søndag 11. desember 2016

Årets pre-o-post 2016: Kandidat nr. 6

Den sjette kandidaten til årets norske pre-o-post 2016 er post 9 under PreO NM arrangert av Lierbygda O-lag/Bodø og Omegn IF Orientering den 10. september. Årets NM var lagt til Valnesfjord helsesportsenter noen kilometer inn i landet fra hovedveien mellom Bodø og Fauske. Arne og Eldrid Ask hadde hovedansvaret for arrangmentet.

Den 9. posten under årets NM var en spennende avstandspost i et åpent og fint myr-/heiområde. Her gjaldt det å få oversikt over hva som var myr, fastmark og skog/åpent. Overgangene mellom myr og fastmark kunne til dels være ganske flytende og vanskelig å avgjøre.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 9. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2016
Arrangør: Lierbygda O-lag
Bodø og Omegn IF Orientering
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Eldrid Sandvold Ask

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 100%

Linker:
Resultater
Kart

Arikkel: 
Orientering.no
Preoliten.blogspot.no

Ingen kommentarer: