fredag 3. desember 2010

Leserinnlegg: God promotering av pre-o i IOFs siste nyhetsbulletin O-zine

Nedenfor følger et kort leserinnlegg fra en av bloggens ivrigste lesere:

I IOF`s siste nyhetsmagasin O-zine (kommer ut med 4 nettpublikasjoner hvert år) er presisjonsorientering viet oppmerksomhet med hele to artikler. I den første artikkelen promoterer Clive Allen TempO som presisjonsorienteringens sprintkonkurranse hvor sekunder teller like mye som i en ordinær fot-o-sprint. Artikkelen er illustrert med et eksempel som inkluderer både kart og foto. Clive understreker her på en glimrende måte hvordan en TempO-løypelegger på en finurlig måte kan utnytte en skjermplassering to ganger, og i tillegg krydre vanskelighetsgraden med å benytte ”falske” poster og villedende skjermer. Videre understreker Clive at man ikke trenger større områder eller mange detaljer for å skape utfordrende TempO-oppgaver. Dette illustreres glimrende av det valgte eksemplet. Artikkelen finner du i sin helhet her.

I artikkel nr to presenter Clive Allen en løsning hvor bruk av en linje over 350m er utslagsgivende for å finne frem til rett skjermplassering. For å få til dette måtte løypelegger Brian Parker (tidligere marineoffiser) korrigere inn et skipsvrak under siste års preo-konkuranser i JK ved Devonshire i England. Lurer på om Kjetil Waaler hadde sett denne?

Glimrende at IOF bidrar med å synliggjøre presisjonsorienteringens særegenheter! Tenk om NOF på samme måte kunne bidra til å drive litt opplysningsvirksomhet om PreO for å øke interessen om og for denne konkurranseformen, og derigjennom bidratt til økt rekruttering…..

Egil Sønsterudbråten

Ingen kommentarer: