mandag 22. juli 2013

WTOC 2013, Vuokatti

Vuokatti er nok mer kjent for
vintersport en orientering.
Vuokatti er kanskje mest kjent for sitt store sportssenter, og med verdens antatt første skitunnel som ble åpnet i oktober 2000. Den andre uken i juli 2013 var det ikke langrenn som stod i fokus i Vuokatti, for da var hele verdenseliten i orientering samlet i Vuokatti for å konkurrere om verdensmester titler. I år ble WOC og WTOC igjen arrangert sammen, etter at fjorårets konkurranser ble avholdt i henholdsvis Sveits og Skottland.

Mange av utøverne i WTOC gjorde unna de siste forberedelsen til mesterskapet ved å delta i Selkie Open Trailo i Kontiolahti helgen før WTOC. Remo Madella fra Italia vant begge konkurransene, mens både Martin Jullum og Pinja Mäkinen var på pallen begge dager. Disse tre viste med at formen var meget god form kun få dager før verdensmesterskapet startet. Mer om disse konkurransene kan blant annet leses på Pre-Ole sin blogg: Martin Jullum i VM form, Tre norske i finalen.

Diskusjon rundt post 7 etter avsluttet modell.
Foto: Ole Johan Waaler
Tirsdag den 9. juli ble WTOC-uka for pre-o utøverne innledet med modell. Her fikk utøverne prøve seg på både en tidspost- og en temp-o stasjon i tillegg til 8 vanlige poster som var lagt i terrenget tett opptil Event centeret. En modellen har ikke alltid de beste oppgavene, da formålet med modellen i hovedsak er å vise hva slags type poster utøverne kan forvente seg å møte i forbindelse med konkurransene, og hvordan prosedyrene på temp-o og tidspost stasjonene er. De ble noe bomming for enkelte, men jevnt over var det en helt OK modell i et relativt detaljfattig terreng.

Onsdag den 10. juli var første konkurransedag. Under lagledermøtet tirsdag kveld meldte arrangøren at første konkurransedag kanskje måtte avlyses (primært para-klassen) pga. at noen hadde kjørt med traktor(?) i løpstraséen slik at den hadde blitt ødelagt. Arrangøren lovet å gjøre alt de kunne for å få fikset traseen i løpet av natten. Når vi kom til frokostsalen onsdag morgen, stod det en stor plakat om at konkurransen ville bli gjennomført som planlagt, men at para-utøverne hadde fått et tillegg på 15 minutter på makstiden. Dermed var det klart for konkurranse.


Utøverne startet konkurransen med en tidspoststasjon med to oppgaver, før de gikk løs på ei løype som inneholdt 20 poster. Etter avsluttet løype var det ytterligere en tidspoststasjon med to oppgaver. I internasjonale mesterskap teller fortsatt poengene på tidspost, på lik linje med poengene i løypa, slik at det første dag var mulig å oppnå 24 poeng. Løypa var variert med både kartlesings- og bedømingsposter, hvor skjermene stedvis stod betydelig tettere enn hva vi er vant til fra Norge og Sverige.
Post 16, dag 1.
Tre skjermer med under en meters mellomrom plassert ved ei grop.
2. tidspost stasjon dag 1, sett fra åpen sin stasjonsplassering.
Løypa viste seg å være krevende da det kun var to stykker i åpen klassen som greid å avgi korrekt svar på alle de 24 oppgavene. Raskest på tidspost av disse var Jari Turto, Finland, 50 sekunder foran Martin Fredholm, Sverige. Beste nordmann i åpen klassen første dag ble Martin Jullum på en 7. plass, 2 poeng bak. Geir Myhr Øien hadde 3 bom og lå med det på delt 12. plass med Guntars Mankus, Latvia, mens Lars Jakob Waaler hadde 4 bom (2 av disse på tidspost), og havnet med det helt nede på en 23. plass.
I paralympic klassen var det Jana Kostova (23 poeng) fra Tsjekkia som ledet med 2 poeng på nr. 2 Pavel Dudik, også han fra Tsjekkia. Beste blant de norske para utøverne etter første dag lå Egil Sønsterudbråten på en 8. plass (20 poeng), mens Arne Ask og Knut Terje Ovesen kom på henholdsvis 14. og 16. plass (18. og 17. poeng).

Andre dag av pre-o konkurransen gikk i Sotkamo noen kilometer øst for Vuokatti. Dag 2 av pre-o konkurransen, er i tillegg til å være finaledagen i pre-o, også lagkonkurransedag. Hver nasjon kan stille med et lag i lagkonkurransen som skal bestå av minimum en person fra hver av klassene åpen og paralympic. Egil, Lars Jakob og Martin utgjorde det norske laget. 
Det var tilsammen mulig å kjempe om 21 poeng dag 2, da det var 19 poster i løypa og en tidspoststasjon med 2 oppgaver. For de som var med i lagkonkurransen var det ytterligere en tidspoststasjon, men svarene på denne stasjonen teller kun i lagkonkurransen, da åpen og para har ulike tidsposter i den ordinære konkurransen.

Tidspost dag 2, oppga
Dag 2 ble også innledet med tidsposter, og her var det spesielt første oppgave i åpen klassen, og andre oppgave i para klassen, som skapte problemer for mange. Oppgaven var nese i ei li bestående av mange neser "etter hverandre", se bildene til høyre (klikk på bildene for å få kartene større). Her var det mange som svarte B-skjermen som satt nedenfor den angitte nesen, da det i farten var vanskelig å lese hvor langt ned i lia en skulle. 
Løypa bød dag 2 på mange forskjellige oppgavetyper. Enkelte av oppgavene var mulig å løse fra til dels meget kort hold (post 18), mens til andre oppgaver var avstanden ganske stor. Generelt var feilpostene under WTOC tydelige falske, men pre-o utøvere er ikke fremmede for å falske poster de mener at kan være feil, selv om avstanden fra den eventuelt aktuelle skjermen er relativ liten. Den posten som var falsk med minst margin var trolig 7. post, dag 2, tatt avstanden ut til skjermene i betraktning. Her var oppgaven "søkk nede i", mens skjermene satt på kanten av søkket, som det nesten kun var mulig å se sideveis inn i. 
I VM er det oppgavens ringsentrum som overstyrer postbeskrivelsen, slik at det er viktig å bestemme ringens sentrum, for å kunne si eksakt hvor skjermen skal stå, f.eks. på ei nese eller i et søkk.

I åpen klassen var det Lauri Kontkanen, Finland og Maria Krog Schulz, Danmark, som taklet dag 2 utfordringene best. Disse hadde alle de 21 oppgavene korrekt, og 11 sekunder på de to tidspostene, mens i paralympic klassen var Ivica Bertol, Kroatia, som gjorde det best dag 2, med 20 poeng og 33 sekunder på tidspostene.

Sammenlagt var det Jari Turto, Finland, som gjorde det best med en bom etter to dager, og tok med det innkassere gullet i åpen klassen. Sølvet gikk til Martin Fredholm, Sverige, også han med en bom, men med lengre tid på tidpostene. Bronsen gikk til Antti Rusanen, Finland. Nordmennene Martin Jullum, Geir Myhr Øien og Lars Jakob Waaler kom henholdsvis på plassene 10, 12 og 16 i åpen klassen.
De seks beste i åpen klassen
I paralympic klassen ble den en suveren sier til Jana Kostova, Tsjekkia. Hun var hele 3 poeng foran nummer to Pavel Dudík, også han Tsjekkia. Bronsen gikk til Søren Saxtorph, Danmark. De norske deltakerne i paralympic klassen; Egil Sønsterudbråten, Arne Ask og Knut Terje Ovesen kom på henholdsvis plassene 12, 15 og 24.
Pallen i paralympic-klassen
I lagkonkurransen vant Sverige, mens sølvet gikk til Kroatia, og bronsen gikk til Danmark. Det norske laget ved Lars Jakob Waaler, Martin Jullum og Egil Sønsterudbråten ble nummer 5. Finnene som for øvrig hadde et meget godt mesterskap klarte "bare" en fjerde plass i lagkonkurransen. Lagkonkurransen gjenspeiler i stor grad resultatene fra 2 dag av pre-o konkurransen da det er samme løypa-resultat som benyttes, men lagkonkurransen har egne tidsposter. Det norske laget hadde litt for mange bom i løypa, men hadde suverent raskest tid på tidspostene. I fremtiden vil kanskje lagkonkurransen erstattes med en stafett? Flere stafettkonsepter er testet ut, men en pre-o stafett har ennå ikke helt funnet sin form. En form for stafett hvor laget har en felles makstid vil gi stafettlaget en taktisk utforming i tillegg til de o-tekniske. Bør den normalt raskeste utøveren starte først eller sist? Legg gjerne inn dine synspunkter om hvordan en lagkonkurranse / stafett bør avvikles i kommentar feltet under.
Pallen i lagkonkurransen
Det norske laget tok en 5. plass i lagkonkurransen
Fredag 12. juli var det den nye VM-øvelsen TempO som stod på programmet. I år er første gang TempO er en offisiell VM øvelse, men det har blitt arrangert World TempO Trophy øvelser i forbindelse med WTOC siden VM i Trondheim i 2010. Nordmennene har vist at dette er en øvelse som de behersker godt og forventningen var derfor store foran mesterskapets siste konkurransedag.

Konkurransen ble innledet med kvalifisering, hvor samtlige utøvere (kun 3 fra hver nasjon ettersom årets WTOC arrangør har fått dispensasjon fra IOF til kun å tillate 3 utøvere fra hver nasjon, selv om regelverket sier maks 4 utøver) hadde de samme 8 stasjonene med 3 oppgaver per stasjon. De 24 beste fra kvalifiseringen gikk videre til en finalen som ble arrangert på ettermiddagen. Med seg inn i finalen tok utøverne med seg sekundene fra kvalifiseringen, slik at sluttresultatet ble summen av kvalifiseringstiden og finalen. I følge regelverket skal ikke tiden fra kvalifiseringen være en del av sluttresultatet, men årets arrangør har fått dispensasjon til å legge sammen tiden.

Oppgave 2 på stasjon 3 i kvalifiseringen
Kvalifiseringen bestod som nevnt av 8 stasjoner med 3 oppgaver per stasjon. Terrenget som kvalifiseringen gikk i var åpen furuskog med meget god sikt, med relativt store men slake terrengformasjoner, slik at det å "legge kurvene rett" ble meget utfordrende. En av de største utfordringene i finalen var å finne ut hvor man satt på de forskjellige tempo stasjonene. Terrenget inneholdt et stort antall stier, så her gjaldt det å følge med på hvordan terrenget så ut også mellom stasjonene.
Det var mye bomming i kvalifiseringen, da det var en meget krevende kvalifiseringsløype. Pinja Mäkinen fra Finland taklet disse utfordringene på en mesterlig måte, og hadde kun en feil på de 24 oppgavene, og hadde dermed en solid ledelse foran finalen. Alle de tre nordmennene gikk videre til finalen, og best av disse var Martin Jullum så lå på en 6. plass etter kvalifiseringen, mens Geir Myhr Øien og Lars Jakob Waaler lå på henholdsvis 9 og 15 plass.

Oppgave 1 på stasjon 3 i kvalifiseringen
TempO finalen fikk i et totalt annerledes terreng enn hva kvalifiseringen hadde gått i. Finalen gikk på toppen av slalombakken i Vuokatti, og bød på et meget småknudrete og detaljert terreng, med både steiner og skrenter. Totalt skulle 15 oppgaver løses i finalen med 5 stasjoner med 3 oppgaver på hver, akkurat som i kvalifiseringen. Resultatlisten fra kvalifiseringen var snudd, slik at nummer 24 fra kvalifiseringen startet først, og lederen Pinja Mäkinen, startet til slutt. Etter hvert som utøverne var ferdig med de 5 stasjonene måtte de vente i et karanteneområdet til siste utøver var ferdig med den siste oppgave. I karantene området ble svar sammenlignet, men det var ikke lett å danne seg et bilde av fasiten, da svarende spriket i alle retninger. Det ble med andre ord bommet en hel del også i finalen, men de sist startende var også denne gangen de med færrest feil.

Arrangøren fikk denne gangen meget raskt opp en uoffisiell resultatliste, all honnør til arrangøren for dette. Resultatlisten viste at det ble noe endringer, men topplasseringen ble uforandret. Dermed ble det en klar seier til Pinja Mäkinnen, Finland, foran Marit Wiksell, Sverige og Lauri Kontkanen, Finland. Beste nordmann ble Martin Jullum som i finalen klatret en plass til femte, mens Geir Myhr Øien og Lars Jakob Waaler til slutt havnet på henholdsvis 12. og 15. plass. 

Podiet i historiens første TempO VM.
Autografjegerne var på plass...
...men alle hadde ikke husket papir.....
Lørdag 13. juli var WTOC over, men løperne hadde igjen stafetten. Vi overvar stafettene, og fikk med oss at de norske damene løpet en meget god stafett, slik at Anne Margrethe Hausken Nordberg kunne løpe Norge inn til en flott gullmedalje og mesterskapet første norske medalje. Vi gratulerer stafettdamene med gullet!

Alt i alt så ble ikke de norske plasseringen under WTOC 2013 helt i henhold til ambisjonene, men det er nye medaljemuligheter allerede i april 2014 under ETOC i Portugal, og senere på året under WTOC i Italia. Noen nordmenn har allerede vært på samling for å forberede seg til neste års WTOC i Italia. 

Årets WTOC arrangement gikk greit, selv om arrangøren kun ha vært noe bedre på å gi informasjon under mesterskapet, at starten første dag måtte utsettes med 15 minutter. Også i år tok det lang tid før resultatene forelå under pre-o konkurransene (spesielt dag 2). Arrangøren fikk riktignok mange klager og protester under begge dagene, men samtlige klager og protester ble avslått enten av arrangøren eller juryen. Alle klagene og protestene medførte at det tok lang tid før endelige resultatlister forelå. 

Kart og resultater fra WTOC 2013 er å finne i arkivet.

Redaktøren av den portugisiske orienteringsbloggen, Joaquim Margarido, har laget en fin stemningsvideo fra WTOC 2013.

søndag 7. juli 2013

På plass i Vuokatti

Etter to oppkjøringskonkurranser i Joensuu på fredag og lørdag er størstedelen av  det norske preolaget på plass i VM-byen Vuokatti. De to siste deltakerne Geir Myhr Øien og Egil Sønsterudbråten ankommer imorgen, mandag. Les mer om de to konkurransene i Selkie Open på lagleder Ole Johans blogg
www.pre-ole.blogspot.com.

På den bloggen blir det trolig også hyppigere oppdateringer enn her på bloggen - eller hva Ole-Johan? Oppdateringer kommer  forhåpentligvis også på @preoliten på Twitter og orientering.no.

Det norske laget er i god rute. Det er model på tirsdag, preo dag 1 på onsdag, preo dag 2 på torsdag og tempo kvalifisering og finale på fredag.