mandag 13. mai 2013

Gode norske prestasjoner i PreO i Väst

I helgen ble 2013-utgaven av den tradisjonsrike konkurransehelgen PreO i Väst arrangert med konkurranser  i nærheten av Trollhättan, Vänserborg og Tidaholm. Det er tradisjon at de norske utøverne deltar her og dette året var intet unntak. De norske utøverne som har bitt godt ifra seg så langt denne sesongen fulgte godt opp også denne helgen.
Post E11 på fredag (venstre skjerm)
På fredag arrangerte OK Flundrehof med pre-o-veteranen Bernt Gustavsson i spissen den første konkurransen. I en fin og variert løype som startet med 2 ganske "tricky" tidsposter var det 8 deltakere som hadde alle riktig i løypa. Klart raskest av disse var Lars Jakob Waaler med kun 9 sekunder på tidspostene, mens Martin Jullum brukte 4 sekunder lengre tid og ble med det nr. 2. Ytterliggere 2 sekunder bak finner vi første svenske i Tomas Jansson på tredjeplass. Geir Myhr Øien tok 9. plass som den raskeste med en feil i løypa. Løypelegger Bernt kunne fortelle at han kun hadde gjort små endringer på kartet som var oppskalert fra 1:10000 til 1:5000, og de som tok seg en tur i skogen for å sjekke kart og skjermplasseringer i ettertid var samstemte om at dette måtte være et svært presist og godt ordinært orienteringskart. Alt var naturlig nok ikke perfekt, men til å være et ordinært orienteringskart var kartet som ble tegnet til SM i 2011 svært presist hva gjaldt både retninger og avstander.
Pallen fra fredagens konkurranse
På lørdag tok Michael Johansson og Vänersborgs SK over stafettpinnen. Arena var lagt til Onsjö golfklubb. Med en rundløype som totalt målte over 5 kilometer ble det en lang dag for mange. Denne dagen var svenskene tilbake på vinnersporet og det var Lennart Wahlgren som trakk det lengste strået. Han var raskest av de sju som hadde alle rett denne dagen med sine 23 sekunder på de tre tidspostene, 4 sekunder foran Jens Andersson og ytterliggere 18 sekunder foran Rolf Karlsson. Tidspostene lå denne gangen på godt over 100m avstand på et åpent hogstfelt med flere høydeformasjoner. Undertegnede var litt skeptisk på forhånd til slike avstander på tidsposter, men med god spredning på skjermene og fine og jevne lysforhold ble var det svært fine tidsposter. Ingen av nordmennene gikk fullt denne dagen, men 4 stk greide seg med en feil. Disse var Martin Jullum, Ole-Johan Waaler, Geir Myhr Øien og Jan Erik Haug på henholdsvis 8.,15., 18., og 19. plass. Det ble som nevnt en lang dag for mange, kanskje vel lang for noen og spesielt B-klassen kunne kanskje med fordel ha sluppet unna med en noe kortere trasé, ev. at det ble tilbudt biltransport for de som ønsket det. Kartet var også tidvis litt unøyaktig i første del av løypa, men holdt bedre kvalitet siste halvdel. Etter hva undertegnede kjenner til så ble ei heller noen truffet av golfballer denne dagen - selv om det var nære på ved minst ett tilfelle.

Post E11 fra lørdagens konkurranse hadde noen problemer med
Her sett nordfra (i terrenget).
På søndag avsluttet Robert Jakobsson og Tidaholms SOK det hele med konkurranse i typisk "Hökenssåsterreng" som det så fint stod i PM. Kartet hadde mange større høyder og groper og passet således godt til pre-o. I det "runde" terrenget er det ekstra vanskelig både og tegne og avgjøre nøyaktig hvor kurvene gikk. Det hadde løypelegger Robert Jakobsson tatt konsekvensen av og lagt tydelige og rettferdige løyper. En del poster lå naturlig nok på litt avstand for å øke vanskelighetsgraden med en post som lå på nesten 200 meters hold. På slutten kunne man kanskje ha kronglet det noe mer til da noen poster ble vel enkle, men på den annen side var det kun 3 oppgaver med 100% score og det viktigste er at løypene er løsbare. Mange pre-o-utøvere takler denne løypetypen godt og da ble det også mange som gikk feilfritt og tidspostene som var lagt før løypa i eliteklassen skulle bli de avgjørende for øverste halvdel av resultatlista. Raskest av de 14 med alle rett var Jens Andersson med 13 sekunder, sekundet foran Geir Myhr Øien og ytterliggere 2 sekunder foran Martin Jullum.
Videre hadde også Lars Jakob Waaler, Ole-Johan Waaler, Knut Terje Ovesen og Egil Sønsterudbråten alle rett denne dagen. Egil som har kontroll på slikt kunne opplyse at dette var rekord i antall nordmenn som hadde alle rett med 6 stk denne søndagen. 4 nordmenn blant de 7 beste i konkurranse med alle de beste svenskene (med unntak av Stig Gerdtman) kan heller ikke være langt fra rekord.
Post 3 under lørdagens konkurranse.
Det ble altså nok en god norsk helg i Sverige for de norske utøverne. Det er ekstra gledelig at det var så mange nordmenn som gikk fullt siste dag. Det var nok etterlengtet for del som har visst at de har hatt det inne, men bare ikke fått det helt ut i konkurranse. Den gode følelsen tar 9 stk nordmenn med seg videre til Finland 17.mai-helga der det blir 4 konkurranser på 2 dager. 2 av disse går i temp-o og 2 i klassisk pre-o. I tillegg inngår en temp-o og en ordinær pre-o i den Europeisk Cupen som henholdsvis tredje og fjerde delkonkurranse.
Diskusjon, diskusjon, diskusjon.
Kart og resultater fra helgens konkurranser finnes i kartarkivet.

Ingen kommentarer: