søndag 30. mars 2014

GMOKs pre-o klubbmesterskap

Lørdag 22. mars inviterte Göteborg-Majorna OK til tidens første klubbmesterskap i pre-o. Ideen om å arrangere et klubbmesterskap i pre-o fikk Christian Tingström etter å ha deltatt på fjorårets pre-o konkurranser under O-ringen og SM. Arrangøren hadde som målsetning å få med 50 deltakere, men god markedsføring førte til at hele 115 person fikk prøve seg i pre-o løypa denne solfylte lørdagen i mars.

EM i presisjonsorientering (ETOC) arrangeres i år i Portugal under første del av påskeuka. Det er begrenset med pre-o konkurranser i Norden før ETOC, så for å være best mulig forberedt så gjelder det å benytte de mulighetene man får til å gå et par pre-o løyper før avreise til Portugal. 4 pre-o-hungrige nordmenn tok derfor turen til Göteborg for å delta på GMOKs åpne klubbmesterskap.

Arrangørens hovedmålsetning med klubbmesterskapet var å introdusere flest mulig for denne teknisk utfordrende orienteringsgrenen. Deltakerne hadde muligheten til å delta i en av følgende tre klasser; Pre-A, Pre-B eller Pre-C. De fleste deltok i A-klassen, men deltakelsen i B- og C-klassen var også god.

A-klassen hadde ei løype på 700 meter bestående av 17 poster, etterfulgt av en tidspoststasjon med 3 oppgaver. Christian hadde lagt en krevende, variert og god løype, som i hovedsak bestod av kartlesningsposter, men noen av postene kunne også karakteriseres som bedømmingsposter, noe som er litt uvanlig i Sverige, men som deltakerne nesten garantert vil møte i ETOC.

Post 2 i A-løypa var en typisk falsk post.
Foto: Bosse Sandström
Det var ingen av de i underkant 70 deltakerne som greide å svare rett på samtlige 17 poster, men alle postene var rettferdige og fullt løsbare. Post 2 og 5 hadde lavest treffprosent. Post 2 var tradisjonell falsk post, hvor den aktuelle skjermen var satt for lagt fram. Fra siktepinnen kunne det se ut som om skjermen satt på høydepunktet, men beveget man seg litt forbi siktepinnen var det liten tvil om at skjermen ikke satt midt på høydepunktet. Post 5 var en post hvor 2 av 3 skjermer var satt nedover en nese hvor det gjaldt å bestemme hvilken av de to skjermene som satt riktig i henhold til kart og postbeskrivelse.
Kartet som ble benyttet var et pre-o-revidert kart, hvor laserkurver hadde vært en vesentlig del av revideringsgrunnlaget. Christian hadde gjort en god jobb med kartrevideringen, slik at kartet fremstod som meget presist og godt. Arrangementstidspunktet passet meget bra for bruk av dette terrenget, da terrenget i hovedsak bestod av løvskog som hadde redusert sikten betraktelig om konkurransen hadde blitt avholdt etter løvsprett.

Vinner av A-klassen ble Martin Jullum, Halden SK. Martin viser dermed at han har holdt den gode pre-o formen gjennom vinteren. Martin var den eneste som gikk igjennom løypa med kun en feil. Nummer to ble Tomas Karlsson, OK Skogsmunken, mens nummer tre og fire ble henholdsvis Egil Sønsterudbråten og Geir Myhr Øien. På 5. plass kom Daniel Martinsson, Göteborg-Majorna OK, som dermed ble klubbmester i A-klassen.
Martin Jullum vant GMOKs åpne klubbmesterskap
Selv om nordmennene gjorde det bra i selve konkurransen, så kan ikke det samme sies om prestasjonene på tidsposten. Alle de 3 ETOC uttatte utøverne bommet på en eller to av tidspostoppgavene, og hadde heller ikke gode svartider. Å svare raskt og riktig på tidsposter er meget viktig i en pre-o konkurranse, så her må det trenes frem mot ETOC! Den som var best på tidspost denne dagen var Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg med en svartid på 16. sekunder. Vetle kommer fra Romerike, så sånn sett "vant" også en nordmenn tidspostkonkurransen.

I tillegg til klubbmesterskapet tilbøy GMOK også ei o-teknisk kurveøkt samme dag. Martin og Geir benyttet anledningen til å få testet o-teknikken når pulsen øker, og løp den 4,4 km lange kurveløypa. Under kan kart, løype og veivalg studeres. Begge bommet på andre post ellers gikk det "greit".
Trykk på kartet for større kart
Les mer om konkurransen her:
Bosse Sandstöm: 120 anmälda till GMOK:s KM i PreO!
GMOK: Historisk PreO-KM
Orientering.se/preo: 120 anmälda till GMOK:s KM i PreO!

Kart og resultater er å finne i arkivet.

Takk til Christian, og resten av GMOK, for en flott konkurranse. Vi håper at GMOK gjentar suksessen og inviterer til åpent klubbmesterskap også neste år!TempO trening i Halden

For ytterligere forberedelse til ETOC, ble det søndag 23. mars arrangert en treningssamling på Høiåshytta i Halden. Dessverre var det ikke flere enn 4 personer som hadde anledningen til å delta på samlingen, men disse fikk en skikkelige o-teknisk treningsøkt.

Deltakerne møttes på Høiås kl. 10 (en halvtime etter opprinnelig avtale :-) ). Plan var å få gjennomført både en TempO-økt og en kurvelesingsøkt. Det viste raskt at å rekke begge disse øktene skulle bli vanskelig. Etter lørdagens begredelige innsats på tidspost ble det bestemt å starte med TempO-økta. Økta ble gjennomført ved at hver deltaker fikk tildelt et område hvor det skulle etableres 3 TempO-stasjoner med 5 oppgaver per stasjon. Det å etablere 3 brukbare TempO stasjoner i et ukjent terreng på relativt kort tid viste seg å være mer utfordrende enn først antatt. Selv om man på denne økten ikke trengte å tenke på fremkommelighet, var det utfordrende nok å finne 3 områder hvor kart og sikt var god nok til å lage en TempO-stasjon.

Etter at TempO-stasjonene var etablert var det klart for å begynne kontorarbeidet. Det å tegne 15 TempO-kart for hånd viste seg å ta betydelig mer tid enn hva som var forutsatt. Selv om ikke alle kart ble like store, ikke 100% riktig rotert, riktig postbeskrivelse, m.m., var de greie nok til trening.

TempO oppgavene ble løst ved at vedkommende som hadde ansvaret for stasjonen, presenterte de 3 andre deltakerne for sin stasjon. Til sammen fikk alle prøvd seg på ca. 45 oppgaver. Som det seg hør og bør ble det en del diskusjon på de enkelte stasjonene, noe som gjorde at kvelden kom fort på… Deltakerne var ikke tilbake på Høiåshytta før klokka hadde passert 18.
Egil i action på en av TempO-stasjonene
Martin noterer flittig svar og tid, mens Jan Erik løser oppgavene
Eksempel på oppgavene fra en av TempO stasjonene
Eksempler på kart fra flere av TempO-stasjonene kan sees her:
- Eksempel 1
- Eksempel 2
- Eksempel 3
- Eksempel 4
- Eksempel 5

Etter 8 timer med TempO-oppgavearbeid, ble den planlagte kurveøkta droppet. Selv med få deltakerne ble dette en bra samling for de fremmøtte.

Den siste finpussen før avreise til ETOC blir de tre konkurransene i Skåne kommende helg. Uansett hvor relevant terrenget i Skåne blir i forhold til hva som vil møte deltakerne i Portugal, så vil dette bli en viktig konkurransehelg.

onsdag 12. mars 2014

Lærerikt synfaringskurs i regnfritt Bergen

I helgen arrangerte Norges Orienteringsforbund synfaringskurs på Frekhaug i Meland kommune utenfor Bergen. De erfarne synfarerne Gunnar Gytri og Leif Roger Hultgren var instruerte rundt 30 deltakere i karttegning i felt, mens kartkonsulent i NOF, Ivar Haugen holdt i trådene. Blant deltakerne som både aldersmessig og erfaringsmessig varierte stort, befant det seg blant annet to karer med pre-o som primærtilknytning, Geir og Martin.

Kurset bestod i all hovedsak av synfaring i felt. Det ble synfart både på grunnlag kontruert på tradisjonelt vis av Roar Forbord og på algoritmisk generert grunnlag basert på rådataene fra laserscanningen som Terje Mathisen hadde laget med sin spissfindighet på datafronten. (Se f.eks. Terjes kart for Jukolaterrenget 2014: http://news.worldofo.com/2014/01/03/jukola-2014-two-maps-of-the-terrain/)

Etter en liten introduksjon og praktisk informasjon for helga, bar det ganske raskt ut i skogen for å synfaring. Til tross for begrenset synfaringserfaring, spesielt for sistnevnte, var ambisjonene såpass høye at de hadde meldt seg på varianten for de "viderekomne" og ikke kurset for "nybegynnere". Det viste seg imidlertid at gruppen for viderekomne hovedsaklig bestod av karttegnere med en god mengde synfarte kvadratkilometer på samvittigheten, mens størsteparten av de som valgte nybegynnervarianten kun hadde et par-tre skolekart og sprintkart på samvittigheten -- altså kanskje ikke nybegynnere i ordets rette forstand. Dermed hadde nok  de to gutta bommet ørlite allerede før kurset hadde startet, men med frisk pågangsmot ble de med den viderekomne gruppa første dag. Apropos bom, så kan det neves at det å komme seg til området som skulle synfares ikke gikk like lett som man kanskje kunne regnet med når 10-15 erfarne kartfolk, der attpåtil noen hadde vært i terrenget på forhånd, vandret av gårde. Kartutsnittet nedenfor viser ruta til oppstartssted på synfaringen... Vi var nå flere som stusset litt, men likevel valgte å holde tyst.

Veivalg til oppstartssted for synfaring lørdag.
På den viderekomne gruppa bar det mer eller mindre rett uti synfaringen. De erfarne diskuterte en del seg i mellom rundt alt fra vegetasjon, vegetasjonsgrenser, høydekurver, skrenter og vannpytter. For de som brukte litt mer tid på å få plassert detaljer på kartet (les Geir og Martin) gikk man kanskje litt raskt fram (men det var jo et kurs for viderekomne!). Geir og Martin valgte å prøve seg litt mer på egenhånd en periode slik at de i hvert fall fikk forsøkte å kartlegge noen sammenhengende områder. Etter en velfortjent matpause i fellesskap ble det en titt på noen hogstflater før alle, i lys av viktigheten av å faktisk gå inn å se i alle grøntområder, ble oppfordret til å dra seg gjennom 100m med grøntareal av den mørkeste typen. Etter økta ble noen momenter gjennomgått i plenum og Terje Mathisen og Roar Forbord pratet litt om generering og bruk av deres grunnlagskart. På kvelden var det sosial sammenkomst med middag på den lokale kinarestauranten.

Synfaringsprat i skogen
Søndagen bestod i stor grad av samme opplegg bortsett fra at det nå var meningen at man skulle synfare litt mer på egenhånd. Geir og Martin hoppet da enkelt og greit ned til nybegynnergruppa for å også prøve å få inn litt mer basisferdigheter. Det ble en ny lærerik dag i skogen der man også fikk synfart et par sammenhengende områder om man var litt effektiv. Nedenfor er Geirs og Martins ganske så forskjellige rentegnede utgaver av et område som ble synfart på søndagen. Det bør nå nevnes at tiden var nokså begrenset, og som uerfarne kartegnere så ble nok ikke alle områdene viet like mye tid og presisjon. De to ulike kartene illustrerer imidlertid godt et av helgens hovedpoeng, nemlig at det ikke finnes noe fasitkart. Ulike karttegnere vil tegne områder forskjellig, men stort sett så finner man fram når man løper uansett. For to pre-o-karer som regner seg som relativt oppgående hva gjelder kurvelesing og -tolkning, så var nok klassifisering av vegetasjon noe av det mest krevende, sammen med generaliseringen av kartbildet. Spesielt sistnevnte ble det lagt solid vekt på da det med dagens presise grunnlag kan være svært så fristende å ta med mange detaljer. En ble da minnet på viktigheten om at løperen skal finne fram og kunne lese kartet klart og tydelig i fart. Også for pre-o-anvendelser er generalisering viktig, men selvsagt på et helt annet nivå. Vi ønsker jo å ha med langt flere detaljer på 1:4000/1:5000-kart for å kunne lage mer utfordrende kartlesingsoppgaver, men det finnes selvsagt en grense også for pre-o-kart.
Geir og Martins rentegnede kart over samme område.
Måten man bruker kartgrunnlaget på var også et moment som i hvert fall undertegnede virkelig fikk øynene opp for. Selv med presise grunnlag må det synfares grundig, men det er stor hjelp i at man langt enklere kan vite nøyaktig hvor man er, og "lukte" hvor det er detaljer. Det er f.eks. som regel en skrent der tre eller flere 1-meterskurver sammenfaller. Manuelt lagde grunnlag basert på flyfoto har også markert små og store steiner og spesielle eller enkeltstående trær. Disse er ikke bare til hjelp for å plassere detaljene på kartet om de faktisk skal være med, men vel så mye for å få referansepunkt i områder der det ikke er så mange detaljer å forholde seg til.
'Ut av pakken' er nok de tradisjonelt konstruerte grunnlagene fortsatt hakket bedre å jobbe med da de har flere helt sikre referansepunkter, men det er også flere fordeler med Terjes metode. Den ene er at klassifiseringsalgoritmene hans kan lære terrengtypen slik at man kan oppdatere grunnlaget etter en tur i skogen der man klassifiserer forskjellige punkter i terrenget som lysegrønt/grønt/mørkegrønt slik at områder med lignende laserrefleksjon blir klassifisert med samme vegetasjon. En annen er at Terje er såpass ivrig og behjelpelig med dette at han kan lage grunnlag for de som er interesserte så og si gratis. I tillegg tviler ikke undertegnede på at metodikken vil bli bedre og enda mer presis i årene som kommer.

Mat og prat med Martin, instruktør Leif  Roger Hultgren og hånda til Ole Nyhagen.
For revidering av kart til pre-o er det å ha et presist og godt grunnlag tilgjengelig når man skal "pre-o-revidere" en kjempefordel. Undertegnede vil derfor anbefale arrangører av pre-o-konkurranser å benytte seg av denne muligheten. Finnes det ikke grunnlag av nyere sort over konkurranseområdet kan man gjennom avtale med kommunen få tilgang på laserdataene om det har vært foretatt laserscanning i området. (Henvis til http://www.orientering.no/arrangor/kart/Sider/Kartdata.aspx når kommunen kontaktes så skal man få gratis tilgang.) Om man er ute i god tid og spør pent først så kan man så sende eller levere disse datafilene til Terje Mathisen (de er som regel for store til å sendes som vedlegg i vanlig e-post) som så mater disse inn i programmet sitt og genererer et topp grunnlag. Stort enklere blir det ikke.
Synfaringsgrunnlag med bøttevis ned detaljer
Nok pjatt! Som overskriften allerede har avslørt, så viste Bergen seg fra sin aller beste side i helga og ga oss optimale synfaringsforhold ved å vente med regnet og vinden til mørket hadde kommet. Takk til kursholdere og arrangører for et flott og meget lærerikt synfaringskurs. Respekten for synfarere har tatt noen kraftige byks. Det å tegne et kart fra bunnen av er definitivt noe helt annet enn å revidere og i hvert fall lese et kart -- selv med pre-o-brillene på!