mandag 28. oktober 2013

DM og Elitserie i Halmstad

I helgen arrangerte Hallands OF disktriksmesterskap og den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske Elitserien ved Tylösand i Halmstad. Det var den ferske løypeleggeren Mikael Aftervik som sammen med kontrollør Roger Andersson stod for løypene under DM lørdag, mens Roger Andersson stod for løypene på lørdag med Mats Tellqvist som kontrollør.

Skjerm C-F på tidspostene under DM.
Lørdagens konkurranse hadde som alle DM-konkurranser A-klasse som den mest krevende klassen. På forhånd kunne arrangøren opplyse at kartet ikke var pre-o-revidert og at de av hensyn til en del nye lokale utøvere hadde lagt en nokså enkel løype (med noen kluriga kontroller). Løypa holdt jevnt over god kvalitet og i hovedsak gikk på flott kartlesing. Som arrangøren på forhånd hadde varslet var det en del litt vel enkle poster, men det var også noen mer krevende oppgaver. Spesielt vil undertegnede spesielt trekke frem 5. og 14. post som særdeles gode oppgaver. Etter målgang var det tid for tre tidsposter. Disse var langt fra enkle og det ble brukt både lang tid og bommet friskt på disse. En ørliten roteringsfeil på tidspostkartene og litt upresis skjermplassering kan kanskje ta noe av skylden for lang tidsbruk, men oppgavene var definitivt løsbare. Det var 8 utøvere som greide å prikke inn alle de 20 oppgavene, og raskest av disse var Martin Jullum foran Inga Gunnarsson og Jouko Virta, der sistnevnte også ble distriktsmester. Det bør nevnes at også to nordmenn til var blant de 8 med alle rett, Widar Taxth Løland på 5. plass og Egil Sønsterudbråten på 6. plass.

På søndag var det klart for den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske elitserien. Status var at Stig Gerdtman måtte vinne og Martin Jullum måtte havne utenfor topp 5 for at spenningen skulle beholdes og ikke sistnevnte skulle innkassere sammenlagtseieren. Konkurransen gikk helt ut mot kysten i et veldig flott sanddyneterreng perfekt egnet for pre-o. Dagens kart var heller ikke pre-o-revidert til konkurransen, men var oppdatert i forbindelse med O-ringen ifjor. Løypelegger Roger Andersson hadde lagt mange meget gode kartlesingsoppgaver i de flotte sanddynene. Etter løypa var det 3 tidsposter som også gikk på flott kartlesing. Litt dumt var det riktignok at tidspostene var lagt slik at deltakerne klart og tydelig kunne se dem mens de stod i køen. Det bør unngås om det lar seg gjøre for at alle skal få like forhold.
Dessverre var det ved post 17. gjort en feil ved avsnitsling av noen av skjermene slik at antall skjermer ikke samstemte med det som var oppgitt i postbeskrivelsen. Først ble to svar godtatt på denne posten, men da det viste seg at noen ikke hadde stemplet grunnet denne feilen ble posten etter noe om og men strøket - en avgjørelse som med enkelhet kunne vært tatt straks den tekniske feilen ble oppdaget uten noe mer oppstyr. Slike feil kan skje selv den beste og gjør faktisk ingen skade på konkurransen så lenge arrangør tar konsekvensen av det og stryker posten med en gang.
I den øvrige løypa viste det seg at det var mye bomming på tre poster: 5, 13 og 14, mens de resterende postene hadde ganske ordinære treffprosenter. Etter noe om og men ble det rettet en klage til arrangør på post 14, som var felles post i både E, A og B-klassen, der treffprosenten var på hendholdsvis 4, 13 og 27 prosent. En slik skala på treffprosenten er gjerne en indikasjon på at ikke alt er helt som det skal. Arrangøren tok en titt på posten og bestemte seg så for å stryke den, noe de fleste var enige om at var en riktig avgjørelse. Post 5 var forøvrig falsk med ca 3m margin der kurvebildet ikke var helt perfekt, mens post 13 skulle sitte omtrent 5-6m fra en bekkekant mens korrekt skjerm C så ut til å sitte maksimalt 1m unna denne kroken, og skjerm D ca 10m unna. Etter de to strykningene var det klart at Martin Fredholm skulle ta en veldig klar seier. Fredholm greide på imponerende vis å prikke inn alle postene, mens nest bestemann hadde 2 feil. Martin Jullum var raskest av de med to feil og tok dermed 2. plassen og sikret dermed sammenlagtseieren i Elitserien.

Skjerm B-E ved post 5. Korrekt punkt er nærmere den lille grana,
litt avhengig av hvordan man tolker kurvebildet.
Skjerm C og D ved post 5.
Takk til arrangørteamet for fine konkurranser. Det ble yntet frempå at man bør være varsom med å klage til nye arrangører, og det er så absolutt riktig. Pre-o er imidlertid en sport der subjektive meninger til dels er avgjørende og det vil det alltid være noen som er misfornøyde med enkelte ting. Diskusjoner etter målgang er altså en del av sporten - slik vil det alltid være. Det er selvsagt viktig at man sier fra på en ryddig måte (noe som ikke alltid er så lett i "kampens hete") og ikke overøser spesielt nye arrangør med negative kommentarer. Alle som arrangerer pre-o gjør dette helt frivillig og det er definitivt veldig mye jobb og krevende å arrangere, men det er også mange som reiser land og strand rundt og bruker mye tid og penger på å delta på konkurranser rund omkring. Dermed må det være tillatt å si ifra på en ryddig måte når man mener det er gjort vesentlige feil som i stor grad påvirker resultatet.

I Halmstad er det veldig mye bra å bygge videre på, det finnes mye utmerket terreng (spesielt de åpne sanddynene vil vi se mer av!) og en dyktig arrangørstab. Med pre-o-revidering av kartene som brukes og ved å ta til seg innspill fra deltakere i evalueringen av konkurransen og postene, så kan det bli veldig gode pre-o-konkurranser i Halmstadregionen de kommende årene.

Kart og resultater fra helgens konkurranser finnes i kartarkivet. Sammenlagtstilling i Elitserien kommer trolig straks her - Elitserien som avsluttes med i Uppland med Björklinges konkurranser førstkommende søndag.

onsdag 16. oktober 2013

Norgescupavslutning i Stavanger

Stavanger orienteringsklubb var arrangør av årets to siste norgescup konkurranser 12-13 oktober 2013. Dessverre var startfeltet en del mindre enn hva arrangøren hadde håpet på, men de som hadde tatt turen til Stavanger denne helgen fikk oppleve et utrolig flott oktobervær med strålende sol, vindstille og et tosifret antall varmegrader.
Flott oktobervær i Rogaland
Lørdagens konkurranse ble avholdt i Ølbergskogen som ligger like ved Stavanger lufthavn, Sola. Kartet var et sprintkart i målestokk 1:4000 med 2,5 meters ekvidistanse og utgitt i 2011, men revidert i 2013. Terrenget var flatt med flere gamle lagerbunkerser, mye stier og veger med god framkommelighet i åpen furuskog med noe undervegetasjon. Løypelegger Knut Terje Ovesen hadde lagt ei løype på 1,3 kilometer med 20 poster, hvor en stor del av postene var bedømmingsposter.

Etter hvert som deltakerne kom i mål viste det seg at den ene etter den andre kom inn med et stort antall feil. Ettersom løpet manglet kontrollør, ble det bestemt at en delegasjon ledet av Jan Erik Haug fikk i oppgave å kontrollere fasiten på noen av postene. Dette førte til at 3 poster ble strøket, mens svaret på 19. posten ble endret fra B til Z, da arrangøren hadde skrevet feil i oppgitt fasit.
Post 4 i eliteklassen var en av postene
som ble strøket (Foto: Stavanger OK)
Vinner av eliteklassen ble Martin Jullum med 17 av 17 mulige poeng etter stryking av 3 poster. Han var ett poeng for Lars Jakob Waaler på andre plass, mens Geir Myhr Øien var ytterligere ett poeng bak på en tredje plass. Konkurransens tidsposter var relativt greie, noe som resultatlista tydelig viser, da alle i eliteklassen hadde korrekt svar på begge tidspostene. A-klassen ble vunnet av Espen Fyhn Nilsen fra Sandnes IL.

På søndag var det klart for årets siste norske pre-o-konkurranse i kystterrenget ved Kvernevik. Været var fortsatt like strålende som dagen i forvegen, og når løypa gikk i et helt åpent terreng bestående av lyng, gressbevokst myrer og berg i dagen ble dette en utrolig flott konkurransedag. Løypa fulgte en flott tilrettelagt turveg. Den 16. posten var rett ved siden av monumentet etter Alexander Kjelland ulykken i 1980.
Post 14-16 søndag

Søndagens løype bestod av 18 poster som innehold en fin miks av kartlesings- og bedømningsposter. Sprintkart fra 2012 var dessverre litt i groveste laget for eksakt linje og avstandsmåling, så her gjaldt det å finne riktig nivå mellom tydelig falske og forventet unøyaktighet i kartet. Av de 18 postene var det post 15 og 16 som hadde lavest treffprosent. På post 15 var myra i virkeligheten noe mindre enn hva som var tegnet på kartet, mens på 16. post hadde søkket en noe annen formasjon, enn hva kartet gav uttrykk for. På vei fra mål tilbake til samlingsplass var det klart for to tidspost oppgaver. Oversiktig terreng og god spredning på de 5 flaggene, gjorde oppgavene greie. Martin Jullum var raskest på tidspost begge dager, med en svartid på kun 3 sekunder begge dager.
Post 14, i bakgrunn sees Alexander Kjelland monumentet
Ingen greide rett svar på alle søndagens 18 oppgaver, men nærmest var Geir Myhr Øien med kun en feil, noe som holdt til seier. Nummer to ble Lars Jakob Waaler med 16 poeng og 4 sekunder. Med kun 4 sekunder på tidspost hadde Lars Jakob god margin ned til Egil Sønsterudbråten som også hadde 16 poeng, men 15 sekunder på tidspost. Egil ble med dette nummer tre 10 sekunder foran Jan Erik Haug som også hadde 16 poeng. Vinner av A-klassen ble Knut Feldmann, Stavanger OK.

En del bilder fra helgens konkurranser er å finne her:
- Norgescupavslutning Stavanger 2013
- Stavanger OK sin hjemmeside
- Pre-Ole

Sluttstillingen i Norgescupen viser at sammenlagtseieren gikk til Martin Jullum (76 poeng), Halden SK, med 2 poengs margin ned til Lars Jakob Waaler (74 poeng), Porsgrunn o-lag. Nummer tre ble Geir Myhr Øien (62 poeng), Tynset IF.
Pallen i Norgescupen ble lik pallen under årets TempO NM
Sammenlagtseieren i A-klassen gikk til Liv Horntvedt (72 poeng), Lia IL. Nummer to ble Thorunn Aamodt Ovesen (66 poeng), Lardal OL. Nummer tre ble Gro Kristin Haug (65 poeng), Østmarka OK.

Kart og resultater fra årets to siste konkurranser er å finne i arkivet.

Selv om den norske pre-o sesong med dette er avsluttet, gir ikke de norske pre-o utøverne helt slipp på årets sesong. Noen reiser til Halmstad den 26.-27. oktober, og noen reiser til Uppland 2.-3. november.

Takk til Stavanger OK for helgens to konkurranser. Vi håper å få komme tilbake til Stavanger på flere pre-o konkurranser.

torsdag 10. oktober 2013

Norgescupen avgjøres i Stavanger

Løypelegger Knut Ovesen i helgens
konkurranseterreng.
Foto: Stavanger o-klubb
Til helgen arrangerer Stavanger o-klubb de to siste konkurransene i årets norgescup i pre-o. Dette er første gang Stavanger arrangerer en norgescupkonkurranse i pre-o. I fjor arrangerte de en lokal konkurranse i samarbeid med Arne Ask, som har mange års erfaring med pre-o. I år er leder av pre-o utvalget, Knut Terje Ovesen, som er løypelegger.

Helgens kart og terreng ser meget spennende ut. Begge konkurranser foregår helt ute ved kysten, noe som blir en uvant situasjon for oss østlendinger. Lørdagens konkurranse går rett utenfor Sola lufthavn Stavanger, mens søndagens konkurranse går fra Kvernevika skole. I innbydelsen beskrives de to konkurranseområdene på følgende måte.

Kartutsnitt lørdag
Lørdag:
Ølbergskogen ligger i sørenden av Solastranden er et flatt terreng med sandbunn. Nordenden av kartet dekker sørenden av sandstranden. Resten av området er tidligere militært område med flere lagerbunkerser, med mye veger og stier med god framkommelighet i åpen furuskog. Underlaget er typisk Jærterreng med godt jordsmonn på morene, men mindre stein enn lenger sør på Jæren.Kartutsnitt søndag
Søndag:
Kvernevik er den vestligste bydelen i Stavanger og ligger rett i mot Nordsjøen. Terrenget i vest er helt åpent med lynghei, berg i dagen og myrer med gress. En god turveg går gjennom området. Monumentet etter Alexander Kjelland ulykken står på en høyde nær sjøen. Østre del av kartet er boligområde med mindre grøntområder.
Foran helgens to avgjørende konkurranser skiller det kun 4 poeng mellom Martin Jullum og Lars Jakob Waaler i norgescupen. Disse har en så stor luke ned til nummer 3 ,Widar Taxth Løland, at Widar selv med 2 seiere ikke har muligheten til å ta igjen de to i tet. Dermed står kampen om norgescup tittelen 2013, mellom de to som ble nummer 1 og 2 i europacupen. Kampen om 3. plassen er fortsatt åpen. Det er flere utøvere som har muligheten til å ta den siste pallplassen med to gode konkurranser i Stavanger. Stillingen i norgescupen før de to siste konkurransene finnes her.

A-cupen avsluttes også til helgen, og denne ledes av Liv Horntvedt. Liv er ikke påmeldt helgens konkurranse, og dermed har Gro Kristin Haug og Gerd Yttervik gode muligheter til å gå forbi Liv.

Årets norgescup i temp-o skulle også etter planen ha blitt avgjordt i Stavanger. Nå har denne konkurransen blitt avlyst, og dermed er temp-o-cupen allerede avsluttet. Seieren i gikk til Martin Jullum, Halden SK. Martin innledet TempO-cupen med to 2. plasser, men med seier i de to siste konkurransene sikret han TempO-cup seieren med 2 poeng foran Lars Jakob Waaler, Porsgrunn o-lag. Nummer tre ble Geir Myhr Øien, Tynset IF. Sluttstillingen i temp-o-cupen kan sees her.

Mer info om helgens konkurranser er å finne på Stavanger o-klubb sin hjemmeside. Les også orientering.no sin forhåndsomtale av konkurransene.

tirsdag 8. oktober 2013

Dobbelt norsk i Europacupen

7 nordmenn deltok i helga i de to avsluttende delkonkurransene i European Cup in TrailO, som ble avholdt i Plitvicka, Kroatia. På forhånd hadde Lars Jakob Waaler en solid ledelse på de resterende, og det var kun Martin Jullum med kun tre tellende konkurranser som hadde mulighet til å ta igjen forspranget, men han måtte ta vinne de to siste konkurransene og Lars Jakob måtte ikke forbedre sin 5. beste konkurranse.
Det var flerfaldige VM-medaljør Ivo Tisljar som stod for begge konkurransene. Terrenget i Plitvicka med sirkulære dype groper var uvant for nordmennene og spesielt karttegningen med bunnfaste berg inntegnet som steiner, skrenter eller steinete grunn avhengig av størrelse og utstrekning var krevende å skille fra hverandre.

Den første dagen bød på 2 tidsposter og 22 løypeposter som med kort løypelengde ga en maksimaltid på kun 95 minutter. Kartet var godt og løypa god, variert, med til dels meget krevende kartlesing med steiner, skrenter, sadler og små søkk, det meste på god avstand. Det var ingen som greide å få full pott denne dagen, og Martin Jullum var den eneste med kun en feil i startfeltet med store deler av verdenseliten på plass. Erik Stålnacke tok andreplassen, mens Kreso Kerests ble nr 3, begge med to feil.
Post 14. dag 1 var krevende for de fleste. (Foto: OK Vihor)

Den oppgaven som skapte størst problemer var post 14, en sadel der det satt 3 skjermer nedover i nedre parti av ryggene som dannet sadelen. Dermed var poenget å finne ut hvilken av dem som satt lavest og i ringsentrum. På god avstand høyere oppe og litt skrått var det veldig vanskelig å avgjøre hvilken skjerm som satt lavest. Kompasskurs og linjer var videre til liten hjelp her da det ikke fantes sikre utgangspunkt i nærheten. Et eller annet synsbedrag må ha spilt utøverne et puss her da nesten 70 % av deltakerne endte opp på en annen skjerm.

Da Lars Jakob Waaler hadde en mindre god dag i skogen, så var knyttet det seg ekstra spenning da Martin hadde klatret opp til 2. plass i Europacupen, som da med enda en seier søndag kunne gå forbi Lars Jakob om han ikke forbedret seg.

Post 20 og 21 dag 2 var krevende (her fra enklere vinkel
som ikke var tilgjengelig for utøverne) (Foto: OK Vihor)
Søndagens konkurranse startet med to krevende tidsposter før nye 22 løypeposter ble servert, nå med 10 minutter lenger maksimaltid. Igjen var det krevende kartlesing, denne dagen inkludert et A-kluster som man leste i nedoverbakke. Igjen var Martin Jullum som med alle rett var den sterkeste, noe som kunne gjort at han klatret til topps sammenlagt i Europacupen. Han var imidlertid ikke alene om å ha alle rett: Lars Jakob Waaler stod imot presset og prikket også inn alle postene, og sikret dermed sammenlagtseieren i Europacupen med sin 3. plass. 2. plassen i denne dagens konkurranse ble Janis Ruskans fra Latvia. 
Denne dagen ble en post strøket da det var en liten unøyaktighet i postbeskrivelsen (nordøstre del og ikke nordre del av en grop, slik det var tenkt), og arrangøren valgte derfor å stryke denne posten - selv om det strengt tatt neppe var nødvendig. (De to nordmennene hadde forøvrig korrekt svar på denne i
utgangspunktet.)

Pallen sammenlagt i Feud Cup (Foto: Kreso Kerestes)
Lars Jakob Waaler vant altså Europacupen sammenlagt med 213 poeng, mens Martin Jullum tok andreplassen med 200 poeng. 3. plassen gikk til William Rex med 146 poeng.
Sammenlagt over de to dagene i Kroatia (kalt Feud Cup) vant Martin Jullum med 46 poeng og 28 sekunder, foran William Rex 44 poeng og 118 sekunder og Lars Jakob Waaler med 43 poeng og 32 sekunder.

I A-klassen ble det også norsk suksess. Her vant Gerd Yttervik foran Gro Kristin Haug.

Ivos løyper har tidligere vært karakterisert som noe overpresise i form av for tette skjermplasseringer og marginale falske poster. Ivo hevdet imidlertid før konkurransen at hans stil var i endring, og med fasit i hånd kan man trygt si at det var en vesentlig og meget fin forbedring. Kartet var stort sett meget presist, de marginale falske postene var borte og kartoppgavene gikk stort sett på krevende kartlesing; så all honnør til Ivo for et flott arrangement og en verdig avslutning på Europacupen.

Den endelige totalstillingen i Europacupen finnes her. Kart og resultater fra helgens konkurranser finnes i arkivet.

Etter konkurransene på søndagen benyttet et knippe nordmenn og svensker anledningen til å ta en tur i nasjonalparken rett ved samlingsplass. Det var en flott opplevelse med fantastisk natur. Noen flere bilder finnes her.