friområdet så dette ble en del ekstraarbeid for oss.

Jeg liker å grovplanlegge løypene hjemme og justerer nesten alltid i terrenget, ofte ved å finne helt nye oppgaver.

Jeg hadde for flere å siden avklart med Gunnar at jeg ville ha ham som TD dersom jeg skulle lage løp, og han var (som alltid) positiv. Det var Gunnar som valgte løp i april, i stedet for september (takk skjebne!). Første kontrollrunde på Haslatangen skjedde 18. og 20.februar. Så gjorde snø til at neste kontroll ikke skjedde før på kvinnedagen, 8.mars, i Fevikmarka. Deretter ble det 3 fulle dager med videre kontroll/postarbeid og også litt kartjusteringer. Jeg hadde et utmerket samarbeid med Gunnar og han var meget delaktig i resultatet.

3. De siste årene har det blitt vanlig å gjøre pre-o revidering av kartet som skal benyttes i en pre-o konkurranse, og i noen tilfeller også tegne helt nye kart. Ble kartet som ble benyttet i forbindelse med årets PreO i Sør revidert eller nytegnet? I hvilken grad ble kartet revidert i området rundt 9. post?

Det ble fort klart at kartet på Haslatangen ikke var godt nok til å flikke på, så det ble nysynfaring på det aktuelle konkurranseområdet. Her bisto Gerd det meste av tiden med måling, sikting, diskusjoner og kaffekos. Vi var vel i løpsområdene 2-3 ganger i uken, til og med når der var snø. Karttegningen ble utført kontinuerlig mellom øktene. Løypenes poster/oppgaver ble funnet, vurdert, forkastet og forbedret kontinuerlig under synfaringen. Ganske effektivt etter mitt syn.

Den aktuelle 9.posten var ikke med i planen fra løypeutkastet, men kom "rekende på ei fjøl" under post- og kart-arbeidet.

[Red. anm.: Widar har oversendt originalkartet som han hadde som utgangspunkt for konkurranse. Sjekk forvandlingen nedenfor! Her er det liten tvil om at det har blitt lagt ned mange timer. Klikk på kartene for å forstørre dem.]
Konkurransekartet del 1
Originalkart del 1

Konkurransekartet del 2

Originalkartet del 2
4. PreO i Sør var et nytt innslag på fjorårets (2015) terminliste, og ble godt tatt imot blant deltakerne. Vil vi se arrangementet på terminlisten også i 2016? Har du noen øvrige planer om fremtidige arrangement?

Hyggelig at deltagerne var fornøyd. Det blir nok ikke noe nytt "PreO i Sør" i år. Har heller ingen planer om nye "stunt", det er skremmende mye arbeid og lite økonomisk belønning (surt å betale 30% til NOF). Dessuten er alltid treminlistearbeidet innen preo (Norge) alt for sent i boks. Dette gjør det nesten umulig å arrangere preo dersom ikke løpsområde og kart er på plass fra tidligere arrangementer.

5. Som de fleste andre løypeleggere i presisjonsorientering deltar du selv aktivt. Du gikk til topps i NM i 2012, en høst der du virkelig imponerte over tid og dominerte de norske pre-o-konkurransene. I internasjonal sammenheng deltok du på EM i Portugal i 2014, du stort sett vært fast inventar på førstelaget i den nordiske landskampen. Hva er dine målsetninger for årets sesong? Har du noen bestemte rutiner for hvordan du går frem for å løse en oppgave i en vanlig pre-o-løype?

Jeg var "i hakk" høsten 2012, hyggelig.......

Siden har jeg slitt litt med å gjenta suksessen.

Målsettingen for 2016 har vært å kvalifisere seg for EM, men nå ser det jo ut til at uttaket ikke skjer før en uke før EM, så da kan det jo være at andre planer legges. Det hadde jo også vært gøy å delta i VM, men det er nok vanskelig å blande seg inn i blant de 3-4 beste. NM er jo lagt så langt borte som det er mulig, så det er høyst usikkert om jeg står på startstreken der....

Jeg leser kartet og terrenget nøye både på veg til posten og fra området rundt siktepinnen. Så sant jeg ikke går i fella med å klippe "for tidlig" prøver jeg alltid å ta en ekstra vurdering i forhold til "falsk"-problematikken. Alle vet jo at jeg har en stygg tendens til å falske på relativt små marginer, og dette er noe jeg satser på å forbedre betraktelig nå.

6. Hvorfor fenger denne sporten deg?

Liv maste på meg så mye at jeg følte meg "tvunget" til å prøve dette i O-festivalen i 2009 ved Fossum. Da vant jeg A-løypa og oppdaget at det var en meget interessant og gøy aktivitet. Av natur er jeg nokså "perfeksjonistisk" og oppdaget etter hvert at dette var noe som passet godt for meg. Miljøet var hyggelig, og jeg syntes det var mange interessante diskusjoner om oppgaver og løsninger. Diskusjoner er IKKE synonymt med "klaging", men er med på å utvikle arrangører og deltagere.

7. Hva er dine synspunkter rundt integrasjon av pre-o-konkurranser i større og mindre konkurranser i ordinær orientering? 

Jeg er meget usikker på om vi har noe å hente gjennom integrasjon. Som oftest blir PreO nedprioritert i forhold til fotO når det gjelder både terreng og samlingsplass. Mye bedre synes jeg det er å ha helt separate konkurranser. Opplegg ala treningsløp er noe annet, men da stiller nok ikke "eliten" opp.

8. Hva er i dine øyne de viktigste utfordringene pre-o-sporten står ovenfor de kommende årene og hvordan skal man hanskes med disse?

Jeg tror man bare må innse at det er en aktivitet for de få, og ha det gøy slik det er. Å strebe etter stor deltagelse innebære bare skuffelser.

La oss glede oss over at vi har stabilt deltagerantall, mens fotO heller er i nedgang.

9. Har du til slutt noen tips til andre arrangører og løypeleggere, som det kan være greit å ha med seg inn mot den kommende sesongen?

Legge vekt på å tilby reale konkurranser der slump i stor grad er eliminert. Unngå å bruke terreng der kartet er dårlig og flytt oppgavene/skjermene om der finnes tvil om det blir en real oppgave.

Og jeg håper vi snart får en hjemmeside som fungerer. Forhåndsomtale av våre løp var totalt fraværende..............

Aktuelle skjermer for post 8 og 9 under dag 1 av PreO i Sør

lørdag 16. januar 2016

Banläggningskurs & OCAD workshop i pre-o

Etter to vellykkede OCAD-workshops i 2013 og 2014, måtte fjorårets planlagte kurs avlyses på grunn av få påmeldte. Med bakgrunn i fjorårets interesse vil det ikke bli satt opp noe nytt kurs i 2016 i regi av redaksjonen i Preoliten.

Martin presiserte under workshopen i 2013 at det
å start tidlig er nøkkelen til et godt pre-o arrangment

Når en skal arrangere en pre-o konkurranse er det å anbefale og ha gjennomført et kurs i pre-o løypelegging, med tilhørende OCAD-kursing. Svenskene har ved flere anledninger arrangert løypeleggerkurs de senere årene, noe de også gjør i vinter. I år arrangerer OK Gläntan og OK Löftan i samarbeid med PreO-i-Väst et kombinert løypelegger og OCAD kurs. Kurset er åpent for alle interesserte, også nordmenn. Kurset vil naturlig nok foregå på svensk.

Kurset gjennomføres helgen 27. - 28. februar, rett nord for Varberg, ca. 5 mil sør for Gøteborg.
Kursleder er Martin Fredholm. Kursavgiften på 600 SEK inkluderer både overnatting (lørdag - søndag), lunsj og middag -- mye for pengene her altså. Mer info og program for helgen er å finne i innbydelsen.

Preoliten tar på seg oppgaven å koordinere reise og overnatting fra fredag til lørdag for nordmenn som kunne seg å tenke seg å delta på kurset 27.-28. februar. Nordmenn som måtte være interessert i delta bes sende en melding til preoliten@gmail.com innen 31. januar.

Her kan du lese om OCAD-workshopene vi arrangerte i 2013 og 2014:
2013: Innholdsrik OCAD workshop
2014: OCAD-workshop for pre-o gjennomført i Halden

En del av programmet under workshopen i 2014 var løypelegging

tirsdag 12. januar 2016

Årets pre-o-post 2015 ble...Årets norske pre-o-post 2015 ble post 9 under PreO i Sør dag 1.

Etter avstemmingen ved nyttår, ble de fire postene som hadde oppnådd flest poeng under avstemmingen plukket ut og oversendt juryen sammen med innkomne kommentarer/begrunnelser for hvorfor posten var såpass god. Juryen, bestående av det norske pre-o-utvalget, vurderte så de fire kandidatene opp i mot hverandre og falt altså ned på at årets pre-o-post ble post 9. under PreO i Sør dag 1, 25. april, arrangert av IL Express på svabergene nordøst for Fevik. Løypelegger var Widar Taxth Løland og teknisk delegert var Gunnar Olsen.

Under avstemmingen fikk denne falske 1-skjermsposten følgende kommentarer:
  • Meget bra falsk post. Den korrekte formasjonen er gjemt bak andre høyder og det er lett å bli lurt her. Ser man nøyere på kartet skal man imidlertid se at formasjonen posten skal sitte ved er lavere enn de andre og dermed vil være gjemt. Mulig å løse posten ved å se fra siden også.
  • Kandidat  6 var god fordi det stilte stort krav til å kunne lese et kupert og detaljert kurvebilde i et nakent kystlandskap kombinert med avstandsbedømmelse.
  • Fascinerende plassering i fascinerende natur. Rene, fine kurver. Fine farger på kartet.

Aktuell skjerm for årets pre-o-post 2015
Løsningskart årets pre-o-post 2015

Vi gratulerer IL Express og spesielt løypelegger Widar Taxth Løland og teknisk delegert Gunnar Olsen med årets vinnerpost. Gunnar gikk i høst brått bort etter kort tids sykdom. Han vil alltid bli husket som en blid, positiv og hjelpsom person.

Dette er første gang IL Express får prisen, som vil bli formelt utdelt på et passende arrangement i løpet av vinteren eller våren.

Takk til alle som har bidrat med forslag til kandidater og stemt på kandidatene. En spesiell stor takk til juryen. Om ikke så alt for lenge vil vi også bringe et lite vinnerintervju med løypelegger Widar Taxth Løland for å få litt innblikk i hans arbeid med denne posten, kartet og arrangementet som helhet, samt litt øvrig pre-o-preik.