søndag 30. desember 2012

Avstemningen avsluttet

Etter at avstemningen i kåringen årets norske pre-o-post 2012 ble avsluttet for to dager siden, har de fire kandidatene som fikk flest poeng blitt oversendt juryen. Juryen vil nå ta en vurdering av disse, og kåre en vinner. 

I forbindelse med avstemningen var det mulig å sende inn kommentarer til de enkelte postene. Vi publiserer her noen av de innsendte kommentarene, sammen med de fire kandidatene.

Kandidat 1: Post E14, Norwegian Spring dag 2
Bloggomtale

Kandidat 1: Kart og løsningskart
Kommentarer:
  • Den posten som skiller seg klart ut mener jeg var Post E14 i Norwegian Spring dag 2. Posten, postområdet og kartet her var helt på topp.
  • Kandidat 1 var en marginal falsk post som er utradisjonell i norsk sammenheng, løsningsmetoden var imidlertid ren og meget presis lesing av kurveformasjoner.

Kandidat 4: Post E10, O-treffen
Bloggomtale
Kandidat 4: Kart og løsningskart
NB! Vi garanterer ikke at skjermplasseringene er 100% korrekt på løsningskartet

Kommentarer:
  • Uvanlig, norsk terreng, utfordrende.
  • 10. post under O-treffen var en artig, men krevende oppgave. Utfordrende å lese inn de høydepunktene i det knudrete terrenget. God oppgave da alle de aktuelle høydepunktene var mulige å se fra stien.

Kandidat 5: Post E8, Nordisk landskamp dag 1
Bloggomtale
Kandidat 5: Kart og løsningskart
Kommentarer:
  • Jeg blir så glad av kupert terreng og kart med fine farger.
  • Kandidat 5 var en krevende kartlesingsoppgave i oppoverbakke som krevde en del tid. Førsteinntrykket var et helt annet, så her måtte man jobbe en del.
  • Nr5 var svår och jag lyckades inte tolka kartan rätt på den.

Kandidat 8: Post E10, NM
Bloggomtale
Kandidat 8: Kart og løsningskart
Kommentar:
  • Fiks kurvepost.
  • Kandidat 8 var den avgjørende posten på NM. En fair og god post der den lave treffprosenten trolig hang mye sammen med slurv. En forvirrende hjelpekurve nederst burde ikke vært med på kartet da ikke viste noen formasjon, det trekker ned.
  • Neseposter er topp!

Ingen kommentarer: