søndag 24. juli 2011

O-ringen dag 1

I dag gikk startskuddet for O-ringen 2011, hvor den første etappen for oss pre-o-utøvere var lagt til terrenget rett nord for O-Ringstaden.

Det var ei skikkelig løype som møtte oss denne første dagen av O-ringen med hele 31 ordinære poster, pluss 3 tidsposter. De 31 postene var fordelt på 2 forskjellige områder. Vi fikk derfor to forskjellige kart, som var avskilt med et transportstrekk på 800 meter. Det første kartet hadde 19 poster, hvor de 6 første postene var ren kurvelesning, mens de resterende 13 postene lå i et veldig detaljerikt område, hvor det gjaldt å holde orden på steiner og terrengformasjoner. De siste 12 postene hadde en løypelengde på kun 300 meter, og her var det fokus på kurvelesning i et område som var brukt til motorcross. Tidspostene var nok det som skapte de største problemer for mange på dagens løype, ettersom det kun var 50% som hadde den første tidsposten korrekt.

Etter målgang viste det seg at enkelte utøvere i elite-klassen hadde fått kart uten punktobjekter (høydepunkt, steiner og ”sandgrunn”) på den siste delen av løypa. Ettersom tre av postene her var på høydepunkt, ble disse strøket.

Erik Stålnacke. Foto: orientering.se
Etter strykningen ble det tilslutt 19 stykker som hadde alle de 31 postene korrekt, og raskest av disse var Erik Stålnacke med 16 sekunder, et sekund for Andreas Johansson. Beste normann ble Martin Jullum, også med alle rett, men med 27 sekunder havnet han på en 6. plass. Martin var eneste normann med fullt hus i dag, men fire normenn hadde en feil; Ole Arnt Skaaraas, Geir Myhr Øien, Egil Sønsterudbråten og Lars Jakob Waaler.

Kart og resultater fra dagens konkurranse er å finne i kart- og resultatarkivet. Vi beklager den per dags dato litt dårlige kvaliteten på kartene p.g.a. manglende tilgang på scanner, men oppdaterte kart kommer etter O-ringen.

I morgen fortsetter O-ringen med andre etappe, fra samme arena som etappe 1.

Ingen kommentarer: