søndag 18. november 2012

Hva er en god pre-o-post?

Etter en lang sesong med mange konkurranser både i inn- og utland, har man blitt stilt ovenfor mange forskjellige oppgaver og postplasseringer. Hva som er en god pre-o-post er det selvsagt delte meninger om, så hva mener du faktisk var den beste utfordringen og oppgaven i løpet av årets norske pre-o-sesong?

For å sette fokus på god løypelegging i pre-o, vil vi også i år gjennomføre kåringen av årets norske pre-o-post.  Kåringen gjennomføres i år for tredje gang. Årets pre-o-post i 2010 ble post 7 under OL Vallset/Stange sin konkurranse, mens tittelen årets pre-o-post 2011 gikk til post 3, første dag en Halden SK sin Norwegian Spring ved Fredriksten festning.

Årets kåring vil foregå på en litt annen måte enn de to foregående gangen. Vi vil som tidligere år fra og med 1. desember presentere en og en av de nominerte postene her på bloggen. Etter at samtlige nominerte poster er presentert vil vi gjennomføre en avstemming som tidligere. Det som skiller årets kåring fra tidligere, er at de 4 beste postene fra avstemmingen vil gå videre til en jury som foretar den endelige kåringen av årets vinner. Juryen består av tre representanter fra pre-o-utvalget; Knut Terje Ovesen, Ole-Johan Waaler og Liv Horntvedt.

Det har totalt blitt arrangert 14 terminfeste pre-o-konkurranser (karusell-konkurranser inngår ikke) i Norge i 2012. Vi velger også i år og ekskludere tidsposter og oppgaver og stasjoner fra temp-o-konkurranser. For at ingen poster skal gå i "glemmeboken" vil vi gjerne at dere kommer med forslag til gode poster i kommentarfeltet under eller på e-post til preoliten@gmail.com, gjerne med en begrunnelse for hvorfor posten bør nomineres. Det er ingenting i veien for å foreslå poster fra konkurranser der man selv har vært involvert i løypene. Du finner kartene fra alle de norske pre-o konkurransene i kartarkivet.

Gutta bak presisjonsorienteringsguttas blogg, Geir Myhr Øien og Martin Jullum vil plukke ut de nominerte postene. Alle innspill til utvalg av poster må være "redaksjonen" i hende innen 28. november.
Årets pre-o-post i 2011 ble post 3 under 1. dag av Norwegian Spring
Her finner du oversikten over alle kandidatene fra 2010 og 2011.

søndag 11. november 2012

Allmøte på Skedsmokorset

I helgen var ca. 20 pre-o-entusiaster samlet til allmøte på Skedsmokorset. Dette var en to-dagers samling med den hovedhensikt å planlegge kommende sesong og samtidig oppsummere årets som har gått.

Leder av pre-o komiteen Knut Terje Ovesen var møteleder, og hadde satt opp et fyldig program. I forkant av møtet hadde Knut utfordret en god del deltagere til holde innlegg som en innledning til de enkelte postene på programmet. Dette fungerte meget godt og alle de forespurte hadde gode innlegg/presentasjoner. Etter første dag lå vi godt bak oppsatt tidsskjema, men Knut greide på en glimrende møte å ta igjen det taptei løpet av dag 2.

Noen av sakene som ble diskutert var:
  • Økonomi
  • Terminliste for 2013
  • Avvikling av preo.no som Norsk Orientering sin offisielle nettside for pre-o. www.orientering.no skal være Norsk Orientering sin offisielle nettside for alle grener av orientering.
  • Pre-o-folkets fond
  • Rapportering til NOF om årets aktivitet. Hva og hvordan?
  • Kvalitetsheving av norske pre-o konkurranser
  • Endring i konkurranseregler, nasjonalt og internasjonalt
  • Profilering av pre-o. Hvordan kan vi best nå ut til nye potensielle utøvere?
  • Regler for uttak til internasjonale mesterskap
  • Oppsummering av årets sesong
Det var en meget diskusjonsglad forsamling som var samlet på Skedsmokorset, så det ble mange gode diskusjoner om både store og små ting. I tillegg hadde vi på dag 2 besøk av integreringskonsulent i Norsk Orientering Lone Brochmann som hadde flere gode innspill til diskusjonen, spesielt dette med å nå ut med sporten vår til flere potensielle utøvere. Vi håper å få et tett og godt samarbeid med henne fremover. Det kom mange gode innspill på hva vi bør fokusere på i 2013, og noen konkrete forslag til endringer på dagens opplegg. For eksempel ble det bestemt at det foran kommende sesong skal lages en forenklet arrangørveiledning, sjekkliste, i tillegg til de veiledningsdokumentene som allerede eksisterer.
Stemningsbilde fra samlingen
Under dag 2 av samling hadde Ole-Johan Waaler live oppdatering fra møtet på sin blogg. Les også om hva Ole-Johan skriver om første dag av samlingen. Presentasjonen som Geir og Martin hold om "Kvalitetsheving av norske pre-o konkurranser" kan dere se her.

Takk til Knut Ovesen med medhjelper som har fått i stand denne samlingen. Slike samlinger er meget nyttige. Neste allmøte vil finne sted i forbindelse med Norwegian Spring, den 20.-21. april.

mandag 5. november 2012

Stig Gerdtman vant Elitserien


Rodhenloppet fylte 50 år i år. 
I helgen ble den siste konkurransen i den svenske Elitserien avholdt som nattkonkurranse og en del av det tradisjonsrike Rodhenloppet i Uppland. Dagen etter arrangerte OK Roslagen det som for de aller fleste blir sesongen siste pre-o-konkurranse.

Etter den forrige konkurransen i Elitserien hadde det virkelig spisset seg til i toppen. Stig Gerdtman hadde tatt over ledelsen, og det var kun Martin Jullum som kunne gå forbi ham med en topplassering.
Post 8-11 skapte hodebry for mange
under Rodhenloppet.
Innspurten av dette årets Elitserien minner forbausende mye om fjorårets innspurt, da ingen av de som kjempet om seieren innfridde. Stig havnet på 15. plass med 4 feil, mens Martin havnet på 12. plass med like mange feil og dermed kunne Stig innkassere sammenlagtseieren. Siden heller ingen av som kunne ta fra Martin andreplassen presterte topp, ble det andreplass på Martin. Tredjeplass gikk til fjorårets vinner av Elitserien, Lennart Wahlgren. På de neste plassene finner vi Robert Jakobsson, Lars Jakob Waaler og Geir Myhr Øien. Selve delkonkurransen ble vunnet av finnen Marko Määttäla som var den eneste med alle rett på den krevende nattkonkurransen. A-cupen ble forøvrig vunnet overlegent av Arne Gustafson, noe han fullbyrdet med å også vinne den siste delkonkurransen.

Post 9-11 bestod krevde
 kartlesing nøyaktig kartlesing
Dagen etter var det som nevnt klart for PreO i Roslagen. Det ble en flott avslutning på sesongen i løyper signert landslagsutøver Jens Andersson. Tett tåke gjorde at en post ble strøket da det varierte stort hvor god sikt man hadde ut ifra når man ankom denne når man ankom posten. I en krevende løype var det også denne dagen kun en person som fikk full pott. Martin Fredholm prikket inn alle postene som den eneste i eliteklassen. Bosse Sandström fulgte opp med andreplass, mens tredjeplassen gikk til Ola Jansson, begge disse med 1 feil hver. Konkurransen viste at det går an å legge rettferdige og utslagsgivende løyper selv uten marginale falske poster og ekstra tette skjermplasseringer.

Kart og resultater fra helgen konkurranser finnes i arkivet.
Endelig stilling i Elitserien og A-cupen finnes her.

Relevante lenker:
Pre-ole om helgens konkurranser: Rodhenloppet og Elitserieavslutning og PreO i Roslagen.
Norsk Orientering: Jullum på andreplass i Eliteseien
Svensk Orientering: Stig Gerdtman höll undan och vann årets Elitserie

Til helgen holder Norsk Pre-o-utvalg allmøte på Skedsmo. Her vil man evaluere sesongen og legge planer for neste sesong.