fredag 21. januar 2011

Vinnerintervju løypelegger årets pre-o-post

I forbindelse med kåringen av årets pre-o-post her på bloggen, bringer vi nå et kort intervju med en av løypeleggerne til vinnerposten. Ole Arnt Skaaraas var sammen med Odd Håkonsen løypelegger på OL Vallset/Stanges norgescupkonkurranse i august i fjor. John Falkbakken var kontrollør. Nedenfor gjengir vi altså et mailintervju vi hadde med Ole Arnt i romjulen.


God jul og gratulerer med at "din" post gikk til topps i den uoffisielle kåringen av årets norske pre-o-post 2010.


-Hvorfor tror du nettopp denne posten ble lesernes favoritt?

-Dette var en feilpost som var utplassert på nesen like foran den avtegnede. Det krevdes nøyaktig observasjon for å se at denne var feil da den avtegnede nesen bare kunne sees ved å forflytte seg tilbake fra siktepinnen. Ellers var det her et godt egnet terrengområde som vi utnyttet ved å sette ut 5 skjermer med 3 oppgaver fra samme siktepinne.


-Hvordan vil du beskrive en god pre-o post?

- Mye kartlesning, spesielt kurvelesning, men egnet terrengområde er en forutsetning for å få dette til.

-Hvor mye tid brukte du på kart og løyper foran norgescupkonkurransen i august?

- Til sammen brukte vi ca. 30 timer på løypeplanleggingen. I tillegg brukte jeg ca 20 timer på preo-revidering av kartet. Trykking, postbeskrivelser og klargjøring tok ca 10 – 15 timer Og til slutt ca. 15 timer til diverse sluttkontroller, kontrollkort og maler med mer. Tar også med ca. 10 turer med bil, tur/retur 5 mil. Til sammen 50 mil.

-Hvordan er løypeleggingsrutinene dine? Hvor mye arbeid gjør du ute i skogen og hvor mye gjøres hjemme ved skrivebordet? Hvordan samarbeider du med teknisk delegert (kontrollør) i forbindelse med konkurransen?

- Det aller meste gjøres ute i terrenget. I og med at vi var to løypeleggere som jobbet sammen så kunne den ene prøveplassere ut skjermen(e), mens den andre vurderte vanskelighetsgraden og sikten. Plasseringen av siktepinnene er heller ikke uten betydning.
Samarbeidet med kontrolløren innskrenket seg derfor denne gangen til han gikk gjennom løypa etter at alle skjermene var satt ut. Hans vurdering av vanskelighetsgraden medførte da enkelte endringer i avstanden (tettheten) mellom skjermene

-Hvordan kan kvaliteten på norske pre-o-konkurranser økes? 

- Delta flittig på løp i Sverige! Spesielt vil jeg nevne den gode kvaliteten det alltid er på løypene til Torbjørn Lentz og Lennart Wahlgren. Her er det kartlesning som står i fokus. Problemet her hjemme er ofte dårlig tilgjenglighet til godt preo-terreng så vi får bare akseptere at det av og til nyttes poster hvor for eksempel alle skjermene er satt ut på samme terrengdetalj selv om oppgavene da ofte innskrenker seg til kun tangentpeiling, skrittelling og avstandsbedømmelse. Ett fortrinn er likevel at preo-sporten kan utøves nær sagt alle steder, - på fjellet, i skogen, i parker og bebygde områder.

Som de fleste andre løypeleggere i presisjonsorientering deltar du selv aktivt. Du kan blant annet skilte med NM-sølv fra 2007 og deltagelse i EM i august.
- Har du noen bestemte rutiner for hvordan du går frem for å løse en oppgave i en vanlig pre-o-løype?

Har tidligere ofte ”tatt noe lett på det” og gjort mange ”slurvfeil” som feilstempling i ruter osv. Prøvd å bli litt mer seriøs det siste året, og har nå mer innarbeidede rutiner som jeg jobber etter. Først en grov sjekk om posten kan være falsk i form av kartlesning og/eller skrittelling før posten samt grov kompasskurs fra sikker detalj like ved posten. Ser også etter om det kan være detaljer bak meg som jeg kan nytte for kompasspeiling. Prøver videre å finne ut hvor alle skjermene ligger, også punktdetaljer der det ikke er noen skjerm, for på den måten til slutt å sirkle inn den riktige. Metoder ellers er avstandsbedømming, retningspeiling og krysspeiling, tangentmetoden, et par metoder for å finne midten (”mellom poster”-, eller en lengdedetalj,) sammenligne høydenivåer og sist, men ikke minst, - nytte forskjellige ståsteder (eks. sideveier) for å finne bedre vinkel for kompasskurs og bedømming Før stempling tar jeg nok en ekstrasjekk på postbeskrivelsen og fullt fokus på at jeg stempler i riktig rute.

-Hvorfor fenger denne sporten deg?

- Har alltid vært interessert i kart og har en god del erfaring ved synfaring av o-kart.
Har vært en meget aktiv fotorienteringsløper siden jeg var 15-åring, men måtte trappe ned for noen år siden grunnet problemer med ryggen og senere hjertet. Preo har derfor vært en fullgod erstatning for en som ikke er så særlig løpbar lenger. En preo-konkurranse gir meg minst like mye spenning og opplevelse som fotorientering gav meg før. Men det var kun ved en tilfeldighet at jeg prøvde ut denne grenen. Som svært mange andre var vel jeg også preget av fordommer og uvitenhet på hva dette gikk ut på - trodde mest det var flaks og bingo!

-Har du avslutningsvis noen andre kommentarer eller noe du vil dele med leserne?

- Først vil jeg ønske alle pre-o-venner et godt nytt år og ser fram til mange spennende konkurranser i inn- og utland.

Ønsket er at vi blir flere som utøver denne grenen, spesielt flere yngre. For å få til det må vi alle jobbe for å synliggjøre oss. Bloggsiden som dere har opprettet bidrar bra i så måte. Kunne vi da av og til også få litt oppmerksomhet på OPN og NOFs hjemmeside hadde det vært bra. Mest skuffet er jeg over hjemmesiden til orienteringsforbundet der preo-referater nesten ikke har forekommet til tross for et VM på hjemmebane samt EM og nordisk landskamp i år. Håper på bedring i 2011!


(Vi legger til at et par artikler om pre-o er blitt publisert på NOFs hjemmeside nå på nyåret. I tillegg ble 3 plasser på OPNs topp 100-liste viet til pre-o-utøvere. Ole Arnt er kanskje allerede hørt? Vi håper dette er starten på en tid der vi en gang i blant kan lese om om pre-o andre steder enn preo.no og denne bloggen)


torsdag 13. januar 2011

Løsning romjulssyssel

I romjulen og starten av januar fikk våre lesere prøve seg på en liten kartoppgave. Vi har fått inn mange svar og det virker som dette var en populær variant. De innsendte svarene stammer hovedsaklig fra pre-o-utøvere, men vi har også fått svar o-folk som er mindre kjent med pre-o - og det er hyggelig.

(English summary at the bottom)

Dessverre gjorde en feil det vanskelig for mange å finne myra hvor 8. post skulle være. Myra hvor denne posten skulle være var dessverre ikke med på jpeg-versjonen av kartet. (Myra var korrekt plassert på ocad-versjonen) Vi beklager dette, og håper det ikke skapte for mye trøbbel. Etter at nevnte post ble "strøket", så var det likevel kun tre personer som hadde funnet de korrekte 14 resterende postplasseringene. Gratulerer til Dennis Mews, Egil Sønsterudbråten og Frode Haugskott! Noen premiering blir det dessverre ikke.

Feilene var spredt rundt på mange forskjellige poster, og det var kun postene 1,3,7, 12 og 14 som ingen hadde feil på. Samtidig så var det ingen poster "de fleste" bommet på. Dette tyder på en utfordrende, men løsbar oppgave. Takk til Ole-Johan Waaler som skjenket oss den oppgaven. Siden dette ble såpass populært er det ikke umulig vi kommer tilbake med en lignende oppgave ved en senere anledning.Fasit romjulssysselEnglish summary: 
There were 3 people with all controls correct after cancelling control 8 due to a missing marsh in the jpeg version of the map. The mistakes were spread out on all controls except 1, 3, 7, 12 and 14, with no control having an significant mistake rate. We might come back with another excercise like this.