tirsdag 25. desember 2018

Avstemming årets pre-o-post 2018

Alle de 8 kandidatene til årets norske pre-o-post 2018 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. Nå er det på tide å åpne avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilke av postene dere synes er best. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil pre-o utvalget utgjøre juryen, og de vil kåre den endelige vinneren. Det er derfor viktig at så mange som mulig stemmer.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men siden det i 2018 kun har vært 4 terminfestede PreO konkurranser i Norge kan inntil 2 kandidater fra en konkurranse gå videre til årets finalerunde. Du kan stemme på denne siden frem til og med 6. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 8 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de åtte kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 6. januar 2019.


Kandidat 1:
Post E1, O-Treffen, 2. juni
Kandidat 2:
Post A2, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Kandidat 3:
Post A4, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Kandidat 4:
Post 7, NM PreO, 25. august
Kandidat 5:
Post E10, O-Treffen, 2. juni
Kandidat 6:
Post A13, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Kandidat 7:
Post A18, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Kandidat 8:
Post 19, NM PreO, 25. august
Avstemningen er nå avsluttet.Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

lørdag 22. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 8

Årets åttende, og siste, kandidat til årets norske pre-o-post 2018 er 19. post under NM i PreO, som ble arrangert av Fossekallen IL den 25. august. 

Post 19 var en klassisk nese post hvor det å finne riktig nese / rygg formasjon ikke var det vanskeligste. Utfordringen lå mer i å avgjøre hvilken av de to skjermene som lå på rett høyde i forhold til hvor høydekurven var tegnet på kartet. Selv om det på kartet var tegnet steingrunn i nedkant av høydekurven var det fra stien / lysløypa vanskelig å se avgrensningen av dette steinfeltet.

Dette er den åttende og siste kandidaten til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen fokandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: 19. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 19:
Antall skjermer: 2
Rett svar: B
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

Om noen dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2018 her på bloggen - følg med!

onsdag 19. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 7

Den sjuende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er post 18 i A-løypa under første dag av "Pre-o helg i Hedmark", på Terningmoen i Elverum den 9. juni.

Post 18 lå på en større nese/utstikker. Siktepinnen for posten var på grusveien sør for posten, og herfra kunne det være krevende å se hva som var nese og hva som kun var en forhøyning i terrenget. Den enkleste møte å løse posten på, var å se skjermene fra siktepinnen til post 9 og 10. Herfra kunne man bl.a. se søkket som gikk inn og rundt nesa. Post 18 var en ren kartlesningspost, hvor skjermene kunne sees fra flere ulike retninger.

Dette er den sjuende av i alt 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7: 18. post, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Dato: 9. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 18:
Antall skjermer: 4
Rett svar: D
Riktig svar i %: 81%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 7

søndag 16. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er post 13 under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark", den 10. juni. Dette er den andre posten fra denne konkurransen som er nominert til årets post 2018 - tidligere har post 4 blitt nominert.

Post 13 var en A-Z post som inngikk i et større A-cluster. Posten var en kombinasjon av en kartlesingspost og vurderingspost. Posten var såpass langt unna siktepunktet og parkeringsplassen / veien, at det kunne være vanskelig å se selve bekkedelet rett i nedkanten av posten. Det å lokalisere bekkedelet var nøkkelen til å finne ut om skjermen stod på rett sted, og til å gjøre dette kunne man se på skjermens plassering i forhold til andre detaljer / terrengformasjoner.

Dette er den sjette av i alt 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 13. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 81%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 6

torsdag 13. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 10. post under O-Treffen, 2. juni.

Den 10. posten var en ren kurvelesing oppgave, hvor det gjaldt å finne ut hvilken av de to skjermene - om noen - som stod på rett nese i henhold til kart og postbeskrivelse. Siktepinnen var i stikrysset nordvest for posten, så avstanden fra siktepinnen til skjermene var ganske kort.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 10. post, O-Treffen, 2. juni
Dato: 2. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 10:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 50%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

mandag 10. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den sjuende posten under NM som Fossekallen IL arrangerte fra Åsa, innerst i Steinsfjorden 25. august.

NM løypas sjuende post var en langdistanse post som lå ute på et beite, som utøverne kikket ned på fra en sti (lysløype) som lå en god del høydemetre høyere enn posten. Dette gjorde at man fikk god oversikt over beitet. Posten var en A-Z oppgave, som sammen med postene 3 - 9 utgjorde et A-cluster. Oppgaven bestod i å avgjøre om aktuell skjerm stod på rett nese eller ei.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 7. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 9:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 82%

Linker:
Resultater
Kart


fredag 7. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er fjerde post under andre dag av "Pre-o helg i Hedmark" som fant sted på Budor. Kart og terreng var til dels det samme som ble benyttet under "Løvspretten PreO" et år tidligere. Været var på arrangementets side denne dagen, og man kunne nyte en fin sommerdag på Budor, som kanskje er mest kjent som en vinter destinasjon.

Post 4. var en kartlesningspost hvor man i tillegg til å finne den riktige nesa også måtte avgjøre på hvilket nivå den aktuelle høydekurven lå. I tillegg kunne vegetasjonen benyttes til å avgjøre om noen av de tre skjermene stod riktig plassert.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, Pre-o helg i Hedmark, 10. juni
Dato: 10. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 72%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 3

tirsdag 4. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den andre posten under første dag av "Pre-o helg i Hedmark" som ble arrangert Løten o-lag og Ringsaker OK. Konkurransen fant sted på Terningmoen, samme område som ble benyttet under pre-o konkurransene i forbindelsen med Pinseløpene i 2016.

Den andre posten i løypa var en skikkelig kartlesningspost hvor deltakerne måtte finne ut av en rekke små neser og søkk, og få dette til å stemme overens med kartet. Posten hadde 3 skjermer, men disse skjermene telte også med i løsningen av post 1. Det var derfor naturlig å løse post 1 og 2 samtidig.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 2. post, Pre-o helg i Hedmark, 9. juni
Dato: 9. juni 2018
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: A
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: B
Riktig svar i %: 86%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat nr. 2

lørdag 1. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o sesong var kort og ble avsluttet med NM TempO den 26. august. Selve om det i 2018 kun har vært åtte pre-o konkurranser i Norge, fire tradisjonelle PreO konkurranser og fire TempO konkurranser, avholder vi kåringen av årets norske pre-o-post også i år. Da det kun er tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner, er det kun 88 poster som er grunnlaget for utplukk av kandidater til årets norske pre-o-post 2018. Derfor er det i år kun åtte nominerte kandidater med i kåringen.
Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er 1. post under O-Treffen, som NERO HIL og Østmarka OK arrangerte for 35. gang i år. Post 1 under O-Treffen var en skrent som lå i en ganske ganske bratt skråning ikke langt fra turstien. Skråningen bestod av mange små skrenter og steinformasjoner, slik at oppgaven ble å finne ut hvilke skrenter som var tegnet på kartet og ikke. Spørsmålet ble dermed stod en av de to skjermene på riktig skrent eller ikke?

Arrangement:
Kandidat nr 1: 1. post, O-Treffen 2. juni

Dato: 02. juni 2018
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Bjørn Wiik

Post 1:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 8 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2018 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 4 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver tredje dag fra 1. desember til og med 22. desember.

mandag 21. mai 2018

Prøve-på pre-o med elektronisk stempling

Søndag, første pinsedag, ble Elgdilten arrangert i strålende sommervær fra Vensvangen i Stange kommune, ikke langt fra Espa (kanskje best kjent for "Espa bollen" på Shell "Bolleland" Espa).

Under Elgdilten var det i år tilbud om å prøve pre-o (prøve-på) gratis for de som ønsket en ekstra utfordring. Sigurd Dæhli hadde lagt to løyper, en A-kort løype bestående av 10 nokså enkle A-poster og en A-lang løype bestående av 16 noe mer krevende A-poster. Begge løypene hadde muligheten for falske poster, - ingen skjerm på rett sted. For at alle skulle få noe å bryne seg på var det lagt inn et par mer krevende oppgaver. Før start på selve løypa var det en tidspost bestående av 3 oppgaver.
Mer info om arrangementet kan sees i informasjonskrivet/PM.
Post ni var den samme i både kort og lang løypa

Det var snaue 30 personer som gikk en av løypene. De fleste gikk alene, men det var også mulig å gå flere sammen for de som ønsket det. I A-kort løypa hadde Stein Nordvi, Elverum OK, alle rett og vant med det klassen. I A-lang løypa var det ingen som hadde alle rett, men av de med en feil ble Ståle Sønsterudbråten, Raumar orientering, best med 13 sekunder på tidspost. Med det var han 1 sekund foran Marius Øie, Løten o-lag. Jon-Anders Bordal fra Ringsaker OK var den tredje som kun hadde en feil i A-lang løypa.

Kartet som ble benyttet hadde blitt pre-o revidert i mai 2018, og var i målestokk 1:3000 og hadde 2,5 meters ekvidistanse. Opprinnelig kart over område var NM kartet fra 2007.

Pre-o arrangementet ble også benyttet til uttesting av EMIT som stemplingssystem på postene. Så langt undertegnede kjenner til er dette første gang EMIT har blitt benyttet som stemplingssystem i pre-o. Sportident har blitt benyttet i de seneste internasjonale mesterskapene, - senest i vårens EM i Slovakia.
Bruk av EMIT viste seg å fungere bra. Det ble testet ut to forskjellige måter å montere stemplingsbrikkene på (se bilder under). Begge systemer har sine fordeler og ulemper.  Fordelen med tønne-systemet er at her er det enkel å skjule hva man stempler, mens bukk-systemet gjør det enklere og raskere å stemple.
I tillegg til EMIT som stemplingssystem ble et nettbrett med ANT-appen benyttet til å registrere svar og ta tider.
Stemplingssystem 1
Stemplingssystem 2

Kart: A-kort, A-lang
Resultater: Enkle, detaljerte

Den 9. - 10. juni blir det på nytt muligheten til å delta på pre-o i Hedmark, da samme gjeng som arrangerte søndagens prøve-på pre-o arrangerer to PreO konkurranser og en TempO konkurranse i Elverum og på Budor, se innbydelse på Eventor.

mandag 12. februar 2018

- Gjorde det beste ut av det utgangspunktet jeg hadde

Marianne er en engasjert person i
alle o-grenene både sommer og vinter.
I høst var hun løypelegger under pre-o NM.
I starten av januar kunne vi avsløre at den fjerde posten under fjorårets preO NM i Halden ble kåret til årets norske pre-o-post 2017. Vi har nå tatt en prat med fjorårets NM løypelegger Marianne Dæhli for å høre litt om hennes arbeid med NM løypene og arrangementet forøvrig. Marianne er relativt ny i det norske pre-o miljøet, så vi har spurt om hennes tanker om den norske pre-o fremtiden.

Aller først -  gratulerer så mye med seieren i kåringen av årets norske pre-o-post 2017. Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren?
- Må ha vært den flest i juryen fikk rett på.

Så vidt vi kjenner til var NM den første terminfestede pre-o konkurransen hvor du var løypelegger. Hvilken erfaring hadde du med pre-o løypelegging før NM – og hva var din filosofi bak løypeleggingen? 
- Det eneste jeg hadde lagt av pre-O løyper før, var et par treninger i Halden før VM i Strømstad. Pluss en trening for far en jul det var litt lite snø på Løten.  
Kan vel ikke skryte på meg å ha noen spesiell løypeleggefilosofi annet enn å gjøre det beste ut av det utgangspunktet jeg hadde i terreng og kart.

Under årets NM hadde du med deg en meget rutinert teknisk delegert, Martin Jullum, som nå har lagt pre-o klypa på hylla. Martin var løypeleggeren bak årets pre-o-post 2016, og uttalte følgende i vinnerintervjuet på spørsmålet om sin deltakelse i NM arrangementet i 2017: 
"Ja, etter en del om og men, så klarte Marianne Dæhli, som er løypelegger, å overtale meg til å ta løypekontroll. Ved tidligere kontrollarbeid har jeg ikke vært så flink til å være «bare kontrollør», men her skal jeg virkelig være «bare kontrollør»"
Kan du fortelle litt om når i prosessen teknisk delegert kom inn i arbeidet med mesterskapet, og hvilken funksjon han hadde i løypeleggingen og den øvrige delen av arrangementet?
- Jeg var avhengig av å ha med meg Martin helt fra starten av, da jeg stoler mer på han enn meg selv når det kommer til preO. Han var tydelig på det fra starten av at han kun skulle være kontrollør, og ikke ha noe med selve arrangementet å gjøre. Utover i prosessen ble det nok en flytende overgang mellom kontrollør, løypelegger og teknisk delegert.  

Alle som har lagt løyper til en pre-o konkurranse, både i TempO og klassisk PreO, vet at det kreves mye arbeid for å legge gode løyper. Det å finne egnet terreng med en fremkommelighet som tilfredsstiller de kravene som er påkrevd for ei pre-o løypa kan være krevende. I tillegg ønsker man gjerne å ha et godt kart over området. Gikk det med mye tid til å finne egnede løype traseer, og hvordan var det med kart over disse områdene? Ble det laget egne "pre-o-kart" til NM?
- I og med at arena for fotO NM allerede var satt, var det et begrenset område jeg hadde å ta utgangspunkt i. Etter en befaring i området ble det klart at det var mulig og også arrangere preO NM fra samme arena. Så akkurat valg av områder var ikke den mest tidkrevende prosessen. 
 Det ble synfart egne kart både for tempO og preO. Dette var det Morten Dalby som sto for pluss litt fiksing av Martin underveis i løypelegginga.
Sammenligning av pre-o kartet med slik det så ut før pre-o synfaring.
(Trykk på bildet for større kart)

Den fjerde posten i NM løype var en feilpost hvor oppgavens ene skjerm var plassert på en nese litt bak den korrekte kollen. Flere NM deltakere brukte en del tid på å løse denne posten, og en del ente til slutt med å godkjenne skjermplasseringen, selv om skjermen var plassert på feil kolle/rygg og lå flere meter feil. Hvordan gikk du frem for å legge denne posten, og hadde du forventet at den skulle by på såpass mange utfordringer?
- For å være helt ærlig var det vel Martin som kom med forslag om å ha dette som en oppgave, så det må evt Martin svare på. 
Etter å ha jobbet lenge med en løype er det ingen av postene som virker veldig utfordrende lengre. Men for oss skilte ikke denne seg ut som en av de vi trodde kom til å bli mest krevende.
Her er området hvor den fjerde posten lå. Du kan studere området nærmer her.
(vi mangler dessverre bilde av selve posten)

Om du ikke har lagt så mange pre-o løyper tidligere, så har du samlet mye erfaring som både utover og arrangør fra pre-o, ski-o og vanlig orientering. Under pre-o NM 2017 var du i tillegg til løypelegger ansvarlig for hele pre-o delen av Halden SKs NM-uke. I hvilken grad kom tidligere erfaringer til nytte forbindelse med pre-o NM 2017?
- Siden dette for min del var første gang som både løypelegger, løpsleder og NM arrangør handlet det egentlig mest om å gjøre så godt jeg kunne, da jeg ikke hadde veldig mye erfaring å støtte meg på. Så jeg tok vel stort sett utgangspunkt i å lage et opplegg som jeg ville ha hatt selv om jeg var utøver.

Årets pre-o NM inngikk som kjent i den tradisjonelle NM-uka i vanlig orientering som består av langdistanse, mellomdistanse og stafett. Både lørdagens TempO og søndagens PreO konkurranse gikk fra samme arena som mellomdistanse finalen og stafetten. Det å ha pre-o og o-løp fra samme arena har sine fordeler, men kan også by på enkelte utfordringer. Kan du si litt hvordan koordineringen av NM i de to orienteringsgrenene fungerte, og har du noen tips til fremtidige arrangører som planlegger tilsvarende?
- Halden har jo etter hvert blitt en erfaren preO arrangør i tillegg til at de ser på preO som en seriøs gren. Jeg ble derfor inkludert i planleggingen helt fra starten av, og var en del av hovedstyret. Koordineringen fungerte derfor greit. Men det var så klart veldig avhengig av at jeg tok initiativet selv og sørget for å si ifra om det jeg hadde behov for. Så tips til fremtidige arrangører må bli å ta med preO helt fra starten og sørge for at det blir satt av ressurser til å bistå personen som har hovedansvaret for preO-delen.

Antallet aktive pre-o utøvere i Norge er lavt, og det er sterkt behov for rekruttering. Hvilke tanker har du rundt hvordan få flere til å delta på pre-o?
- Dette synes jeg er vanskelig, da jeg ikke helt har troa på at noe vil funke så lenge preO har et såpass dårlig omdømme i Norge. Men det å ha flere vellykkede prøve-på tilbud vil nok ha en positiv effekt. Hvis flere får prøve ordentlige preO løyper uten tull og dårlige oppgaver, vil flere se at dette ikke bare er bingo og tilfeldigheter. Jeg tror også at opplegget som var på o-landsleiren i år er bra da o-løpere fra ung alder får teste preO og ser at det finnes et alternativ for de som ikke løper fortest.
Under Pinseløpene 2015 var Marianne en av instruktørene i
forbindelse med prøve-på pre-o tilbudet.

I 2017 var det dessverre kun 8 terminfestede krets og nasjonale pre-o konkurranser å finne på den norske terminlisten, hvor NM konkurransene var to av dem. Foreløpig ser det også veldig tynt ut med konkurranser i 2018 – baser på hva man finner på Eventor. Hva tenker du må til for å få opp antallet norske pre-o konkurranser, og har du noen tips til klubber som vurderer om du skal prøve å lage et pre-o tilbud kommende år?
- Først og fremst må flere av de som er aktive preO-utøvere i Norge bidra med å arrangere konkurranser. Det er i utgangspunktet ikke veldig mange aktive utøvere i Norge, og når kun et fåtall av disse tar på seg å arrangere, sier det seg selv at det ikke blir så mange nasjonale konkurranser. Det andre er at vi må tørre å senke standardene på konkurransene, slik at de som ikke er erfarne preO-utøvere får mulighet til å prøve seg litt frem. Tips til klubber som vurderer å lage preO tilbud er å ta kontakt med preO-utvalget både for tips, bistand og hjelp med utstyr.

Avslutningsvis – har du noen tips du ønsker dele med de som måtte være nysgjerrig på hva pre-o er og hvordan det fungerer?
- PreO er ikke kun for funksjonshemmde og gamlinger og det skader ikke å prøve. Hvem vet, plutselig er du på VM-laget som drar til Hongkong i 2020!