mandag 26. januar 2015

Årets pre-o-post 2014 ble...Årets norske pre-o-post 2014 ble Post 19 under Mjøs pre-o dag 2

Etter avstemmingen ved nyttår, ble de fire postene som hadde oppnådd flest poeng under avstemmingen plukket ut og oversendt juryen sammen med innkomne kommentarer/begrunnelsen for hvorfor posten var såpass god. Juryen, bestående av det norske pre-o-utvalget vurderte så de fire kandidatene opp i mot hverandre og falt altså ned på at årets pre-o-post dag 2 ble post 19. under Mjøs pre-o dag 2, 10. august, arrangert av Eidsvoll O-lag i et nedlagt grustak i et utmerket pre-o-terreng. Løypelegger var Geir Myhr Øien og teknisk delegert var Egil Sønsterudbråten.

Juryens begrunnelse var kort og konsist:
"En post hvor det var viktig med nøyaktig kartlesing både av kurvesystemet og vegetasjonen." 

Under avstemmingen fikk denne falske 3-skjermsposten også følgende kommentarer:

  • Vanskelig, men løsbar, krevde mye tid.
  • Klassisk falsk post der aktuelle skjermer henger på andre neser. Alle løyper bør ha en falsk post av denne typen.
  • Kombinasjonen av kurve- og vegetasjonslesning gjorde dette til en spennende post. 
  • Kartlesing!
Løsningskart årets pre-o-post 2015
Vi gratulerer Eidsvoll O-lag og spesielt løypelegger Geir Myhr Øien og teknisk delegert Egil Sønsterudbråten med årets vinnerpost. Dette er første gang Eidsvoll O-lag O-lag får prisen, som ble delt ut under Pre-o-sportens-venners allmøte i forrige uke.

Takk til alle som har bidrat med forslag til kandidater og stemt på kandidatene. En spesiell stor takk til juryen. Om ikke så alt for lenge vil vi også bringe et lite vinnerintervju med løypelegger Geir Myhr Øien for å få litt innblikk i hans arbeid med denne posten, kartet og arrangementet som helhet, samt litt øvrig pre-o-preik.

Ingen kommentarer: