søndag 30. mars 2014

GMOKs pre-o klubbmesterskap

Lørdag 22. mars inviterte Göteborg-Majorna OK til tidens første klubbmesterskap i pre-o. Ideen om å arrangere et klubbmesterskap i pre-o fikk Christian Tingström etter å ha deltatt på fjorårets pre-o konkurranser under O-ringen og SM. Arrangøren hadde som målsetning å få med 50 deltakere, men god markedsføring førte til at hele 115 person fikk prøve seg i pre-o løypa denne solfylte lørdagen i mars.

EM i presisjonsorientering (ETOC) arrangeres i år i Portugal under første del av påskeuka. Det er begrenset med pre-o konkurranser i Norden før ETOC, så for å være best mulig forberedt så gjelder det å benytte de mulighetene man får til å gå et par pre-o løyper før avreise til Portugal. 4 pre-o-hungrige nordmenn tok derfor turen til Göteborg for å delta på GMOKs åpne klubbmesterskap.

Arrangørens hovedmålsetning med klubbmesterskapet var å introdusere flest mulig for denne teknisk utfordrende orienteringsgrenen. Deltakerne hadde muligheten til å delta i en av følgende tre klasser; Pre-A, Pre-B eller Pre-C. De fleste deltok i A-klassen, men deltakelsen i B- og C-klassen var også god.

A-klassen hadde ei løype på 700 meter bestående av 17 poster, etterfulgt av en tidspoststasjon med 3 oppgaver. Christian hadde lagt en krevende, variert og god løype, som i hovedsak bestod av kartlesningsposter, men noen av postene kunne også karakteriseres som bedømmingsposter, noe som er litt uvanlig i Sverige, men som deltakerne nesten garantert vil møte i ETOC.

Post 2 i A-løypa var en typisk falsk post.
Foto: Bosse Sandström
Det var ingen av de i underkant 70 deltakerne som greide å svare rett på samtlige 17 poster, men alle postene var rettferdige og fullt løsbare. Post 2 og 5 hadde lavest treffprosent. Post 2 var tradisjonell falsk post, hvor den aktuelle skjermen var satt for lagt fram. Fra siktepinnen kunne det se ut som om skjermen satt på høydepunktet, men beveget man seg litt forbi siktepinnen var det liten tvil om at skjermen ikke satt midt på høydepunktet. Post 5 var en post hvor 2 av 3 skjermer var satt nedover en nese hvor det gjaldt å bestemme hvilken av de to skjermene som satt riktig i henhold til kart og postbeskrivelse.
Kartet som ble benyttet var et pre-o-revidert kart, hvor laserkurver hadde vært en vesentlig del av revideringsgrunnlaget. Christian hadde gjort en god jobb med kartrevideringen, slik at kartet fremstod som meget presist og godt. Arrangementstidspunktet passet meget bra for bruk av dette terrenget, da terrenget i hovedsak bestod av løvskog som hadde redusert sikten betraktelig om konkurransen hadde blitt avholdt etter løvsprett.

Vinner av A-klassen ble Martin Jullum, Halden SK. Martin viser dermed at han har holdt den gode pre-o formen gjennom vinteren. Martin var den eneste som gikk igjennom løypa med kun en feil. Nummer to ble Tomas Karlsson, OK Skogsmunken, mens nummer tre og fire ble henholdsvis Egil Sønsterudbråten og Geir Myhr Øien. På 5. plass kom Daniel Martinsson, Göteborg-Majorna OK, som dermed ble klubbmester i A-klassen.
Martin Jullum vant GMOKs åpne klubbmesterskap
Selv om nordmennene gjorde det bra i selve konkurransen, så kan ikke det samme sies om prestasjonene på tidsposten. Alle de 3 ETOC uttatte utøverne bommet på en eller to av tidspostoppgavene, og hadde heller ikke gode svartider. Å svare raskt og riktig på tidsposter er meget viktig i en pre-o konkurranse, så her må det trenes frem mot ETOC! Den som var best på tidspost denne dagen var Vetle Ruud Bråten, IFK Göteborg med en svartid på 16. sekunder. Vetle kommer fra Romerike, så sånn sett "vant" også en nordmenn tidspostkonkurransen.

I tillegg til klubbmesterskapet tilbøy GMOK også ei o-teknisk kurveøkt samme dag. Martin og Geir benyttet anledningen til å få testet o-teknikken når pulsen øker, og løp den 4,4 km lange kurveløypa. Under kan kart, løype og veivalg studeres. Begge bommet på andre post ellers gikk det "greit".
Trykk på kartet for større kart
Les mer om konkurransen her:
Bosse Sandstöm: 120 anmälda till GMOK:s KM i PreO!
GMOK: Historisk PreO-KM
Orientering.se/preo: 120 anmälda till GMOK:s KM i PreO!

Kart og resultater er å finne i arkivet.

Takk til Christian, og resten av GMOK, for en flott konkurranse. Vi håper at GMOK gjentar suksessen og inviterer til åpent klubbmesterskap også neste år!TempO trening i Halden

For ytterligere forberedelse til ETOC, ble det søndag 23. mars arrangert en treningssamling på Høiåshytta i Halden. Dessverre var det ikke flere enn 4 personer som hadde anledningen til å delta på samlingen, men disse fikk en skikkelige o-teknisk treningsøkt.

Deltakerne møttes på Høiås kl. 10 (en halvtime etter opprinnelig avtale :-) ). Plan var å få gjennomført både en TempO-økt og en kurvelesingsøkt. Det viste raskt at å rekke begge disse øktene skulle bli vanskelig. Etter lørdagens begredelige innsats på tidspost ble det bestemt å starte med TempO-økta. Økta ble gjennomført ved at hver deltaker fikk tildelt et område hvor det skulle etableres 3 TempO-stasjoner med 5 oppgaver per stasjon. Det å etablere 3 brukbare TempO stasjoner i et ukjent terreng på relativt kort tid viste seg å være mer utfordrende enn først antatt. Selv om man på denne økten ikke trengte å tenke på fremkommelighet, var det utfordrende nok å finne 3 områder hvor kart og sikt var god nok til å lage en TempO-stasjon.

Etter at TempO-stasjonene var etablert var det klart for å begynne kontorarbeidet. Det å tegne 15 TempO-kart for hånd viste seg å ta betydelig mer tid enn hva som var forutsatt. Selv om ikke alle kart ble like store, ikke 100% riktig rotert, riktig postbeskrivelse, m.m., var de greie nok til trening.

TempO oppgavene ble løst ved at vedkommende som hadde ansvaret for stasjonen, presenterte de 3 andre deltakerne for sin stasjon. Til sammen fikk alle prøvd seg på ca. 45 oppgaver. Som det seg hør og bør ble det en del diskusjon på de enkelte stasjonene, noe som gjorde at kvelden kom fort på… Deltakerne var ikke tilbake på Høiåshytta før klokka hadde passert 18.
Egil i action på en av TempO-stasjonene
Martin noterer flittig svar og tid, mens Jan Erik løser oppgavene
Eksempel på oppgavene fra en av TempO stasjonene
Eksempler på kart fra flere av TempO-stasjonene kan sees her:
- Eksempel 1
- Eksempel 2
- Eksempel 3
- Eksempel 4
- Eksempel 5

Etter 8 timer med TempO-oppgavearbeid, ble den planlagte kurveøkta droppet. Selv med få deltakerne ble dette en bra samling for de fremmøtte.

Den siste finpussen før avreise til ETOC blir de tre konkurransene i Skåne kommende helg. Uansett hvor relevant terrenget i Skåne blir i forhold til hva som vil møte deltakerne i Portugal, så vil dette bli en viktig konkurransehelg.

Ingen kommentarer: