onsdag 27. mai 2015

God oppslutning om PreO på Pinseløpene

Pre-o har tradisjonelt ikke vært en øvelse under Pinseløpene på Hedmarken, men i år var i forbindelse med Løvspretten mulig å teste ei PreO løype enten før eller etter løpinga. Rett i overkant av 100 personer registrerte seg, og ble utstyrt med kart og klippekort. Etter en kort innføring i PreO av familien Dæhli ble deltakerne sendt ut i ei 1 kilometer lang løype, før det hele ble avsluttet med 2 tidsposter.

Årets Pinseløp skulle etter planen gå på Budor, men da det helgen før pinse viste seg å fortsatt være 50-70 centimeter snø i deler av løpsterrenget, ble det besluttet å flytte hele arrangementet til Mosjømarka. Dette medførte ei meget hektisk uke for alle involverte, inkludert oss som hadde ansvaret for pre-o delen. Når vi søndag kveld fikk meldingen om at arrangementet ble flyttet, ble vi ganske usikre på om det i hele tatt skulle la seg gjøre å tilby et PreO tilbud i år.

Mandag kveld hadde Sigurd Dæhli og undertegnede den første befaringen i terreng, og det viste seg raskt at her måtte vi være litt kreative for å få til noen fornuftige løyper. En av de store utfordringen med årets arena var at samlingsplass lå helt i ytterkant av kartet, og at alle løyper derfor mer eller mindre måtte komme inn fra samme retning alle dager. Det gjorde at aktuelt PreO terreng allerede var brukt opp.
På nordsiden av samlingsplass viste det seg derimot å være et 1:15 000 kart fra 1996, men som alle vet så skjer mye med skogen på nesten 20 år. Etter litt frem og tilbake kom vi frem til at det var mulig å få til en runde, hvor ca. 1/3 av runden gikk på en sti som ikke tilfredsstiller kravene til fremkommelighet for rullestol. Da PreO løypa var ei prøve-på løype for de som skulle løp Pinseløpene, fant vi ut at bruk av stien var akseptabelt for dette arrangementet. Før vi kunne legge løyper måtte derimot kartet gjennom en revisjon i "løpsområdet". Dermed ble det 3 hektiske dager med synfaring og rentegning, før løypene kunne legges fredag kveld.

1/3 av løypa fulgte en blåmerket sti
Sigurd henger ut post 1.
Søndag morgen var alt klart for årets prøve-på PreO, og vi kunne tilby ei A-løypa bestående av 16 poster og ei B-løype med 9 poster, samt 2 tidsposter. Start og mål var på samlingsplass, og PreO-teltet var plassert akkurat dere løperne gikk av skyttelbussen mellom parkeringsplass og samlingsplass, så det skulle godt gjøres å ikke legge merke til PreO-teltet. 
Det var annonsert med fri påmelding og start mellom kl. 10 og 14, men de første var allerede ute i løypa ca. 9:30. En av de først startende var Pinseløpsleder Einar Lund, og ikke langt bak fulgte generalsekretær i orienteringsforbundet Lasse Arnesen.
Avlessing av skyttelbussen foregikk nesten i PreO teltet
Pinseløpsleder Einar Lund var en av de første som testet løypa.
For å fange løpernes interesse etablerte vi en demo stasjon rett ved PreO-teltet. Demo-oppgavene var av det meget enkle slaget, men fungerte greit for å forklare hvordan PreO fungerer. Når folk skal lære de grunnleggende reglene i pre-o på et par minutter, så er det fort gjort å glemme og informere om ting som for oss pre-o utøvere er helt grunnleggende. Dette var bl.a. at oppgavene ikke måtte løses ved å stå PÅ pinnen, eller at det ikke er lov å gå ut i terrenget. 
Demo stasjonen bestod av 3 oppgaver

Litt om de to løypene:
B-løypa:
Bestod av til sammen 9 poster, hvor 8 av stasjonene var felles med A-løypa. B-klassa hadde ikke "lure" poster, altså ikke falske poster. Selv om de fleste stasjonene var felles med A-løypa var skjermene som B-klassen skulle ha gjerne plassert på en helt annen detalj enn aktuell skjerm i A-løypa.
Post 5 i B-klassen den eneste som ikke var felles med A-klassen
A-løypa:
Bestod av 16 poster. Postene var en blanding av nær- og fjernposter og de fleste postene var plassert på brunbilde detaljer. De 7 siste postene var et A-cluster. I A-løypa var det lagt inn noen falske poster, og disse hadde vi passet på at skulle være skikkelig falske. Dessverre var ikke kartet 100% alle steder. Spesielt på 6. post burde kartet ha vært justert litt, og riktig skjerm kanskje flyttet en halv meter. Undertegnede var enig i Sigurd sitt utspill om at vis noen hadde klaget på denne posten så hadde den ligget tynt ann i forhold til å bli strøket.
Post 6 var en fin oppgave, men dessverre var ikke kartet helt topp 
Etter at løypa var gjennomført var det tilbud om 2 tidsposter. De fleste prøvde seg på tidspostene, men noen var fornøyd etter PreO-delen, eller måtte løpe for å rekke starten på o-løpet, så alle fikk ikke med seg tidspostene. På tidspostene ble det gitt en instruksjon om hva en tidspost innebærer og hvordan den gjennomføres. Noen hadde prøvd tidsposter tidligere, men for de fleste var dette helt nytt. Tidspost oppgavene ble noe mer utfordrende enn hva de burde og kunne ha vært, da kartet ved tidsposten ble rentegnet på karthusk, samt at kartene ikke var 100% korrekt rotert (30-40 grader feil). Feilen i orienteringen av kartene ble forsøkt justert ved å gi deltakerne kartene litt skrått, men de fleste snudde kartene tilbake når de begynte å løse oppgavene.
Tidspostene (trykk på bildet for større bilde)


Totalt var det 96 som prøvde seg i A-løypa og 8 i B-løypa. Da det var trykt opp 90 A-kart og bestilt 100 plastposer måtte vi gå i gang med gjenbruk av kart, men heldigvis slapp vi gjenbruk av klippekort.

Det var 4 stykk som gikk fullt i A-løypa, og best av disse var Øyvind Helgerud, Halden SK. Øyvind brukte 10 sekunder på tidsposten, og var med det 2 sekunder for Jon Anders Bordal, Ringsaker OK, og Bodil Helgerud, Halden SK, som delte andre plassen. Den fjerde som hadde alle rett var Hanne Vefsnmo fra Byåsen IL. Vinner av B-klassen ble Oddveig Anne Sagbakken fra arrangørklubben Løten o-lag.

I tillegg til individuelle resultater, var det lagt opp til en klubbkonkurranse hvor klubben med flest deltakere ble premiert. Nydalen SK vant denne konkurransen med 10 deltakere, foran Freidig og Lillehammer med henholdsvis 9 og 8 deltakere.

Vi fikk mange positive tilbakemelding på opplegg, og de aller fleste synes det var spennende og utfordrende. Spesielt hyggelig var det at mange ungdommer deltok. 

Noen av suksess faktorene med prøve-på PreO i forbindelse med Pinseløpene var:
  • PreO var en integrert del av samlingsplassen
  • Ingen forhåndspåmelding
  • Gratis
  • Start og mål på samlingsplass
  • Fri start mellom kl. 10 – 14.
  • Informasjon om tilbudet både via http://www.pinselopene.no og via speakeren
  • Flere av postene var synlig fra samlingsplass

Kart og resultater fra prøve-på tilbudet er å finne i arkivet.

Vi håper flere forsøker å integrere sine pre-o arrangement med vanlige o-løp!

Noen relaterte linker:

Tilslutt noen flere bilder av postene:
Postene 10 - 17 i A-løypa var et A-cluster
Post 3
Post 5 i A-løypa