søndag 26. desember 2021

Avstemming årets pre-o-post 2021

Alle de 10 kandidatene til årets norske pre-o-post 2021 har i løpet av desember blitt presentert her på bloggen. For å avgjøre hvilke tre kandidater som skal gå videre til juryen, - som kårer den endelige vinneren, er det på tide å åpne årets avstemming. Vi håper derfor at så mange som mulig stemmer - se skjema nederst i artikkelen.

Frem til og med 2016 var regelen at maksimalt en post fra hver konkurranse kunne gå videre til finalerunden, men i de senere år er det de postene som har fått flest poeng, uavhengig av hvilken konkurranse de kommer fra, som går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 5. januar. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 10 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener var den beste og således fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi poeng til en kandidat en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse* når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene man stemmer på, noe vi oppfordrer dere til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalistene vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de ti kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sine rangering per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Frist for å avgi stemme er 5. januar 2022.
Avstemningen er avsluttet!Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!


* E-post adressen blir kun benyttet til å kontrollere at samme person ikke avgir flere enn en stemme, og vil bli slettet så snart resultatet av avstemningen foreligger.

onsdag 22. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er post 21 i Elite løypa i pre-o arrangementet Fredrikstad SK hadde den 10.oktober. Konkurransen gikk fra Rødsmyra skole, samme arena som i 2019, men løypene gikk i et helt annet terreng enn for to år siden.

Post 21 var en A-C oppgave, men i realiteten var det en 2-skjerms post, da A-skjermen kun var aktuell for post 20. Post 21 var en fin kurvelesingsoppgave. Da det var litt lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene kunne det være krevende å få et godt bilde av de små terrengformasjonene. Ved å fortsette stien bort til siktepinnen for post 22 fikk man et bedre innsyn i terrenget. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10: 21. post, Fredrikstad PreO, 10. oktober
Dato: 10. oktober 2021
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Per Stålnacke

Post 21:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 57%

Løsningskart

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

mandag 20. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 9

Den niende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er O-treffens post 17. O-treffen ble i år arrangert for 38. gang i et skikkelig ruskevær. Heldigvis hadde arrangørene Østmarka OK og NERO HIL fått låne Bråtejordet skole slik at man kunne oppholde seg innendørs før og etter konkurransen. Til og med starten var denne dagen lagt innendørs. 

Post 17 var en A-B oppgave hvor posten skulle ligge nordvest på ei nese. Det var mange små neser på kartet, men i praksis var den aktuelle nesa en del av en lengre rygg. Ved å lese kurvene nøyaktig viste det seg at ingen av de to skjermene var korrekt plassert. Dessverre var det gule området nord for posten ikke helt presist tegnet inn. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 17. post, O-treffen, 3. oktober
Dato: 3. oktober 2021
Arrangør: Østmarka OK, NERO HIL
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Alf Stefferud

Post 17:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 54%
Løsningskart
Løsningskart
lørdag 18. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 8

Den åttende kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 16. post under pre-o konkurransen som Fet o-lag arrangert fra Hvalstjern skistadion. Løypene fulgte grusveien sørover fra skistadion. Kartet var et ordinært o-kart, nytt av året, oppforstørret til 1:5000 med 5 meters ekvididistanse.  

Post 16 var en to-skjerms oppgave hvor posten skulle ligge nord på ei nese. Da det var ganske tett vegetasjon i området var det ikke like lett å få god innsikt til terrenget alle steder. De to skjermene var plassert så nærme høydepunktet i kanten av postringen at ingen av dem kunne stå nord på nesen. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 8: 16. post, Fet PreO, 2. oktober
Dato: 2. oktober 2021
Arrangør: Fet o-lag
Konkurranse: Fet Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Kjell Ingvaldsen
Teknisk delegert: -

Post 16:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 56%onsdag 15. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 14. post under PreO-NM. Norsk mester i PreO 2021 ble Arno Lilja Grønhovd, Modum o-lag. NM sølvet gikk til Sigurd Dæhli, Løten o-lag. Martin Jullum, Halden SK, tok bronse medaljen.  

Post 14 var en A-C oppgave hvor posten skulle være en tydelig nese. I området hvor nesen lå var det relativt åpen skog og fra lysløypa og ned til skjermene var det nokså god sikt. Selv om det var litt avstand fra lysløypa og ned til skjermene var det ganske greit å lese inn de forskjellige terreng formasjonene. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 7: 14. post, PreO-NM, 14. august
Dato: 14. august 2021
Arrangør: Nydalens Skiklubb
Konkurranse: PreO-NM
Klasse: NM
Løypelegger: Sondre Ruud Bråten
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 14:
Antall skjermer: 3
Rett svar: A
Riktig svar i %: 67%

Løsningskart


mandag 13. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 13. post under andre dag av Nordisk landskamp. Årets Nordiske landskamp ble vunnet av Sverige, foran Finland og Norge. Antti Rusanen fra Finland var den eneste som greide å ha samtlige 63 poster (29+34) korrekt. Antti ble med det uoffisell nordisk mester 2021. 

Post 13 var en A-C oppgave hvor man skulle avgjøre om noen av de aktuelle skjermene var plassert ved riktig skrent. Skrenten som utøverne skulle lokalisere var på andre siden av Rokoelva i forhold til veien utøverne gikk på. Vegetasjonen på begge sider av elva gjorde at sikten var litt variert. Det var mange små skrentformasjoner i området, men under den rette skrenten stod det ingen skjerm. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 6: 13. post, Nordisk landskamp, 19. september
Dato: 19. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 2
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 13:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 80%

Løsningskart

lørdag 11. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er 11. post under Modum o-lag sin PreO konkurranse søndag 31. oktober.  Konkurransen var den siste av i alt ni konkurranser som inngikk i årets Norgescup i pre-o. Sammenlagt vinner av cupen ble Geir Myhr Øien, Ringsaker o-klubb.

Post 11 var en A-C oppgave hvor man skulle avgjøre om noen av de tre skjermene var plassert på riktig kolle. I dette tilfellet var ingen av skjermene plassert på rett kolle. Gikk man tilbake til stikrysset og veien videre oppover kunne man relativt greit se den riktige kollen og at det ikke stod noen skjerm der. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 11. post, Modum PreO, 31. oktober
Dato: 31. oktober 2021
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd
Teknisk delegert: Leif Eriksson

Post 11:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 93%


Løsningskart

onsdag 8. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er niende posten under PreO-NM som Nydalen SK arrangerte fra Korsvoll skole. Løypelegger Sondre Ruud Bråten hadde lagt ei variert løype på 24 poster i lysløypa nord for Korsvoll skole. 

Post 9 var en en-skjerms post hvor man skulle vurdere om skjermen stod rett plassert i søkket. I dette tilfellet var skjermen plassert i et side-søkk til hovedsøkket som skjermen egentlig skulle vært plassert i. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 4: 9. post, PreO-NM, 14. august
Dato: 14. august 2021
Arrangør: Nydalens Skiklubb
Konkurranse: PreO-NM
Klasse: NM
Løypelegger: Sondre Ruud Bråten
Teknisk delegert: Marianne Dæhli

Post 9:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 78%


Løsningskart

mandag 6. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er sjette post under PreO konkurransen som Ås IL arrangerte på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). PreO-løypa gikk hovedsakelig på et beiteområde nordvest for campus. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 16 poster. 

Post 6. var en kartlesningspost hvor man skulle lese inn rett kolle og vurdere om skjermen stod på foten av kollen. Posten av en A-E post, dvs. med 5 skjermer, men det var kun en skjerm som var aktuell for denne posten. De resterende skjermene var aktuelle mtp. løsningen av post 7 og 8. Den aktuelle skjermen for post 6 var i dette tilfellet plassert 40-50 meter unna rett kolle, men dette var det kun et fåtall utøvere som registrerte. Området hvor skjermen sto lignet på mange måter på området der hvor skjermen skulle ha vært plassert. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 6. post, PreO Ås, 9. oktober
Dato: 9. oktober 2021
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Svein Jakobsen

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 23%


 Løsningskart

lørdag 4. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er den fjerde posten under dag 2 av Nordisk landskamp i Løten den 19. september. Utgangspunktet for konkurransen var Skytterhuset i Løten. Løypa bestod av to deler, hvor den første delen bestod av 10 poster mens del to hadde hele 24 poster.

Post 4 var en 3 skjerms post, hvor de tre skjermene var felles for både post 3 og 4. Posten var i et område med mange små detaljer hvor det gjaldt å være nøyaktig både i kartlesingen og omsetting av terreng til kart. Med god kartlesing kunne man se at det ikke stod noen skjerm på den riktige nesa.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 4. post, Nordisk landskamp, 19. september
Dato: 19. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 2
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 4:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 66%
Løsningskart


onsdag 1. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 1

Årets pre-o sesong startet med at samtlige konkurranser som var planlagt på våren måtte avlyses/flyttes følge smittesituasjonen i landet. På grunn av at flere arrangement måtte flyttes ble det en aktiv høstsesong med relativt mange konkurranser. Totalt ble det avholdt 8 ordinære nasjonale og internasjonale PreO konkurranser i Norge i løpet av drøye to måneder. 

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 2 under første dag av Nordisk landskamp som Løten o-lag og Ringsaker o-klubb arrangerte fra skytterhuset i Løten. Løypa bestod av to deler med en tidspost mellom del 1 og 2. Tilsammen fikk deltakerne bryne seg på 29. poster hvor av det kun var tre deltakere som greide å få "fullt hus".

Post nummer 2 var ei nese i et relativt flatt område. Selv om område var relativt flatt var det et markant søkk som utgjorde bakkanten av nesa – riktignok ett søkk det var krevende å få tak på fra veien utøverne måtte følge. Dette var en oppgave bestående av tre skjermer hvor det var mange som til slutt valgte å svare A i stedet for C som var det rette svaret.

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 2. post, Nordisk landskamp, 18. september
Dato: 18. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 1
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 40%

Løsningskart