mandag 23. desember 2013

Stem på årets norske pre-o-post 2013

Alle de 11 kandidatene til årets norske pre-o-post 2013 er presentert, og avstemmingen der dere lesere stemmer på hvilken av postene dere synes er best er herved åpnet. Som i fjor brukes resultatet av avstemmingen kun til å avgjøre hvilke fire poster som går videre til finalerunden. I finalerunden vil en jury bestående av Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud kåre den endelige vinneren. Det er viktig at så mange som mulig stemmer.

Merk også at maksimalt en post fra hver konkurranse går videre til finalerunden. Du kan stemme på denne siden frem til og med 28. desember. Årets avstemming skjer ved at du rangerer 5 av de 11 nominerte postene, etter poengskalaen 6-4-3-2-1. Det vil si at den posten som du mener fortjener mest å bli kåret til årets pre-o-post, gir du 6 poeng, nest mest 4 poeng, osv. Det er kun tillatt å gi samme en kandidatene poeng en gang.

Det er kun tillatt med en stemme per person, og vi vil derfor kreve at man fyller ut e-postadresse når man stemmer. Det er også mulig å legge inn en kommentar til postene eller kåringen, noe vi oppfordrer til å gjøre, men ikke krever. Kommentarer tilknyttet finalister vil bli anonymisert og overlevert juryen, så vi håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten.

Nedenfor er de elleve kandidatene gjengitt. Ta en nøye kikk på hver av dem før du avgir stemme. Når du har bestemt deg kan du stemme nederst i denne artikkelen. Det er også mulig å sende inn sin stemme per e-post til preoliten@gmail.com, men vi oppfordrer til å bruke skjemaet nedenfor.

Avstemmingen er nå avsluttet!


Kandidat 1:
Post E2, Mjøs pre-o dag 1, 08.06
Kandidat 2:
Post E4, Stavanger OK dag 2, 13.10
Kandidat 3:
Post E5, Norwegian Spring dag 1, 20.04
Kandidat 4:
Post E5, Stavanger OK dag 2, 13.10
Kandidat 5:
Post E7, Mjøs pre-o dag 1, 08.06
Kandidat 6:
Post E8, O-treffen dag 1, 01.06
Kandidat 7:
Post E9, Norwegian Spring dag 2, 21.04
Kandidat 8:
Post E15, Grimstad Pre-o dag 1, 04.05
Kandidat 9:
Post E15, Fossekallen pre-o dag 1, 24.08
Kandidat 10:
Post E18, Finnskogen pre-o dag 2, 11.08


Kandidat 11:
Post E18, Lierbygda pre-o dag 1, 17.08

Til slutt vil vi benytte anledningen til å ønske våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

lørdag 21. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 11

Kandidat nummer 11 er den siste postene som er nominert til årets norske pre-o-post 2013. Den siste kandidaten er 18. post under første dag av Lierbygda 2-dagers som ble arrangert på toppen av Spiralen.
Løypas 18. post var en fin kurvelesningspost hvor man måtte lese kurvebildet ovenfra. Her var 2 skjermer plassert nedover en rygg som gikk over flere høydekurver, hvor det gjaldt å bestemme hvilken, om noen, av de to skjermene som var korrekt plassert. Da siktepinnen var plassert rett ved siden av mål, var det begrenset hvor langt det var mulig å bevege seg sørover på veien.

Dette er den siste av i alt 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Kandidat nr. 11: 18. post Lierbygda 2-dagers, 17. august
Arrangement:
Dato: 17. august 2013
Arrangør: Lierbygda o-lag
Konkurranse: Lierbygda 2-dagers pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 18:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Lierbygda 2-dager
Løsningskart for kandidat nr. 11

torsdag 19. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 10

Kandidat nummer 10 til årets norske pre-o-post 2013 er 18. post under OL Vallet/Stanges langdistanse på Finnskogen 11. august. Løypas 18.post var en langdistansepost. På så lang avstand er det krevende å lese kurveformasjonene nøyaktig så steinene rundt posten var således viktige for å se at den aktuelle skjermen ikke var plassert riktig og at posten altså var falsk.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandiat nr 10: Post 18. under Finnskogen pre-o 11. august
Dato: 11. august 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Finnskogen pre-o, lang
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 68%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o på Finnskogen.

Løsningskart: Kandidat nr 10.
Greier du å finne ut rekkefølgen kaidatene blir presentert i?

tirsdag 17. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 9

Kandidat nummer 9 til årets norske pre-o-post 2013 er 15. post fra første dag av norgescup konkurransene Fossekallen IL arrangerte, den 24. og 25. august. Dette var en en-skjerms post hvor oppgaven var å avgjøre om skjermen var plassert på korrekt stein.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 15. Fossekallen pre-o, 24. august

Dato: 24. august 2013
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: Fossekallen pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Tom Bondehagen
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 15:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 44%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o på Aklangen

søndag 15. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post 2013 er 15. post fra Grimstad Pre-o, arrangert av Imås IL 4. mai. Løypas 15. post var en ren kartlesingspost på litt avstand, men med god sikt. Her gjaldt det å lese inn detaljene som var tegnet inn på kartet og se at det ikke var noen skjermer som var plassert på riktig høydepunkt.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: Post 15. Grimstad Pre-o
Dato: 4. mai 2013
Arrangør: Imås IL
Konkurranse: Grimstad Pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Gunnar Olsen
Teknisk delegert: Ole-Johan Waaler

Post 15:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o i Grimstad.

fredag 13. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 7

Kandidat nummer 7 til årets norske pre-o-post 2013 er 9. post fra dag 2 av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK den 21. april. Dette var en kurvelesingspost hvor skjermene var plassert på det som ved første øyekast kunne se ut som tre skrenter fra siktepinnen. Her gjaldt det å avgjøre hvem "skrenter" postene var plassert på.
Her kan to av skjermene på post 9 skimtes.
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.


Kandidat nr. 7: 9. post Norwegian Spring, 21. april
Arrangement:
Dato: 21. april 2013
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 9:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 53%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Norwegian Spring 2013
Løsningskart for kandidat nr. 7

onsdag 11. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 6

Kandidat nummer 6 til årets norske pre-o-post 2013 er 8. post fra O-treffen, arrrangert av Østmarka OK og NERO HIL 1. juni. Løypas 8.post var en utradisjonell post i nordisk forstand der det gjaldt å finne riktig "brunstrek". Kurvefølging, ringsentrering og måling var sentrale stikkord her.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 8. post O-treffen 1. juni
Dato: 1. juni 2013
Arrangør: Østmarka OK og NERO HIL
Konkurranse: O-treffen pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Egil Sønsterudbråten
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 8:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 80%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Waaler junior til topps i O-treffen.


Løsningskart kandiat nr 6

mandag 9. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 5

Kandidat nummer 5 til årets norske pre-o-post 2013 er 7. post fra første dag av Mjøs pre-o, arrangert av OL Vallset/Stange den 8. juni. Konkurransen gikk i nærheten av Stangehallen. Løypas 7. post var en enskjerms post, som måtte løses fra ganske langt hold. Her gjaldt det å avgjøre om skjermen satt på den spesielle detaljen eller ikke.

Post 7 kan skimtes mellom treleggene
(trykk på bildet for å få større bilde)
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 7. post Mjøs pre-o, 8. juni

Dato: 8. juni 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 7:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 59%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Topp konkurranser i Mjøs Pre-o

Løsningskart for kandidat nr. 5

fredag 6. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 5. post fra Norgescupavslutningen i Stavanger 13. oktober. Dette var en kartlesingspost med god ovsersikt på litt lengre avstand. Her gjaldt det å tolke terrenget riktig og finne ut hvilke bergformasjoner som var tegnet som hvilke skrenter.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Dato: 13. oktober 2013
Arrangør: Stavanger OK
Konkurranse: Norgescup- avslutning
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: -

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: B
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Norgescupsavslutning i Stavanger 2013


torsdag 5. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 5. post fra dag 1 av Norwegian Spring, arrangert av Halden SK den 20. april. Dette var en kurvelesingspost hvor skjermene stod kun få meter fra veien, hvor det var viktig å legge høydekurvene korrekt.
Flere brukte god tid på å løse post 5 og 6 under første dag
av Norwegian Spring
I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.


Kandidat nr. 3: 5. post Norwegian Spring, 20. april
Arrangement:
Dato: 20. april 2013
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Teknisk delegert: Knut Terje Ovesen

Post 5:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Europacup åpning i Norwegian Spring
Løsningskart for kandidat nr. 3

tirsdag 3. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 4. post under Stavanger OKs Norgescupfinale 13. oktober. Dette var en falsk post der det var plassert to skjermer på mindre neselignendeformasjoner litt nærmere stien. Oppgaven gikk ut på å lese kartet nøyaktig og spesielt se at formasjonen man så bak skjermen måtte være den posten skulle være plassert på.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, Norgescupavslutningen, 13. oktober
Dato: 13. oktober 2013
Arrangør: Stavanger OK
Konkurranse: Norgescup- avslutning
Klasse: Elite
Løypelegger: Knut Ovesen
Teknisk delegert: -

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 73%

Linker:
Resultater
Kart


Konkurransen bloggomtale: Norgescupsavslutning i Stavanger 2013
Greier du å finne ut rekkefølgen kaidatene blir presentert i

søndag 1. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2013 er 2. post under OL Vallset/Stange sin Mjøs pre-o konkurranse den 8. juni. Dette var en post hvor utøverne stod oppe på en kolle, og kikket ned mot et flatere område, og skulle avgjøre hvilken av de tre skjermene som eventuelt satt nordvest i myra.
Hvor kan disse skjermene være plassert?
Dette er den første av i alt 11 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2013. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 16 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, noe som er 2 flere enn i fjor. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innkommende forslag og en vurdering av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 11 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke lesernes og juryens vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som skal gå videre til juryen. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 21. desember.

Arrangement:

Kandidat nr. 1: 2. post Mjøs pre-o, 8. juni
Dato: 8. juni 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: A
Riktig svar i %: 41%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Topp konkurranser i Mjøs Pre-o

Løsningskart for kandidat nr. 1
Greier du å finne ut rekkefølgen kandidatene blir presentert i?