lørdag 9. mars 2013

Innholdsrik OCAD workshop

Den første helgen i mars ble det arrangert OCAD workshop med hovedfokus på hvordan programmet kan benyttes i forbindelse med planlegging av pre-o arrangementer. Etter noe forfall de siste dagene, møtte 7 deltakere til en to-dagers workshop som skulle gi dem en grunnleggende innføring i OCAD, og hvordan programmet kan benyttes som verktøy i et pre-o-arrangement.

Instruktørene Martin Jullum og Geir Myhr Øien hadde lagt opp til et program som bestod av både presentasjoner, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Første dag hadde hovedfokus på basisferdigheter i OCAD, omdanning av et ordinært o-kart til et pre-o-kart og redigering av o-kart, mens dag to fokuserte på løypelegging, tidspostkart og løsningskart. Deltakernes kjennskap til programmet ved kursstart varierte. Noen hadde jobbet en del med OCAD fra før, mens for andre var denne helgen første bekjentskap med programmet.
Martin presenterer det THE ONE RULE - Start tidlig og bruk god tid
Etter at instruktørene hadde presentert og demonstrert temaene som skulle gjennomgås, fikk deltakerne øvelser som de skulle prøve seg på. Til å løse oppgavene fikk deltakerne hjelp av et kompendium som arrangørene hadde laget på forhånd. For at oppgavene skulle bli enklest mulig å løse, var det laget et sett med OCAD-maler som deltakerne benyttet seg av. Intensjonen med malene er at disse skal forenkle forberedelsene til et pre-o arrangement. Deltakerne viste god innstilling og hadde stor iver etter å lære.
Stor innsats i forbindelse med øvingene
Kurset ble gjennomført avsluttningshelgen for ski-VM i nordiske grener, så lunsjpausene ble benyttet til å få med seg det viktigste fra VM i Val di Fiemme.

Som nevnt ble det til workshopen utarbeidet et kompendium som stegvis beskriver de mest relevante og viktigste funksjonene i OCAD, med tanke på bruk av programmet i forbindelse med pre-o. Dette kompendiumet, samt presentasjonene som ble benyttet og OCAD-malene kan lastes ned herfra:
I tillegg til disse dokumentene og filene er den internasjonale spesifikasjonen for postbeskrivelser et nyttig verktøy i forbindelse med løypelegging.

Arrangørene er godt fornøyd med gjennomføringen av workshopen, og det virket som den ble tatt vel imot. Vi er imponert over hvor bra deltakerne løste oppgavene, og spesielt imponerende var de som aldri hadde prøvd programmet tidligere, men som raskt lærte seg å beherske de grunnleggende funksjonene og mulighetene i programmet.

Vi håper deltakerne hadde en lærerik helg, og får muligheten til å benytte det de lærte i forbindelse med kommende pre-o arrangementer.

Les også Norsk orientering sin artikkel om arrangementet her.

1 kommentar:

Martin sa...

Vår dokumentasjon "OCAD for arrangører av pre-o" er nå oppdatert (marignalt). Nyeste versjon kan lastes ned her:
http://dl.dropbox.com/u/14588107/Diverse/OCAD_kurs/20130224_Kompendiu_OCAD_for_pre-o_2013_v1.1.pdf