lørdag 30. mars 2013

Intervju med årets pre-o-post løypelegger 2012

Løypelegger Martin Jullum og teknisk delegert Knut Ovesen,
ble tildelt prisen for årets pre-o-post 2011
For andre år på rad gikk prisen årets pre-o-post til Halden Skiklubb og med løypelegger Martin Jullum i spissen. Dette viser at postene og løypene i Halden er populære, noe som fjorårets deltakerantall viste, med totalt 80 deltakere. Norwegian Spring pre-o var det klart største pre-o arrangementet i Norge i 2012, sett bort fra Nordisk landskamp. Hva er grunnen til at postene og løypene i Halden har blitt så godt mottatt? Vi har stilt Martin noen spørsmål om hvordan han planlegger og forbereder et sånt arrangement.
------

Årets pre-o post 2012 ble post nummer 14, dag 2 av Norwegian Spring. Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren? Hvilke likhetstrekk/forskjeller er det mellom postene som ble kåret til årets pre-o-post henholdsvis i 2011 og 2012?

Posten var en krevende kartlesingspost, og jeg tror akkurat det var grunnen til at posten gikk av med seieren. Det er litt vanskelig for meg å si noe om hvordan andre har bedømt posten, men intensjonen var at man måtte jobbe en del for å få denne posten rett. Falsk skulle ikke være det første som falt inn i hodet på utøverne, men samtidig skulle det ikke være tvil om at posten hang feil dersom man brukte tid og leste kurvene nøyaktig.

Fellesnevneren for fjorårets og årets vinner er vel kartlesing. Ellers så var vel postene ulike på den måten at da fjorårets vinner bestod av kartlesing på en del lengre avstand enn årets, samt at sikten var bedre for fjorårets vinner enn årets. Fjorårets vinner var heller ikke falsk.

Pre-o konkurransene i forbindelse med Norwegian Spring har noen år gått fra samme samlingsplass som løpene, men ikke alltid. Hva er bakgrunnen for dette?

Ja, tidligere har en eller to av pre-o-konkurransene gått fra samme arena. Det er i utgangspunktet også ønskelig hvert år for muligens å tiltrekke seg noen utøvere fra hovedarrangementet. Samtidig er det ønskelig å tilby best mulig løyper. For min del går godt terreng og hensyn til de aktive pre-o-utøverne aller fremst - det å servere en heller kjedelig pre-o-løype til o-løpere er jo heller ikke noe særlig meningsfylt. Det er altså en balansegang mellom det sportslige og ønsket om å få med flere som har resulterte i at det har variert litt om samlingsplass har vært felles.
  
Hvilke fordeler og ulemper er det med å arrangere pre-o konkurransene samme sted som løpene? Har de samlokaliserte konkurransene ført til at flere har ”nye” har prøvd pre-o?

Fordelene er som nevnt at man kanskje kan lure med seg noen o-løpere til å prøve dette, og ulempen er at man som regel må ta til takke med dårligere terreng enn om man hadde valgt samlingsplass ut i fra rent sportslige hensyn. Videre er konflikt mellom pre-o-løyper og fot-o-løyper et aktuelt tema, men min erfaring er at dette som regel løser seg så lenge man ikke stiller urimelige krav, er tidlig ute og kommuniserer godt med løypeleggere for hovedarrangementet.

Det har dessverre ikke vært så mange nye som har prøvd seg selv med felles samlingsplass, men markedsføringen har kanskje også vært for dårlig. I år prøver vi å legge alt til rette og gjøre det attraktivt for o-løperne å delta også i pre-o (se norwegianspring.no).
  
Når begynner planleggingen av kommende års konkurranser, og har du noen tips til utvalg av terreng?

Den generelle planleggingen av Norwegian Spring starter ikke lenge etter den foregående utgaven er avholdt – da hovedsakelig med å finne ut hvor det hele skal arrangeres, noe jeg gjerne vil ha klart før sommeren året før konkurransen. Karttegningen og løypeleggingen til fjorårets arrangement startet allerede i juli da jeg brukte dette som «oppkjøring» til VM i Frankrike. Den spesifikke planleggingen av årets arrangement startet en del senere da jeg ikke har hatt tid til å være noe særlig i Halden å jobbe med kart og løyper. Jeg har da også fått hjelp til tegning av pre-o-kart.

Det beste tipset for å finne terreng er egentlig å studere kart. Bruk internett og kartansvarlig i klubben. Start med de nyeste kartene og kartene med minst ekvidistanse og se etter knotete brunbilde. Områder der det er hogd er også interessante, samt alle sprintkart som ikke utelukkende dekker urbane områder. Når man har funnet et utvalg aktuelle kart som virker aktuelle så bør man ta bil/sykkel og ben fatt og sjekke ut fremkommelighet og ikke minst om områdene er så fine som det kan se ut som ut fra kartet. Samlingsplass kommer i andre rekke, men man kan jo ikke arrangere helt hvor som helst når man nærmer seg hundre deltakere.
  
De siste årene har vi sett at kartene som har blitt benyttet i forbindelse med pre-o konkurransene har vært betydelig pre-o-revidert i forhold til det originale kartet. Har du foretatt disse revideringene på egenhånd, og har du eventuelt benyttet annet grunnlagsmateriale enn det gamle o-kartet?

I fjor tegnet jeg om kartet i pre-o-traseen på egenhånd uten noe form for grunnlag. Det ble en særdeles krevende jobb, spesielt når kartet var noen år gammelt. I år har jeg som nevnt fått hjelp til å tegne egne pre-o-kart av andre karttegnere da jeg ikke har hatt tid til å gjøre dette selv. Selv om dette har vært kart tegnet spesifikt for pre-o så har jeg pre-o-revidert en del på disse på egenhånd når jeg har funnet mangler i forbindelse med løypeleggingen.
Sammenligning av det originale kartet (t.v.) og det pre-o reviderte kartet (t.h.)

Det å arrangere pre-o konkurranser krever mye forberedelser. Omtrent hvor mye tid går med til forberedelser, og hvilken del av forberedelsen tar mest tid?

Dette varierer en del. I fjor brukte jeg nok omtrent 100 timer på kart og løyper før selve konkurransehelga, hovedvekten går da på karttegninga selv om løypene alltid ligger i bakhodet når jeg finjusterer kartet. I tillegg til dette, kommer en god mengde administrativt arbeid (som jeg gjerne skulle vært foruten) siden jeg også har fungert som løpsleder. I år blir det nok noe mindre tid på løyper og kart, i og med at jeg har fått hjelp til nettopp kart.

Konkurransene i Halden har blitt veldig gått mottatt, med blant annet deltagere fra flere nasjoner. Hva tror du er hovedgrunnen til dette er?

Det er ikke så greit å svare på, men det er selvsagt en forutsetning å tilby all informasjon på engelsk om man ønsker deltakere fra andre nasjoner. Videre har jeg sendt ut e-mail til alle pre-o-folk og nasjoner jeg har e-mail-adresse til for å lokke dem til konkurransen. I fjor fikset jeg også overnatting for 100 kr/natta som ble godt tatt imot. Nærheten til Sverige er vel heller ikke negativt.
Ellers så håper jeg jo at noe av grunnen til at folk kommer tilbake er at de liker løypene…
  
Hva skiller en god pre-o-post fra en mindre god post?

De beste postene må man jobbe en stund med før man blir sikker på, men er man en topp pre-o-utøver og gjør jobben sin, så skal man da etter god jobbing også kunne være veldig sikker på svaret. En post er mindre god dersom man enten ser svaret på så å si med en gang, eller at man selv etter lang tids god og presis jobbing er veldig usikker på svaret - for eksempel fordi ulike teknikker gir ulike svar. 

Har du til slutt noen tips til andre arrangører, som det kan være greit å ha med seg inn mot kommende sesong?

Start tidlig og bruk god tid er vel det beste tipset. Bruk tiden som trengs til å tegne et godt kart, og la samtidig løypeoppgavene surre og gå i bakhodet. De postene jeg har vært mest fornøyd med kommer som regel inn ganske sent i løypeleggingsarbeidet, mens jeg som regel ender opp med å endre på de postene jeg anså som de beste ved førstegangs besøk i terrenget. Derfor tror jeg det er til fordel for løypekvaliteten å besøke terrenget mange ganger – jeg ser i hvert fall nesten alltid noe nytt og bedre for hver gang jeg besøker terrenget.

Har man et godt egnet pre-o-område som der man får til et godt kart så er det også morsommere og enklere å legge gode løyper som samtidig er krevende.
------

Om tre uker går årets utgave av Norwegian Spring av stabelen. I år inngår pre-o konkurranse i forbindelse med Norwegian Spring i den nyopprettede uoffisielle europacupen i TrailO (ECTO). Totalt 10 konkurranser, fordelt på 5 ulike arrangementer inngår i årets cup. Alle konkurransene er lagt til allerede veletablerte pre-o arrangement rundt om i Europa. Cupen innledes med to konkurranser i Halden, 20. - 21. april. Mer informasjon om ECTO finnes her.

Mer informasjon om årets Norwegian Spring pre-o er å finne på Norwegian Spring sin hjemmeside, norwegianspring.no, eller på Eventor: dag 1dag 2

lørdag 9. mars 2013

Innholdsrik OCAD workshop

Den første helgen i mars ble det arrangert OCAD workshop med hovedfokus på hvordan programmet kan benyttes i forbindelse med planlegging av pre-o arrangementer. Etter noe forfall de siste dagene, møtte 7 deltakere til en to-dagers workshop som skulle gi dem en grunnleggende innføring i OCAD, og hvordan programmet kan benyttes som verktøy i et pre-o-arrangement.

Instruktørene Martin Jullum og Geir Myhr Øien hadde lagt opp til et program som bestod av både presentasjoner, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Første dag hadde hovedfokus på basisferdigheter i OCAD, omdanning av et ordinært o-kart til et pre-o-kart og redigering av o-kart, mens dag to fokuserte på løypelegging, tidspostkart og løsningskart. Deltakernes kjennskap til programmet ved kursstart varierte. Noen hadde jobbet en del med OCAD fra før, mens for andre var denne helgen første bekjentskap med programmet.
Martin presenterer det THE ONE RULE - Start tidlig og bruk god tid
Etter at instruktørene hadde presentert og demonstrert temaene som skulle gjennomgås, fikk deltakerne øvelser som de skulle prøve seg på. Til å løse oppgavene fikk deltakerne hjelp av et kompendium som arrangørene hadde laget på forhånd. For at oppgavene skulle bli enklest mulig å løse, var det laget et sett med OCAD-maler som deltakerne benyttet seg av. Intensjonen med malene er at disse skal forenkle forberedelsene til et pre-o arrangement. Deltakerne viste god innstilling og hadde stor iver etter å lære.
Stor innsats i forbindelse med øvingene
Kurset ble gjennomført avsluttningshelgen for ski-VM i nordiske grener, så lunsjpausene ble benyttet til å få med seg det viktigste fra VM i Val di Fiemme.

Som nevnt ble det til workshopen utarbeidet et kompendium som stegvis beskriver de mest relevante og viktigste funksjonene i OCAD, med tanke på bruk av programmet i forbindelse med pre-o. Dette kompendiumet, samt presentasjonene som ble benyttet og OCAD-malene kan lastes ned herfra:
I tillegg til disse dokumentene og filene er den internasjonale spesifikasjonen for postbeskrivelser et nyttig verktøy i forbindelse med løypelegging.

Arrangørene er godt fornøyd med gjennomføringen av workshopen, og det virket som den ble tatt vel imot. Vi er imponert over hvor bra deltakerne løste oppgavene, og spesielt imponerende var de som aldri hadde prøvd programmet tidligere, men som raskt lærte seg å beherske de grunnleggende funksjonene og mulighetene i programmet.

Vi håper deltakerne hadde en lærerik helg, og får muligheten til å benytte det de lærte i forbindelse med kommende pre-o arrangementer.

Les også Norsk orientering sin artikkel om arrangementet her.