lørdag 23. desember 2017

Avstemming årets pre-o-post 2017

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2017 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. Nå er det på tide å åpne avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilke av postene dere synes er best. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury på tre personer, ledet av Knut Terje Ovesen, kåre den endelige vinneren. Det er derfor viktig at så mange som mulig stemmer.

Tidligere år har regelen vært at maksimalt en post fra hver konkurranse har gått videre til finalerunden, men siden det i 2017 har vært så få terminfestede konkurranser i Norge kan inntil 2 kandidater fra en konkurranse gå videre til årets finalerunde. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2018.


Kandidat 1:
Post E3, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 2:
Post E4, NM PreO, 10. september
Kandidat 3:
Post E7, Pinse pre-o stafett, 3. juni
Kandidat 4:
Post E9, O-treffen, 20. mai
Kandidat 5:
Post E13, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 6:
Post E15, NM PreO, 10. september
Kandidat 7:
Post E18, O-Treffen, 20. mai
Kandidat 8:
Post E20, O-Treffen, 20. mai
Kandidat 9:
Post E24, Løvspretten PreO, 5. juni
Kandidat 10:
Post E24, NM PreO, 10. september

Årets avstemningen er avsluttet.Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

tirsdag 19. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 10

Årets tiende, og siste, kandidat til årets norske pre-o-post 2017 er 24 post under NM i PreO, som ble arrangert av Halden SK den 10. september. 

Post 24 var en spennende kartlesingspost i et område med mange neser og søkk. Postene var plassert i en bratt skråning, så her gjaldt det å bestemme hvor høyt og langt innover i terrenget man kunne se. Kunne man se den øverste nesa, eller lå den for langt inn og opp slik at den ikke var synelig fra veien? Kartet i området rundt posten var pre-o revidert, og stemte gått med virkeligheten. 

Dette er den tiende og siste kandidaten til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 10: 24. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 24:
Antall skjermer: 4
Rett svar: C
Riktig svar i %: 78%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsningskart for kandidat nr. 10

Om noen dager vil vi åpne avstemningen av årets pre-o-post 2017 her på bloggen - følg med!

søndag 17. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 9

Den niende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 24 i eliteløypa under Løvspretten PreO, under Pinsesløps arrangmentet på Budor.

Post 24 var den siste posten i elite løypa, og var en post som skilte seg litt fra de foregående postene ved at denne lå i et område med ganske klare detaljer, etter at de foregående postene hadde ligget på et beite med relativt avrundede formasjoner. Posten var et høydepunkt som lå rett i bakkant av en dam. Leste man høydekurvene godt var det relativt greit å se at dette høydepunktet lå lavere eller på høyde med dammen, og ikke høyere.

Dette er den niende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9: 24. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 24:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 80%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart kandidat 9

fredag 15. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er også en post fra NERO HIL og Østmarka OK sin 34. utgave av O-treffen. Kandidat nummer åtte er post 20 som skilte seg litt fra de andre postene i løypa da denne ikke lå ute på den store hogstflata, men inne i et område med litt tettere skog. Posten var et søkk, som var ganske flatt og diffust. Ved hjelp av omkringliggende detaljer og de aktuelle skjermene kom de fleste frem til at ingen av skjermene stod på rett sted.

Dette er den åttende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: 20. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OKNedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 20:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 8

onsdag 13. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 18 i eliteløypa under O-Treffen, arrangert av NERO HIL og Østmarka OK, den 20. mai. O-treffen måtte i år flyttes en uke i forhold til opprinnelig planlagt arrangementsdato, 13. mai, på grunn av at Østlandet fikk et stort snøfall noen dager i forkant av opprinnelig arrangementsdag.

Post 18 lå på østre del av en større nese/platå. Avstanden frem til posten, og vinkelen utøverne kunne se posten fra, gjorde at det var greit å benytte litt tid på å bestemme om den aktuelle skjermen faktisk stod oppe på den aktuelle nesen. Dette gjorde posten til en fin kartlesningspost på store detaljer.

Dette er den sjuende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7: 18. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OKNedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 18:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 7

mandag 11. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 6


Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er post 15 under PreO NM i Halden den 10. september. Dette er den andre posten fra årets PreO NM som er nominert til årets post 2017 - tidligere har post 4 blitt nominert.

Den 15. posten under årets NM var en klassisk feilpost (Z) hvor den aktuelle skjermen var plassert på noe som kunne ligne en skrent, mens skrenten som skjermen skulle ha vært plassert ved ikke var synlig fra veien hvor deltakerne hadde lov å bevege seg. Leste man kart og terreng godt, skulle det være ganske greit å forstå at skjermen satt for høyt og for langt bak.

Dette er den sjette av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 6: 15. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 15:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 74%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 6

lørdag 9. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 13. post under Løvspretten PreO som ble arrangert av Løten o-lag og Hamar o-klubb på Budor 2. pinsedag,

Denne en-skjerm posten skulle sitte mitt i et søkk ute på en relativt flat setervold. Det var godt innsyn til både aktuell skjerm og terrenget forøvrig. Løsningen lå i å plassere skjermen i forhold til andre klart definerte detaljer og lese høydeformasjonene så godt som mulig. Størst utfordring var trolig knyttet til å avgjøre om posten kunne ligge for langt opp eller ned i søkket.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 84%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

torsdag 7. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er niende post i eliteløypa under den 34. utgaven av O-treffen som i år ble arrangert rett ved E6 gjennom Djupdalen den 20. mai.
Løsning av post ni gikk på ren forståelse av brunbildet på litt avstand. Posten lå på et stort hogstfelt, så sikten var meget god. Utfordringen var å fastsette om noen av de to aktuelle skjermene stå plassert oppe i det aktuelle søkket.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 9. post, O-treffen, 20. mai
Dato: 20. mai 2017
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Odd Wiik

Post 9:
Antall skjermer: 5
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 4


tirsdag 5. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 7. posten under pre-o stafetten som fant gikk av stabelen i Moelv pinseaften. Stafetten bestod av 3 etapper med 11 poster per etappe, og den 7. posten var en oppgave som var felles for alle etapper.

Post 7. var en kartlesningspost hvor det gjaldt å avgjøre på hvilket nivå den aktuelle hjelpekurven lå på.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 7. post, Pinse pre-o stafett, 3. juni
Dato: 3. juni 2017
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pinse pre-o stafett
Klasse: Åpen
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Sigurd Dæhli

Post 7:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 64%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 3

søndag 3. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er fjerde post årets NM løype. Halden SK var årets NM uke arrangør, og pre-o konkurransene var sammen med mellomdistanse finalene og stafettene lagt til Aremark, litt nord for Halden.

Fjerde post i PreO løypa var en spennende kartlesningspost, som satt deltakernes forståelse av kart og terreng på en skikkelig prøve. Skjermen på denne A-Z posten lå på vestre del av en ganske tydelig kolle, men dette var kollen som lå ett hakk lengre bak enn hvor kartet viste at posten egentlig skulle ligge.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 4:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 2

fredag 1. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o-post ble første gang kåret i 2011. Selve om det i 2017 dessverre har vært svært få PreO konkurranser å finne på den norske terminlisten, vil vi også i år kåre årets pre-o-post. Det er kun tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner. I 2017 ble det for første gang arrangert like mange terminfestede TempO konkurranser i Norge, som tradisjonelle PreO konkurranser. Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 3. post under "Løvspretten PreO" som var en del av de tradisjonsrike pinseløpene på Hedmarken, som i år også var arena for sprint-NM. Pinseløpene arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Hamar o-klubb og Løten o-lag, og som navnet tilsier, finner alltid konkurransene sted i pinsehelgen, som i år var 3.-5. juni. I år var andre gang det var lagt inn terminfestede pre-o konkurranser i pinseløpene.

Post 3 under "Løvspretten PreO" var en post på relativt langt hold hvor det gjaldt å benytte omkringliggende detaljer til hjelp for å løse posten. I tillegg kunne det være lurt å bevege seg et god stykke opp og ned langs veien for å se posten fra ulike vinkler. Et kraftig skybrudd i starten av konkurransen gjorde ikke oppgaven lettere å løse for de først startende.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 3. post, Løvspretten PreO 5. juni

Dato: 05. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2017 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 3 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, samt en pre-o-stafett. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.