lørdag 14. januar 2023

Avstemningen avsluttet

Avstemningen av hvilke kandidater som går videre til juryen er nå avsluttet. 

Følgende tre kandidater, sortert etter kandidat nummer, fikk flest poeng og har blitt oversendt juryen med tilhørende anonymiserte kommentarer som har kommet inn i forbindelse med avstemningen:

Kandidat 5

Kandidat 6

Kandidat 10

Juryen vil i løpet av kort tid vurdere hvem av de tre kandidatene som vil stikke av med tittelen "Årets pre-o-post 2022". Resultat vil bli publisert her på bloggen.


Ingen kommentarer: