mandag 23. desember 2013

Stem på årets norske pre-o-post 2013

Alle de 11 kandidatene til årets norske pre-o-post 2013 er presentert, og avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilken av postene dere synes er best er herved åpnet. Som i fjor brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury bestående av Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud kåre den endelige vinneren. Det er viktig at så mange som mulig stemmer.

Merk også at maksimalt en post fra hver konkurranse går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 28. desember. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 11 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi samme en kandidatene poeng en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de elleve kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sin stemme per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Avstemmingen er nå avsluttet!


Kandidat 1:
Post E2, Mjøs pre-o dag 1, 08.06
Kandidat 2:
Post E4, Stavanger OK dag 2, 13.10
Kandidat 3:
Post E5, Norwegian Spring dag 1, 20.04
Kandidat 4:
Post E5, Stavanger OK dag 2, 13.10
Kandidat 5:
Post E7, Mjøs pre-o dag 1, 08.06
Kandidat 6:
Post E8, O-treffen dag 1, 01.06
Kandidat 7:
Post E9, Norwegian Spring dag 2, 21.04
Kandidat 8:
Post E15, Grimstad Pre-o dag 1, 04.05
Kandidat 9:
Post E15, Fossekallen pre-o dag 1, 24.08
Kandidat 10:
Post E18, Finnskogen pre-o dag 2, 11.08


Kandidat 11:
Post E18, Lierbygda pre-o dag 1, 17.08

Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

lørdag 21. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 11

Kandidat nummer 11 er den siste postene som er nominert til årets norske pre-o-post 2013. Den siste kandidaten er 18. post under første dag av Lierbygda 2-dagers som ble arrangert på toppen av Spiralen.
Løypas 18. post var en fin kurvelesningspost hvor man måtte lese kurvebildet ovenfra. Her var 2 skjermer plassert nedover en rygg som gikk over flere høydekurver, hvor det gjaldt å bestemme hvilken, om noen, av de to skjermene som var korrekt plassert. Da siktepinnen var plassert rett ved siden av mål, var det begrenset hvor langt det var mulig å bevege seg sørover på veien.

Dette er den siste av i alt 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Kandidat nr. 11: 18. post Lierbygda 2-dagers, 17. august
Arrangement:
Dato: 17. august 2013
Arrangør: Lierbygda o-lag
Konkurranse: Lierbygda 2-dagers pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 18:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Lierbygda 2-dager
Løsningskart for kandidat nr. 11

torsdag 19. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 10

Kandidat nummer 10 til årets norske pre-o-post 2013 er 18. post under OL Vallet/Stanges langdistanse på Finnskogen 11. august. Løypas 18.post var en langdistansepost. På så lang avstand er det krevende å lese kurveformasjonene nøyaktig så steinene rundt posten var således viktige for å se at den aktuelle skjermen ikke var plassert riktig og at posten altså var falsk.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandiat nr 10: Post 18. under Finnskogen pre-o 11. august
Dato: 11. august 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Finnskogen pre-o, lang
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 68%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o på Finnskogen.

Løsningskart: Kandidat nr 10.
Greier du å finne ut rekkefølgen kaidatene blir presentert i?

tirsdag 17. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 9

Kandidat nummer 9 til årets norske pre-o-post 2013 er 15. post fra første dag av norgescup konkurransene Fossekallen IL arrangerte, den 24. og 25. august. Dette var en en-skjerms post hvor oppgaven var å avgjøre om skjermen var plassert på korrekt stein.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 15. Fossekallen pre-o, 24. august

Dato: 24. august 2013
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: Fossekallen pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Tom Bondehagen
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 15:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 44%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o på Aklangen

søndag 15. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post 2013 er 15. post fra Grimstad Pre-o, arrangert av Imås IL 4. mai. Løypas 15. post var en ren kartlesingspost på litt avstand, men med god sikt. Her gjaldt det å lese inn detaljene som var tegnet inn på kartet og se at det ikke var noen skjermer som var plassert på riktig høydepunkt.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: Post 15. Grimstad Pre-o
Dato: 4. mai 2013
Arrangør: Imås IL
Konkurranse: Grimstad Pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Gunnar Olsen
Teknisk delegert: Ole-Johan Waaler

Post 15:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o i Grimstad.

fredag 13. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 7

Kandidat nummer 7 til årets norske pre-o-post 2013 er 9. post fra dag 2 av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK den 21. april. Dette var en kurvelesingspost hvor skjermene var plassert på det som ved første øyekast kunne se ut som tre skrenter fra siktepinnen. Her gjaldt det å avgjøre hvem "skrenter" postene var plassert på.
Her kan to av skjermene på post 9 skimtes.
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.


Kandidat nr. 7: 9. post Norwegian Spring, 21. april
Arrangement:
Dato: 21. april 2013
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 9:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 53%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Norwegian Spring 2013
Løsningskart for kandidat nr. 7

onsdag 11. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 6

Kandidat nummer 6 til årets norske pre-o-post 2013 er 8. post fra O-treffen, arrrangert av Østmarka OK og NERO HIL 1. juni. Løypas 8.post var en utradisjonell post i nordisk forstand der det gjaldt å finne riktig "brunstrek". Kurvefølging, ringsentrering og måling var sentrale stikkord her.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 8. post O-treffen 1. juni
Dato: 1. juni 2013
Arrangør: Østmarka OK og NERO HIL
Konkurranse: O-treffen pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Egil Sønsterudbråten
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 8:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 80%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Waaler junior til topps i O-treffen.


Løsningskart kandiat nr 6

mandag 9. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 5

Kandidat nummer 5 til årets norske pre-o-post 2013 er 7. post fra første dag av Mjøs pre-o, arrangert av OL Vallset/Stange den 8. juni. Konkurransen gikk i nærheten av Stangehallen. Løypas 7. post var en enskjerms post, som måtte løses fra ganske langt hold. Her gjaldt det å avgjøre om skjermen satt på den spesielle detaljen eller ikke.

Post 7 kan skimtes mellom treleggene
(trykk på bildet for å få større bilde)
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 7. post Mjøs pre-o, 8. juni

Dato: 8. juni 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 7:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 59%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Topp konkurranser i Mjøs Pre-o

Løsningskart for kandidat nr. 5

fredag 6. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 5. post fra Norgescupavslutningen i Stavanger 13. oktober. Dette var en kartlesingspost med god ovsersikt på litt lengre avstand. Her gjaldt det å tolke terrenget riktig og finne ut hvilke bergformasjoner som var tegnet som hvilke skrenter.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Dato: 13. oktober 2013
Arrangør: Stavanger OK
Konkurranse: Norgescup- avslutning
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: -

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: B
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Norgescupsavslutning i Stavanger 2013


torsdag 5. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 5. post fra dag 1 av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK den 20. april. Dette var en kurvelesingspost hvor skjermene stod kun få meter fra veien, hvor det var viktig å legge høydekurvene korrekt.
Flere brukte god tid på å løse post 5 og 6 under første dag
av Norwegian Spring
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.


Kandidat nr. 3: 5. post Norwegian Spring, 20. april
Arrangement:
Dato: 20. april 2013
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 5:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Europacup åpning i Norwegian Spring
Løsningskart for kandidat nr. 3

tirsdag 3. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 4. post under Stavanger OKs Norgescupfinale 13. oktober. Dette var en falsk post der det var plassert to skjermer på mindre neselignendeformasjoner litt nærmere stien. Oppgaven gikk ut på å lese kartet nøyaktig og spesielt se at formasjonen man så bak skjermen måtte være den posten skulle være plassert på.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, Norgescupavslutningen, 13. oktober
Dato: 13. oktober 2013
Arrangør: Stavanger OK
Konkurranse: Norgescup- avslutning
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: -

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 73%

Linker:
Resultater
Kart


Konkurransen bloggomtale: Norgescupsavslutning i Stavanger 2013
Greier du å finne ut rekkefølgen kaidatene blir presentert i

søndag 1. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 2. post under OL Vallset/Stange sin Mjøs pre-o konkurranse den 8. juni. Dette var en post hvor utøverne stod oppe på en kolle, og kikket ned mot et flatere område, og skulle avgjøre hvilken av de tre skjermene som eventuelt satt nordvest i myra.
Hvor kan disse skjermene være plassert?
Dette er den første av i alt 11 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2013. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 16 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, noe som er 2 flere enn i fjor. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innkommende forslag og en vurdering av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 11 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke lesernes og juryens vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som skal gå videre til juryen. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 21. desember.

Arrangement:

Kandidat nr. 1: 2. post Mjøs pre-o, 8. juni
Dato: 8. juni 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: A
Riktig svar i %: 41%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Topp konkurranser i Mjøs Pre-o

Løsningskart for kandidat nr. 1
Greier du å finne ut rekkefølgen kandidatene blir presentert i?

tirsdag 26. november 2013

Årets beste pre-o-post

Etter en lang sesong med mange konkurranser både i inn- og utland, har man fått prøve seg på mange ulike typer oppgaver. Hva som er en god pre-o-post er det selvsagt delte meninger om, så hva mener du faktisk var den beste utfordringen og oppgaven i løpet av årets norske pre-o-sesong?

For å sette fokus på god løypelegging i pre-o, vil vi også i år gjennomføre kåringen av årets norske pre-o-post.  Kåringen gjennomføres i år for fjerde gang. Årets pre-o-post i 2010 ble post 7 under OL Vallset/Stange sin konkurranse, tittelen for årets pre-o-post 2011 gikk til post 3, første dag en Halden SK sin Norwegian Spring ved Fredriksten festning, mens det var post 14 under Norwegian Spring dag 2 ved Lindtjern i Aremark som stakk av med seieren i 2012.

Årets kåring vil bli gjennomført på samme måte som ifjor. Vi vil fra og med 1. desember presentere en og en av de nominerte postene her på bloggen. Etter at samtlige nominerte poster er presentert vil vi gjennomføre en avstemming der våre lesere stemmer fram sine favoritter. De 4 beste postene fra avstemmingen vil så gå videre til en jury som foretar den endelige kåringen av årets vinner. Juryen består iår av, Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud.

Det har totalt blitt arrangert 19 terminfeste norske pre-o-konkurranser. 3 av disse er temp-o-konkurranser som vi velger å holde utenfor denne kåringen sammen med tidsposter. For at ingen poster skal gå i "glemmeboken" vil vi gjerne at dere kommer med forslag til gode poster i kommentarfeltet under eller på e-post til preoliten@gmail.com, gjerne med en begrunnelse for hvorfor posten bør nomineres. Det er ingenting i veien for å foreslå poster fra konkurranser der man selv har vært involvert i løypene. Du finner kartene fra alle de norske pre-o konkurransene i kartarkivet. (Arkivet er en gang i blant - ofte i det siste - dessverre nede av grunner som er utenfor vår kontroll. Som en alternativ løsning så har vi derfor gjort norske kart og resultater fra fjorårssesongen vi følgende lenker: kart og resultater. )

Gutta bak presisjonsorienteringsguttas blogg, Geir Myhr Øien og Martin Jullum vil plukke ut de nominerte postene. Alle innspill til utvalg av poster må være "redaksjonen" i hende iløpet av fredag 29. november.

Årets pre-o-post 2012 ble post 14 under 2. dag av Norwegian Spring.
Her finner du oversikten over alle kandidatene fra 20102011 og 2012.

lørdag 23. november 2013

Allmøte pre-o 2013

Pre-o-sesongen 2013 er avsluttet og det er tid for å oppsummere årets sesong og legge planer for kommende sesong. Pre-o-utvalget hadde derfor invitert alle de som er interessert i pre-o til allmøte på Skedsmo samfunnshus, samme sted som allmøtet ble arrangert for et år tilbake.

Ca. 20 personer hadde funnet vegen til Skedsmokorset en relativt kald novemberdag. Pre-o-utvalgets leder Knut Terje Ovesen ønsket velkommen og innledet med en oppsummeringene av de aktivitetene som pre-o utvalget har vært involvert i det siste året. Det var satt opp en fyldig saksliste, men Knut styrte møtet med stø hånd, og greide på et imponerende vis å holde tidsskjemaet, noe som ikke er så enkelt når mange diskusjonsglade mennesker samles.

Følgende sakser stod på sakslista:
 • Omorganisering av Pre-o-utvalget.
 • Allmøtets rettigheter i forhold til Pre-o-utvalgets ansvar og oppgaver
 • Endringer i ranking og uttaksregler?
 • Hvordan blir terminlista for 2014?
 • Pre-o-tekniske spørsmål til diskusjon (slider her)
 • Hva kan gjøres for å øke interessen og hvordan løfter vi Pre-o-sporten i Norge? (slider her)
 • Aktuelle saker til diskusjon (Direkte A-klasse, rankingpoeng for arrangører, reise til mesterskap, NM pre-p over 2 dager?)
 • Omtale og ettersnakk etter pre-o-konkurranser
 • Praktiske oppgaver som må løses (Klasseinndeling yngre utøvere, ansvarlig O-festivalen og NM Pre-o 2014, teknisk delegerte 2014)
 • Valg av nytt pre-o-utvalg
For ytterlige info om hva som ble tatt opp under de ulike sakene, se Pre-Ole sin live oppdatering fra allmøtet.

Valgkomiteen hadde hatt en vanskelig jobb i forbindelse med finne kandidater til et nytt pre-o utvalg, da alle dagens medlemmer og varamedlemmer med unntak av Ole-Johan Waaler hadde valgt å takke nei til gjenvalg. Det ble tidligere på dagen enighet om at antallet utvalgsmedlemmer kan reduseres til 3 + 1. Arne Ask hadde sagt seg villig til å ta ledervervet, mens Arne Vilberg sa seg villig til å ta varamedlem vervet i forbindelse med allmøte, så da manglet det til slutt kun et medlem. Knut Ovesen sa seg villig til å sitte i utvalget til ny person kommer på plass.
Stor takk til Knut for arbeidet han har lagt ned som leder av pre-o utvalget. Knut har det siste året bl.a. være løypelegger/teknisk delegert på en lang rekke konkurranser i Norge. Takk også til avgåtte utvalgsmedlemmer Grete Skaaraas, Egil Sønsterudbråten, Thorunn Ovesen og vara Liv Horntvedt og Geir Myhr Øien for deres innsats i utvalget.

I forbindelse med allmøtet ble det også overrakt flere priser / utmerkelser:
Martin Jullum ble overrakt
NM-pokalen til odel å eie
 • Lars Jakob Waaler blei fjor tildelt prisen for årets pre-o løper 2012, men har ikke fått overrakt diplomet tidligere. Ole-Johan mottok prisen på vegne av sønnen
 • Årets pre-o-post 2012 ble post 14 i eliteløypa under dag 2 av Norwegian Spring i 2012. Løypelegger Martin Jullum fikk dermed på nytt overrakt vandrepokalen som han også fikk for årets pre-o-post 2011. Både Martin og teknisk delegert Knut Ovesen fikk overrakt et diplom som bevis på godt utført arbeid.
 • Skogkarenes klubb på Romerike satt i 2009 opp en NM-vandrepokal som etter 5 år skulle tilfalle den personen som etter 5 år har oppnådd flest poeng i forbindelse med NM i pre-o. Det var nå tid for å overrekke pokalen til vedkommende som skulle få denne til odel og eie, og den som har samlet flest NM-poeng i denne perioden er Martin Jullum, Halden SK.

Et godt forberedt og gjennomført allmøte gjorde at møtet ble avsluttet noen minutter før oppsatt tid. Den 25. januar blir det årsmøte i pre-o sportens venner, der vil trolig mange av dagens møtedeltagere møtes på nytt den siste helgen i januar 2014.

lørdag 16. november 2013

Sesongavslutning i Sverige

Den norske sesongen ble avsluttet i Stavanger i midten av oktober. I Sverige holdt man ut noen uker til og avsluttet med en flott helg med innlagt Elitseriefinale i Uppland 3. og 4. november.

Vanskelige tidsposter under Sigtunas konkurranse lørdag.
Lørdagens første konkurranse var i regi av Sigtuna OK med Ulf Rask i spissen. Det hele startet med 4 tidsposter som var av den tighte sorten. Det skulle faktisk vise seg at ingen av deltakerne i eliteklassen som greide alle tidspostene. Det forteller vel ganske klart at spesielt en av disse oppgavene var så og si uløselig. Den øvrige løypa gikk i et bynært område med mange fine kartlesingsoppgaver. Etter målgang ble post 4 strøket grunnet en feilplassert skjerm - fair and square, og veldig bra at arrangør stryker posten når feilen innses uten å lage noen problemer ut av det hele. Vant gjorde Lennart Wahlgren foran Marit Wiksell og Stig Gerdtman som var de med best resultat på tidspostene av de 13 deltakerne som hadde alle rett i løypa etter strykningen. Blant disse 13 var også Martin Jullum og Geir Myhr Øien, men med uvanlig svake prestasjoner på tidspostene ble det noe beskjedne resultater på disse.
En av postene under Sigtunas konkurranse lørdag var lagt ved Sankt Pers kirkeruin
På lørdagenskvelden var det klart for tradisjonsrike Rodhennatten. Selv om markeringen av arena på Eventor var plassert om lag 2 mil feilplassert (klar feilpost?), så ordnet det hele seg og alle deltakerne kom seg til start. Nils-Olov Andersson, løypelegger også under O-ringen i august, hadde lagt en løype med utfordringer av forskjellig sort. Vant gjorde Marit Wiksell foran Robert Jackobsson og Stig Gerdtman som var blant de raskeste av de 6 deltakerne som hadde alle rett. Geir Myhr Øien og Lars Jakob Waaler fulgte som de to beste på 7. og 8. plass som de to raskeste med en feil.

Ser du søkket ved skjermen lengst til venstre?
På søndag var det klart for helgens høydepunkt og sesongens siste konkurranse da Björklinge SOK og Jansson-gutta bød på tradisjonsrik Bjørklinge-pre-o (Svært detaljert kart i stor målestokk og svært kort løype) som avslutning på Elitserien. Martin Jullum hadde imidlertid allerede avgjort og vunnet Elitserien sammenlagt i Halmstad den foregående helgen. Janssongutta hadde til tross for noe tidstrøbbel med å få løyper og kart i stand før konkurransen som alltid laget en utmerket kartlesingsløype. Konkurransen gikk i delvis samme område som ble brukt for et år siden, men da man så terrenget fra motsatt side denne gangen hadde ikke dette noen betydning. Det var 8 deltakere som hadde rett på denne konkurransen, og da både Martin Fredholm og Marit Wiksell hadde 12 sekunder på de 3 tidspostene ble det delt seier mellom de to. Stig Gerdtman tok sin tredje tredjeplass i løpet av helga. Widar Taxth Løland, Lars Jakob Waaler og Martin Jullum hadde også alle rett og endte på henholdsvis fjerde, delt femte og 8.plass (sistnevnte med bok på tidspost). A-cupen ble forøvrig vunnet av Björn Karlsson, Rehns BK. Totalstillingen i Elitserien og A-cupen finnes her.
Fort gjort å sovne på tidspost etter en lang pre-o sesong
Kart og resultater fra helgens konkurranse finnes i arkivet.

Vi takker for en fin pre-o-helg. Til helgen møtes de fleste aktive pre-o-utøverne i Norge til allmøte på Skedsmokorset for å diskutere videre diverse momenter med sporten i Norge før man går i konkurransedvale for vinteren.

PS: Restaurant Remo levde absolutt opp til de skyhøye forventningene som Jansson-gutta hadde gitt restauranten.

mandag 28. oktober 2013

DM og Elitserie i Halmstad

I helgen arrangerte Hallands OF disktriksmesterskap og den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske Elitserien ved Tylösand i Halmstad. Det var den ferske løypeleggeren Mikael Aftervik som sammen med kontrollør Roger Andersson stod for løypene under DM lørdag, mens Roger Andersson stod for løypene på lørdag med Mats Tellqvist som kontrollør.

Skjerm C-F på tidspostene under DM.
Lørdagens konkurranse hadde som alle DM-konkurranser A-klasse som den mest krevende klassen. På forhånd kunne arrangøren opplyse at kartet ikke var pre-o-revidert og at de av hensyn til en del nye lokale utøvere hadde lagt en nokså enkel løype (med noen kluriga kontroller). Løypa holdt jevnt over god kvalitet og i hovedsak gikk på flott kartlesing. Som arrangøren på forhånd hadde varslet var det en del litt vel enkle poster, men det var også noen mer krevende oppgaver. Spesielt vil undertegnede spesielt trekke frem 5. og 14. post som særdeles gode oppgaver. Etter målgang var det tid for tre tidsposter. Disse var langt fra enkle og det ble brukt både lang tid og bommet friskt på disse. En ørliten roteringsfeil på tidspostkartene og litt upresis skjermplassering kan kanskje ta noe av skylden for lang tidsbruk, men oppgavene var definitivt løsbare. Det var 8 utøvere som greide å prikke inn alle de 20 oppgavene, og raskest av disse var Martin Jullum foran Inga Gunnarsson og Jouko Virta, der sistnevnte også ble distriktsmester. Det bør nevnes at også to nordmenn til var blant de 8 med alle rett, Widar Taxth Løland på 5. plass og Egil Sønsterudbråten på 6. plass.

På søndag var det klart for den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske elitserien. Status var at Stig Gerdtman måtte vinne og Martin Jullum måtte havne utenfor topp 5 for at spenningen skulle beholdes og ikke sistnevnte skulle innkassere sammenlagtseieren. Konkurransen gikk helt ut mot kysten i et veldig flott sanddyneterreng perfekt egnet for pre-o. Dagens kart var heller ikke pre-o-revidert til konkurransen, men var oppdatert i forbindelse med O-ringen ifjor. Løypelegger Roger Andersson hadde lagt mange meget gode kartlesingsoppgaver i de flotte sanddynene. Etter løypa var det 3 tidsposter som også gikk på flott kartlesing. Litt dumt var det riktignok at tidspostene var lagt slik at deltakerne klart og tydelig kunne se dem mens de stod i køen. Det bør unngås om det lar seg gjøre for at alle skal få like forhold.
Dessverre var det ved post 17. gjort en feil ved avsnitsling av noen av skjermene slik at antall skjermer ikke samstemte med det som var oppgitt i postbeskrivelsen. Først ble to svar godtatt på denne posten, men da det viste seg at noen ikke hadde stemplet grunnet denne feilen ble posten etter noe om og men strøket - en avgjørelse som med enkelhet kunne vært tatt straks den tekniske feilen ble oppdaget uten noe mer oppstyr. Slike feil kan skje selv den beste og gjør faktisk ingen skade på konkurransen så lenge arrangør tar konsekvensen av det og stryker posten med en gang.
I den øvrige løypa viste det seg at det var mye bomming på tre poster: 5, 13 og 14, mens de resterende postene hadde ganske ordinære treffprosenter. Etter noe om og men ble det rettet en klage til arrangør på post 14, som var felles post i både E, A og B-klassen, der treffprosenten var på hendholdsvis 4, 13 og 27 prosent. En slik skala på treffprosenten er gjerne en indikasjon på at ikke alt er helt som det skal. Arrangøren tok en titt på posten og bestemte seg så for å stryke den, noe de fleste var enige om at var en riktig avgjørelse. Post 5 var forøvrig falsk med ca 3m margin der kurvebildet ikke var helt perfekt, mens post 13 skulle sitte omtrent 5-6m fra en bekkekant mens korrekt skjerm C så ut til å sitte maksimalt 1m unna denne kroken, og skjerm D ca 10m unna. Etter de to strykningene var det klart at Martin Fredholm skulle ta en veldig klar seier. Fredholm greide på imponerende vis å prikke inn alle postene, mens nest bestemann hadde 2 feil. Martin Jullum var raskest av de med to feil og tok dermed 2. plassen og sikret dermed sammenlagtseieren i Elitserien.

Skjerm B-E ved post 5. Korrekt punkt er nærmere den lille grana,
litt avhengig av hvordan man tolker kurvebildet.
Skjerm C og D ved post 5.
Takk til arrangørteamet for fine konkurranser. Det ble yntet frempå at man bør være varsom med å klage til nye arrangører, og det er så absolutt riktig. Pre-o er imidlertid en sport der subjektive meninger til dels er avgjørende og det vil det alltid være noen som er misfornøyde med enkelte ting. Diskusjoner etter målgang er altså en del av sporten - slik vil det alltid være. Det er selvsagt viktig at man sier fra på en ryddig måte (noe som ikke alltid er så lett i "kampens hete") og ikke overøser spesielt nye arrangør med negative kommentarer. Alle som arrangerer pre-o gjør dette helt frivillig og det er definitivt veldig mye jobb og krevende å arrangere, men det er også mange som reiser land og strand rundt og bruker mye tid og penger på å delta på konkurranser rund omkring. Dermed må det være tillatt å si ifra på en ryddig måte når man mener det er gjort vesentlige feil som i stor grad påvirker resultatet.

I Halmstad er det veldig mye bra å bygge videre på, det finnes mye utmerket terreng (spesielt de åpne sanddynene vil vi se mer av!) og en dyktig arrangørstab. Med pre-o-revidering av kartene som brukes og ved å ta til seg innspill fra deltakere i evalueringen av konkurransen og postene, så kan det bli veldig gode pre-o-konkurranser i Halmstadregionen de kommende årene.

Kart og resultater fra helgens konkurranser finnes i kartarkivet. Sammenlagtstilling i Elitserien kommer trolig straks her - Elitserien som avsluttes med i Uppland med Björklinges konkurranser førstkommende søndag.

onsdag 16. oktober 2013

Norgescupavslutning i Stavanger

Stavanger orienteringsklubb var arrangør av årets to siste norgescup konkurranser 12-13 oktober 2013. Dessverre var startfeltet en del mindre enn hva arrangøren hadde håpet på, men de som hadde tatt turen til Stavanger denne helgen fikk oppleve et utrolig flott oktobervær med strålende sol, vindstille og et tosifret antall varmegrader.
Flott oktobervær i Rogaland
Lørdagens konkurranse ble avholdt i Ølbergskogen som ligger like ved Stavanger lufthavn, Sola. Kartet var et sprintkart i målestokk 1:4000 med 2,5 meters ekvidistanse og utgitt i 2011, men revidert i 2013. Terrenget var flatt med flere gamle lagerbunkerser, mye stier og veger med god framkommelighet i åpen furuskog med noe undervegetasjon. Løypelegger Knut Terje Ovesen hadde lagt ei løype på 1,3 kilometer med 20 poster, hvor en stor del av postene var bedømmingsposter.

Etter hvert som deltakerne kom i mål viste det seg at den ene etter den andre kom inn med et stort antall feil. Ettersom løpet manglet kontrollør, ble det bestemt at en delegasjon ledet av Jan Erik Haug fikk i oppgave å kontrollere fasiten på noen av postene. Dette førte til at 3 poster ble strøket, mens svaret på 19. posten ble endret fra B til Z, da arrangøren hadde skrevet feil i oppgitt fasit.
Post 4 i eliteklassen var en av postene
som ble strøket (Foto: Stavanger OK)
Vinner av eliteklassen ble Martin Jullum med 17 av 17 mulige poeng etter stryking av 3 poster. Han var ett poeng for Lars Jakob Waaler på andre plass, mens Geir Myhr Øien var ytterligere ett poeng bak på en tredje plass. Konkurransens tidsposter var relativt greie, noe som resultatlista tydelig viser, da alle i eliteklassen hadde korrekt svar på begge tidspostene. A-klassen ble vunnet av Espen Fyhn Nilsen fra Sandnes IL.

På søndag var det klart for årets siste norske pre-o-konkurranse i kystterrenget ved Kvernevik. Været var fortsatt like strålende som dagen i forvegen, og når løypa gikk i et helt åpent terreng bestående av lyng, gressbevokst myrer og berg i dagen ble dette en utrolig flott konkurransedag. Løypa fulgte en flott tilrettelagt turveg. Den 16. posten var rett ved siden av monumentet etter Alexander Kjelland ulykken i 1980.
Post 14-16 søndag

Søndagens løype bestod av 18 poster som innehold en fin miks av kartlesings- og bedømningsposter. Sprintkart fra 2012 var dessverre litt i groveste laget for eksakt linje og avstandsmåling, så her gjaldt det å finne riktig nivå mellom tydelig falske og forventet unøyaktighet i kartet. Av de 18 postene var det post 15 og 16 som hadde lavest treffprosent. På post 15 var myra i virkeligheten noe mindre enn hva som var tegnet på kartet, mens på 16. post hadde søkket en noe annen formasjon, enn hva kartet gav uttrykk for. På vei fra mål tilbake til samlingsplass var det klart for to tidspost oppgaver. Oversiktig terreng og god spredning på de 5 flaggene, gjorde oppgavene greie. Martin Jullum var raskest på tidspost begge dager, med en svartid på kun 3 sekunder begge dager.
Post 14, i bakgrunn sees Alexander Kjelland monumentet
Ingen greide rett svar på alle søndagens 18 oppgaver, men nærmest var Geir Myhr Øien med kun en feil, noe som holdt til seier. Nummer to ble Lars Jakob Waaler med 16 poeng og 4 sekunder. Med kun 4 sekunder på tidspost hadde Lars Jakob god margin ned til Egil Sønsterudbråten som også hadde 16 poeng, men 15 sekunder på tidspost. Egil ble med dette nummer tre 10 sekunder foran Jan Erik Haug som også hadde 16 poeng. Vinner av A-klassen ble Knut Feldmann, Stavanger OK.

En del bilder fra helgens konkurranser er å finne her:
- Norgescupavslutning Stavanger 2013
- Stavanger OK sin hjemmeside
- Pre-Ole

Sluttstillingen i Norgescupen viser at sammenlagtseieren gikk til Martin Jullum (76 poeng), Halden SK, med 2 poengs margin ned til Lars Jakob Waaler (74 poeng), Porsgrunn o-lag. Nummer tre ble Geir Myhr Øien (62 poeng), Tynset IF.
Pallen i Norgescupen ble lik pallen under årets TempO NM
Sammenlagtseieren i A-klassen gikk til Liv Horntvedt (72 poeng), Lia IL. Nummer to ble Thorunn Aamodt Ovesen (66 poeng), Lardal OL. Nummer tre ble Gro Kristin Haug (65 poeng), Østmarka OK.

Kart og resultater fra årets to siste konkurranser er å finne i arkivet.

Selv om den norske pre-o sesong med dette er avsluttet, gir ikke de norske pre-o utøverne helt slipp på årets sesong. Noen reiser til Halmstad den 26.-27. oktober, og noen reiser til Uppland 2.-3. november.

Takk til Stavanger OK for helgens to konkurranser. Vi håper å få komme tilbake til Stavanger på flere pre-o konkurranser.

torsdag 10. oktober 2013

Norgescupen avgjøres i Stavanger

Løypelegger Knut Ovesen i helgens
konkurranseterreng.
Foto: Stavanger o-klubb
Til helgen arrangerer Stavanger o-klubb de to siste konkurransene i årets norgescup i pre-o. Dette er første gang Stavanger arrangerer en norgescupkonkurranse i pre-o. I fjor arrangerte de en lokal konkurranse i samarbeid med Arne Ask, som har mange års erfaring med pre-o. I år er leder av pre-o utvalget, Knut Terje Ovesen, som er løypelegger.

Helgens kart og terreng ser meget spennende ut. Begge konkurranser foregår helt ute ved kysten, noe som blir en uvant situasjon for oss østlendinger. Lørdagens konkurranse går rett utenfor Sola lufthavn Stavanger, mens søndagens konkurranse går fra Kvernevika skole. I innbydelsen beskrives de to konkurranseområdene på følgende måte.

Kartutsnitt lørdag
Lørdag:
Ølbergskogen ligger i sørenden av Solastranden er et flatt terreng med sandbunn. Nordenden av kartet dekker sørenden av sandstranden. Resten av området er tidligere militært område med flere lagerbunkerser, med mye veger og stier med god framkommelighet i åpen furuskog. Underlaget er typisk Jærterreng med godt jordsmonn på morene, men mindre stein enn lenger sør på Jæren.Kartutsnitt søndag
Søndag:
Kvernevik er den vestligste bydelen i Stavanger og ligger rett i mot Nordsjøen. Terrenget i vest er helt åpent med lynghei, berg i dagen og myrer med gress. En god turveg går gjennom området. Monumentet etter Alexander Kjelland ulykken står på en høyde nær sjøen. Østre del av kartet er boligområde med mindre grøntområder.
Foran helgens to avgjørende konkurranser skiller det kun 4 poeng mellom Martin Jullum og Lars Jakob Waaler i norgescupen. Disse har en så stor luke ned til nummer 3 ,Widar Taxth Løland, at Widar selv med 2 seiere ikke har muligheten til å ta igjen de to i tet. Dermed står kampen om norgescup tittelen 2013, mellom de to som ble nummer 1 og 2 i europacupen. Kampen om 3. plassen er fortsatt åpen. Det er flere utøvere som har muligheten til å ta den siste pallplassen med to gode konkurranser i Stavanger. Stillingen i norgescupen før de to siste konkurransene finnes her.

A-cupen avsluttes også til helgen, og denne ledes av Liv Horntvedt. Liv er ikke påmeldt helgens konkurranse, og dermed har Gro Kristin Haug og Gerd Yttervik gode muligheter til å gå forbi Liv.

Årets norgescup i temp-o skulle også etter planen ha blitt avgjordt i Stavanger. Nå har denne konkurransen blitt avlyst, og dermed er temp-o-cupen allerede avsluttet. Seieren i gikk til Martin Jullum, Halden SK. Martin innledet TempO-cupen med to 2. plasser, men med seier i de to siste konkurransene sikret han TempO-cup seieren med 2 poeng foran Lars Jakob Waaler, Porsgrunn o-lag. Nummer tre ble Geir Myhr Øien, Tynset IF. Sluttstillingen i temp-o-cupen kan sees her.

Mer info om helgens konkurranser er å finne på Stavanger o-klubb sin hjemmeside. Les også orientering.no sin forhåndsomtale av konkurransene.