lørdag 1. desember 2012

Årets pre-o-post 2012: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2012 er 14. post fra 2. dag av Norwegian Spring som Halden SK arrangerte den 29. april. Martin Jullum skriver i sin oppsummering fra årets Norwegian Spring at han hadde ansett dette som en avgjørende oppgave. Noe som skulle vise seg å stemme da kun halvparten av deltakerne hadde denne oppgaven rett.
Erik Stålnacke ved post 14 dag 2 av Norwegian Spring
Dette er den første av i alt 11 som vil bli nominert til årets pre-o-post 2012. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 14 terminfestede pre-o-konkurranser i Norge, noe som er omtrent det samme antallet som i fjor. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innkommende forslag og en vurdering av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundige redegjørelser for hvorfor akkurat disse 11 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke lesernes og juryens vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som skal gå videre til juryen. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 21. desember.

Kandidat nr. 1: 14. post Norwegian Spring, 29. april
Arrangement:
Dato: 29. april 2012
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Kontrollør: Knut Ovesen

Post 14:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 51%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Martin Fredholm sammenlagt vinner av Norwegian Spring

Løsningskart for kandidat nr. 1

Ingen kommentarer: