onsdag 20. september 2017

Tour de Trondheim - PreO

I helgen arrangerte NTNUI "Tour de Trondheim" med tre løp på tre dager. I tillegg til løpstilbudet inviterte studentklubben til PreO for de som måtte ønske en slik tilleggs aktivitet. Arrangøren hadde lagt til rette for at flest mulig skulle få anledning til å prøve pre-o ved å ha fri start mellom kl. 9:30 - 13:00 på lørdagen.

Løypelegger Rasmus Rørholt Theisen kan fortelle at tanken bak var å gi o-løperne som var på Tour de Trondheim et tilbud om å prøve preo. Det var lagt opp til å være enkelt og fleksibelt slik at flest mulig skulle ha mulighet til å delta før eller etter å ha løpt mellomdistansen. Det var derfor fri starttid, ganske få poster og ingen tidspost slik at tidsbruken ble redusert, fortsetter Rasmus.

"Du er ikke en ekte pre-o utøver
uten ...."
At det var lagt ned en god innsats i å få med flest mulig viser blant annet innbydelsen, som i tillegg til å informere om selve arrangementet inneholdt en 2-siders innføring i hvordan PreO fungerer. I innbydelsen er det ellers verdt å merke seg "PreO-guttas preO-tips"
  • Bruk caps
  • Påfyll av energi underveis er viktig. Solo og nonstopp anbefales
  • Ta ett preO-hopp for å få bedre oversikt
Om de tre som hadde alle de 9 postene i A-løypa korrekt fulgte disse tipsene vites ikke, men "fullt hus" fikk de uansett. Maren Janson Haverstad, Ingunn Egeberg Vári og Lars Owren, alle fra arrangørklubben NTNUI, var de tre som hadde alle oppgavene korrekt. Da PreO løypa ikke hadde noen tidspost, dette for å reduserte tidsbruken, ble det dermed delt seier mellom de tre.
Premievinnerne
Totalt var det 44 navn på resultatlista og to av disse, begge med lang fartstid som pre-o utøvere, var ikke mindre enn regjerende verdensmester i PreO Lars Jakob Waaler, og Martin Aarholt Waaler som ble norgesmester i PreO under en uke tidligere. I dag ble det derimot en feil på Martin og to på Lars Jakob. 
PreO i forbindelse med Tour de Trondheim viste seg å være populært og mange ble med. Også flere av Tour de Trondheims arrangører syntes PreO var fin pause fra arbeidet. Det var til og med et par stykker som tok turen til Vikåsen kun for å delta på preo, kan løypeleggeren fortelle.

- Fokuset på tilgjengelighet og enkelhet (både for deltakere og arrangør) gjorde nok at kvaliteten kunne vært bedre. Først og fremst ved at et vanlig sprintkart ble benyttet, uten at dette var spesialtegnet for pre-o. Noen unøyaktigheter sørget for å forvirre/lure enkelte deltakere, men tilbakemeldingene var i all hovedsak positiv. De var fornøyde med at vi ga tilbudet og de syntes løypa var bra. Som forventet var det også noen som ville diskutere enkelte poster og som påpekte feil/skjevheter i kartet - forteller løypeleggeren som var veldig fornøyd med deltakelsen.

Om løypa kan Rasmus fortelle at A-løypa bestod av relativt få poster, men oppgavene variert både med tanke på vanskelighetsgrad og oppgavetyper. Noen litt lettere poster var lagt inn slik at også de som prøvde PreO for første gang kunne føle de behersket A-løypa. Postene var også varierte ved at mange forskjellige ferdigheter ble testet. Som kompassbruk, avstandsbedømmelse og kartforståelse.

Lurer du på hvordan løypa så ut, hvordan skjermene var plasser, og hvem som svarte hva, kan du se her:
Dette var årets andre pre-o tilbud i Trondheim i regi av NTNUI, da de tidligere i år hadde klubbmesterskap i pre-o med ca. 70 deltakere.  NTNUI var også den klart største klubben i årets TempO NM i Halden, med 12 deltakere.
Når vi spør Rasmus om det er noe spesielt han ønsker å nevne fra arrangementet var svaret som følger "Når blir preo-stafett en NM-øvelse?"

Avslutningsvis vil vi gi ros til Rasmus og hans medarrangører for tilby pre-o som en aktivitet under årets Tour de Trondheim. Kanskje får vi flere pre-o konkurranser i Trondheim neste år?

Ingen kommentarer: