onsdag 2. mars 2016

Hvordan legge rettferdige og varierte løyper for alle?

Hva som skal til for å legge gode og rettferdige pre-o løyper? På helgens løypeleggerkurs som fant sted noen mil sør for Göteborg, var det mulig å få gode råd og tips om dette. Totalt hadde 25 stykk funnet ut at dette var noe de var interessert i å lære mer om, denne flotte vinterhelgen i slutten av februar. Initiativtagere til kurset var Mikael Aftevik, OK Gläntan og Owe Andersson, OK Löftan, mens Martin Fredholm var kursleder.

Kurset ble innledet med en teoribolk hvor Martin Fredholm orientere om de regler og anbefalinger som gjelder når man skal legge PreO og TempO løyper. Martin la vekt på at det er viktig å gjøre seg kjent med de til en hver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer for pre-o. To sentrale dokumenter som alle løypelegger bør ha kjennskap til er "Riktlinjer för Pre-O kontroller" vedtatt av de skandinaviske lederne på Nordisk møte i 2010, og "Banläggarbok 2011". I tillegg bør en naturlig nok kjenne IOFs regler og guidelines.
Martin ledet kursdeltakerne igjennom både teori og praktiske oppgaver
(Foto: Bosse Sandström)
Maths Carlsson og Sigurd Dæhli var to av kursdeltakerne
(Foto: Bosse Sandström)
Etter litt teori ble deltakerne delt inn i 3 grupper. Martin hadde satt sammen grupper med deltakere med ulik erfaring og nasjonalitet, som skulle samarbeide om å legge 2 C-klasse og 2-B-klasse oppgaver. For oss som kom fra Norge fikk vi et innblikk at C- og B-klasser i Sverige er noe helt annet en B-klassen i Norge.

Når oppgavene var laget, og flaggene satt ut, la Martin inn alle postene på kartet slik at alle deltakerne, etter lunsj pause, kunne ta en felles gjennomgang av oppgavene. Hver enkelt oppgave ble analysert og diskutert, både med tanke på om vanskelighetsgraden var tilpasset den aktuelle klassen, og hvordan skjermenes plassering var i forhold til de muligheter som fantes. En av tingene som tidlig ble klart var at det selv på et i utgangspunktet godt kart, er behovet for noe pre-o revidering i tilknytning til postene. Martin presiserte også at man som løypelegger skal være like nøye med skjermplasseringene i C-klassen som i Elite-klassen. For eksempel skal en skjerm alltid stå helt inntil en stein, og ikke 30 cm unna, selv om det er snakk om C-klassen som ikke har falske poster. Unngår man slurv i post utsettingen, unngår man samtidig unødvendige diskusjoner i etterkant. Pre-o utøvere har ikke noen problem med å finne ting å diskutere uansett, så det skal ikke være nødvendig å diskutere slurvete skjermplasseringer.
Poster ble gjennomgått og vurdert.
(Foto: Bosse Sandström)
Første del av BC-løypa
Post 9 i BC-løypa
Etter C-, B-gjennomgangen og en kaffepause var det klart for en ny runde med oppgaver. Denne gangen A-oppgaver, hvor maks 50% av postene skulle være falske. Terrenget som skulle benyttes i denne oppgaven var ganske oppstykket med tanke på innsyn, så det ble litt kamp om de beste terrengbitene gruppene i mellom. Etter ca. 1,5 time med oppgave etablering og post utsetting, var det godt å komme tilbake til kurslokalet og en god middag. I løpet av dagen hadde nemlig vinden økt på, så utover ettermiddag begynte det å bli surt og kaldt etter mange timer ute i terrenget.

Etter middagen fortsatte kurset med ett par timer med tips og triks i OCAD.
Martin viste bl.a. hvordan man kan:
  • endre kartmålestokk og legge inn tettere med meridianer
  • jobbe med laserdata og ortofoto (flybilder) i bakgrunn
  • gjøre enkel kart redigering, bl.a. med utgangspunkt i laserdata og ortofoto
  • lage tidspostkart
  • lage løsningskart
Under gjennomgangen ble det blant annet stilt spørsmål rundt om det finnes en manual som beskriver hvordan man kan gjøre pre-o revidering og løypelegging i OCAD. Det finnes ingen offisiell manual utgitt av OCAD eller IOF, men Martin Jullum og Geir Myhr Øien utarbeidet en veileder i forbindelse med OCAD-kursene som ble holdt i 2013 og 2014. Manualen kan fritt benyttes av de som måtte ønske det.

Søndag morgen fortsatte kurset med en gjennomgang av A-postene som gruppene hadde laget dagen før. Denne gangen også med mange interessante diskusjoner og tips om hvordan man bør legge slike poster. En utfordring både i forbindelse med oppgave etablering og løsning var at kartet ikke stemte så godt som man kunne ønske seg i forhold til at det skulle brukes til pre-o løypelegging, Dette resulterte i at man samtidig fikk illustrert at det er mulig å legge poster på noe skjeve og grove kart, men at man da må plassere oppgaver og skjermer der etter.
En av posten i A-løypa
(Bosse Sandström)
Når gjennomgangen var ferdig var det klart for litt teori om tidpost og TempO stasjoner, før det var klart for lunsj. Etter lunsj skulle gruppene lage både en TempO stasjon og en tidspost oppgave for C, B og A-klassen, som deretter ble gjennomgått i fellesskap på samme måte som de foregående to oppgavene. 

Når kurset ble avrundet fredag ettermiddag kunne kursdeltakerne se tilbake på to lærerike og fullspekkede dager med hovedfokus på pre-o løypelegging. Erfaringene fra disse to dagene bør komme godt med i fremtidig løypelegging.
Kurset var velorganisert med et godt program, gode måletider og et bra overnattingstilbud. Alt samlet på et sted. Det hele hadde i tillegg en fin sosial ramme.

Takk til Owe og Mikael for å hatt initiativ til og organisert et godt kurs, og Martin Fredholm som ledet kurset på en god måte! 

1 kommentar:

Michael J sa...

Bra skrivet, kursen var bra på många sätt