tirsdag 11. oktober 2016

Pre-o introduksjon på Hedmarken

Presisjonsorientering, eller kanskje bedre kjent som pre-o, er en orienteringersgren som de fleste o-løpere har hørt om, men som ikke så alt for mange har prøvd. Mange forbinder pre-o med handikap-orientering, men mye har skjedd med grenen siden den startet som et o-tilbud for personer med ulike handikap på 80-tallet. I dag er pre-o en spennende konkurransetilbud for alle, fra verdensmester i vanlig orientering til de som har ulike handikap som begrenser mobiliteten.
Prøve-på pre-o i Mosjømarka
Pre-o miljøet i Norge er lite, men har et stort potensiale med tanke på å kunne vokse. For at dette skal kunne skje er man nødt til å gjøre grenen kjent for folk. Ofte foregår pre-o konkurranser på egne arenaer hvor det kun er de som er spesielt interessert som vet hva som foregår. For å gjøre noe med dette har Sigurd og Geir som formål å legge pre-o konkurranser inn som en del av klassetilbudet på vanlige o-løp, noe som blant annet ble gjort under Pinseløpene på Hedmarken i 2016. Det å melde seg på i en konkurranse i en gren man ikke kjenner, er for mange vanskelig, eller rett og slett uaktuelt. Under Pinseløpene i 2015 og 2016 har det derfor vært tilbud om en enkelt, uhøytidelig og gratis prøve-på pre-o løype. Det er ikke alle som har tid eller mulighet til å prøve pre-o når de er på et nasjonalt løp, eller er opptatt med andre oppgaver i form av å være funksjonærer el.l. Derfor bestemt Sigurd og Geir seg for å tilby pre-o i forbindelse med to ordinære treningsløp på Hedmarken denne høsten.

En høstkveld i Furuberget
Årets siste felles treningsløp for klubbene Hamar OK, OL Vallset/Stange, Ringsaker OK og Vang o-lag gikk av stabelen fra nedre vanntank i Furuberget den 22. september. I den forbindelse hadde Geir lagt ei pre-o løype bestående av 10 poster i kategorien fra enkelt A-nivå til nærmere Elite-nivå. I tillegg var det mulig å prøve en tidspost som bestod av 6 skjermer med 3 oppgaver.

Dessverre var ikke været det beste denne torsdags ettermiddagen. Lett duskregn gjorde dette til en litt grå høstkveld, selv om temperaturen var god tatt årstiden i betraktning. Dette, kombinert med at det var årets siste treningsløp, gjorde at deltakelsen på løpet ikke var den største. Dette resulterte i at antallet som forsøkte seg på pre-o ble noe lavere enn håpet, men ifølge Sigurd som var instruktør og kartutdeler var det anslagsvis 10-15 personer som tok hele eller deler av løypa.
Demo post
På grunn av gråværet ble det fort mørkt noe som resulterte i at for de sist startende var det nærmest mørkt når de gikk ut i pre-o løypa. Tidsposten lå i et tettere skogsområde, så for de siste deltakerne var det ikke lett å se skjermene, og enda vanskelige å lese kartet. Siste person på tidspost måtte få kartlys av arrangøren for å i hele tatt å ha mulighet til å se kartet, og noe oransje/hvitt kunne så vidt skimte mellom trærne, med terrengformasjonene var heller diffuse.
Fem av de seks tidspost skjermene
Tidspost kartene
Siste post i dagslys
.. og litt senere på kvelden
Her kan dere se kart, og løsningskart.

Alltid fint i Mosjømarka
Høstens andre prøve-på pre-o arrangement var lagt til Løten o-lag sitt treningsløp fra flystripa i Mosjømarka lørdag 8. oktober. Det var Sigurd som hadde ansvaret for treningsløpet, hvor han hadde tilbud om både treningsløyper av ulik lengde og vanskelighetsgrad, samt ei pre-o løype bestående av 13 poster og en tidspost. Pre-o løypa var lagt på det vanlige o-kartet over Mosjømarka, som kun var opp forstørret til 1:4000 uten ytterligere kartkorreksjoner. Kartet er av bra kvalitet og Sigurd hadde lagt ei god løype som var tilpasset kartets nøyaktighetsgrad.
Info om treningsløpet, og hva pre-o går ut på
Om været hadde vært dårlig under det første prøve-på arrangementet i Furuberget, så var det strålende høstvær denne andre lørdagen i oktober, selv om det var en noe sur trekk fra sør. Det var totalt 19 personer som gikk pre-o løypa, fra meget rutinerte pre-o utøvere til de som aldri hadde gått ei pre-o løype tidligere. Tidsposten var lagt 10 meter fra sekretariatet slik at Sigurd kunne betjene både start, mål og tidspost.

O-løp i skogene på Hedmarken 8. oktober er ikke så vanlig, da det kun er 3 dager etter at de som jakter på skogens konge har inntatt skogen. I Løten er dette løst på en fin måte ved at noe av terrenget er fredet for jakt i helgene, en løsning som gjør at både de som jakter på elg og oransje/hvite flagg kan komme seg ut i skogen uten å komme i konflikt med hverandre.

Resultatene fra prøve-på konkurransen i Mosjømarka er å finne her, samt at man kan lese en reportasje om treningsløpet på Løten o-lag sin hjemmeside.
Kartet
Post 7
Post 8. Blå sirkler markerer skjermene, mens innenfor rød sirkel kan korrekt stein skimtes.
Post 13
Tidspost kartene
Tidspostene ble løst fra toppen av en stein. Ikke akkurat rullestol tilgjengelig...
En av utfordringen ved å legge pre-o løyper sammen vanlige løp/treningsløp er å påse at løypene ikke kommer i "konflikt" med hverandre. Med tidlig og god dialog mellom løypeleggerne løser dette stort sett seg veldig greit. Prøve-på arrangementene som har arrangert på Hedmarken har primært vært rettet mot o-løpere, og vi har derfor valgt å senke kravet til fremkommelighet på løypetraséen til kun å være en godt definert sti/vei. Dette gjør det også enklere å legge løyper i tilknytning til o-løps arenaene.