søndag 26. desember 2021

Avstemming årets pre-o-post 2021

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2021 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke tre kandidater som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, er det på tide å åpne årets avstemming. Vi håper derfor at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de postene som har fått flest poeng, uavhengig av hvilken konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2022.
Avstemningen er avsluttet!Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!


* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

onsdag 22. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er post 21 i Elite løypa i pre-o arrangementet Fredrikstad SK hadde den 10.oktober. Konkurransen gikk fra Rødsmyra skole, samme arena som i 2019, men løypene gikk i et helt annet terreng enn for to år siden.

Post 21 var en A-C oppgave, men i realiteten var det en 2-skjerms post, da A-skjermen kun var aktuell for post 20. Post 21 var en fin kurvelesingsoppgave. Da det var litt lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene kunne det være krevende å få et godt bilde av de små terrengformasjonene. Ved å fortsette stien bort til siktepinnen for post 22 fikk man et bedre innsyn i terrenget. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10: 21. post, Fredrikstad PreO, 10. oktober
Dato: 10. oktober 2021
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Per Stålnacke

Post 21:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 57%

Løsningskart

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

mandag 20. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 9

Den niende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er O-treffens post 17. O-treffen ble i år arrangert for 38. gang i et skikkelig ruskevær. Heldigvis hadde arrangørene Østmarka OK og NERO HIL fått låne Bråtejordet skole slik at man kunne oppholde seg innendørs før og etter konkurransen. Til og med starten var denne dagen lagt innendørs. 

Post 17 var en A-B oppgave hvor posten skulle ligge nordvest på ei nese. Det var mange små neser på kartet, men i praksis var den aktuelle nesa en del av en lengre rygg. Ved å lese kurvene nøyaktig viste det seg at ingen av de to skjermene var korrekt plassert. Dessverre var det gule området nord for posten ikke helt presist tegnet inn. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 17. post, O-treffen, 3. oktober
Dato: 3. oktober 2021
Arrangør: Østmarka OK, NERO HIL
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Alf Stefferud

Post 17:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 54%
Løsningskart
Løsningskart
lørdag 18. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 16. post under pre-o konkurransen som Fet o-lag arrangert fra Hvalstjern skistadion. Løypene fulgte grusveien sørover fra skistadion. Kartet var et ordinært o-kart, nytt av året, oppforstørret til 1:5000 med 5 meters ekvididistanse.  

Post 16 var en to-skjerms oppgave hvor posten skulle ligge nord på ei nese. Da det var ganske tett vegetasjon i området var det ikke like lett å få god innsikt til terrenget alle steder. De to skjermene var plassert så nærme høydepunktet i kanten av postringen at ingen av dem kunne stå nord på nesen. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8: 16. post, Fet PreO, 2. oktober
Dato: 2. oktober 2021
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Kjell Ingvaldsen
Teknisk delegert: -

Post 16:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 56%onsdag 15. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 14. post under PreO-NM. Norsk mester i PreO 2021 ble Arno Lilja Grønhovd, Modum o-lag. NM sølvet gikk til Sigurd Dæhli, Løten o-lag. Martin Jullum, Halden SK, tok bronse medaljen.  

Post 14 var en A-C oppgave hvor posten skulle være en tydelig nese. I området hvor nesen lå var det relativt åpen skog og fra lysløypa og ned til skjermene var det nokså god sikt. Selv om det var litt avstand fra lysløypa og ned til skjermene var det ganske greit å lese inn de forskjellige terreng formasjonene. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 7: 14. post, PreO-NM, 14. august
Dato: 14. august 2021
Arrangør: Nydalens Skiklubb
Konkurranse: PreO-NM
Klasse: NM
Løypelegger: Sondre Ruud Bråten
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 14:
Antall skjermer: 3
Rett svar: A
Riktig svar i %: 67%

Løsningskart


mandag 13. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 13. post under andre dag av Nordisk landskamp. Årets Nordiske landskamp ble vunnet av Sverige, foran Finland og Norge. Antti Rusanen fra Finland var den eneste som greide å ha samtlige 63 poster (29+34) korrekt. Antti ble med det uoffisell nordisk mester 2021. 

Post 13 var en A-C oppgave hvor man skulle avgjøre om noen av de aktuelle skjermene var plassert ved riktig skrent. Skrenten som utøverne skulle lokalisere var på andre siden av Rokoelva i forhold til veien utøverne gikk på. Vegetasjonen på begge sider av elva gjorde at sikten var litt variert. Det var mange små skrentformasjoner i området, men under den rette skrenten stod det ingen skjerm. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 6: 13. post, Nordisk landskamp, 19. september
Dato: 19. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 2
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 13:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 80%

Løsningskart

lørdag 11. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 11. post under Modum o-lag sin PreO konkurranse søndag 31. oktober.  Konkurransen var den siste av i alt ni konkurranser som inngikk i årets Norgescup i pre-o. Sammenlagt vinner av cupen ble Geir Myhr Øien, Ringsaker o-klubb.

Post 11 var en A-C oppgave hvor man skulle avgjøre om noen av de tre skjermene var plassert på riktig kolle. I dette tilfellet var ingen av skjermene plassert på rett kolle. Gikk man tilbake til stikrysset og veien videre oppover kunne man relativt greit se den riktige kollen og at det ikke stod noen skjerm der. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 11. post, Modum PreO, 31. oktober
Dato: 31. oktober 2021
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd
Teknisk delegert: Leif Eriksson

Post 11:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 93%


Løsningskart

onsdag 8. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er niende posten under PreO-NM som Nydalen SK arrangerte fra Korsvoll skole. Løypelegger Sondre Ruud Bråten hadde lagt ei variert løype på 24 poster i lysløypa nord for Korsvoll skole. 

Post 9 var en en-skjerms post hvor man skulle vurdere om skjermen stod rett plassert i søkket. I dette tilfellet var skjermen plassert i et side-søkk til hovedsøkket som skjermen egentlig skulle vært plassert i. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 9. post, PreO-NM, 14. august
Dato: 14. august 2021
Arrangør: Nydalens Skiklubb
Konkurranse: PreO-NM
Klasse: NM
Løypelegger: Sondre Ruud Bråten
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 9:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 78%


Løsningskart

mandag 6. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er sjette post under PreO konkurransen som Ås IL arrangerte på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). PreO-løypa gikk hovedsakelig på et beiteområde nordvest for campus. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 16 poster. 

Post 6. var en kartlesningspost hvor man skulle lese inn rett kolle og vurdere om skjermen stod på foten av kollen. Posten av en A-E post, dvs. med 5 skjermer, men det var kun en skjerm som var aktuell for denne posten. De resterende skjermene var aktuelle mtp. løsningen av post 7 og 8. Den aktuelle skjermen for post 6 var i dette tilfellet plassert 40-50 meter unna rett kolle, men dette var det kun et fåtall utøvere som registrerte. Området hvor skjermen sto lignet på mange måter på området der hvor skjermen skulle ha vært plassert. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 6. post, PreO Ås, 9. oktober
Dato: 9. oktober 2021
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Svein Jakobsen

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 23%


 Løsningskart

lørdag 4. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er den fjerde posten under dag 2 av Nordisk landskamp i Løten den 19. september. Utgangspunktet for konkurransen var Skytterhuset i Løten. Løypa bestod av to deler, hvor den første delen bestod av 10 poster mens del to hadde hele 24 poster.

Post 4 var en 3 skjerms post, hvor de tre skjermene var felles for både post 3 og 4. Posten var i et område med mange små detaljer hvor det gjaldt å være nøyaktig både i kartlesingen og omsetting av terreng til kart. Med god kartlesing kunne man se at det ikke stod noen skjerm på den riktige nesa.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 4. post, Nordisk landskamp, 19. september
Dato: 19. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 2
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 66%
Løsningskart


onsdag 1. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 1

Årets pre-o sesong startet med at samtlige konkurranser som var planlagt på våren måtte avlyses/flyttes følge smittesituasjonen i landet. På grunn av at flere arrangement måtte flyttes ble det en aktiv høstsesong med relativt mange konkurranser. Totalt ble det avholdt 8 ordinære nasjonale og internasjonale PreO konkurranser i Norge i løpet av drøye to måneder. 

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 2 under første dag av Nordisk landskamp som Løten o-lag og Ringsaker o-klubb arrangerte fra skytterhuset i Løten. Løypa bestod av to deler med en tidspost mellom del 1 og 2. Tilsammen fikk deltakerne bryne seg på 29. poster hvor av det kun var tre deltakere som greide å få "fullt hus".

Post nummer 2 var ei nese i et relativt flatt område. Selv om område var relativt flatt var det et markant søkk som utgjorde bakkanten av nesa – riktignok ett søkk det var krevende å få tak på fra veien utøverne måtte følge. Dette var en oppgave bestående av tre skjermer hvor det var mange som til slutt valgte å svare A i stedet for C som var det rette svaret.

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 2. post, Nordisk landskamp, 18. september
Dato: 18. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 1
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 40%

Løsningskart


søndag 21. november 2021

Årets pre-o-post 2021 - nominer din kandidat

Etter en noe amputert 2020 sesong og en 2021 vårsesong som ikke kunne tillate noen former for nasjonale konkurranser, så ble høsten 2021 en hektisk periode med mange pre-o konkurranser. I perioden august til oktober ble det arrangert 11 nasjonale- eller internasjonale pre-o konkurranser i Norge – 3 TempO og 8 PreO. 

Nå har tiden kommet for å foreslå kandidater til årets norske pre-o-post 2021. Som tidligere er det kun poster fra de 8 ordinære PreO løypene som kan nomineres.

Post 2 under Fredrikstad SKs pre-o konkurranse 10. oktober

Fra og med 1. desember vil i tur og orden 10 kandidater bli presentert her på bloggen, før leserne får stemme på sine favoritt poster. Som de foregående årene vil de tre kandidatene som får flest poeng i avstemningen blir oversendt en jury som kårer den endelige vinneren.

Forslag til kandidater til årets norske pre-o-post sendes per e-post til preoliten@gmail.com innen søndag 28. november.

Kart og resultater fra årets norske pre-o konkurranser er å finne i kart- og resultatarkivet.

torsdag 29. juli 2021

Landslagssamling - en god treningshelg

Alle nasjonale pre-o konkurranser har så langt i år blitt avlyst eller utsatt som følge av nasjonale restriksjoner når det kommer til å avholde nasjonale arrangement. Pre-o-utvalget tok derfor i vår initiativ til en åpen landslagssamling for å komme i gang igjen med litt pre-o aktivitet. For de fleste var helgens treninger første skikkelige pre-o økt siden i fjor høst.

Samlingen startet lørdag med en PreO og en TempO trening ved NMBU på Ås. Her var det Ås IL ved Per Stålnacke som var hovedansvarlig for opplegget. 

Første økt var en PreO-løype på 16 poster. Løypa bestod av varierte oppgaver med et internasjonalt preg. Allerede første post var en skikkelig nøtt for de fleste, og det var kun en liten håndfull som fikk denne rett. Dette skyldtes nok i hovedsak at utøverne ikke gikk helt tilbake til hovedvegen for å se på skjermene derfra. For å kunne gå ut til hovedvegen måtte man gå igjennom start, noe som vanligvis ikke er lov, men som på denne treningen strengt tatt var nødvendig for å komme seg rundt løypa. Løypa bød på flere utfordringer og etter lunsj var det klart for en felles gjennomgang av postene ledet ann av pre-o-utvalgets leder Sigurd Dæhli.

Avslutning av første økt lørdag
Her finner du kart og løsningskart fra lørdagens første økt.

Når første økt var avsluttet var det en kort pause før det var klart for TempO. Her hadde Per lagt opp til 6 stasjoner med 5 oppgaver på hver. To og to stasjoner ble avviklet før man diskuterte stasjonene. TempO-løypa var lagt i NMBU parken og hadde klare og tydelige oppgaver hvor det var mulighet for å svare raskt. På en stasjon var det flere som hadde svartider på under 15 sekunder på 5 oppgaver.

Etter avsluttet tempo ble kursen satt til Storebaug hotell ved Moss hvor det etter middag var et meget interessant foredrag av Ole C. Reier fra Moss tennisklubb om mental trening.

Dag 2 av samlingen startet med en PreO-løype i Nesparken i Moss. Her var det OK Moss som hadde ansvaret for opplegg. Nesparken er et veldig fint område som var godt egnet for PreO hvor Henning B. Carlsen og Øystein Olsen til sammen hadde satt ut 20 poster. Postene var varierte noe som førte til at alle fikk flere utfordringer underveis hvor de måtte gruble litt ekstra. Etter avsluttet løype var der tid for å ta en ny runde ut i terrenget å se nærmere på de av postene man var mest nysgjerrig på.

Her finner du kart og løsningskart fra søndagens første økt.

Etter avsluttet økt i Nesparken bar det videre til OK Moss sin klubbhytte Noreødegården. Etter medbragt lunsj var det klart for samlingens siste økt. Dette var ei PreO-løype på ikke mindre enn 26 poster. I motsetning til de foregående øktene som alle hadde vært på sprintkart, gikk denne økta på et ordinært skogskart med 5 meter ekvidistanse oppforstørret til målestokk 1:4000. Det er en stund mellom hver gang man går på et kart med 5 meters ekvidistanse så dette var litt uvant og medførte av man måtte tenke litt annerledes når postene skulle løses. Løypa var ei skikkelig skogsløype som fulgte gode stier/veier.

Her finner du kart og løsningskart del 1 og del 2 fra søndagens andre økt.

Når man kom i mål gikk man samme vei tilbake til klubbhytta som man hadde gått i løypa. Dermed fikk man muligheten til å studere postene enda nærmere på vei tilbake. Fasit fikk man i det man kom i mål, noe som gjorde at man på veien tilbake var kjent med hvor man hadde gjort feil og dermed kanskje la inn en ekstra stopp.

Stor takk til pre-o-utvalget og OK Moss for en god treningssamling. Totalt var det ca. 15 stykk som deltok på hver av økte. Den 14. og 15 august er det klart for norsk sesongstart i pre-o da Nydalens SK inviterer til NM i pre-o.

I etterkant av samlingen var vi utfordret Per til å si litt om hva han tenkte når han planla lørdagens opplegg. Her er hva han skriver:

Preo-utvalget begynte å snakke om denne treningshelg allerede i april. Jeg påtok meg først kun å lage en TempO men deretter også en kortere PreO når vi først samler eliten i pre-o. Deretter har jeg brukt mye tid på planlegging av løypene og stadig med endringer av oppgaver gitt stadige endringer i park-terrenget gitt stor byggevirksomhet der. Mye tid har gått til ‘synfaring’ på kartet. Den kraftige voksten i skaugen på PreOen gjorde også at jeg stadig måtte endre på oppgavene (hadde opprinnelig tenkt gjenbruke en god del av den avlyste konkurransen i Ås i 2020). Heldigvis hadde jeg stor hjelp av Kristen Treekrem som var veldig tålmodig med alle mine endringsforslag av kartet. Uten han hadde dette ikke vært mulig.

I TempO hadde jeg er soleklar plan at oppgavene skulle være relativt enkle samtidig som du som utøvere måtte følge med på kartet. Her var hurtighet i kartoppfattelse min klare plan. Der følte jeg at jeg lyktes med oppgavene særlig når beste svartider på stasjon 1-5 lå på fra 10 til 20 sekunder. På siste 6e stasjon ble jeg nok litt overmodig gjennom å prøve på flaggplasseringer på 250 meters avstand. Men annerledes ble den stasjonen uansett.  

En del forberedelsesjobb kan man gjøre i hagen

I PreO var min plan å bruke varierte oppgaver noen med retninger, noen med avstandsvurdering, noen der du måtte skjønne konturene i terrenget for høydekotene (neser, søkk og høyder) og noen der du måtte bruke litt ulike metoder for å finne løsningen. Men her var undervegetasjonen den største utfordringen. Jeg la bevisst inn litt mindre marginer og kortere avstand mellom skjermer enn hva jeg ellers ville ha gjort i en konkurranse. Men det var mest for å få trigget en diskusjon hos utøverne. Det var jo del av treningsmomentet at alle utøverne i terrenget etter gjennomført løype gjennomgikk hver post og diskuterte løsningsforslag og skjermplasseringer.

Under følger noen bilder fra lørdagens løype.
Alle foto: Per Stålnacke 

Post 4, lørdagens PreO

Post 6, lørdagens PreO

Post 7, lørdagens PreO

Post 10, lørdagens PreO

A-C skjermene på Tempo stasjon nr. 4


torsdag 14. januar 2021

- Oppgavene skal være løsbare

Vi har stilt Sigurd Dæhli som var arkitekten bak årets pre-o-post 2020 noen spørsmål rundt arbeidet med årets pre-o konkurranse og litt rundt hva det generelt er viktig å tenke på når man skal arrangere pre-o konkurranser. Selv om Sigurd først startet med pre-o i 2014 har han i løpet av få år opparbeidet seg solid erfaring som både arrangør og utøver.

Sigurd (t.v.) i aksjon i en av sine første pre-o konkurranser

Gratulerer så mye med prisen «Årets pre-o-post 2020». Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren?
- Juryens kommentar beskriver vel det ganske godt. Jeg så umiddelbart under løypeleggingen at enden/foten av den aktuelle nesen var skjult bak noe grantrær, mens deler av nesen var synlig. Nesen på kurven ovafor kunne fort forveksles med den riktige. En kombinasjon av nøyaktig kurvetolkning og retningskontroll var nødvendig for å løse oppgaven.

Årets pre-o konkurranse gikk fra samme arena, Klevfos industrimuseum, som Løten o-lag arrangerte sin pre-o konkurranse i 2019. Flere av postene i de to konkurransene lå i det samme område uten at dette hadde større betydning for årets løype. Hva er bakgrunnen for valg av område og løypetrase? I hvilken grad hadde du 2019-postene i bakhodet når du la fjorårets løype?
- Bakgrunnen for valg av område var selvsagt at dette ble et reservearrangement på kort varsel som erstatning for det utsatte nordisk-arrangementet. Da var det greit med ombruk av Klevfos hvor det ikke var nødvendig å lage et helt nytt kart, bare synfare inn noen nye områder. Siden 2019 hadde det blitt bygget en ny veg og hogget en god del skog, noe som gjorde at jeg kunne ta i bruk noen nye terrengområder. Jeg la bevisst oppgavene slik at de som deltok i 2019 ikke skulle ha noen fordeler av det sammenlignet med de som ikke hadde vært der før.

Løten o-lag, i samarbeid med Ringsaker OK, skulle etter planen har arrangert Nordisk Landskamp i pre-o i 2020. Pre-o arrangementet 10. oktober kom inn på terminlisten etter at Nordisk måtte avlyses som følge av korona-pandemien. Hva var bakgrunnen for at denne konkurransen ble satt opp, og når startet planleggingen av konkurransen?
- Som leder av pre-o-utvalget føler jeg sterkt på et ansvar for å sørge for at vi får flest mulig konkurranser i Norge. Da hovedkomiteen for nordisk-arrangementet på et møte i starten av august tok den endelige beslutningen om å utsette arrangementet ett år, foreslo Geir og jeg at Ringsaker og Løten burde ta på seg hver sin nasjonale konkurranse i stedet. Klubbene kunne dermed også få mulighet til å trene sine mannskaper på det de skal utføre neste høst. I og med at vi la de to konkurransene (pluss en nattkonkurranse) til starten av oktober, hadde vi to måneder til å revidere kart, legge løyper og forberede arrangementene.

Sammenligner man kartene fra pre-o konkurransene i 2019 og 2020 ser man at kartet er litt endret fra 2019 til 2020. Hvor mye jobb er lagt ned i revisjon av kartet? Bruker du noen spesielle teknikker når du pre-o reviderer kart som du vil dele med oss?
- Deler av kartet var synfart året før, så der trengte jeg bare å endre på vegetasjonsforandringene og finjustere litt på kurvene rundt postene. Mens derimot hele det nye hogstfeltet på begge sider av den nye vegen måtte synfares bortimot helt fra grunnen, da o-kartet her var rimelig dårlig samt at terrenget var mye berørt av vegbyggingen. Jeg jobbet vel om lag 10 timer med kartet og 10-12 timer i tillegg med løypeleggingen (pluss utsetting og inntaking). I tillegg ble min synfaring rentegnet av kartansvarlig i laget. 
Jeg har ingen spesielle teknikker. Her hadde jeg et 2-3 år gammelt sprintkart som utgangspunkt i tillegg til kommunale kart og 1 meters laserkurver. Men som sagt hadde mye anleggsarbeid skjedd i området, så det ble en litt krevende jobb. Men her hadde jeg litt nytte av den kommunale reguleringsplanen (som jeg selv hadde vært saksbehandler på i den kommunale planprosessen).
Sammenligning av 2019 og 2020 kartet

I 2016 deltok du på SOFTs Banläggingskurs i pre-o som ble arrangert i Varberg. I hvor stor grad tror du tips og triks som du lærte på dette kurs har bidratt til at du har mottatt prisen «Årets pre-o-post» både i 2018 og 2020? Er det spesielle forhold som man må tenke på når man tar på seg løypelegger-brillene som man normalt sett ikke tenker på når man stiller til start som utøver?
- I 2016 var jeg ganske fersk som pre-o-utøver og meldte meg på kurset for å lære mer om grunnreglene for løypelegging. Dette for å kunne legge gode løyper selv, men også for å kunne utvikle meg som utøver. Kurset var veldig bra og lærerikt så jeg har helt klart hatt god nytte av det når jeg har lagt løyper hvert år etter dette.
Det viktigste jeg lærte på kurset, og som alle løypeleggere må ha i bakhodet, er at oppgavene skal være løsbare. Tippekonkurranser skal forgå andre steder. Hvis du er i tvil om posten kan løses med normal kartlesing og retningskontroll, skal du alltid flytte skjermen(e) slik at tvilen fjernes. Og ser du (i samarbeid med kontrollør) at kart og/eller terreng er slik at løsningen kan diskuteres, skal alltid posten fjernes eller endres. Flytt heller skjermer lenger fra hverandre, og sjekk at ulike løsningsmetoder fører fram til samme svar.

Pre-o er en øvelse som stiller store krav til løypeleggingen for å unngå klager/protester. Har du noen tips å komme med for å redusere faren for klager og protester?
- Dette var jo et litt vrient spørsmål, da jeg selv var så ufin at jeg la inn protest mot et par poster i høst.
Men svaret kom jeg vel med i spørsmålet over. Legg reale og løsbare oppgaver. Det er bedre at flere utøvere går fullt enn at vinneren har mange feil. Og husk at både løypelegger og kontrollør bør jobbe med postene fra stien/veien før de gjør seg kjent med terrenget rundt postdetaljene.

Korona-pandemien preget 2020-sesongen, og ser ut til også å sette sitt preg på 2021-sesongen. Med 2020 i bakhodet har vi blitt vant til at det plutselig kan komme restriksjoner som gjør at planlagte arrangement må avlyses eller flyttes. Som leder av NOFs pre-o utvalg, - har du noen råd og anbefalinger til klubber som planlegger konkurranser i år?
- Konkurransene må jo planlegges ut i fra at vi får en tilnærmet normalsituasjon og at alle konkurranser kan gjennomføres. Men alle må følge med på NOF sine til en hver tid gjeldende smittevernregler og dermed være forberedt på å sette inn nødvendige tiltak og i ytterste konsekvens måtte avlyse på kort varsel. Men et ferdig forberedt arrangement kan utsettes og arrangeres på et senere tidspunkt hvis en blir tvunget til det.
Og vi må ikke bli redd for å ta på oss arrangementer. For å holde liv i sporten må alle som deltar jevnlig ta på seg arrangement minst annet hvert år, helst hvert år.  

Mens vi venter på å komme tilbake til «normalen», har du noen tips til hvordan holde motivasjonen og orienteringsformen ved like?
- Alt blir bra, som det så fint heter. Og benytt anledningen til å delta på de forskjellige nett-konkurranser som tilbys. Det er morsom underholdning og god trening.
Vi sees i Fredrikstad og på Ås i april.

Takk til Sigurd for intervjuet!

lørdag 9. januar 2021

Årets pre-o-post 2020

Etter at avstemningen ble avsluttet fikk juryen oversendt de tre kandidatene som fikk flest poeng i avstemningen. Juryen har kommet frem til at årets pre-o-post 2020 er...

Kandidat 2 - post 4 under "Pre-o-helg på Hedmarken" den 10. oktober

Årets pre-o-post 2020

Juryen besluttet at den 4. posten under Løten o-lags pre-o arrangement den 10. oktober på Klevfos var den beste av de tre kandidatene som de fikk oversendt. Juryen uttaler følgende om posten:

"Vinnerposten i 2020 er en glimrende kartlesningspost hvor det fra sikte-pinnen til oppgaven og tilhørende terreng var fort gjort å tro at skjermen satt på riktig sted. Men man oppdaget etter hvert at terrenget besto av like småformasjoner som gjorde det vanskelig å lese inn riktig nese. Fra sikte-pinnen til oppgaven før gikk det fint å se kollen ovenfor samt det ‘gule området’ og egentlig utelukke den øverste skjermen ved foten av kollen. Nøyaktig retningskontroll fra sikte-pinnen og bruk av kartdetaljer som skrenter kombinert med å følge kurven fra disse  var også en løsning.
Nærmest en komplett PreO oppgave med mye kartlesing og kartdetaljer i terrenget å ta fatt i. En meget verdig vinner som årets pre-o post i 2020."

Vi gratulerer Løten o-lag, og løypelegger Sigurd Dæhli med prisen. Teknisk delegert var Marius Øie. Vi håper å komme nærmere tilbake med et intervju med løypeleggeren i løpet av kort tid.

I 2016 deltok Sigurd Dæhli på SOFTs Banläggingskurs i pre-o. Her sammen med Maths Carlsson.
(Foto: Bosse Sandström)

Takk til juryen for arbeidet og til alle som var med å stemte på årets pre-o-post.

onsdag 6. januar 2021

Avstemningen avsluttet

Avstemningen av hvilke kandidater som skal gå videre til juryen er nå avsluttet. 

Følgende tre kandidater, sortert etter kandidat nummer, fikk flest poeng og har blitt oversendt juryen med tilhørende kommentarer som har kommet inn i forbindelse med avstemningen:

Kandidat 2

Kandidat 5

Kandidat 8

Juryen, bestående av Per Stålnacke og Svein Jakobsen, vil i løpet av kort tid vurdere hvem av de tre kandidatene som vil stikke av med tittelen "Årets pre-o-post 2020".