søndag 26. januar 2014

Hva skjer i 2014?

Trevar'n 1933
På lørdag ble årets første pre-o samling avholdt i Trevarelokalet, Trevar'n, på Strømmen. Sammenkomsten hadde som formål å avholde to møter; et allmøte for pre-o og årsmøtet for Pre-o-sportens venner. Oppslutningen om møtene var ikke alt for stor, da det kun var 10-12 interesserte som hadde funnet veien til Strømmen den fjerde lørdagen i januar.

Allmøtet:
Formålet med allmøtet var å informere om hva som er planene for 2014-sesongen. Møtet ble ledet av Arne Ask, nyvalgt leder av pre-o-utvalget. Siden allmøtet på Skedsmokorset i slutten av november, har det blitt jobbet med å få på plass terminlisten for norske pre-o-konkurranser i år. Dessverre er ennå ikke alle konkurransene 100% spikret, men det ligger an til å bli arrangert 13 nasjonale konkurranser i 2014. En stor del av de norske pre-o-utøverne deltar jevnlig på konkurranser i Sverige, noe som gjorde det naturlig å også ta en gjennomgang av den svenske terminlisten.

Uttaket til ETOC 2014 (EM) i Portugal 12. - 16. april er allerede foretatt, da mesterskapet finner sted før årets norske pre-o-sesong kommer i gang. I tillegg til ETOC blir WTOC (VM) arrangert i Italia i begynnelsen av juli og nordisk landskamp i Danmark i midten av september. Til de to sistnevnte mesterskapene er det ennå ikke plukket ut noen uttakkonkurranser eller satt opp noen uttakkriterier. Hvilke kriterier det er naturlig å legge til grunn for et uttak ble diskutert, og uttakskomiteen tok med seg innspillene inn i arbeidet med å utarbeide endelige uttakskriterier.

Noen av de andre sakene det ble informert om kan det nevnes; rankingsystem i fremtiden, retningslinjer for pre-o-konkurranser, introduksjons brosjyre for pre-o, nye norske konkurranseregler og klasseinndeling i nasjonale pre-o konkurranser. I tillegg til de nevnte sakene var det enda noen saker. I løpet av snaue 2 timer ledet Arne forsamlingen igjennom en saksliste som bestod av hele 19 saker.

Årsmøte Pre-o-sportens venner:
Pre-o-sportens venner ble stiftet 28. februar 2013. Dette var foreningens første ordinære årsmøte. Pre-o-sportens venner er en interesseorganisasjon for tilhengere av presisjonsorientering. Et av formålene er å kunne støtte aktivitet som kan fremme presisjonsorientering.

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker. En av sakene som ble tatt opp var et par mindre justeringer av foreningens lover. Organisasjonsplanen ble behandlet, og her kom det tydelige signaler om at en av de spesielt viktig oppgave for foreningens styre, blir å støtte aktivitet som fremmer presisjonsorienteringen.

Som på alle årsmøter ble det gjennomført valg på nytt styre. Knut Terje Ovesen tok gjenvalg som leder, sammen med nestleder og kasserer. Det nye styret ble som følger:
 • Leder: Knut Terje Ovesen (2014-2015)
 • Nestleder: Egil Sønsterudbråten (2014)
 • Kasserer: Grete Skaaraas (2014)
 • Styremedlem: Ingrid Ingvaldsen (2014)
 • Styremedlem: Odd Wiik (2014-2015)
 • Varamedlem: Thorunn Aamodt Ovesen (2014)
 • Varamedlem: Geir Myhr Øien (2014)
Foreningen har i løpet av det første året fått en del medlemmer, men det håp om at antallet medlemmer vil øke i løpet av 2014. Mer informasjon om hvordan bli medlem av Pre-o sportens Venner finnes her. Medlemskontingenten for 2014 er den samme som i 2013, kr. 100,-

Etter at årsmøtet var hevet ble prisen for årets pre-o post 2013 overrakt Arne Ask, som løypelegger i forbindelse med Lierbygda o-lags 2-dagers PreO-konkurranse i 2013. Årets pre-o-post i 2013 ble post E18 under første konkurransedag.

Arne Ask mottok prisen for årets pre-o-post 2013.

tirsdag 14. januar 2014

Vinnerintervju med Arne Ask

Arne Ask var løypelegger under
Lierbygda 2-dager pre-o 2013
Arne Ask har vært en sentral person i det norske pre-o miljøet gjennom mange år, og har blant annet sittet som leder av pre-o-utvalget i flere år. Hvor mange pre-o løyper Arne har lagt gjennom disse årene har vi ikke tallet på, men dette er mange. I tillegg til å legge løyper har Arne vært teknisk delegert (kontrollør) i kanskje enda flere konkurranse. Under ETOC i Falun, 2012, var han Senior Event Advisor. I tillegg til å være en viktig ressursperson innen pre-o, er Arne en aktiv pre-o utøver med mange EM og VM deltakelser, med flere medaljer som resultat.

I 2013 la Arne løypene i forbindelse med Lierbygda 2-dagers pre-o. Selv om formen ikke var på topp fikk vi servert to fine løype, hvor den 18. posten under første konkurransedag ble kåret til årets norske pre-o-post i 2013.

Vi har stilt Arne noen spørsmål om hvordan han planlegger og forbereder et sånt arrangement.Årets pre-o-post 2013 ble post nummer 18, første dag Lierbygda 2-dagers pre-o. Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren? 

Jeg ble litt overrasket over seieren, men det var gledelig. Det var tidlig klart at det ble et kluster i dette hogstfeltet. Det var tre poster igjen og en "måtte" bli feilpost. Her var det oversiktlig og en nese ville være naturlig å bruke. Det var nok teknisk delegert (TD) Martin Jullum som "plasserte" den 18. posten akkurat der, mens skjermene ble plassert som de ble for å gjøre den "lettere". For eksempel ville en kompasskurs fra bommen/mål avsløre fort at posten var falsk.
Post 18 lå i et kluster med 2 andre poster

Hva skiller en god pre-o-post fra en mindre god post, og hvordan vil du beskrive en god pre-o-post?

Det vet jeg vel ikke helt, men der en kan bruke flere elementer for å løse posten vil jeg betegne som en god post -- som kurvelesning, kompasskurser, avstandsbedømning osv.

Det å arrangere pre-o konkurranser krever mye forberedelser. Omtrent hvor mye tid gikk med til forberedelsene, og hvilken del av forberedelsen tok mest tid?

Med mitt hjerteproblem i sommer burde jeg vel avlyst iallefall en konkurranse. Dette tok masse tid, dels pga. sakte fart i terrenget. Vi var på "familietur" rundt i terrenget tidlig for å se på postplasseringsmuligheter mens selve "jobben" med postarbeid og arrangementet siste uka tok ca. 70 timer. I tillegg tilkommer tidsbruk for TD (med mange timer) og øvrige funksjonærer.

Hvordan er løypeleggingsrutinene dine? Hvor mye arbeid gjør du ute i skogen og hvor mye gjøres hjemme ved skrivebordet? Hvordan pleier du å samarbeide med teknisk delegert (kontrollør) i forbindelse med konkurransen?

Jeg begynner med å se på kartets alder og kvalitet hjemme, før jeg tar en tur for å se på terreng og vegetasjon; da kan også eventuelle postområder bli avmerket. Minst 10 dager før konkurransen blir skjermplasseringer avmerket i terrenget. 5-7 dager før konkurransen blir postene tegnet på kart. Alle skjermene blir så bestemt og punktene på løsningskartet tegnet inn. På Lierbygda 2-dagers ble løsningskartene gjort av Martin.

Både i 2012 og 2013 ble løypeleggingen jeg var med på utført som et teamarbeid mellom løypelegger og TD. Martin er sterk faglig - avvik fra mitt forslag gikk ofte på å gjøre posten "lettere".

De siste årene har det blitt vanlig å gjøre pre-o revidering av kartet som skal benyttes i en pre-o konkurranse. Ble kartet som ble benyttet i forbindelse med årets Lierbygda konkurranser pre-o revidert, og i hvilken grad ble kartet revidert i området rundt 18. post?

Ja, det ble foretatt en rekke rettelser. Antallet husker jeg ikke. Ved 18. post ble et høydepunkt rettet til "limpa", mens en terrasse på andre siden av stien ved posten dessverre ikke kom med...
Konkurransekartet ved post 18. til venstre og originalkartet til høyre.
Lierbygda o-lag har arrangert pre-o i en årrekke, inkludert ett par NM. Når var første gang Lierbygda o-lag arrangerte en pre-o konkurranse, og hvordan vil du si at pre-o løypelegging har utviklet seg gjennom disse årene?

Dette må jeg ta på husken da bøkene om dette er borte. Jeg tror det var i 2003 på et nærkart/skolekart (Hennummarka) i målestokk 1:5.000. Egentlig har ikke løypene blitt så mye "verre" - de skal jo være løsbare.

I år ble dag 2 av Lierbygda pre-o arrangert i tilknytning til Drammensløp. Var det spesielle tilpasninger som måtte gjøres for å få dette til, og var det mange av o-løperne som benyttet seg av muligheten til å prøve pre-o?

Drammensløpet var 800 meter unna. En post i deres N-løype kom nær en post vi vår N-løype. Vi hadde avtale om at deres skjerm skulle tas ned først etter et visst klokkeslett (da ville vi eventuelt sette ut en av våre skjermer der).
Nei, det var få som prøveløp - ca 7 stk?. Men på vei fra parkeringsplass til samlingsplass fikk fotorienterne prøve seg på to pre-o-poster.

Arne tok 5. plass i paralympic klassen under WTOC 2011
Som de fleste andre løypeleggere i presisjonsorientering deltar du selv aktivt. Du kan blant annet skilte med flere VM og EM medaljer. Har du noen bestemte rutiner for hvordan du går frem for å løse en oppgave i en vanlig pre-o-løype?

 Ja. Omtrent som så:
 1. Postbeskrivelsen og antall skjermer
 2. Riktig plassering/avstand etter løypa
 3. Avstand fra løypa
 4. Terreng og kart ved posten - med ringplassering.
 5. Falsk allikevel? 
Hvorfor fenger denne sporten deg?

Ved Midnattsolsgaloppen i 1995 ble km-tiden over 30 minutter pga. stiv ankel og vond hofte. Men orientering er gøy. Det ble adminstrasjon av tur-o og fra 1999 pre-o. Jeg er ikke en veldig god pre-o utøver, men noen skal jo være på nedre del av resultatlista også... [red.anm.: Arne har individuelt gull både i hovedløp (før pre-o fikk NM-status) og EM, samt 5. plass i VM som beste individuelle plassering. Han har også gull og sølv fra lagkonkurranser i henholdsvis EM og VM.]

Har du til slutt noen tips til andre arrangører og løypeleggere, som det kan være greit å ha med seg inn mot kommende sesong?

Geir, Martin, Lars Jakob og andre er gode, og jeg ser fram til felles samlinger og kurs med dem i forkant og underveis i 2014-sesongen.
Vi alle må dyrke pre-o-sporten som en glad-sport. Og vi må forholde oss til at både kart, terreng og løyper vil kunne være ganske ulike fra gang til gang.

søndag 12. januar 2014

Workshop i OCAD for pre-o

Helgen 15.-16. februar arrangerer vi workshop i OCAD for pre-o-bruk. Workshopen vil finne sted på Høiåshytta i Halden og ha fokus på hvordan programmet kan brukes i pre-o-sammenheng. På bakgrunn av innkommende ønsker vil årets workshop bli relatert til praktisk løypelegging ved å starte med en sesjon utendørs. Som under fjorårets workshop vil vi gjennom både presentasjoner, demonstrasjoner og øvelser gjennomgå de viktigste momentene knyttet til bruk av OCAD i pre-o sammenheng.

Målet med workshopen er at deltakeren etter endt helg skal være i stand til å foreta enkle kartrevideringer, legge pre-o-løyper, lage digitale tidspostkart og løsningskart. Man vil med andre ord være godt rustet til å få til kartarbeidet på PC som bør gjøres før en pre-o-konkurranse. Det er en fordel å ha noe kunnskap med OCAD fra før, men dette er ikke noe krav. Om noen av deltakere er helt ukjente med OCAD-programmet kan vi om ønskelig tilby et lynkurs i de helt grunnleggende verktøyene fredag kveld. Spesifiser eventuelt et slikt ønske ved påmelding.

Innbydelsen med program finnes her.

Påmelding  og eventuelle spørsmål kan sendes til preoliten@gmail.com innen 27. januar.

Vi håper på god deltakelse. Dette er nyttig for alle som skal være involvert i løyper (både løypeleggere og kontrollører) i pre-o-arrangement de kommende årene - både de med og uten erfaring med pre-o-arrangement.

Vel møtt!

- Martin Jullum og Geir Myhr Øien

Stor innsats under fjorårets workshop

lørdag 4. januar 2014

Årets pre-o-post 2013 ble...

Juryen har nå vurdert de fire kandidatene som gikk videre fra avstemningen, og vinneren ble...

Bakerst på bildet kan årets norske pre-o-post 2013 skimtes.
Dette var en falsk post med 5 skjermer med en treffprosent på 65%. Juryen begrunner valget som følger:
 • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning.
 • Krevende kurvelesningspost i utforbakke. Tynningshogst i området gjorde at det var godt innsyn til både skjermer og terreng, men samtidig var det krevende å plassere skjermene på "rett nivå". Det å begrense sideforflyttelse muligheten ved å legge mål rett ved siden av siktepinnen, gjorde posten mer krevende, men posten var fortsatt greit løselig fra siktepinnen
 • Posten løses i en kombinasjon av kurvelesning som nevnt i Kommentarer. I tillegg var det også greit å løse denne sammen med post 19. Ved avstandsbedømmelse mellom post 19 og detaljer ved veien nord for posten måtte skjermen ligge for lavt. Skjermen som lå på nesa øst for stien (A-post) var til god hjelp for kurvelesingen.
Årets pre-o-post 2013, Post 18 Lierbygda pre-o dag 1.


Juryen bestod av Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud. Vi gratulerer Lierbygda O-lag og spesielt løypelegger Arne Ask og teknisk delegert Martin Jullum med denne posten. Dette er første gang Lierbygda O-lag får prisen. Prisen vil bli overrakt vinneren på Pre-o-sportens venners allmøte 25. januar.

Takk til alle som har bidrat med forslag til kandidater og stemt på kandidatene. En spesiell stor takk til juryen. Vi ønsker med dette alle våre lesere et godt nyttår, og et spennende og nytt pre-o år, både internasjonalt og her hjemme.

onsdag 1. januar 2014

Årets pre-o-post: Avstemmingen avsluttet

Avstemmingen i kåringen årets norske pre-o-post 2013 er nå avsluttet etter at fristen for å avlegge stemmer ble forlenget til ut 2013. De fire kandidatene som fikk flest poeng har blitt oversendt juryen. Juryen bestående av Ole Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud vil nå ta en vurdering av disse og kåre en vinner. 

I forbindelse med avstemningen var det mulig å sende inn kommentarer til de enkelte postene. Vi publiserer her noen av de innsendte kommentarene, sammen med de fire kandidatene.

Kandidat 7: Post E9, Norwegian Spring dag 2
Bloggomtale
Kandidat nr. 7: Kart og løsningskart
Kommentarer:
 • Stiller krav til kartforståelse, konsentrasjon og kurvelesning.
 • Ved første øyekast kan det se ut som at det henger skjermer på tre ulike skrenter. For å løse posten var nøye lesing av terrenget nødvendig for slik å kunne se at alle hang på én sammenhengende skrent over sirkelsentrum. Posten skiller klinten fra hveten.

Kandidat 8: Post E15, Grimstad pre-o dag 1
Bloggomtale
Kandidat nr. 8: Kart
Kommentarer:
 • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning
 • Høydepunkt på litt avstand. Noen mindre hp-lignende detaljer rundt posten kunne forveksles med angitt hp og det store høydepunktet med kollen i søndre ringkant. Posten kunne løses ved å finne kollen bak det store høydepunktet som ikke kunne være noe annet da det ikke fantes noe høyere punkt bak denne kollen. Utmerket utnyttelse av noe grovt terreng og kart.

Kandidat 10: Post E18, Finnskogen pre-o dag 2
Bloggomtale
Kandidat nr. 10: Kart og løsningskart
Kommentarer:
 • En langdistansepost i ei litt uoversiktlig li. Svært krevende og på kanten til umulig å lese kurvebildet nøyaktig på slik avstand, men aktuell skjerm stod rett ved en større stein som den observante deltaker bør oppdage. Litt videre finlesing bør da tilsi at aktuell skjerm hang for høyt opp. Lur post på slutten av løypa der det er fort gjort å slurve bort et poeng.
 • Avstandspost som stilte krav til både kurve- og kartlesning, i et veldig oversiktlig og fint terreng.

Kandidat 11: Post E18, Lierbygda pre-o dag 1
Bloggomtale
Kandidat nr. 11: Kart og løsningskart
Kommentarer:
 • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning
 • Krevende kurvelesningspost i utforbakke. Tynningshogst i området gjorde at det var godt innsyn til både skjermer og terreng, men samtidig var det krevende å plassere skjermene på "rett nivå". Det å begrense sideforflyttelse muligheten ved å legge mål rett ved siden av siktepinnen, gjorde posten mer krevende, men posten var fortsatt greit løselig fra siktepinnen.