torsdag 29. juli 2021

Landslagssamling - en god treningshelg

Alle nasjonale pre-o konkurranser har så langt i år blitt avlyst eller utsatt som følge av nasjonale restriksjoner når det kommer til å avholde nasjonale arrangement. Pre-o-utvalget tok derfor i vår initiativ til en åpen landslagssamling for å komme i gang igjen med litt pre-o aktivitet. For de fleste var helgens treninger første skikkelige pre-o økt siden i fjor høst.

Samlingen startet lørdag med en PreO og en TempO trening ved NMBU på Ås. Her var det Ås IL ved Per Stålnacke som var hovedansvarlig for opplegget. 

Første økt var en PreO-løype på 16 poster. Løypa bestod av varierte oppgaver med et internasjonalt preg. Allerede første post var en skikkelig nøtt for de fleste, og det var kun en liten håndfull som fikk denne rett. Dette skyldtes nok i hovedsak at utøverne ikke gikk helt tilbake til hovedvegen for å se på skjermene derfra. For å kunne gå ut til hovedvegen måtte man gå igjennom start, noe som vanligvis ikke er lov, men som på denne treningen strengt tatt var nødvendig for å komme seg rundt løypa. Løypa bød på flere utfordringer og etter lunsj var det klart for en felles gjennomgang av postene ledet ann av pre-o-utvalgets leder Sigurd Dæhli.

Avslutning av første økt lørdag
Her finner du kart og løsningskart fra lørdagens første økt.

Når første økt var avsluttet var det en kort pause før det var klart for TempO. Her hadde Per lagt opp til 6 stasjoner med 5 oppgaver på hver. To og to stasjoner ble avviklet før man diskuterte stasjonene. TempO-løypa var lagt i NMBU parken og hadde klare og tydelige oppgaver hvor det var mulighet for å svare raskt. På en stasjon var det flere som hadde svartider på under 15 sekunder på 5 oppgaver.

Etter avsluttet tempo ble kursen satt til Storebaug hotell ved Moss hvor det etter middag var et meget interessant foredrag av Ole C. Reier fra Moss tennisklubb om mental trening.

Dag 2 av samlingen startet med en PreO-løype i Nesparken i Moss. Her var det OK Moss som hadde ansvaret for opplegg. Nesparken er et veldig fint område som var godt egnet for PreO hvor Henning B. Carlsen og Øystein Olsen til sammen hadde satt ut 20 poster. Postene var varierte noe som førte til at alle fikk flere utfordringer underveis hvor de måtte gruble litt ekstra. Etter avsluttet løype var der tid for å ta en ny runde ut i terrenget å se nærmere på de av postene man var mest nysgjerrig på.

Her finner du kart og løsningskart fra søndagens første økt.

Etter avsluttet økt i Nesparken bar det videre til OK Moss sin klubbhytte Noreødegården. Etter medbragt lunsj var det klart for samlingens siste økt. Dette var ei PreO-løype på ikke mindre enn 26 poster. I motsetning til de foregående øktene som alle hadde vært på sprintkart, gikk denne økta på et ordinært skogskart med 5 meter ekvidistanse oppforstørret til målestokk 1:4000. Det er en stund mellom hver gang man går på et kart med 5 meters ekvidistanse så dette var litt uvant og medførte av man måtte tenke litt annerledes når postene skulle løses. Løypa var ei skikkelig skogsløype som fulgte gode stier/veier.

Her finner du kart og løsningskart del 1 og del 2 fra søndagens andre økt.

Når man kom i mål gikk man samme vei tilbake til klubbhytta som man hadde gått i løypa. Dermed fikk man muligheten til å studere postene enda nærmere på vei tilbake. Fasit fikk man i det man kom i mål, noe som gjorde at man på veien tilbake var kjent med hvor man hadde gjort feil og dermed kanskje la inn en ekstra stopp.

Stor takk til pre-o-utvalget og OK Moss for en god treningssamling. Totalt var det ca. 15 stykk som deltok på hver av økte. Den 14. og 15 august er det klart for norsk sesongstart i pre-o da Nydalens SK inviterer til NM i pre-o.

I etterkant av samlingen var vi utfordret Per til å si litt om hva han tenkte når han planla lørdagens opplegg. Her er hva han skriver:

Preo-utvalget begynte å snakke om denne treningshelg allerede i april. Jeg påtok meg først kun å lage en TempO men deretter også en kortere PreO når vi først samler eliten i pre-o. Deretter har jeg brukt mye tid på planlegging av løypene og stadig med endringer av oppgaver gitt stadige endringer i park-terrenget gitt stor byggevirksomhet der. Mye tid har gått til ‘synfaring’ på kartet. Den kraftige voksten i skaugen på PreOen gjorde også at jeg stadig måtte endre på oppgavene (hadde opprinnelig tenkt gjenbruke en god del av den avlyste konkurransen i Ås i 2020). Heldigvis hadde jeg stor hjelp av Kristen Treekrem som var veldig tålmodig med alle mine endringsforslag av kartet. Uten han hadde dette ikke vært mulig.

I TempO hadde jeg er soleklar plan at oppgavene skulle være relativt enkle samtidig som du som utøvere måtte følge med på kartet. Her var hurtighet i kartoppfattelse min klare plan. Der følte jeg at jeg lyktes med oppgavene særlig når beste svartider på stasjon 1-5 lå på fra 10 til 20 sekunder. På siste 6e stasjon ble jeg nok litt overmodig gjennom å prøve på flaggplasseringer på 250 meters avstand. Men annerledes ble den stasjonen uansett.  

En del forberedelsesjobb kan man gjøre i hagen

I PreO var min plan å bruke varierte oppgaver noen med retninger, noen med avstandsvurdering, noen der du måtte skjønne konturene i terrenget for høydekotene (neser, søkk og høyder) og noen der du måtte bruke litt ulike metoder for å finne løsningen. Men her var undervegetasjonen den største utfordringen. Jeg la bevisst inn litt mindre marginer og kortere avstand mellom skjermer enn hva jeg ellers ville ha gjort i en konkurranse. Men det var mest for å få trigget en diskusjon hos utøverne. Det var jo del av treningsmomentet at alle utøverne i terrenget etter gjennomført løype gjennomgikk hver post og diskuterte løsningsforslag og skjermplasseringer.

Under følger noen bilder fra lørdagens løype.
Alle foto: Per Stålnacke 

Post 4, lørdagens PreO

Post 6, lørdagens PreO

Post 7, lørdagens PreO

Post 10, lørdagens PreO

A-C skjermene på Tempo stasjon nr. 4


Ingen kommentarer: