torsdag 28. juli 2016

Trengsel i pre-o løypa

200 - 300 personer i pre-o løypa samtidig er ikke hverdagskost, men under prøve-på tilbudet i forbindelse med O-Ringen i Sälen kunne man oppleve nettopp dette.

Stor pågang på PreO prøve på
Pre-o er en relativ liten gren innenfor orientering, og konkurranser med 100 deltakere ansees som relativt store konkurranser. I forbindelse med O-Ringen 2016, som går i Sälen, rette over riksgrensa øst for Trysil, er rett i overkant av 100 deltakere påmeldt i de ordinære klassene. I tillegg har ca. 10-15 delta i de åpne klassene. De to første etappe foregikk fra Trollstugan i Hundfjället. Den tredje etappen gikk opp på fjellet rett ovenfor Lindvallen, og her måtte dessverre andre halvdel av løypa strykes etter at det i en kort periode på kom inn tåke som gjorde at det ikke var mulig å se skjermene som var på langt hold. Dette resulterte i at man tilslutt kun satt igjen med 11 tellende poster i Elite klassen og 9 poster i A-klassen. Sammenlagt etter tre etapper er det veldig tett i toppen av Elite klassen, hvor Robert Jakobsson leder med 54 poeng og 61 sekunder. I tillegg til Robert er det 4 andre som har 54 poeng, og ytterligere 4 stykk som har 53 poeng. I A-klassen er det etter tre konkurranser like tett. Her leder Björn Karlsson med 42 poeng og 85 sekunder. Ytterligere 4 personer er à poeng med Bjørn. Det blir således en spennende avslutning på årets O-Ringen, hvor de to siste etappene går fra Högfjällshotellet. 

Under hviledagen, også kalt aktivitetsdagen, var det en rekke aktivitestilbud, hvor prøve-på PreO var et av tilbudene. Det var løypene i Hundfjället fra etappe 2 som ble benyttet. Prøve-på PreO var et av mange aktivitetstilbud denne dagen, og var annonsert til å pågå i perioden fra kl. 10-12, men på grunn av den store interessen ble tilbudet holdt åpent lengre. Allerede i god tid før kl. 10 var det kø for å få prøve seg i PreO løypa, en kø som holdt seg gjennom hele tidsperioden. Owe Fredholm instruerte pulje på pulje i hva PreO går ut på og hva man skal gjøre og ikke skal gjøre i løypa. Arrangøren hadde et rikelig antall med kart, men gikk etterhvert tom for kart, slik at de som var ferdig med løypa ble oppfordret til å levere tilbake kartene for gjenbruk. Arrangøren estimerte at det måtte være ca. 800 som prøve seg i PreO løypa denne onsdagen. I tillegg kom de som bare var innom for å se hva som foregikk. I tillegg til en kort intro av Owe før start, var det plassert ut mange rutinerte pre-o utøvere ute i løypa som kunne bistå og svare på spørsmål underveis. Et tips til en senere anledning kan være å utstyre disse veilederne med en vest el.l. slik at de skiller seg litt ut fra folkemengden.

Løypa som ble benyttet til prøve-på egnet seg god da den 
  • gikk rett utenfor døren til de som bodde i hytter/leiligheter i Hundfjället.
  • hadde en rekke poster plassert i slalombakken som var synlige fra langt hold.
  • inneholdt mange gode kartlesningsposter.
  • gikk igjennom Trollskogen, slik at den spesielt egnet seg for barnefamilier.
  • fikk god omtale på O-Ringens hjemmeside i forkant.
Forhåpentligvis fikk mange en positiv opplevelse av hva PreO er denne dagen, og vi får håpe at en del blir å se igjen i PreO løypa ved en senere anledning.

Mer om arrangementet kan leses på SOFTs hjemmeside: Jätteintresse för PreO vid Prova-på-dagen - cirka 800 deltagare

Elite-løypa fra etappe 2 var en av løypene som var prøve-på løype 
Flere av postene var godt synlige fra langt hold
Tette med deltakere, og (o-)turister langs hele traséen

Ingen kommentarer: