lørdag 13. september 2014

NM gull til Bråten og Waaler

Vetle Ruud Bråten og Martin Aarholt Waaler delte gullet under dagens PreO NM etter at begge oppnådde 17 poeng og brukte 6 sekunder på de to tidspostene. Konkurransen fant sted på Dikemark i Asker, hvor samlingsplassen var lagt til Stinaløkka, samme sted som dagens NM mellomdistanse ble avgjort.

Siktepinnen for 2. post var rett
vest for post 1. For å få bedre
innsyn mot skrenten var det
mulig å gå helt rundt til 13. post
Løypelegger Arne Ask hadde lagt ei variert og spennende løype inne blant bygningen på Dikemark sykehus. Løypa bestod av i alt 20 poster og 2 tidsposter, hvor tidspostene var av den enklere sorten. Slik som det ofte er, var det også i dag enkelt poster som bød på litt ekstra utfordring for deltakerne, hvor 2. post var en av disse. Her var posten "Skrent", men fra veien hvor deltakerne hadde lov til å gå var det veldig vanskelig å se noen skrent inne i et relativt tett krattet. Det var greit å se de to skjermene som utgjorde oppgaven, men å se hva som var skrent og ikke var ikke lett. Hadde man valgt å gå hele veien rundt til 13/14 post kunne man muligens ha fått litt bedre innsyn til skrenten, men da dette var langt å gå var det trolig ingen som valgte å benytte seg av denne muligheten.

En av de andre postene det ble bommet mye på var 4 post. Dette var en artig og krevende post hvor det med første øyekast kunne se ut som om B-skjermen hang på den riktige skrenten, men som man etter en nærmere kikk kunne se at hang på skrenten lengre bak. Mange ble nok litt lurt av at det kun se ut til å være en knekk på skrenten hvor skjermen hang, men de som jobbet godt fikk betalt for jobben.

Posten med klart lavest treffprosent var 17. post, som det kun var 1/4 av utøverne som greide å løse. Avstanden fra veien og inn til posten, pluss hva man hadde å lese på av detaljer rundt posten, gjorde det vanskelig å avgjøre at denne posten kun hang få meter feil.

På de resterende postene fordelte feilene seg nokså jevnt utover, og det var kun 2 poster som samtlige deltakere hadde korrekt. Løypa bød på en fin miks av både krevende og noe enklere poster, men det gjaldt å holde fokus og konsentrasjonen opp hele veien, slik at man ikke gjorde noen unødvendige taber selv på de enklere postene. Tidspostene var som nevnt ikke alt for krevende, men tidene varierte fra 6 til litt over 30 sekunder, så de viste seg å skille godt, selv om dagens to beste brukte akkurat like lang tid. Disse to var også de raskeste av alle på tidspost.

Gullet gikk til Vetle fra Raumar og Martin fra Porsgrunn, mens bronsen gikk til Geir Myhr Øien, Eidsvoll. Disse fikk følgene av Sigurd Dæhli, Lars Jakob Waaler og Alf Stefferud på podiet. Sigurd og Lars Jakob delte 4. plassen.

Kart, løsningskart og fullstendige resultater fra dagens NM er å finne i arkivet.

I morgen er det klart NM i TempO. Dessverre er startfeltet en del mindre enn man hadde håpet, men kamp om medaljene blir det nok like vel, selv om fjorårets norgesmester i TempO ikke er å finne på startstreken.

Ingen kommentarer: