tirsdag 23. desember 2014

Stem på årets norske pre-o-post 2014

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2014 er presentert, og avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilken av postene dere synes er best er herved åpnet. Som foregående år brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury bestående av pre-o utvalges medlemmer kåre den endelige vinneren. Det er viktig at så mange som mulig stemmer.

Merk også at maksimalt en post fra hver konkurranse går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 4. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidatene en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sin stemme per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Avstemmingen er nå avsluttet!


Kandidat 1:
Post E1, Fossekallens PreO, 24.08
Kandidat 2:
Post E3, O-festivalen PreO, 29. juni
Kandidat 3:
Post E4, PreO NM, 13. september
Kandidat 4:
Post E5, Mjøs pre-o dag 1, 9. august
Kandidat 5:
Post E6, O-Treffen, 15. juni
Kandidat 6:
Post E7, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Kandidat 7:
Post E9, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Kandidat 8:
Post E9, Mjøs preo dag 1, 9. august
Kandidat 9:
Post E14, Norwegian Spring dag 1, 26. april
Kandidat 10:
Post E19, Mjøs preo dag 2, 10. august
Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

fredag 19. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 10

Kandidat nummer 10 er den siste postene som er nominert til årets norske pre-o-post 2014. Den siste kandidaten er 19. post under andre dag av Mjøs pre-o som ble arrangert av Eidsvoll o-lag den 10. august. Konkurransen fant sted i et nedlagt grustak.
Løypas 19. post var en ren kartlesningspost hvor det gjaldt å få tak i kurvebildet. De tette (grønne) områdene burde være et greit utgangspunkt for oppgaveløsningen. Posten var en 3-skjerms post, hvor ingen av de tre aktuelle skjermene stod på rett plass. Posten var således en falsk post.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10, post 19 under Mjøs preo dag 2, 10. august
Dato: 10. august 2014
Arrangør: Eidsvoll o-lag
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 19:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 44%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner (1), PreO sportens venner (2)

onsdag 17. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 9

Den niende kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 14 under første dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 26. april. Post 14 var østre del av en nese på et åpent kolleparti. Her gjaldt det å lese kurveformasjonene og ev. vegetasjon nøyaktig for å kunne avgjøre at den aktuelle C-skjermen satt for høyt og langt unna og at korrekt svar var Z.

Post 14 under NS dag 1 (Foto: Bosse Sandström)

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 9, post 14 under Norwegian Spring dag 1, 26. april
Dato: 26. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 36%

Linker:
Resultater, resultater ungdom
Kart
Løsningskart


Løsning

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

mandag 15. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post er 9. post under første dag av Mjøs pre-o 2014, arrangert av OL Vallset/Stange 9. august. Post var ett søkk hvor den ene skjermen var plassert nesten ei kurve for høyt, mens den andre andre aktuelle skjermen var plassert i ett lite "steinhull" på nesa nord for posten.
Post 9, Mjøs pre-o dag 1.
Foto: Bosse Sandström

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8, post 9 under Mjøs preo dag 1, 9. august
Dato: 9. august 2014
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Odd Håkensen, Egil Sønsterudbråten

Post 9:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 63%

Linker:
Resultater
Kart
Løsning

Løsningskart
Artikler: Orientering.no, Pre-OleOrientering och foto, PreO sportens venner

lørdag 13. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 9 under andre dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 27. april. Post 9 var et lite søkk som inngikk i et langdistansekluster. Her gjaldt det å grovorientere seg fram til korrekt område ved hjelp av formasjoner, vegetasjon og skrenter for å finne korrekt skjerm.Film fra klusteret ved post 9.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 7, post 9 under Norwegian Spring dag 2, 27. april
Dato: 27. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 4
Rett svar: C
Riktig svar i %: 83%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart


Løsning

Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

torsdag 11. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er post 7 under andre dag av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK 27. april. Post 7 var en et lengre søkk inne i ei noe mørk li på litt avstand. Den ene av de to skjermene var plassert for høyt, mens den andre var plassert for lavt -- posten var altså falsk. Her gjaldt det altså å finne riktig høydenivå.

Postområdet for post 7

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 7. post, Norwegian Spring dag 2, 27. april
Dato: 27. april 2014
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Arne Vilberg

Post 7:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 38%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsning
Artikler: Orientering.noPre-OleOrientering och fotoPreO sportens venner

tirsdag 9. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 5

Kandidat nummer 5 til årets norske pre-o-post 2014 er 6. post under O-treffen som NERO HIL og Østmarka OK arangerte for 31. gang den 15. juni i år.  Konkurransen gikk fra skihytta til Strømmen og Lillestrøm skiklubb, som ligger ved Bråteåsen. Løypas 6. post var en to-skjerms post, hvor det gjaldt å bestemme hvor høyt høydekurvene lå i terrenget.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 6. post, O-Treffen, 15. juni
Dato: 15. juni 2014
Arrangør: NERO HIL og Østmarka OK
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Alf Stefferud
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 6:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 39%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart

Artikler: Pre-Ole

søndag 7. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 5. post fra første dag av Mjøs pre-o som ble arrangert i det gamle brannfeltet sør for Harasjøen i Stange kommune. Femte post var en avstandspost i et A-cluster bestående av tilsammen 5 en-skjermsposter. Dette var en kartlesingspost hvor det gjaldt å lese inn terrengformasjonene. Det å lokalisere steinene som var tegnet inn på kartet kunne være til god hjelp i oppgaveløsningen.
Post 5 inngikk i et A-cluster med 4 andre poster

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 5. post, Mjøs pre-o dag 1, 9. august
Dato: 9. august 2014
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Odd Håkensen, Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 78%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart
Artikler: Orientering.no, Pre-OleOrientering och foto, PreO sportens venner

fredag 5. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 4. post under årets NM i Asker. PreO NM gikk i år fra samme sted som NM-uka, og selve NM-løypa gikk mellom bygningene på Dikemark sykehus. Den fjerde posten var en 2-skjerms post, hvor posten var en skrent. Posten var en falsk post hvor begge skjermene var plassert i tilknytning til den bakre skrenten. Fra siktepinnen var det vanskelig å få øye på skrenten som lå lengst vest.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, PreO NM, 13. september
Dato: 13. september 2014
Arrangør: Asker SK / Lierbygda o-lag
Konkurranse: NM Preo
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 40%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskartet viser at det ikke var noen skjerm på riktig skrent (blå prikk)

Artikler: Orientering.noPre-o-sportens venner, Preoliten.blogspot.no, Pre-Ole.blogspot.no

onsdag 3. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 3. post under dag 2 av O-festivalen PreO på Norefjell siste helg i juni. Dette var en enskjermspost som inngikk i et A-cluster på 4 enskjermsposter. Avstanden til posten var middels lang hvor deltakerne kikke utover en slalombakke. Oppgaven gikk på å lese terrengformasjonene og sammenstille disse med kartet.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 3. post, O-festivalen PreO, 29. juni
Dato: 29. juni 2014
Arrangør: NOFs pre-o utvalg
Konkurranse: O-festivalen PreO, dag 2
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 75%

Linker:
Resultater
Kart

Artikler: Pre-o-sportens vennerOrientering och foto

mandag 1. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 1. post under 2. dag av Fossekallen ILs pre-o-helg 23.-24. august. Dette var en en-skjermspost som skulle stått på nordøstre del av en kolle på toppen av en større li. Deltakerne kunne kun bevege seg langs stien en bunnen av lia. Dette var en falsk post hvor korrekt skjerm istedet var plassert på nesa øst for ringsentrum, i ringkanten.


Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2014 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 12 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. Dette er en liten nedgang fra ifjor, men fortsatt et respektabelt antall, tatt den nordiske og internasjonale terminlista i betraktning. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innspill fra noen av de som har deltatt på flest konkurranser i Norge denne sesongen, samt en vurdering fra redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En jury bestående av medlemmer fra det norske pre-o-utvalget vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.


Arrangement:

Kandidat nr 1: Post 1 dag 2 Fossekallen ILs pre-o
Dato: 24. august 2014
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: Fossekallens PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Tom Bondehagen og Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Arne Ask

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Artikler: Pre-Ole.blogspot.com, Pre-o-sportens venner


søndag 16. november 2014

40 poster på 330 meter - ny rekord?

Björklinge SOK er kjent for å ha korte og spennende løyper, men årets løype var av den ekstreme sorten med hele 40 poster på 330 meter. Dette gir i snitt kun 8,25 meter mellom hver post. Ny PreO rekord?

Første helgen i november er tradisjonen tro avslutningshelgen for nasjonale pre-o konkurranser i Sverige. I år bestod helgen av 3 konkurranser. På lørdag arrangerte OK Linné TempO DM for Uppland, mens OK Rodhen arrangerte den tradisjonelle nattkonkurransen Rodhenloppet. På søndag var det Björklinge SOK som fikk æren av å arrangere finalen i Elitserien 2014.

TempO stasjon 5
Helgen ble som nevnt innledet med en TempO konkurranse. Da dette var DM var det ingen Elite klasse, men en dertil fyldigere A-klasse. OK Linné har en rutinert og erfaren arrangørstab med familien Fredholm i spissen, så her var ingen ting overlatt til tilfeldighetene.

TempO løypa bestod av 5 stasjoner med 6 oppgaver per stasjon, og straffetid var 45 sekunder for hver bom. Oppgavene var varierte og fine, og skiftet mellom skikkelige skogsposter og poster med mer urbant preg. Av de 5 stasjonene var det nok den siste stasjonen som skapte størst problemer for mange.

Vinner og DM-mester ble Ola Jansson, Björklinge SOK. Ola var den eneste som greide å løse samtlige 30 oppgaver, og tok med det en klar seier. Nest best når det gjaldt antall feil å regne var de som hadde 3 feil. Ola fikk en sluttid på 259 sekunder, mens Geir Myhr Øien, Eidsvoll o-lag tok andre plassen med 312 sekunder, noe som var 14 sekunder foran Marit Wiksell, Stora Tuna OK. Deltakeren det var knyttet størst spenning til var mangedobbelte verdensmester Thierry Gueorgiou, Kalevan Rasti. Thierry er ganske sikkert den deltakern i startfeltet som bedriver mest o-teknisk trening per år, men har lite erfaring med TempO. Thierry ble til slutt nummer 15 av tilsammen 49 startende.

Når TempO konkurransen var ferdig gjaldt det å få i seg en matbit før det bar rett videre til Rodhenloppet. Siste målgang i TempO konkurransen var litt over kl. 13, mens det var felles avmarsj til nattkonkurransen allerede 16:15, og mellom de to arenaene var det en times kjøring. De par siste årene har undertegnede ankommet Rodhenloppet akkurat i siste liten, men i år var vi på plass i Olandshallen i Alunda i god tid før avmarsj.

Fellesstart er en tradisjon i Rodhenloppet, og årets fellesstart gikk litt over halv fem. Siden været var av det rufsete slaget var det mørkt allerede når starten gikk. Postene kunne tas i valgfri rekkefølge, men av naturlige årsaker var det naturlig å begynne med postene 1-3, så det ble folksomt i starten. Eliteløypa bestod av 20 poster, og postene var lagt med god margin hva feilposter angår. Ett par reflekser kunne være litt vanskelige å få øye på, deriblant tidspostene, men ellers var det en fin løype. Tidsposten var av det spesielle slaget med svarkombinasjonen B - D - D - B!

Ingen greide samtlige av de 20 postene, men Christian Tingström, GMOK, var raskest av de med 19 poeng, og tok med det seieren. Andre plassen gikk til Widar Taxth Løland, IL Express foran Natt-SM mesteren William Rex.

OK Rodhen leverte nok en imponerende konkurranse, kun en drøy måned etter at de arrangerte 3 SM konkurranser. Alle som har arrangert en pre-o konkurranse vet hvor mye jobb som ligger bak å arrangere en konkurranse, så da vet man hvor imponerende det er av OK Rodhen å arrangere 4 konkurranser på en drøy måned.

Rodhenloppet PreO feiret i år 25 års jubileum, og alle deltakerne  mottok en medalje etter målgang sammen med gløgg, pepperkaker og skumnisser.
Søndag var det klart for finalen i Elitserien 2014. Marit Wiksell hadde i praksis avgjort Elitserien før den siste konkurransen, men det var fortsatt knyttet spenning til hvem som skulle ta de andre pallplassene. Spørsmålet var hvem som ville takle Björklinges kraftanstrengelse best?  Her var KONSENTRASJON stikkordet!

Tomas Jansson hadde lagt ei løype på 40 poster fordelt på to kartutsnitt med 20 poster på hver. Kartene var i vanlig Björklinge ond tegnet av Ola Jansson. Løypa ble innledet med 3 tidsposter av den ikke alt for vanskelig sortene, men postene viste seg å skille godt.
Første del av løypa gikk langs en relativt smal sti, så arrangørene passet på å holde 2 minutters differanse mellom hver startende selv om tidspostene gikk raskere unna enn dette. Helt riktig gjort av arrangøren.

For undertegnede var nok første del på del 1, den mest krevende. Kartet var som vanlig i disse konkurransene veldig nøyaktige og tilsvarende detaljerte. Da flere av de første postene lå på litt avstand, pluss at sikten til disse postene var noe redusert på grunn av skogen, gjorde dette i sum at det ble ekstra krevende å lese inn de små detaljene. På de fire første postene kunne det være litt krevende å lese hva som var neser i forhold til kollen øst for post 4. Det var mange som brukte mye tid på disse postene, noe som var til underholdning for de som stod i kø og ventet på å få starte.
Kart, del 1

Kart, del 2

Etter de 20 første postene hadde løypa ett opphold på et par hundre meter før man gikk løs på de 20 siste oppgavene. Terrenget for del 2 var helt annerledes enn første del. Del 2 gikk i et gammelt grustak, hvor løypa gikk innover i grustaket, mens postene lå opp mot kantene rundt. Postene var krevende også her, så det gjaldt å holde konsentrasjonen opp helt til man hadde stemplet i mål.

Det var ingen som greide å løse samtlige 40 oppgaver, men Martin Fredholm, OK Linné, var alene om å kun ha en feil og vant med det den siste elitserie konkurransen i 2014. Videre var det 7 stykk som hadde 2 feil og raskest av disse var Erik Lundkvist,HJS-Vansbro OK, 2 sekunder foran Christian Tingström. Beste nordmann ble Geir Myhr Øien, på en 10. plass og nest best av de med 3 feil.

Sammenlagt seieren i Elitserien 2014 gikk til Marit Wiksell, selv om det "kun" ble en 9. plass i den siste elitserie konkurransen. Med seier tok Martin Fredholm 50 poeng, og sikret med det andre plassen foran dagens løpsleder Ola Jansson, Björklinge SOK. Den norske deltakelsen i årets elitserie har vært litt sporadisk, men Lars Jakob Waaler, Porsgrunn o-lag, tok femte plassen, og ble med det beste nordmann.

Takk for 3 flotte konkurranser!

Kart og resultater fra alle konkurransene er å finne i arkivet.

Noen bilder fra søndagens konkurranse (alle foto Tomas Jansson):lørdag 11. oktober 2014

Nordisk landskamp 2014

Den 20. - 21. september ble nordisk landskamp i PreO arrangert i Silkeborg i Danmark. Nordisk landskamp er en lagkonkurranse mellom Danmark, Finland, Sverige og Norge hvor hver nasjon kan stille med inntil 2 lag. En nasjon kan stille med flere enn 2 lag, men disse teller da ikke med i den nordiske landskampen, det samme gjelder lag fra andre nasjoner. I tillegg til lagkonkurransen er det kåring av uoffisiell nordisk mester.

Første dag av landskampen gikk i terrenget ved Hårup Sande, men en meget idyllisk samlingsplass i vannkanten av et lite tjern.  76 personer fikk bryne seg på ei 1,8 kilometer lang løype med 22 poster. Terrenget var flatt og selv med en ekvidistanse på 2,5 meter var det ikke veldig tett mellom høydekurvene. Løypelegger Vibeke Vogelius hadde lagt ei krevende løype, som kun bestod av brunbildedetaljer. Det var kun Antti Rusanen som greide å løse samtlige oppgaver. Av postene som skapte størst problemer var første post. Dette var en post som skulle ligge nord på en avlang kolle. Kollen kunne man enten studere fra vest eller nordvest, noe som gjorde det vanskelig å se lengden på kollen. Fra siktepinnen og stien virket det veldig naturlig at B-skjermen stod på rett sted, men det viste seg at denne skjermen stod 7-10 meter for langt vest på kollen.
Første post var en av de postene som skapte størst problem for mange.

Det som var litt spesielt med denne konkurransen, og søndagens konkurranse, var at det ble benyttet en såkalt zero toleranse. PM beskrev denne toleransen på følgende måte:

‘Zero tolerance’: the Finnish proposal on this topic will be applied in these competitions: “at ‘Zero’ controls  where the flags are on different features (such as two spurs), or if there are flags somewhere on the correct feature, the distance from the correct place to the nearest flag should be at least 10% of the viewing distance. Minimum distance on the same feature is at least 5 metres (excluding point features). On point features, the minimum deviation is at least 2 metres or 90 degrees. Most zeros are at least 7 metres away from the correct place”

For undertegnede var det å ta hensyn til zero toleransen til lite eller ingen hjelp. Formålet med zero toleransen er å sette forventet minimumskritere for feilplasseringen av en skjerm for at den skal kunne være falsk (zero). I enkelte tilfeller kan nok dette være nyttig, men i de fleste tilfeller vil dette før til at man blir stående med ennå en vurdering som må gjøres. Ligger skjermen innefor eller utenfor zero toleransegrensen?
På første post dag 1 vurderte undertegnede det som om B-skjermen stod innenfor den angitte zero toleransen.

Antti var som nevnt den eneste personen som greide å løse alle de 22 oppgavene. Videre var det 6 personer som kun hadde en feil. Rasket av disse på tidspost var Erik Stålnacke foran Widar Taxth Løland. Beste nasjon etter 1. dag var Sverige 1, med Norge 1 på andre plass. 

Dag 2 foregikk i hovedsak langs en nedlagt jernbanelinje i Silkeborg Sønderskov vest. Også i dag hadde Vibeke lagt ei krevende og god løype. Løype bestod også denne dagen av 22 poster, og gikk i et mye mer kupert terreng. Det ble en god del bomming, men etter at post 11 ble strøket, var det 5 stykk som hadde alle rett. Det at løypa var krevende kan sees blant annet ved at det ikke var 100% treffprosent på noen av postene, men samtidig at ikke var noen poster som hadde veldig lav treffprosent. Noe som forteller at alle postene var fullt løsbare.

Best under 2. dag var Anna Jacobson, som var 7 sekunder raskere enn Martin Fredholm, og 8 sekunder raskere enn Erik Stålnacke på tidspost. Med full hus dag 2 og kun en feil dag 1, vant Erik Stålnacke den individuelle uoffisielle nordiske landskampen.

Lagkonkurrasen ble suverent vunnet av Sverige 1. Sverige 1 vant med hele 13 poeng foran Sverige 2. Norge 1 ramlet ned til en tredje plass etter en nokså svak dag 2. Dette ble likevel en av Norges beste plasseringer i den nordiske landskampen på mange år. Selv om 3/5 av fjorårets norske lag var bytte ut, gjentok Norge fjorårsbedriften med å ta tredjeplass. Laget bestod av Sigurd Dæhli, Widar Taxth Løland, Lars Jakob Waaler, Martin Aarholt Waaler og Geir Myhr Øien.
Sverige 1 utklasset konkurrentene
Norge 1

Tusen takk til Silkeborg OK for to flotte konkurranse dager. Kart og løyper holdt høy standard begge dager.  Utover de to nevnte konkurransene arrangerte også Silkeborg OK en nattkonkurranse fredag kveld. Kart og resultater fra nordisk landskamp er å finne i arkivet.

Til neste år arrangeres nordisk landskamp i forbindelse med PreO i Väst 15. -17. mai. I tillegg til nordisk landskamp vil det også være prøve-VM foran WTOC 2016.

mandag 15. september 2014

NM gull i TempO til Geir

Det ble meget tett og spennende når årets norske mester i TempO skulle kåres. Det var kun 30 sekunder som skilte de 4 beste og 2 sekunder som skilte sølv og bronse. Gullet gikk til Geir Myhr Øien, Eidsvoll o-lag, mens sølvet gikk til gårsdagens norgesmester i PreO Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn o-lag. Bronsen gikk til Sigurd Dæhli, Løten o-lag, men Arne Vilberg tok fjerde plassen.
TempO NM pallen 2014

Løypa i årets TempO NM var todelt. Første del av løypa gikk i et skikkelig skogsterreng, mens de tre siste stasjonene gikk i "parken" mellom bygningen på Dikemark sykehus. Dette stilte utøverne ovenfor en ekstra utfordring ved å måtte omstille seg fra å løse oppgaver på et relativt grovt kart i målestokk 1:5000 med 5 meters ekvidistanse for så å avslutte konkurransen på et sprintkart i målestokk 1:5000 med 2 meters ekvidistanse.

3. oppgave på første stasjon
De fire første stasjonene bestod av 3 oppgaver som skulle løses ved å velg mellom 5 skjermer, eventuelt at ingen av skjermene var korrekt. Resultatlista viser at det ble mye bomming på disse stasjonene, og da spesielt på første stasjon. Her var det kun Arne Vilberg som hadde korrekt svar på alle oppgavene. At ikke flere enn Arne greide den siste oppgaven er litt overraskende. Dette var i utgangspunktet en grei oppgave da "aktuell skjermen" stod på en liten nese flere meter fra høydepunktet. Grunnen til at mange likevel bommet på denne oppgaven var nok at svaret ble avgitt litt for fort, samt at høydepunktet lå ca. 90 grader til høyre for sikteretningen.

Etter at de fire første stasjonene var løst var det et lengre opphold i løypa, hvor deltakerne beveget seg over til Dikemark sykehus. Her var den første stasjonen i nærheten av de to siste postene i lørdagens PreO NM.
På den femte stasjonen stusset nok de fleste veldig når de fjernet dekkarket, og det var nok flere enn undertegnede som ikke fikk noe til å stemme. Undertegnede brukte nok 10-15 sekunder før han fant ut at kartene var orientert 180 grader feil. Når dette ble oppdaget ble det straks mye greiere å gå løs oppgaven, selv om det tok et par-tre oppgaver før man forstod at alle kartene var orientert feil vei. Alle hadde lange svartider på denne stasjonen, og hvor mye ekstra tid man la igjen på grunn av karttrøbbelet varierte nok mye fra person til person.
Når løypelegger og teknisk delegert ble klar over feilen var de raske til å stryke hele stasjonen. En helt riktig avgjørelse.

Nordvest for høydepunktet
er det et grått felt på kartet
På de to siste stasjonene gikk oppgaveløsningen stort sett greit, med gode treffprosenter på de fleste oppgavene. På den siste stasjonen var det igjen kun Arne Vilberg som greide alle oppgavene, da han var den eneste som svarte rett på siste oppgave. Her var oppgaven "berg i dagen", men den aktuelle skjermen var plassert på høydepunktet rett ved siden av. Noe av grunnen til den lav treffprosenten var nok at det var vanskelig å se at det var tegnet et grått felt på kartet. Når man kun kikker på kartet ett sekund eller to, så fikk man inntrykk av at det var et grønt felt på hver side av høydepunktet.

Medaljene ble overrakt av
NOF president Einar Tommelstad
Etter at 5 stasjon ble strøket så ble det klart at gullet gikk til Geir, foran Martin Aa. og Sigurd på henholdsvis sølv og bronse. Fullstendige resultater, samt kartene, er å finne i arkivet.

Selv om det var Asker SK som var arrangør av NM-uka, var det Lierbygda o-lag med Arne og Eldrid Ask i spissen som hadde tatt ansvaret for pre-o konkurransene. I tillegg til at Arne var løypelegger for de to NM konkurransene var han også løypelegger for NM-prologen på fredag. Alle som har arrangert en pre-o konkurranse vet hvor mye jobb det er med å arrangere en slik konkurranse, så hvor mye jobb Arne og Eldrid har hatt med disse tre konkurransene kan man nesten ikke forestille seg. Som TD har Arne hatt med seg Egil Sønsterudbråten på fredag og Jan Erik Haug på lørdag og søndag. Vi er meget takknemlige for at dere har tatt på dere denne jobb. At det kan glippe på et punkt eller to er fort gjort, det vet alle som har arrangert en slik konkurranse.
Takk for helgens arrangement!

lørdag 13. september 2014

NM gull til Bråten og Waaler

Vetle Ruud Bråten og Martin Aarholt Waaler delte gullet under dagens PreO NM etter at begge oppnådde 17 poeng og brukte 6 sekunder på de to tidspostene. Konkurransen fant sted på Dikemark i Asker, hvor samlingsplassen var lagt til Stinaløkka, samme sted som dagens NM mellomdistanse ble avgjort.

Siktepinnen for 2. post var rett
vest for post 1. For å få bedre
innsyn mot skrenten var det
mulig å gå helt rundt til 13. post
Løypelegger Arne Ask hadde lagt ei variert og spennende løype inne blant bygningen på Dikemark sykehus. Løypa bestod av i alt 20 poster og 2 tidsposter, hvor tidspostene var av den enklere sorten. Slik som det ofte er, var det også i dag enkelt poster som bød på litt ekstra utfordring for deltakerne, hvor 2. post var en av disse. Her var posten "Skrent", men fra veien hvor deltakerne hadde lov til å gå var det veldig vanskelig å se noen skrent inne i et relativt tett krattet. Det var greit å se de to skjermene som utgjorde oppgaven, men å se hva som var skrent og ikke var ikke lett. Hadde man valgt å gå hele veien rundt til 13/14 post kunne man muligens ha fått litt bedre innsyn til skrenten, men da dette var langt å gå var det trolig ingen som valgte å benytte seg av denne muligheten.

En av de andre postene det ble bommet mye på var 4 post. Dette var en artig og krevende post hvor det med første øyekast kunne se ut som om B-skjermen hang på den riktige skrenten, men som man etter en nærmere kikk kunne se at hang på skrenten lengre bak. Mange ble nok litt lurt av at det kun se ut til å være en knekk på skrenten hvor skjermen hang, men de som jobbet godt fikk betalt for jobben.

Posten med klart lavest treffprosent var 17. post, som det kun var 1/4 av utøverne som greide å løse. Avstanden fra veien og inn til posten, pluss hva man hadde å lese på av detaljer rundt posten, gjorde det vanskelig å avgjøre at denne posten kun hang få meter feil.

På de resterende postene fordelte feilene seg nokså jevnt utover, og det var kun 2 poster som samtlige deltakere hadde korrekt. Løypa bød på en fin miks av både krevende og noe enklere poster, men det gjaldt å holde fokus og konsentrasjonen opp hele veien, slik at man ikke gjorde noen unødvendige taber selv på de enklere postene. Tidspostene var som nevnt ikke alt for krevende, men tidene varierte fra 6 til litt over 30 sekunder, så de viste seg å skille godt, selv om dagens to beste brukte akkurat like lang tid. Disse to var også de raskeste av alle på tidspost.

Gullet gikk til Vetle fra Raumar og Martin fra Porsgrunn, mens bronsen gikk til Geir Myhr Øien, Eidsvoll. Disse fikk følgene av Sigurd Dæhli, Lars Jakob Waaler og Alf Stefferud på podiet. Sigurd og Lars Jakob delte 4. plassen.

Kart, løsningskart og fullstendige resultater fra dagens NM er å finne i arkivet.

I morgen er det klart NM i TempO. Dessverre er startfeltet en del mindre enn man hadde håpet, men kamp om medaljene blir det nok like vel, selv om fjorårets norgesmester i TempO ikke er å finne på startstreken.

mandag 8. september 2014

US Champs

In the occasion of Martin spending his autumn in the US, here is a blog post written in english for a change.

The date was August 9th, the place was M Lazy C Ranch say 40 miles west of Colorado Springs, Colorado, the elevation was 2500m (higher than all of Norway!) and the event was the US TrailO championships. It was organized together with the US Classic Orienteering Championship.


Map from US Classic champs day 1
In total 53 competitors took part in the TrailO champs, another 13 people did the recreational course. That certainly is an impressive amount of people we can only dream about getting to the national champs in TrailO in e.g. Norway in the near future. It is certainly worth mentioning that most of the competitors also did the FootO, actually also the planner and main organizer, Sharon Crawford, ran the same day she organized the competition. I had realized this upon making my entry, so of course I entered as well. A day before the event I did however realize that the course I had entered was way to though considering my training hours the last month, the elevation and that I really didn't want to be exhausted when doing the TrailO -- after all that was why I was there. So I chickened out and managed to change class, sort of... Something went wrong so I ended up running the same course as "the elderly" (F65 and M75 and beyond) and being placedin the F95+ class as the only competitor, and disqualified (I did punch everything correctly, but they didn't want to make a hazzle for the prize givings etc.) The course was 4.3 km long, flat, extremely good visibility and only one route choice to each control: straight! I did it running 4.458m, in 24'27'' and had 14 minutes down to the second best time, which in their defence really isn't who I should compare myself to...

Nice terrain! Hard to the the difference between the knolls
and boulders (both on the map and in the terrain)
Here most scandinavian planners would have used a
with 3-4 controls, here there were only 1 unfortunately.
Let's return to the TrailO. The competition started off with something new for me: Timed controls using SportIdent! You punch to start when you are ready and may then remove the cover sheet, you solve the controls and punch in the right boxes as you go. There might be some problems if you want to say the same flag consecutively, but otherwise it worked out well. The terrain was well suited for trailo, the map was eeh, far from perfect, but I was perfectly aware of that before I started and adjusted my technique according to that. I finished the 16 control course just below the time limit, as usual. This time I was a little lucky in terms of the timing as when I realized there was no additional puncher to start the timing for the course, I had taken it for granted that the timing started when I punched the last control on the timed control, but actually it was suppose to start when I punched the starter BEFORE the timed controls. Anyway, I had a 16 seconds margin and everything turned out fine. I was not overly enthusiastic when I realized I had 3 mistakes, but speaking to people I turned out I was not alone doing these mistakes -- and most people had done some additional ones as well. Sooo, complaints were made, not one, not two, not three.... A LOT! Apparently this was not an uncommon sight at US events. As I was only experienced TrailO competitor not competing for the US Champs trophy (only US citizens are allowed to do so) I was asked to replace a protesting jury member.

Planner Sharon Crawford (to the left) with a pile of complaints
I had never been in a jury before, and this was certainly a good time to do it as it was an important event for the others, but not for me, hence I accepted it. I was sent out in the forest with 3 other jury members to check out 5 of the 16 controls on the course. I don't think any of us expected that we would be out in the forest for more than 3 hours, missing the whole banquet and being interrupted by the darkness. The jury process was interesting -- much harder than I expected and I we could certainly have argued well for other solutions to the protests in the end. I certainly got more respect for jury decisions after this experience. We ended up voiding 2 of the controls. Also, a new rule for US trailo events (probably introduced to decrease the number of protests) says that those making a control protest that does not lead to a voided control should get half a point penalty if the jury does not decide to waive it. We ended up waiving the penalty for two of the unvoided controls, as we were close to ending up voiding them, but upholding it for the last unvoided control as the majority of us though that it was unnecessary and unreasonable to protest on this control. I think the idea behind this rule is good, even though I am not sure whether it is the way to go. It will however be very interesting to see if it actually gives the intended effect -- and not just that protests are only signed by the poorer placed competitors...

Anyway, I had a very nice time in the forest and it was very nice getting to know the other members in the jury and discussing mapping issues and solution techniques with them onsite. One thing that really caught my mind working in the field was that on a map that was upscaled from 1:15000 the compass seemed to be very frequently used. Personally I did not use a single bearing (I did one just to test and it was completely off), but put my compass in my pocket and read the map, and I think that worked out fairly well.

In the final results I ended up on a fine second place. I always want to win, but I was happy with a second place over here in my first TrailO event outside Europe, and I did fortunately beat Marc Laurenstein. The winner of the US Champs in TrailO 2014 was Mike Poulsen, CROC.
On the top of Pikes Peak at elevation 4305m

To wrap it up, it was a very nice weekend, I did meet a lot of very friendly TrailO people and it certainly was a pleasure taking part in the competition. In order to catch my flight on Sunday I did make it to the Sundays FootO event, which was supposed to be more challenging (there was no TrailO on Sunday). By the way, I visited Pikes Peak 4300m above the day before the competition -- it was simply amazing!

Maps and results from the trailO event are as usual available in our map archive.
Back in California I have an uspecified plan of arranging a TempO training/small competition/something at the Stanford campus. There exists a map of the campus which actually is well suited for sprint, but it is drawn in 1:7500 and then obviously generalized to much for trailo. Also, the campus is being rebuilt continuously, so even if the map is just 4 years old, some area are unusable.  Hopefully I will have time to do some mapping in order to make it work for the purpose. Only time will tell...


1:7500 scaled ISSOM map of the Stanford campus.
(Next weekend it is time for the Norwegian Champs in TrailO, which I will not compete in for the first time since I started doing TrailO 6 years ago. It is hard to guess a result, but somebody have to get the pressure. I think the gold will go to Geir Myhr Øien in PreO and Vetle Ruud Bråten in TempO (after a really tough fight with Lars J. Waaler). And watch out for Sigurd Dæhli!