mandag 15. september 2014

NM gull i TempO til Geir

Det ble meget tett og spennende når årets norske mester i TempO skulle kåres. Det var kun 30 sekunder som skilte de 4 beste og 2 sekunder som skilte sølv og bronse. Gullet gikk til Geir Myhr Øien, Eidsvoll o-lag, mens sølvet gikk til gårsdagens norgesmester i PreO Martin Aarholt Waaler, Porsgrunn o-lag. Bronsen gikk til Sigurd Dæhli, Løten o-lag, men Arne Vilberg tok fjerde plassen.
TempO NM pallen 2014

Løypa i årets TempO NM var todelt. Første del av løypa gikk i et skikkelig skogsterreng, mens de tre siste stasjonene gikk i "parken" mellom bygningen på Dikemark sykehus. Dette stilte utøverne ovenfor en ekstra utfordring ved å måtte omstille seg fra å løse oppgaver på et relativt grovt kart i målestokk 1:5000 med 5 meters ekvidistanse for så å avslutte konkurransen på et sprintkart i målestokk 1:5000 med 2 meters ekvidistanse.

3. oppgave på første stasjon
De fire første stasjonene bestod av 3 oppgaver som skulle løses ved å velg mellom 5 skjermer, eventuelt at ingen av skjermene var korrekt. Resultatlista viser at det ble mye bomming på disse stasjonene, og da spesielt på første stasjon. Her var det kun Arne Vilberg som hadde korrekt svar på alle oppgavene. At ikke flere enn Arne greide den siste oppgaven er litt overraskende. Dette var i utgangspunktet en grei oppgave da "aktuell skjermen" stod på en liten nese flere meter fra høydepunktet. Grunnen til at mange likevel bommet på denne oppgaven var nok at svaret ble avgitt litt for fort, samt at høydepunktet lå ca. 90 grader til høyre for sikteretningen.

Etter at de fire første stasjonene var løst var det et lengre opphold i løypa, hvor deltakerne beveget seg over til Dikemark sykehus. Her var den første stasjonen i nærheten av de to siste postene i lørdagens PreO NM.
På den femte stasjonen stusset nok de fleste veldig når de fjernet dekkarket, og det var nok flere enn undertegnede som ikke fikk noe til å stemme. Undertegnede brukte nok 10-15 sekunder før han fant ut at kartene var orientert 180 grader feil. Når dette ble oppdaget ble det straks mye greiere å gå løs oppgaven, selv om det tok et par-tre oppgaver før man forstod at alle kartene var orientert feil vei. Alle hadde lange svartider på denne stasjonen, og hvor mye ekstra tid man la igjen på grunn av karttrøbbelet varierte nok mye fra person til person.
Når løypelegger og teknisk delegert ble klar over feilen var de raske til å stryke hele stasjonen. En helt riktig avgjørelse.

Nordvest for høydepunktet
er det et grått felt på kartet
På de to siste stasjonene gikk oppgaveløsningen stort sett greit, med gode treffprosenter på de fleste oppgavene. På den siste stasjonen var det igjen kun Arne Vilberg som greide alle oppgavene, da han var den eneste som svarte rett på siste oppgave. Her var oppgaven "berg i dagen", men den aktuelle skjermen var plassert på høydepunktet rett ved siden av. Noe av grunnen til den lav treffprosenten var nok at det var vanskelig å se at det var tegnet et grått felt på kartet. Når man kun kikker på kartet ett sekund eller to, så fikk man inntrykk av at det var et grønt felt på hver side av høydepunktet.

Medaljene ble overrakt av
NOF president Einar Tommelstad
Etter at 5 stasjon ble strøket så ble det klart at gullet gikk til Geir, foran Martin Aa. og Sigurd på henholdsvis sølv og bronse. Fullstendige resultater, samt kartene, er å finne i arkivet.

Selv om det var Asker SK som var arrangør av NM-uka, var det Lierbygda o-lag med Arne og Eldrid Ask i spissen som hadde tatt ansvaret for pre-o konkurransene. I tillegg til at Arne var løypelegger for de to NM konkurransene var han også løypelegger for NM-prologen på fredag. Alle som har arrangert en pre-o konkurranse vet hvor mye jobb det er med å arrangere en slik konkurranse, så hvor mye jobb Arne og Eldrid har hatt med disse tre konkurransene kan man nesten ikke forestille seg. Som TD har Arne hatt med seg Egil Sønsterudbråten på fredag og Jan Erik Haug på lørdag og søndag. Vi er meget takknemlige for at dere har tatt på dere denne jobb. At det kan glippe på et punkt eller to er fort gjort, det vet alle som har arrangert en slik konkurranse.
Takk for helgens arrangement!

Ingen kommentarer: