fredag 30. desember 2022

Avstemming årets pre-o-post 2022

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2022 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke tre kandidater som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, åpnes nå årets avstemming. Vi håper at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de postene som har fått flest poeng, uavhengig av hvilken konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 8. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 8. januar 2023.
Avstemmingen er avsluttet!Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en fortsatt god jul og et godt nytt år!


* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

torsdag 22. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 24 i årets PreO NM. NM ble i år arrangert av Fredrikstad SK den 24. september. Konkurransen gikk fra FIF-huset og løypa gikk rundt og langs 2. og 3. Bjørndalsdam. Kartet var spesial tegnet av Svein Jakobsen for mesterskapet og holdt meget bra kvalitet.

Post 24 var en tre-skjerms post, A-C, men i realiteten var det en en-skjerms post da de tre skjermene var veldig spredt. Post 23 og 25 hadde de samme skjermene. Oppgaven var en skrent på andre siden av 3. dam så det var skikkelig avstandspost. Området på den andre siden av dammen var åpent og oversiktlig. På grunn av den lange avstanden var det litt krevende å avgjøre hva som var skrent og hva som bare var berg i dagen.  

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10: 24. post, NM PreO, 24. september
Dato: 24. september 2022
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Tom A. Karlsen

Post 24:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 84%


Løsningskart

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

mandag 19. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 9

Den niende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 20 under Fet o-lags PreO konkurranse 1. oktober. Kart som ble benyttet var hovedsakelig det samme som til O-treffen 2019 og traseen var til dels den samme. Selv om traseen var å kjenne igjen fra 2019 så var det nye poster og skjermplasseringer. Dessverre ble ikke O-treffen arrangert i år. O-treffen er det pre-o arrangementet som har blitt arrangert flest ganger i Norge.

Post 20 var en skikkelig kartlesningsoppgave. Posten bestod av tilsammen 5 skjermer, A-E, men hvor skjermene også inngikk som en del av post 19. Posten lå på et kolleparti med mange fine "pre-o-formasjoner". Riktig neste lå litt skjult bak nesen ett hakk nærmere stien.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 20. post, Fet Pre-O, 1. oktober
Dato: 1. oktober 2022
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Inge Sandstad Skrondal
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 20:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 69%


Løsningskart

lørdag 17. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 18. post under Ringsaker OKs PreO konkurranse 18. september. Elite-løypa hadde hele 31 poster fordelt utover en løypelengde på 700 meter. Dermed ble det stedvis ganske tett mellom postene. Når det blir så mange poster på et såpass komprimert område blir det gjerne at man løser flere poster i "samme slengen". Dette medfører at en sparer inn litt tid i forhold til om man må lese inn hele terrenget på nytt for hver gang en ny oppgave skal løse.

Post 18 var en oppgave med 3 skjermer, A-C, men hvor disse skjermene også var felles for post 17 og post 11 i A-løypa. Oppgaven var nese nordøstre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, hvor størstedelen av siktelinjen gikk over et hogstfelt, men hvor selve posten var inne i skogen. Dette var en ren kartlesings oppgave hvor aktuell skjerm var plassert for langt bak.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8: 18. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 18. september

Dato: 18. september 2022
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 66%

Løsningskart

torsdag 15. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 18. post under Modum o-lags PreO konkurranse den 11. juni. Konkurransen foregikk i et mildt sagt skiftende vær - fra pøsende regnvær til strålende sol. Hvordan siktforholdene var for den enkelte på de forskjellige postene varierte derfor mye avhengig av hvor i startfeltet man startet. Sånn er det å drive utdørs idrett! Det som var felles for alle var at ingen kom seg tørr igjennom løypa.

Post 18 var en en-skjerms post hvor oppgaven var nese. Fra siktepinnen kunne det virke som om skjermen var riktig plassert. Gikk man tilbake og over bru for å se nedover langs stien skjermen var plassert langs så fikk man ett litt annet inntrykk av skjermens plassering. Løste man samtidig post 19  kunne man enklere få bekreftet at avstanden til skjermen på post 18 ble for lang. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 7: 18. post, Modum PreO, 11. juni
Dato: 11. juni 2022
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd 
Teknisk delegert: Leif Eriksson

Post 18:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 54%


Løsningskart

mandag 12. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 13. post under Løten o-lag sin pre-o konkurranse under Pre-o-helg på Hedmarken. Konkurransen foregikk i det samme området som Nordiske landskamp 2021 ble avholdt, men i et terreng som ikke ble benyttet under landskampen. 

Post 13 var et søkk på litt avstand hvor det var utplassert 4 skjermer, A-D. Oppgaven var kurvelesingsoppgave hvor det gjaldt å plassere de aktuelle skjermene i forhold til terrengformasjonene på kartet. I tillegg var det greit å legge inn en viss grad av avstandsbedømmelse. I denne konkurransen var det oppgitt en 4 meters zero-tolleranse, dvs. at ingen skjerm kan være nærmere rett punkt enn 4 meter. Årets kandidat nummer 6 var også en Z-oppgave.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 6: 13. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 17. september

Dato: 17. september 2022
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 33%

Løsningskart

lørdag 10. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er åttende post under dag 2 av Pre-o-helg på Hedmarken som ble arrangert av Ringsaker OK i Moelv. Konkurransen foregikk i Moskogen, et område hvor det har vært pre-o ved flere anledninger tidligere. Årets området har i liten grad blitt benyttet tidligere. 

Post 8 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, men hvor disse skjermene også var felles for post 7 og 9. Oppgaven var nese nordre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, men det var god sikt. Kandidat fem er også en post hvor rett svar var Z, og i dette tilfellet med god margin. Det var over 25 meter fra korrekt posisjon til nærmeste skjerm.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 8. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 18. september

Dato: 18. september 2022
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 8:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%


Løsningskart

torsdag 8. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er sjette post under OK Moss sin PreO konkurranse 14. mai. Dette var årets første norske pre-o konkurranse og dermed også den første konkurransen i årets norgescup. Det var hyggelig å se at det var flere utøvere under 16 år som deltok.

Post 6 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, hvor disse var felles skjermer med post 7. Posten var et søkk, men ikke alle de aktuelle skjermene var plassert i søkk. I praksis var det A og C skjermen som var plassert i søkk, eller det som kunne ligne på søkk. Første inntrykket var gjerne at A eller C skjermen var rett plassert, men dette viste seg å ikke stemme. Oppgaven var en fin kartlesningsoppgave. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 6. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 55%


Løsningskart

mandag 5. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er femte post under PreO konkurransen som Modum o-lag på "Øye" i utløpet av Tyrifjorden. Området ble benyttet til TempO i 2020, men noen tradisjonell PreO konkurranse har det ikke vært her tidligere. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 15 poster.

Post 5 var en en-skjerms post hvor oppgaven var nese. Det var kort avstand fra stien og siktepinnen frem til der skjermen var plassert og høydeformasjonen som utgjorde oppgaven. Kurven fulgte en terrengformasjon som det ikke var lett å se alle "kriker og kroker" av. Første inntrykket var at skjermen var rett plassert. Første inntrykket stemmer ofte, men ikke alltid...

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 5. post, Modum PreO, 11. juni

Dato: 11. juni 2022
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd 
Teknisk delegert:  Leif Eriksson

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 79%

Løsningskart

lørdag 3. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 5 under OK Moss sin PreO konkurranse ved Larkollen camping. Det var OK Moss første større pre-o konkurranse. Arrangøren kunne her by på et godt kart og fine oppgaver. Tidspost og start var inne på campingplassen.

Post 5 var en 3-skjerms post hvor oppgaven var, søkk oppe i. Det var ganske lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene, noe som gjorde det ekstra krevende å avgjøre de eksakte skjermplasseringene. Beveget man seg ned til området ved første post fikk man en helt annen synsvinkel inn mot området. Derfra skulle det være ganske greit å se at ingen av de tre tre skjermene var korrekt plassert. I tillegg til at posten stilte krav kartlesing var også et moment at man kunne løse oppgaven fra flere steder.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 5. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 24%


Løsningskart

torsdag 1. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 1

Nok en sesong er over og tiden er kommet til kåringen av årets norske pre-o-post. I år som foregående år vil det fra og med i dag, 1. desember, og frem til jul bli presentert 10 kandidater her på bloggen. Når alle kandidatene er presentert vil leserne få stemme på sine favoritt poster. De tre kandidatene som får flest poeng i avstemningen blir oversendt en jury som kårer den endelige vinneren.

I 2022 ble det i Norge totalt avholdt 9 nasjonale pre-o konkurranser - seks PreO konkurranser og tre TempO konkurranser. Åtte av de ni konkurransene inngikk i Norgescupen som ble vunnet av Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn o-lag. Den niende og siste konkurransen var en PreO sprint, en relativt ny øvelse som foreløpig ikke er en offisiell pre-o øvelse.

Kandidat nummer 1 - 2022:

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 3 under Fet o-lags PreO konkurranse 1. oktober. Konkurransen fant sted ved Hvalstjern Skistadion og var årets siste norske pre-o konkurranse. Dessverre var det ikke alt for mange som hadde tatt turen til Fet denne lørdagen, men de som tok turen fikk presentert en fin løype.

Post nummer 3 en type post som ikke har noen tradisjon for å bli nominert i denne kåringen da er krevende å legge en spennende "mellom" oppgave. Denne "mellom trær" oppgaven var et unntak. Førsteinntrykket var at D-skjermen var riktig, men hvis man så litt godt etter så kunne man se at denne skjermen satt et godt stykke for langt bak. Plassering av skjermene på post 2 sammen med skjermplasseringene på post 3 gjorde dette til en spennende oppgave. 

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 3. post, Fet Pre-O, 1. oktober
Dato: 1. oktober 2022
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Inge Sandstad Skrondal
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 3:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 56%

Løsningskart