torsdag 26. desember 2019

Avstemming årets pre-o-post 2019

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2019 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke fire av de ti kandidatene som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, er det på tide å åpne årets avstemming. Vi håper derfor at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de fire postene som har får flest poeng, uavhengig av hvilket konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2020.


Kandidat 1:
Post E2, Fredrikstad SK PreO, 27. april
Kandidat 2:
Post E3, Porsgrunn o-lag PreO, 10. august
Kandidat 3:
Post E5, Ås IL PreO, 28. april
Kandidat 4:
Post E7, Løten o-lag, 18. mai
Kandidat 5:
Post E13, Ås IL PreO, 28. april
Kandidat 6:
Post E15, O-treffen, 22. september
Kandidat 7:
Post E17, NM PreO, 18. august
Kandidat 8:
Post E18, Næroset, 19. mai
Kandidat 9:
Post E21, Fredrikstad SK PreO, 27. april
Kandidat 10:
Post E23, Løten o-lag, 18. mai


Avstemningen er avsluttetTil slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!
* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

mandag 23. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 23 fra Løten o-lag sin PreO konkurranse 18. mai. Kandidat nummer 4 til årets pre-o-post var sjuende post fra samme arrangementet. Konkurransen var meget kompakt ved at utøverne startet med tidspost 15 meter fra arena, for så å gå ytterligere 20 meter til start, gjennomføre ei løype på 1,1 kilometer med målgang på arena.

Post 23 var en avstandspost hvor utøverne skulle avgjøre hvilken skjerm - om noen - som var plassert på rett høydepunkt på andre siden av Svartelva. Posten var en A-E oppgave, men i realiteten var det kun to skjermer som var aktuelle å vurdere med tanke på denne posten. Siden det var litt avstand fra siktepinnen til oppgaven var det ikke lett å få tak på eksakt hvor stiene som omsluttet posten gikk.

Dette er den siste av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 10: 23. post, Løten o-lag 18. mai
Dato: 18. mai 2019
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-O helg i Hedmark
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 23:
Antall skjermer: 5
Rett svar: D
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart kandidat 10
I løpet av få dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2019 her på bloggen - følg med!


lørdag 21. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 9

Den niende og neste siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 21 under Fredrikstad SK sitt PreO arrangement 27. april. Tidligere har post 2 fra samme arrangement blitt nominert til årets pre-o-post. Kartet som ble benyttet i forbindelse med arrangementet var nytegnet for anledning av Svein Jakobsen.

Post 21 var en kurvelesningsoppgave hvor det gjaldt å få høydekurvene fra kartet til å stemme overens med terrenget. Utøverne hadde tre skjermer å velge mellom, men hvem - om noen - av disse stod rett plassert. Ved å bruke skjermene som var plassert ut på post 16 i A-klassen, hadde man et godt utgangspunkt for å finne rett høydenivå.

Dette er den niende og nest siste av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9: 21. post, Fredrikstad SK PreO 27. april
Dato: 27. april 2019
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad SK PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 21:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 79%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 9

torsdag 19. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post er 18. post under Ringsaker OK sitt PreO arrangement den 19. mai. Pre-o konkurransen fant sted i Næroset, - stedet som kanskje er mest kjent for den sjøloppnevnt fristaten Lucky Næroset, som ble etablert i 1999.

Post 18 var en kartlesningspost hvor oppgaven bestod i å bestemme hvilken av tre skjermer som lå i rett søkk. Søkket var ikke veldig stort og lå i ei skråli, så her gjaldt det å vurdere både skjermenes plassering i avstand fra veien og høydemessig i forhold til omkringliggende detaljer.

Dette er den åttende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 8: 18. post, Næroset, 19. mai
Dato: 19. mai 2019
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o helg i Hedmark
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal og Jan Erik Haug

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 58%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 8

tirsdag 17. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 17 under årets NM PreO som Modum o-lag arrangerte den 18. august. Arenaen for årets NM var lagt til gårdstunet til løypeleggerene, så arrangøren hadde ingen lang reisevei for å legge løypene.

Post 17 var et søkk ute på ei relativt ny hogstflate. Deltakerne hadde 4 skjermer å velge mellom, - men var det virkelig noen av disse som stod rett plassert. Søkket som skjermen skulle ha stått i var fylt opp med kvist etter hogsten så det var ikke så lett å se selve søkket. Altså var det ingen av de fire skjermene som stod i det aktuelle søkket.

Dette er den sjuende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 7: 17. post, NM PreO, 18. august
Dato: 18. august 2019
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Leif Eriksson og Marita Lilja Grønhovd
Teknisk delegert: Arno Lilja Grønhovd

Post 17:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 47%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 7

søndag 15. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 15 i den tradisjonelle O-treffen. Årets utgave av O-treffen var den 36. på rad, og er således uten tvil den pre-o konkurransen med lengst fartstid i Norge.

Post 15 var en tre-skjerms post hvor det var kurvelesing som stod i fokus. Postbeskrivelsen var nordre del av søkk, et søkk som må sies å ha en noe diffus avgrensning i terrenget. Dermed ble måten å finne ut hvor rett skjermplassering skulle være å bruke omkringliggende terrengformasjoner til å bestemme punktet som var midt i postringen. Kartets kurvebilde var ganske detaljert, så det var flere detaljer å ta utgangspunkt i. 

Dette er den sjette av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 15. post, O-treffen, 22. september
Dato: 22. september 2019
Arrangør: Nedre Romerike Handicapidrettslag og Østmarka OK
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 15:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 30%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 6

fredag 13. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 13 i Ås IL sitt pre-o arrangement den 28. april. Post 13. var inne på park området til NMBU, hvor oppgaven var en typisk park oppgave - nemlig mellom trær. Oppgaven skulle i utgangspunktet være relativt grei da det var ganske få trær tegnet inn på kartet i det aktuelle området. Utfordringen var at det lå en "skog" i tilknytning til trærne, noe som gjorde oppgaven straks litt mer krevende. Hvilke trær var det egentlig løypeleggeren hadde satt skjermene mellom?

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Ås IL PreO 28. april
Dato: 28. april 2019
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 13:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

onsdag 11. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er sjuende post fra Løten o-lag sin PreO konkurranse på Klevfos Industrimuseum. Klevfos industrimuseum var også arena for OL Vallset/Stange sine pre-o konkurranser i 2010 og 2011, men da gikk løypa på sørsiden av Svartelva. I år gikk konkurransen på nordsiden av elva med Løten o-lag som arrangør (akkurat ved den gamle cellulose- & papirfabrikken går kommunegrensa mellom Stange og Løten midt i Svartelva).

Sjuende post var en kurve oppgave, hvor man skulle finne ut hvilken skjerm som var plassert på den aktuelle nesa. Aktuelle nese lå ca. 65 meter bort fra gangveien som utøverne kunne bevege seg på. Selv om sikten var god var det ikke nødvendigvis så lett å få tak i terrengformasjonene.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 7. post, Løten o-lag 18. mai
Dato: 18. mai 2019
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-O helg i Hedmark
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 5:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 45%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart kandidat 4


mandag 9. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er femte post Ås IL sitt pre-o arrangement på NMBU den 28. april. Kartet var hovedsakelig det samme som ble benyttet på sprinten under veteranmesterskapet høsten 2018, men noe revidert i forkant av konkurransen. Terreng var en blanding av skog og park.

Post 5. var en kartlesningspost hvor man skulle finne det riktige søkket inne blant en mengde søkk og neser. En del undervegetasjon gjorde at kurvebilde ble noe mer krevende å få tak i.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 5. post, Ås IL PreO 28. april
Dato: 28. april 2019
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 79%

Linker:
Resultater
Kart

lørdag 7. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er den tredje posten i Porsgrunn o-lags PreO konkurranse den 10. august. Konkurransen hadde utgangspunkt fra Stridsklev skole, hvor selve løypa gikk i et skogsområde rett nord for E18. Løypas tredje post var en A-E oppgave, men i realiteten var det kun tre av skjermene (C-E) som var aktuelle i denne oppgaven. Posten stilte utøverne ovenfor en fin kurvelesingsoppgave.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 3. post, Porsgrunn o-lag PreO 10. august
Dato: 10. august 2019
Arrangør: Porsgrunn o-lag
Konkurranse: Norges cup PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Lars Jakob Waaler og Martin Aa. Waaler
Teknisk delegert: Ole-Johan Waaler

Post 3:
Antall skjermer: 5
Rett svar: E
Riktig svar i %: 48%

Linker:
Resultater
Kart

torsdag 5. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 1

Nok en gang har vi gleden av å kunne presentere kandidatene til årets norske pre-o-post. Årets pre-o-post ble første gang kåret i 2011, og den gang var det 3. post under Norwegian Spring konkurransen på Fredriksten festning i Halden som gikk av med prisen. I 2019 ble det ikke arrangert noen pre-o konkurranse i Halden, men det ble tilsammen avholdt 11 pre-o konkurranser i Norge, hvor sju av disse var tradisjonelle PreO konkurranser mens det var fire TempO konkurranser. På listen over årets arrangementer er det gledelig å se at vi finner flere nye pre-o arrangører.

Det er kun tradisjonelle PreO poster fra nasjonale konkurranser som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er 2. post under PreO konkurransen som Fredrikstad SK arrangerte fra Rødsmyra skole på Kråkerøy den 27. april. Posten var ei nese hvor utøverne hadde to (A-B) alternative skjermer å velge mellom. Med første øyekast kunne det virke som om B-skjermen var den rette, men hvis man jobbet litt mer med posten oppdaget man kanskje at dette ikke var tilfelle...

Arrangement:
Kandidat nr 1: 2. post, Fredrikstad SK PreO 27. april
Dato: 27. april 2019
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad SK PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2019 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte 7 terminfestede nasjonale pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av tips fra bloggens lesere og etter en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver andre dag fra 5. desember til og med 23. desember.