tirsdag 26. november 2013

Årets beste pre-o-post

Etter en lang sesong med mange konkurranser både i inn- og utland, har man fått prøve seg på mange ulike typer oppgaver. Hva som er en god pre-o-post er det selvsagt delte meninger om, så hva mener du faktisk var den beste utfordringen og oppgaven i løpet av årets norske pre-o-sesong?

For å sette fokus på god løypelegging i pre-o, vil vi også i år gjennomføre kåringen av årets norske pre-o-post.  Kåringen gjennomføres i år for fjerde gang. Årets pre-o-post i 2010 ble post 7 under OL Vallset/Stange sin konkurranse, tittelen for årets pre-o-post 2011 gikk til post 3, første dag en Halden SK sin Norwegian Spring ved Fredriksten festning, mens det var post 14 under Norwegian Spring dag 2 ved Lindtjern i Aremark som stakk av med seieren i 2012.

Årets kåring vil bli gjennomført på samme måte som ifjor. Vi vil fra og med 1. desember presentere en og en av de nominerte postene her på bloggen. Etter at samtlige nominerte poster er presentert vil vi gjennomføre en avstemming der våre lesere stemmer fram sine favoritter. De 4 beste postene fra avstemmingen vil så gå videre til en jury som foretar den endelige kåringen av årets vinner. Juryen består iår av, Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud.

Det har totalt blitt arrangert 19 terminfeste norske pre-o-konkurranser. 3 av disse er temp-o-konkurranser som vi velger å holde utenfor denne kåringen sammen med tidsposter. For at ingen poster skal gå i "glemmeboken" vil vi gjerne at dere kommer med forslag til gode poster i kommentarfeltet under eller på e-post til preoliten@gmail.com, gjerne med en begrunnelse for hvorfor posten bør nomineres. Det er ingenting i veien for å foreslå poster fra konkurranser der man selv har vært involvert i løypene. Du finner kartene fra alle de norske pre-o konkurransene i kartarkivet. (Arkivet er en gang i blant - ofte i det siste - dessverre nede av grunner som er utenfor vår kontroll. Som en alternativ løsning så har vi derfor gjort norske kart og resultater fra fjorårssesongen vi følgende lenker: kart og resultater. )

Gutta bak presisjonsorienteringsguttas blogg, Geir Myhr Øien og Martin Jullum vil plukke ut de nominerte postene. Alle innspill til utvalg av poster må være "redaksjonen" i hende iløpet av fredag 29. november.

Årets pre-o-post 2012 ble post 14 under 2. dag av Norwegian Spring.
Her finner du oversikten over alle kandidatene fra 20102011 og 2012.

lørdag 23. november 2013

Allmøte pre-o 2013

Pre-o-sesongen 2013 er avsluttet og det er tid for å oppsummere årets sesong og legge planer for kommende sesong. Pre-o-utvalget hadde derfor invitert alle de som er interessert i pre-o til allmøte på Skedsmo samfunnshus, samme sted som allmøtet ble arrangert for et år tilbake.

Ca. 20 personer hadde funnet vegen til Skedsmokorset en relativt kald novemberdag. Pre-o-utvalgets leder Knut Terje Ovesen ønsket velkommen og innledet med en oppsummeringene av de aktivitetene som pre-o utvalget har vært involvert i det siste året. Det var satt opp en fyldig saksliste, men Knut styrte møtet med stø hånd, og greide på et imponerende vis å holde tidsskjemaet, noe som ikke er så enkelt når mange diskusjonsglade mennesker samles.

Følgende sakser stod på sakslista:
 • Omorganisering av Pre-o-utvalget.
 • Allmøtets rettigheter i forhold til Pre-o-utvalgets ansvar og oppgaver
 • Endringer i ranking og uttaksregler?
 • Hvordan blir terminlista for 2014?
 • Pre-o-tekniske spørsmål til diskusjon (slider her)
 • Hva kan gjøres for å øke interessen og hvordan løfter vi Pre-o-sporten i Norge? (slider her)
 • Aktuelle saker til diskusjon (Direkte A-klasse, rankingpoeng for arrangører, reise til mesterskap, NM pre-p over 2 dager?)
 • Omtale og ettersnakk etter pre-o-konkurranser
 • Praktiske oppgaver som må løses (Klasseinndeling yngre utøvere, ansvarlig O-festivalen og NM Pre-o 2014, teknisk delegerte 2014)
 • Valg av nytt pre-o-utvalg
For ytterlige info om hva som ble tatt opp under de ulike sakene, se Pre-Ole sin live oppdatering fra allmøtet.

Valgkomiteen hadde hatt en vanskelig jobb i forbindelse med finne kandidater til et nytt pre-o utvalg, da alle dagens medlemmer og varamedlemmer med unntak av Ole-Johan Waaler hadde valgt å takke nei til gjenvalg. Det ble tidligere på dagen enighet om at antallet utvalgsmedlemmer kan reduseres til 3 + 1. Arne Ask hadde sagt seg villig til å ta ledervervet, mens Arne Vilberg sa seg villig til å ta varamedlem vervet i forbindelse med allmøte, så da manglet det til slutt kun et medlem. Knut Ovesen sa seg villig til å sitte i utvalget til ny person kommer på plass.
Stor takk til Knut for arbeidet han har lagt ned som leder av pre-o utvalget. Knut har det siste året bl.a. være løypelegger/teknisk delegert på en lang rekke konkurranser i Norge. Takk også til avgåtte utvalgsmedlemmer Grete Skaaraas, Egil Sønsterudbråten, Thorunn Ovesen og vara Liv Horntvedt og Geir Myhr Øien for deres innsats i utvalget.

I forbindelse med allmøtet ble det også overrakt flere priser / utmerkelser:
Martin Jullum ble overrakt
NM-pokalen til odel å eie
 • Lars Jakob Waaler blei fjor tildelt prisen for årets pre-o løper 2012, men har ikke fått overrakt diplomet tidligere. Ole-Johan mottok prisen på vegne av sønnen
 • Årets pre-o-post 2012 ble post 14 i eliteløypa under dag 2 av Norwegian Spring i 2012. Løypelegger Martin Jullum fikk dermed på nytt overrakt vandrepokalen som han også fikk for årets pre-o-post 2011. Både Martin og teknisk delegert Knut Ovesen fikk overrakt et diplom som bevis på godt utført arbeid.
 • Skogkarenes klubb på Romerike satt i 2009 opp en NM-vandrepokal som etter 5 år skulle tilfalle den personen som etter 5 år har oppnådd flest poeng i forbindelse med NM i pre-o. Det var nå tid for å overrekke pokalen til vedkommende som skulle få denne til odel og eie, og den som har samlet flest NM-poeng i denne perioden er Martin Jullum, Halden SK.

Et godt forberedt og gjennomført allmøte gjorde at møtet ble avsluttet noen minutter før oppsatt tid. Den 25. januar blir det årsmøte i pre-o sportens venner, der vil trolig mange av dagens møtedeltagere møtes på nytt den siste helgen i januar 2014.

lørdag 16. november 2013

Sesongavslutning i Sverige

Den norske sesongen ble avsluttet i Stavanger i midten av oktober. I Sverige holdt man ut noen uker til og avsluttet med en flott helg med innlagt Elitseriefinale i Uppland 3. og 4. november.

Vanskelige tidsposter under Sigtunas konkurranse lørdag.
Lørdagens første konkurranse var i regi av Sigtuna OK med Ulf Rask i spissen. Det hele startet med 4 tidsposter som var av den tighte sorten. Det skulle faktisk vise seg at ingen av deltakerne i eliteklassen som greide alle tidspostene. Det forteller vel ganske klart at spesielt en av disse oppgavene var så og si uløselig. Den øvrige løypa gikk i et bynært område med mange fine kartlesingsoppgaver. Etter målgang ble post 4 strøket grunnet en feilplassert skjerm - fair and square, og veldig bra at arrangør stryker posten når feilen innses uten å lage noen problemer ut av det hele. Vant gjorde Lennart Wahlgren foran Marit Wiksell og Stig Gerdtman som var de med best resultat på tidspostene av de 13 deltakerne som hadde alle rett i løypa etter strykningen. Blant disse 13 var også Martin Jullum og Geir Myhr Øien, men med uvanlig svake prestasjoner på tidspostene ble det noe beskjedne resultater på disse.
En av postene under Sigtunas konkurranse lørdag var lagt ved Sankt Pers kirkeruin
På lørdagenskvelden var det klart for tradisjonsrike Rodhennatten. Selv om markeringen av arena på Eventor var plassert om lag 2 mil feilplassert (klar feilpost?), så ordnet det hele seg og alle deltakerne kom seg til start. Nils-Olov Andersson, løypelegger også under O-ringen i august, hadde lagt en løype med utfordringer av forskjellig sort. Vant gjorde Marit Wiksell foran Robert Jackobsson og Stig Gerdtman som var blant de raskeste av de 6 deltakerne som hadde alle rett. Geir Myhr Øien og Lars Jakob Waaler fulgte som de to beste på 7. og 8. plass som de to raskeste med en feil.

Ser du søkket ved skjermen lengst til venstre?
På søndag var det klart for helgens høydepunkt og sesongens siste konkurranse da Björklinge SOK og Jansson-gutta bød på tradisjonsrik Bjørklinge-pre-o (Svært detaljert kart i stor målestokk og svært kort løype) som avslutning på Elitserien. Martin Jullum hadde imidlertid allerede avgjort og vunnet Elitserien sammenlagt i Halmstad den foregående helgen. Janssongutta hadde til tross for noe tidstrøbbel med å få løyper og kart i stand før konkurransen som alltid laget en utmerket kartlesingsløype. Konkurransen gikk i delvis samme område som ble brukt for et år siden, men da man så terrenget fra motsatt side denne gangen hadde ikke dette noen betydning. Det var 8 deltakere som hadde rett på denne konkurransen, og da både Martin Fredholm og Marit Wiksell hadde 12 sekunder på de 3 tidspostene ble det delt seier mellom de to. Stig Gerdtman tok sin tredje tredjeplass i løpet av helga. Widar Taxth Løland, Lars Jakob Waaler og Martin Jullum hadde også alle rett og endte på henholdsvis fjerde, delt femte og 8.plass (sistnevnte med bok på tidspost). A-cupen ble forøvrig vunnet av Björn Karlsson, Rehns BK. Totalstillingen i Elitserien og A-cupen finnes her.
Fort gjort å sovne på tidspost etter en lang pre-o sesong
Kart og resultater fra helgens konkurranse finnes i arkivet.

Vi takker for en fin pre-o-helg. Til helgen møtes de fleste aktive pre-o-utøverne i Norge til allmøte på Skedsmokorset for å diskutere videre diverse momenter med sporten i Norge før man går i konkurransedvale for vinteren.

PS: Restaurant Remo levde absolutt opp til de skyhøye forventningene som Jansson-gutta hadde gitt restauranten.