lørdag 22. oktober 2011

Preoliten på Twitter

Nå er det også mulig å følge @preoliten på Twitter. Intensjonen med våres Twitter-konto er at vi på en rask og enkel måte kan formidle små og store hendelser fra Pre-o/Trail-o verden ut til våre lesere.

Det er ikke alltid like enkelt å få oppdatert bloggen med reportasjer fra alle konkurranser så raskt som vi i utgangspunkt hadde ønsket. Derfor har vi intensjoner om oppdatere @preoliten med korte meldinger fra de konkurransene vi deltar på. Vi ser for oss at slike oppdateringer typisk kan være resultater og lignende.

Du finner de siste tweetene fra @preoliten i høyremargen på denne bloggen, eller du kan lese alle meldingene på http://twitter.com/preoliten

Ingen kommentarer: