fredag 30. desember 2022

Avstemming årets pre-o-post 2022

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2022 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke tre kandidater som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, åpnes nå årets avstemming. Vi håper at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de postene som har fått flest poeng, uavhengig av hvilken konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 8. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 8. januar 2023.
Avstemmingen er avsluttet!Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en fortsatt god jul og et godt nytt år!


* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

torsdag 22. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 24 i årets PreO NM. NM ble i år arrangert av Fredrikstad SK den 24. september. Konkurransen gikk fra FIF-huset og løypa gikk rundt og langs 2. og 3. Bjørndalsdam. Kartet var spesial tegnet av Svein Jakobsen for mesterskapet og holdt meget bra kvalitet.

Post 24 var en tre-skjerms post, A-C, men i realiteten var det en en-skjerms post da de tre skjermene var veldig spredt. Post 23 og 25 hadde de samme skjermene. Oppgaven var en skrent på andre siden av 3. dam så det var skikkelig avstandspost. Området på den andre siden av dammen var åpent og oversiktlig. På grunn av den lange avstanden var det litt krevende å avgjøre hva som var skrent og hva som bare var berg i dagen.  

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10: 24. post, NM PreO, 24. september
Dato: 24. september 2022
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Tom A. Karlsen

Post 24:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 84%


Løsningskart

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

mandag 19. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 9

Den niende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 20 under Fet o-lags PreO konkurranse 1. oktober. Kart som ble benyttet var hovedsakelig det samme som til O-treffen 2019 og traseen var til dels den samme. Selv om traseen var å kjenne igjen fra 2019 så var det nye poster og skjermplasseringer. Dessverre ble ikke O-treffen arrangert i år. O-treffen er det pre-o arrangementet som har blitt arrangert flest ganger i Norge.

Post 20 var en skikkelig kartlesningsoppgave. Posten bestod av tilsammen 5 skjermer, A-E, men hvor skjermene også inngikk som en del av post 19. Posten lå på et kolleparti med mange fine "pre-o-formasjoner". Riktig neste lå litt skjult bak nesen ett hakk nærmere stien.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 20. post, Fet Pre-O, 1. oktober
Dato: 1. oktober 2022
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Inge Sandstad Skrondal
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 20:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 69%


Løsningskart

lørdag 17. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 18. post under Ringsaker OKs PreO konkurranse 18. september. Elite-løypa hadde hele 31 poster fordelt utover en løypelengde på 700 meter. Dermed ble det stedvis ganske tett mellom postene. Når det blir så mange poster på et såpass komprimert område blir det gjerne at man løser flere poster i "samme slengen". Dette medfører at en sparer inn litt tid i forhold til om man må lese inn hele terrenget på nytt for hver gang en ny oppgave skal løse.

Post 18 var en oppgave med 3 skjermer, A-C, men hvor disse skjermene også var felles for post 17 og post 11 i A-løypa. Oppgaven var nese nordøstre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, hvor størstedelen av siktelinjen gikk over et hogstfelt, men hvor selve posten var inne i skogen. Dette var en ren kartlesings oppgave hvor aktuell skjerm var plassert for langt bak.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8: 18. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 18. september

Dato: 18. september 2022
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 66%

Løsningskart

torsdag 15. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 18. post under Modum o-lags PreO konkurranse den 11. juni. Konkurransen foregikk i et mildt sagt skiftende vær - fra pøsende regnvær til strålende sol. Hvordan siktforholdene var for den enkelte på de forskjellige postene varierte derfor mye avhengig av hvor i startfeltet man startet. Sånn er det å drive utdørs idrett! Det som var felles for alle var at ingen kom seg tørr igjennom løypa.

Post 18 var en en-skjerms post hvor oppgaven var nese. Fra siktepinnen kunne det virke som om skjermen var riktig plassert. Gikk man tilbake og over bru for å se nedover langs stien skjermen var plassert langs så fikk man ett litt annet inntrykk av skjermens plassering. Løste man samtidig post 19  kunne man enklere få bekreftet at avstanden til skjermen på post 18 ble for lang. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 7: 18. post, Modum PreO, 11. juni
Dato: 11. juni 2022
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd 
Teknisk delegert: Leif Eriksson

Post 18:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 54%


Løsningskart

mandag 12. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 13. post under Løten o-lag sin pre-o konkurranse under Pre-o-helg på Hedmarken. Konkurransen foregikk i det samme området som Nordiske landskamp 2021 ble avholdt, men i et terreng som ikke ble benyttet under landskampen. 

Post 13 var et søkk på litt avstand hvor det var utplassert 4 skjermer, A-D. Oppgaven var kurvelesingsoppgave hvor det gjaldt å plassere de aktuelle skjermene i forhold til terrengformasjonene på kartet. I tillegg var det greit å legge inn en viss grad av avstandsbedømmelse. I denne konkurransen var det oppgitt en 4 meters zero-tolleranse, dvs. at ingen skjerm kan være nærmere rett punkt enn 4 meter. Årets kandidat nummer 6 var også en Z-oppgave.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 6: 13. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 17. september

Dato: 17. september 2022
Arrangør: Løten o-lag
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 33%

Løsningskart

lørdag 10. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er åttende post under dag 2 av Pre-o-helg på Hedmarken som ble arrangert av Ringsaker OK i Moelv. Konkurransen foregikk i Moskogen, et område hvor det har vært pre-o ved flere anledninger tidligere. Årets området har i liten grad blitt benyttet tidligere. 

Post 8 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, men hvor disse skjermene også var felles for post 7 og 9. Oppgaven var nese nordre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, men det var god sikt. Kandidat fem er også en post hvor rett svar var Z, og i dette tilfellet med god margin. Det var over 25 meter fra korrekt posisjon til nærmeste skjerm.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 8. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 18. september

Dato: 18. september 2022
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 8:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%


Løsningskart

torsdag 8. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er sjette post under OK Moss sin PreO konkurranse 14. mai. Dette var årets første norske pre-o konkurranse og dermed også den første konkurransen i årets norgescup. Det var hyggelig å se at det var flere utøvere under 16 år som deltok.

Post 6 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, hvor disse var felles skjermer med post 7. Posten var et søkk, men ikke alle de aktuelle skjermene var plassert i søkk. I praksis var det A og C skjermen som var plassert i søkk, eller det som kunne ligne på søkk. Første inntrykket var gjerne at A eller C skjermen var rett plassert, men dette viste seg å ikke stemme. Oppgaven var en fin kartlesningsoppgave. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 6. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 55%


Løsningskart

mandag 5. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er femte post under PreO konkurransen som Modum o-lag på "Øye" i utløpet av Tyrifjorden. Området ble benyttet til TempO i 2020, men noen tradisjonell PreO konkurranse har det ikke vært her tidligere. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 15 poster.

Post 5 var en en-skjerms post hvor oppgaven var nese. Det var kort avstand fra stien og siktepinnen frem til der skjermen var plassert og høydeformasjonen som utgjorde oppgaven. Kurven fulgte en terrengformasjon som det ikke var lett å se alle "kriker og kroker" av. Første inntrykket var at skjermen var rett plassert. Første inntrykket stemmer ofte, men ikke alltid...

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 5. post, Modum PreO, 11. juni

Dato: 11. juni 2022
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd 
Teknisk delegert:  Leif Eriksson

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 79%

Løsningskart

lørdag 3. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 5 under OK Moss sin PreO konkurranse ved Larkollen camping. Det var OK Moss første større pre-o konkurranse. Arrangøren kunne her by på et godt kart og fine oppgaver. Tidspost og start var inne på campingplassen.

Post 5 var en 3-skjerms post hvor oppgaven var, søkk oppe i. Det var ganske lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene, noe som gjorde det ekstra krevende å avgjøre de eksakte skjermplasseringene. Beveget man seg ned til området ved første post fikk man en helt annen synsvinkel inn mot området. Derfra skulle det være ganske greit å se at ingen av de tre tre skjermene var korrekt plassert. I tillegg til at posten stilte krav kartlesing var også et moment at man kunne løse oppgaven fra flere steder.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 5. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 24%


Løsningskart

torsdag 1. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 1

Nok en sesong er over og tiden er kommet til kåringen av årets norske pre-o-post. I år som foregående år vil det fra og med i dag, 1. desember, og frem til jul bli presentert 10 kandidater her på bloggen. Når alle kandidatene er presentert vil leserne få stemme på sine favoritt poster. De tre kandidatene som får flest poeng i avstemningen blir oversendt en jury som kårer den endelige vinneren.

I 2022 ble det i Norge totalt avholdt 9 nasjonale pre-o konkurranser - seks PreO konkurranser og tre TempO konkurranser. Åtte av de ni konkurransene inngikk i Norgescupen som ble vunnet av Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn o-lag. Den niende og siste konkurransen var en PreO sprint, en relativt ny øvelse som foreløpig ikke er en offisiell pre-o øvelse.

Kandidat nummer 1 - 2022:

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 3 under Fet o-lags PreO konkurranse 1. oktober. Konkurransen fant sted ved Hvalstjern Skistadion og var årets siste norske pre-o konkurranse. Dessverre var det ikke alt for mange som hadde tatt turen til Fet denne lørdagen, men de som tok turen fikk presentert en fin løype.

Post nummer 3 en type post som ikke har noen tradisjon for å bli nominert i denne kåringen da er krevende å legge en spennende "mellom" oppgave. Denne "mellom trær" oppgaven var et unntak. Førsteinntrykket var at D-skjermen var riktig, men hvis man så litt godt etter så kunne man se at denne skjermen satt et godt stykke for langt bak. Plassering av skjermene på post 2 sammen med skjermplasseringene på post 3 gjorde dette til en spennende oppgave. 

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 3. post, Fet Pre-O, 1. oktober
Dato: 1. oktober 2022
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Inge Sandstad Skrondal
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 3:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 56%

Løsningskart


onsdag 9. mars 2022

– 113 skjermer ble plassert ut dagen før konkurransen

Årets pre-o-post 2021 ble den sjette posten under Ås ILs PreO konkurranse 9. oktober. Vi har stilt løypelegger Per Stålnacke noen spørsmål rundt planlegging og gjennomføring av konkurransen. Her får vi blant innblikk i konsekvensene av at konkurransen måtte flyttes ett og halvt år og om samarbeidet med karttegner og teknisk delegert (TD). Selv om Per er relativt fersk som pre-o arrangør begynner han allerede å få en hel del erfaring med hva det vil si å arrangere en pre-o konkurranse. Stor takk til Per som villig deler sine erfaringer. 

Godt samarbeid mellom løypelegger og
teknisk delegert var med på skape årets pre-o-post 2021 

Gratulerer så mye med prisen «Årets pre-o-post 2021». Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren?

– Tusen takk. Jeg må si jeg er svært overrasket over prisen og samtidig svært stolt. Denne prisen er helt unik i verden. Meg bekjent er Norge den eneste nasjon som kårer årets pre-o post. Prisen henger høyt hos løypeleggere i Norge vet jeg, og må innrømme jeg tok faktisk sikte på å konkurrere om den når jeg begynte planleggingen, men ikke med denne vinner-post faktisk. 

Videre så mener jeg at konkurransen i 2021 om «Årets pre-o-post» var skarpere enn på mange år. For eksempel fikk jo Nordic Match arrangørene i Løten og Ringsaker tilbakemeldinger fra utøverne (her var jo hele verdenseliten til stede) at dette var tidenes beste mesterskap både for kart og oppgaver. Videre så hadde Svein Jakobsen i Fredrikstad SK laget et meget godt spesial-kart designet for PreO dagen etter Ås-konkurransene. NM-arrangørene i Nydalens SK hadde også et godt kart med gode oppgaver, pluss enkelte oppgaver hos en rekke andre norske arrangører.

Årets pre-o post kom egentlig til av en ren tilfeldighet. Senhøsten 2020 var jeg ute for å teste skjerm-plasseringer og oppgaver for ca. 40 kandidatposter jeg hadde på min ‘brutto-liste’. Når jeg så stakk ned skjermen på toppen på en liten kolle som egentlig var tenkt som en oppgave i slutten av løypa, så oppdaget jeg at den nok var synlig fra begynnelsen av løypa. Men når jeg samtidig oppdaget at denne formasjon lignet veldig mye på en annen høyde 40 meter unna fikk jeg en slu ide.

Egentlig så trudde jeg ikke at denne oppgave skulle bli så vanskelig og i ‘beste fall’ være forstyrrende til de andre to oppgavene jeg hadde fra samme siktepinne. Og når TD testet løypa som utøver i desember 2020 så tok han denne oppgaven kjapt som en solid Zero etter kun noen få sekunder. Akkurat da tenkte jeg at den nok blir vel enkel, men TD overbeviste meg om å beholde den («her vil nok en del gå i baret hvis de slurver med terrengformasjonene og kartlesingen»). Gjett om han fikk rett i den spå-dommen. Kun 23% fikk denne post riktig.

Samtidig mener jeg oppgaven er løsbar etter mange metoder, noe som kanskje akkurat derfor gjør den så bra. 

  1. Hvis du løste post 7, så kunne ikke post 6 være riktig gitt de skulle sitte omtrent på ‘samme avstand’ utfra siktepinnen og ikke her plassert langt ‘bak’ flagget ved post 7. 
  2. Du kunne også ta ut en linje/kompasskurs fra siktepinnen (ved et veikryss) til post-senter. Hvis du gjør det ville man se at kursen mot posten gikk rett gjennom en hytte i forkant og ergo med slutning at man ikke kan se riktig flagg. 
  3. De mest nøyaktige kunne også lese høydekurvene og skjønne at riktig flagg burde sitte minst en kurve lavere (2,5 m), også utfra høydekurven like ved siktepinnen. 
  4. Du kunne også fortsette langs hovedveien og sjekket terrenget/høydeformasjonene når du passerte oppgave 10 og kanskje flaggene ved #13.
Skjermplasseringer

Oppgaven kunne løses vha. flere ulike løsningsmetoder

Illustrasjon av hvor aktuell skjerm var plassert (E) og hvor skjermen faktisk skulle vært plassert (Z). Det er 38 meter mellom skjermene.

Så oppsummert så lignet oppgaven her en klassisk ‘parallell-feil’ i vanlig fot-OL hvis du ikke er konsentrert nok på kartet og blir fristet trekke deg til feil formasjon og detalj i terrenget.

Årets pre-o konkurranse forgikk fra campus på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, et område som egner seg godt for både TempO og PreO konkurranser. Området har mange steder hvor man kan legge PreO løyper. Hvordan gikk de frem for å finne årets område, og hvorfor falt valget på akkurat dette området?

 – Egentlig har klubben kun sprint-kartet fra veteran-NM 2018 som egnet for pre-O og særlig for TempO gitt park-terrenget. Men når jeg høsten 2020 hørte at klubbens karttegner Kristen Treekrem planla å utvide kartet så tok jeg meg en befaring og så at et beiteareal egnet seg særlig for PreO. Kristen hadde allerede planlagt å inkludere dette på det nye kartet. Jeg tok meg også en tur i den nye skogdelen og fant ut at denne delen også var ypperlig for pre-o men dessverre var den for lite rullestol vennlig.   

TempO delen var ‘enklere’ å finne. Men jeg brukte mye tid på å finne riktig sted for de 6 stasjonene. Svein Jakobsen (TD) kom på besøk litt på vårparten og testet 8 stasjoner der vi etter diskusjon ble enig om hvilke 6 vi skulle bruke til slutt.

Ås IL skulle etter planen ha arrangert en pre-o konkurranse også i 2020 som måtte avlyses/flyttes pga. korona-pandemien. Var konkurransen i 2020 planlagt å gå i det samme området, og var løypene mer eller mindre klare allerede våren 2020? I hvor stor grad var det behov for å gjøre endringer på 2020 planene som følge av endringer i terrenget eller som følge av andre forhold?

– Dessverre ble konkurransen i april 2020 avlyst grunnet korona. Her hadde jeg kommet veldig langt med bruk av en annen del av kartet men som forutsatte ikke løvsprett. Heldigvis kunne jeg gjenbruke deler av dette i forbindelse med en landslagssamling i Ås i slutten av juli. 

Gode kart, med få feil og skjevheter, bidrar til rettferdige konkurranser. Har du synfart og rentegnet kartet selv, og hvor mye jobb er lagt ned i kartarbeid? Er det noen spesielle ting du har hatt fokus på i forbindelse med kartarbeidet – ligger det en bestemt filosofi bak?

– Jeg har brukt veldig mye tid på synfaring og sendt mine endringsforslag til karttegner Kristen Treekrem fortløpende. Tror det totalt sett var snakk om over 300 endringsforslag der over 95% ble tatt til følge. Vi har også synfart området sammen tre ganger. Gitt at vi var tro til den nye sprintnormen så ble ikke kartet fullstendig ‘preO’ revidert som vi i pre-o miljøet kanskje kjenner. Uansett så mener jeg at kartet til slutt ble utmerket for pre-o.  

Det å legge gode og passe krevende PreO løyper krever god innsikt i pre-o sportens særegenhet og forståelse av hva utøverne vektlegger når oppgaver skal løses. Du la din første norgescup løype i 2019. Hvilke erfaringer fra denne konkurransen tok du med deg inn i løypeleggingen?

– I 2019 var jeg som første-gangs arrangør utrolig nervøs for tilbakemeldingene etter konkurransen. Heldigvis var kommentarene av kategorien ‘snille’. Jeg lærte meg at utøverne brukte ulike linjer og metoder, og at jeg ikke sjekket alle disse i detaljert punkt-terreng med masse enkeltstående trær for eksempel. Til 2021 konkurransene gikk jeg derfor meget detaljert til verks og ‘flyttet’ nok totalt over 200 trær eller andre punktobjekt en meter eller to.

Det andre jeg tok faste på fra 2019 var at ‘enkle’ oppgaver for løypelegger er langt mer vanskeligere for en utøver som ser terreng og oppgaver for første gang enn for en løypelegger som tråkket der timevis for å revidere kart og finne skjerm-plasseringer.

Jeg var også veldig obs på å unngå ‘bingo-poster’ og at eventuelle Zero skulle være meget solide. Jeg satte også et mål om at maks 33% av oppgavene skulle være falske. Ble til slutt 7 Zero av 24 poster noe jeg er særs fornøyd med.

Et pre-o arrangement forutsetter et godt samarbeid mellom løpsleder, løypelegger og teknisk delegert. I hvor stor grad har teknisk delegert vært involvert i arrangementet, og når var teknisk delegert første gang på befaring i terrenget?

– Jeg var både løpsleder og løypelegger gitt at ikke noen i klubben kan pre-O. Jeg hadde ekstremt god nytte av TD Svein Jakobsen (Fredrikstad SK). Han gikk som utøver løypa allerede i desember 2020. Vi hadde deretter tett kommunikasjon når jeg gjorde endringsforslag. Han kom også på TempO gjennomgang våren 2021 der vi også gikk gjennom endringene i PreO. Vi tok også en siste TD-runde i august. Svein sine innsiktsfulle forslag var helt avgjørende for suksessen i både TempO og PreO. Videre vil jeg berømme karttegner Kristen sin tålmodighet for alle mine endringsforslag. 

Å arrangere en pre-o konkurranse krever mange timers planlegging/forberedelser og gjennomføring. I tillegg til å arrangere en PreO konkurranse, arrangerte du også en TempO konkurranse tidligere på dagen. Alle som har arrangert et pre-o arrangement vet hvor mye som skal gjøres. Hvor mange timer vil du estimere at du brukte på arrangementet, og hadde du lagt en kjøreplan for hva som måtte gjøres dagene før og på selve konkurransedagen? 

– Jeg har brukt over 200 timer fra september 2020 til oktober 2021 til begge arrangementer. Hadde nok vært rundt 120 timer hvis ikke konkurransene ble flyttet fra april til oktober. Her måtte jeg justere oppgavene i forhold til løv og vegetasjon.

Ja, å arrangere to konkurranser samme dag var nok litt i overkant. Totalt ble 113 skjermer plassert ut dagen før konkurransen og med sterk vind i vær-prognosen måtte jeg bruke litt tid på å sørge for at skjermene ikke skulle legge seg. På selve løpsdagen hadde jeg laget et tidsskjema nærmest minutt for minutt. Det ble faktisk fulgt foruten at jeg ikke tenkt på at en utøver stakk av med sitt TempO kort uten at resultatet blitt registrert. Dette ga en uforutsett forsinkelse på over en halv time. Foruten dette så fløt alt i henhold til tidsplanen.

Men jeg vil nok ikke anbefale å arrangere to konkurranser samme dag, hvis jeg skal være etterklok.

Men jeg er i stort fornøyd med løypeleggingen på både PreO og TempO på Ås men er skuffet over at ikke noen gikk rent på PreO. Det var mitt mål om at minst to stykk skulle greie de 24 postene uten feil. Jeg holdt også bevist nede antall Zero (7 av 24 oppgaver) der alle slike var solide (presis som vinnerposten). Den store veksten i undervegetasjon i løypas første del spilte meg dog et spratt gitt jeg begynte planleggingen allerede høsten 2020 og drev med kartsjekk og oppgaver hele vinteren og våren. Tross jeg sjekket terrenget inn i det siste, vokste det mye også i oktober og med en del regntung vegetasjon ble visibilitet til en del flagg dårlig slik jeg måtte justere de tre første oppgavene uken før konkurransen. Det tar jeg på læringskontoen tross det fortsatt ergrer meg. 

På TempO er jeg særdeles fornøyd med at to utøvere gikk rent på 30 oppgaver. Tror faktisk det er ny norgesrekord?

Både TempO og PreO konkurransen dere arrangerte i 2021 var veldig bra. Har du avslutningsvis noen tips du vil dele med fremtidige arrangører?

– Mitt hoved-prinsipp som løypelegger er å aldri bevisst prøve lure utøveren med en masse ‘fiksfakseri’ men isteden vil jeg teste utøvernes evne til å følge med på kartet i forhold til terrenget. 100% kart-kontakt med andre ord med solide og reale orienteringsoppgaver. Jeg har fire tips i den forbindelsen:
  1. Lag ‘enkle’ oppgaver. Tilsynelatende enkle oppgaver for arrangøren (som ofte tuslet i selve terrenget mange timer) er langt mer vanskelig for utøverne fra siktepinnen.
  2. Bruk TD aktivt lang tid i forkant konkurransen. La TD gå løypa som utøver minst to måneder før konkurransen og før TD selv har gått i selve terrenget
  3. Ikke bruk unødvendig mange Zero. Jeg mener at Zero i utgangspunkt er veldig enkelt å legge for en løypelegger men kan for utøvere bli ‘bingo’. 
  4. Ha som mål at 10% av utøverne skal gå rent. 
Så vil jeg avslutningsvis berømme klubbens karttegner Kristen Treekrem i klubben for tålmodighet med mine stadige endringsforslag av det ny-tegnet sprint-kartet på Ås Campus. Vi PreO utøvere er jo i overkant pirkete på kartdetaljer. Videre hadde jeg utrolig god hjelp av TD Svein Jakobsen (Fredrikstad SK) som gikk mitt første løype-forslag som utøver og vi hadde i etterkant jevnlig diskusjon over mine endringsforslag utover våren, sommer og fram til konkurransen i oktober. Svein tok seg også bryet med turen fra Fredrikstad ved en rekke tilfeller gitt vi også arrangerte en TempO samme. Lærte meg masser av Sveins store erfaring. Stort takk til Svein og Kristen. Videre vil jeg berømme funksjonærene i klubben som stilte på løpsdagen tross nesten null kjennskap til pre-O.

Takk til Per for intervjuet! 

tirsdag 1. mars 2022

Årets pre-o-post 2021

Etter at avstemningen ble avsluttet fikk juryen oversendt de tre kandidatene som fikk flest poeng i avstemningen. Juryen har kommet frem til at årets pre-o-post 2021 er... 

Kandidat 3 - post 6 under "PreO Ås" den 9. oktober


Juryen har etter en grundig vurdering kommet frem til at den 6. posten under Ås ILs pre-o arrangement ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU den 9. oktober var den beste av de tre kandidatene som de fikk oversendt. Juryen uttaler følgende om posten:

"Dette var en god kartlesningsoppgave som kunne løses med flere metoder, men til tross for dette og stor avstand mellom skjermen og riktig punkt lurte den mesteparten av norgeseliten."

Vi gratulerer Ås IL, og løypelegger Per Stålnacke med prisen. Teknisk delegert var Svein Jakobsen. Vi håper å komme nærmere tilbake med et intervju med løypeleggeren i løpet av kort tid.

fredag 7. januar 2022

Avstemningen avsluttet

Avstemningen av hvilke kandidater som går videre til juryen er nå avsluttet. 

Følgende tre kandidater, sortert etter kandidat nummer, fikk flest poeng og har blitt oversendt juryen med tilhørende kommentarer som har kommet inn i forbindelse med avstemningen:


Kandidat 1

Kandidat 3

Kandidat 10

Juryen vil i løpet av kort tid vurdere hvem av de tre kandidatene som vil stikke av med tittelen "Årets pre-o-post 2021".