onsdag 25. januar 2023

Årets pre-o-post 2022

Juryen har vurdert de tre kandidatene som fikk flest poeng i avstemningen av de 10 postene som ble nominert til årets pre-o-post 2022. Pre-o-utvalget (Per Stålnacke, Inge Sandstad Skrondal og Marita Lilja Grønhovd) har utgjort årets jury. Under følger juryens vurdering av de tre kandidatene og kåringen av årets pre-o-post.


Kandidat nr. 5Beskrivelse av post:
Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er åttende post under dag 2 av Pre-o-helg på Hedmarken som ble arrangert av Ringsaker OK i Moelv. Konkurransen foregikk i Moskogen, et område hvor det har vært pre-o ved flere anledninger tidligere. Årets området har i liten grad blitt benyttet tidligere. 

Post 8 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, men hvor disse skjermene også var felles for post 7 og 9. Oppgaven var nese nordre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, men det var god sikt. Kandidat fem er også en post hvor rett svar var Z, og i dette tilfellet med god margin. Det var over 25 meter fra korrekt posisjon til nærmeste skjerm.

Juryens kommentar:
En god karlesingspost med god sikt der kun den ene mulige skjermen (B) av fem mulige var korrekt som ved slurvete kartlesing fort kunne stemples som god. Ved nærmere ettersyn kunne man raskt se at B-skjermen lå mistenkelig kort unna siktepinnen i forhold til høydepartiene rundt A-skjermen. Ved ytterlige kartlesing kunne man ganske tydelig ane at skjermen var plassert på feil høydeformasjon som dessuten tangerete et innkommende tydelig ‘halvgult’ område (hogstfelt) fra sør og avstand til skjerm A.


Kandidat nr 6. 
Beskrivelse av post:
Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er 13. post under Løten o-lag sin pre-o konkurranse under Pre-o-helg på Hedmarken. Konkurransen foregikk i det samme området som Nordiske landskamp 2021 ble avholdt, men i et terreng som ikke ble benyttet under landskampen.
 
Post 13 var et søkk på litt avstand hvor det var utplassert 4 skjermer, A-D. Oppgaven var kurvelesingsoppgave hvor det gjaldt å plassere de aktuelle skjermene i forhold til terrengformasjonene på kartet. I tillegg var det greit å legge inn en viss grad av avstandsbedømmelse. I denne konkurransen var det oppgitt en 4 meters zero-tolleranse, dvs. at ingen skjerm kan være nærmere rett punkt enn 4 meter. 

Juryens kommentar: 
En svært elegant og avansert kurvelesningspost der utfordringen var å lese inn plasseringen for de to eneste mulige skjermene (C og D). Gjennom å identifisere ‘åtter-hjelpehøyden’ i terrenget (ved D-skjermen) kunne man raskt avfeie D-skjermen som løsning. Og ved å bruke både B-skjermen ved kanten av gropen til å finne søkket ved A-skjermen, samt identifisere de ulike kurveformasjonene, kunne man etter en del kurvelesing utelukke skjerm C (så langt man fant riktig høydekurve i terrenget). 


Kandidat nr. 10Beskrivelse av post:
Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 24 i årets PreO NM. NM ble i år arrangert av Fredrikstad SK den 24. september. Konkurransen gikk fra FIF-huset og løypa gikk rundt og langs 2. og 3. Bjørndalsdam. Kartet var spesial tegnet av Svein Jakobsen for mesterskapet og holdt meget bra kvalitet.

Post 24 var en tre-skjerms post, A-C, men i realiteten var det en en-skjerms post da de tre skjermene var veldig spredt. Post 23 og 25 hadde de samme skjermene. Oppgaven var en skrent på andre siden av 3. dam så det var skikkelig avstandspost. Området på den andre siden av dammen var åpent og oversiktlig. På grunn av den lange avstanden var det litt krevende å avgjøre hva som var skrent og hva som bare var berg i dagen.

Juryens kommentar: 
En annerledes og meget god kartlesingspost på et svært godt og detaljert kart. Posten er god fordi den kan løses med mange forskjellige metoder. Her kunne man for eksempel bruke overgangene mellom ulike vegetasjonsformer (hvitt, gult, grønt og grått) som var presist tegnet på kartet. En annen måte å løse posten på var å lese seg inn på de øvrige punktobjektene (høydepunkter og steiner) tross for at riktig skrent kunne være vanskelig å identifisere i terrenget. Det var også fri sikt fra siktepinnen til hele kartområdet rundt skjermene.  


Juryens beslutning

Juryen vil først poengtere at de tre finalistene alle er meget elegante poster på svært gode kart, god sikt og alle tre finale-postene er meget gode hver på sin måte. Avgjørelsen om beste post ble til slutt avgjort på muligheten til minst to ulike løsninger og unikheten til posten. 

Årets beste Pre-o post i 2022 blir derfor kandidat nr. 10.

Vinnerposten er en annerledes og svært god kartlesings Pre-o post på et svært godt og detaljert kart. Posten er god fordi du har mange alternative løsninger og kan bruke hele kartets detaljerte informasjon. Her kunne man for eksempel bruke den eksakte arealdekkende informasjonen mellom ulike vegetasjonsformer og berg-i-dagen (hvitt, gult, grønt og grått) som dessuten var eksakt tegnet. En annen måte å løse posten på var å lese seg inn på punktobjektene (høydepunkter og steiner). Vinneren er en elegant falsk post med gode muligheter for å finne riktig posisjon for skjermen tross at selve skrenten kunne være vanskelig å oppdage i selve terrenget. 

Vi gratulerer Svein Jakobsen (som karttegner og løypelegger) og Tom A. Karlsen (TD), begge fra Fredrikstad SK med årets Pre-o post i 2022


Redaksjonen bak denne bloggen gratulerer også Fredrikstad SK og løypelegger Svein Jakobsen med å ha lagt årets pre-o-post 2022. Post 24 under PreO NM 2022 ble med det årets pre-o-post.

lørdag 14. januar 2023

Avstemningen avsluttet

Avstemningen av hvilke kandidater som går videre til juryen er nå avsluttet. 

Følgende tre kandidater, sortert etter kandidat nummer, fikk flest poeng og har blitt oversendt juryen med tilhørende anonymiserte kommentarer som har kommet inn i forbindelse med avstemningen:

Kandidat 5

Kandidat 6

Kandidat 10

Juryen vil i løpet av kort tid vurdere hvem av de tre kandidatene som vil stikke av med tittelen "Årets pre-o-post 2022". Resultat vil bli publisert her på bloggen.